Používanie funkcie Karty a lístky v telefónoch Google Pixel

Podržaním vypínača na telefóne získate rýchly prístup k spôsobom platby a kartám, ktoré ste si pridali do služby Google Pay.

Dôležité: Táto funkcia je k dispozícii pre telefóny Google Pixel vo všetkých krajinách, ktoré podporujú bezkontaktné platby. Výnimkou sú tieto krajiny a regióny:

 • Rakúsko
 • Bulharsko
 • Estónsko
 • Grécko
 • Maďarsko
 • Japonsko
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Holandsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko

Prečítajte si viac o krajinách, ktoré podporujú bezkontaktné platby.

Zobrazenie spôsobov platby a kariet

 1. Pridržte vypínač telefónu, kým sa nezobrazí spôsob platby alebo karta.
 2. Ak chcete zobraziť iné spôsoby platby a karty, potiahnite prstom doprava. Ak máte veľa spôsobov platby, klepnite na Zobraziť všetky.

Tip: Ak nevidíte svoje karty ani možnosť pridať spôsob platby, podľa nižšie uvedených krokov zapnite funkciu Karty a lístky.

Nastavenie, či sa karty a lístky môžu zobrazovať, aj keď máte uzamknutý telefón

 1. Otvorte Nastavenia Nastavenia.
 2. Klepnite na možnosť Ochrana súkromia a potom Uzamknutá obrazovka.
  • Ak chcete, aby sa karty a lístky zobrazovali, aj keď máte uzamknutý telefón, klepnite na Zobrazovať všetok obsah upozornení.
  • Ak chcete, aby sa karty a lístky zobrazovali iba vtedy, keď máte telefón odomknutý, klepnite na Zobrazovať citlivý obsah iba počas odomknutia.

Nakupovanie

Všade, kde uvidíte symbol  alebo Google Pay, môžete platiť rýchlo a bezpečne.

Dôležité: Ak chcete platiť v obchodoch, musíte zapnúť bezkontaktné platby. Skontrolujte, či váš telefón podporuje bezkontaktné platby.

 1. Pridržte vypínač, kým sa nezobrazí váš predvolený spôsob platby.
  • Potiahnutím prstom doprava môžete tiež zobraziť alebo vybrať iné spôsoby platby za nákup.
 2. Podržte telefón blízko čítačky, kým sa nezobrazí značka začiarknutia.

Prečítajte si viac o používaní bezkontaktných platieb.

Tip: Ak pre bezkontaktné karty nemáte nastavený spôsob platby, zistite, ako môžete pridať spôsob platby alebo zapnúť bezkontaktné platby pre uložený spôsob platby.

Zapnutie alebo vypnutie funkcie Karty a lístky

Dôležité: Ak je táto funkcia vypnutá, Google Pay môžete použiť na bezkontaktné platby ako obvykle. Prečítajte si viac o používaní bezkontaktných platieb.

 1. Otvorte Nastavenia Nastavenia.
 2. Klepnite na Systém a potom Gestá a potom Karty a lístky.
 3. Klepnutím na posúvač zapnite alebo vypnite túto funkciu.

Tip: Ak máte vypnutú funkciu Karty a lístky a chcete zobraziť spôsoby platby, otvorte aplikáciu Google Pay a klepnite na možnosť Platba.

Riešenie problémov s funkciou Karty a lístky

Nevidím žiadne spôsoby platby ani karty
Môže to mať niekoľko rôznych príčin:

Funkcia Karty a lístky je vypnutá

 1. Otvorte Nastavenia Nastavenia.
 2. Klepnite na Systém a potom Gestá a potom Karty a lístky.
 3. Ak je posúvač vypnutý, klepnite naň, aby sa zapol.

Máte uzamknutý telefón

Na zobrazenie kariet a lístkov možno budete musieť odomknúť svoj telefón. Ak chcete použiť karty a lístky, keď máte uzamknutý telefón, postupujte podľa vyššie uvedených pokynov.

Prihlásili ste sa do nesprávneho účtu Google

 1. Podržte vypínač a klepnite na Pridať spôsob platby alebo potiahnite prstom doprava a klepnite na Zobraziť všetky.
 2. Klepnite na svoju profilovú fotku.
 3. Klepnite na účet Google, ktorý chcete použiť.

Služba Google Pay nie je nastavená ako predvolená služba platby mobilom

 1. Otvorte Nastavenia Nastavenia.
 2. Klepnite na Aplikácie a upozornenia a potom Rozšírené a potom Špeciálny prístup aplikácií a potom Platby mobilom a potom Predvolená platobná aplikácia.
 3. Vyberte Google Pay.
Uprednostňovaný spôsob platby sa nezobrazuje ako prvý
Vo väčšine prípadov sa váš predvolený spôsob platby zobrazí po podržaní vypínača. Ak máte dôležitý lístok, napríklad do lietadla, môže sa zobraziť ako prvý.
Ak chcete ako predvolený spôsob platby nastaviť iný spôsob platby:
 1. Podržte vypínač.
 2. Klepnite na spôsob platby, ktorý chcete nastaviť ako predvolený.
 3. Klepnite na Nastaviť ako predvolený.
Môj spôsob platby sa zobrazuje v službe Google Pay, ale nie vo funkcii Karty a lístky

Uistite sa, že ste ako spôsob platby nastavili bezkontaktné platby.

Ak do služby Google Pay pridáte aspoň jeden spôsob platby, môžete nastaviť bezkontaktné platby.

 1. Otvorte aplikáciu Google Pay Google Pay.
 2. Dole klepnite na položku Platba.
 3. Vyberte kartu alebo platobný účet.
 4. Klepnite na Nastaviť platby v obchodoch.
  • Možno budete musieť zadať dátum vypršania platnosti a overovací kód zo zadnej strany karty.

Tip: Niektoré spôsoby platby sa nedajú nastaviť pre bezkontaktné platby. Ak túto funkciu vaša karta alebo banka ešte nepodporuje, pridajte na uskutočnenie bezkontaktných platieb iný spôsob platby.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory