Använd Kort och värdekort på Google Pixel

Du kan hålla ned strömbrytaren på telefonen för att snabbt komma åt betalningsmetoder och värdekort som du lagt till i Google Pay.

Viktigt! Den här funktionen är tillgänglig för Google Pixel-telefoner i alla länder som stöder kontaktlösa betalningar, med undantag för Japan. Läs mer om länder med stöd för kontaktlösa betalningar.

Visa betalningsmetoder och värdekort

 1. Tryck och håll ned telefonens strömbrytare tills en betalningsmetod eller ett värdekort visas.
 2. Svep åt höger om du vill visa andra betalningsmetoder och värdekort. Om du har många betalningsmetoder trycker du på Visa alla.

Tips! Om du inte ser dina kort eller alternativet att lägga till en betalningsmetod aktiverar du Kort och värdekort genom att följa stegen nedan.

Välj om du vill visa Kort och värdekort när telefonen är låst

 1. Öppna Inställningar Inställningar.
 2. Tryck på Sekretess följt av Låsskärm.
  • Om du vill visa Kort och värdekort när telefonen är låst trycker du på Visa allt aviseringsinnehåll.
  • Om du bara vill visa Kort och värdekort när telefonen är upplåst trycker du på Visa endast känsligt innehåll i upplåst läge.

Tips! Du kan handla med Kort och värdekort när telefonen är låst, men för större belopp kan du bli ombedd att låsa upp mobilen.

Handla

Du kan betala snabbt och säkert där du ser symbolen  eller Google Pay.

Viktigt! Du måste aktivera kontaktlösa betalningar för att betala i butiker. Kontrollera om telefonen har stöd för kontaktlösa betalningar.

 1. Tryck och håll ned strömbrytaren tills standardbetalningsmetoden visas.
  • Du kan även svepa åt höger om du vill visa eller välja andra betalningsmetoder för ett köp.
 2. Håll telefonen nära läsaren tills en bockmarkering visas.

Läs mer om hur du använder kontaktlösa betalningar.

Tips! Om du inte har en betalningsmetod för kontaktlösa betalningar kan du läsa om hur du lägger till en betalningsmetod eller hur du aktiverar kontaktlösa betalningar för en sparad betalningsmetod.

Aktivera eller inaktivera Kort och värdekort

Viktigt! Om funktionen är inaktiverad kan du använda Google Pay för kontaktlösa betalningar som vanligt. Läs mer om hur du använder kontaktlösa betalningar.

 1. Öppna Inställningar Inställningar.
 2. Tryck på System följt av Rörelser följt av Kort och värdekort.
 3. Tryck på reglaget för att aktivera eller inaktivera funktionen.

Tips! Om du inaktiverar Kort och värdekort kan du öppna Google Pay-appen och trycka på Betalning för att visa dina betalningsmetoder.

Åtgärda problem med Kort och värdekort

Jag ser inga betalningsmetoder eller värdekort
Det kan bero på fler olika orsaker:

Kort och värdekort är inaktiverat

 1. Öppna Inställningar Inställningar.
 2. Tryck på System följt av Rörelser följt av Kort och värdekort.
 3. Om reglaget är inställt på inaktiverat trycker du på det för att aktivera det.

Telefonen är låst

Du kan behöva låsa upp telefonen för att visa Kort och värdekort. Följ anvisningarna ovan om du vill använda Kort och värdekort när telefonen är låst.

Du är inloggad på fel Google-konto

 1. Håll ned strömbrytaren och tryck på Lägg till en betalningsmetod eller svep åt höger och tryck på Visa alla.
 2. Tryck på din profilbild.
 3. Tryck på Google-kontot som du vill använda.

Google Pay är inte inställt som standardtjänst för Tryck och betala

 1. Öppna Inställningar Inställningar.
 2. Tryck på Appar och aviseringar följt av Avancerat följt av Särskild appåtkomst följt av Tryck och betala följt av Standardapp för betalning.
 3. Välj Google Pay.
Min önskade betalningsmetod visas inte först
I de flesta fall visas standardbetalningsmetoden när du håller ned strömbrytaren. Om du har ett viktigt värdekort, till exempel för ett flyg, kan det visas först.
Så här anger du en annan betalningsmetod som standard:
 1. Håll strömbrytaren nedtryckt.
 2. Tryck på den betalningsmetod du vill använda som standard.
 3. Tryck på Använd som standard.
Min betalningsmetod visas i Google Pay men inte i Kort och värdekort

Se till att du konfigurerar kontaktlösa betalningar för din betalningsmetod.

Du kan konfigurera kontaktlösa betalningar om du har lagt till en eller flera betalningsmetoder i Google Pay.

 1. Öppna Google Pay-appen Google Pay.
 2. Tryck på Betalning längst ned.
 3. Välj ett kort eller betalningskonto.
 4. Tryck på Konfigurera betalning i butik.
  • Du kan behöva ange kortets sista giltighetsdatum och CVC som finns på baksidan av kortet.

Tips! Vissa betalningsmetoder kan inte konfigureras för kontaktlösa betalningar. Om kortet eller banken inte har stöd för den här funktionen kan du lägga till en annan betalningsmetod för att göra kontaktlösa betalningar.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?