Korzystanie z funkcji Karty i bilety na telefonie Google Pixel

Aby szybko uzyskać dostęp do form płatności i kart dodanych do Google Pay, możesz przytrzymać przycisk zasilania na telefonie.

Ważne: ta funkcja jest dostępna na telefonach Google Pixel we wszystkich krajach, w których obsługiwane są płatności zbliżeniowe, z wyjątkiem następujących krajów i regionów:

 • Austria,
 • Bułgaria,
 • Estonia,
 • Grecja,
 • Węgry,
 • Japonia,
 • Łotwa,
 • Litwa,
 • Holandia,
 • Portugalia,
 • Rumunia.

Więcej informacji o krajach, w których obsługiwane są płatności zbliżeniowe

Wyświetlanie form płatności i kart

 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania telefonu, aż wyświetli się forma płatności lub karta.
 2. Aby wyświetlić pozostałe formy płatności i karty, przesuń palcem w prawo. Jeśli masz dużo form płatności, wybierz Wyświetl wszystkie.

Wskazówka: jeśli nie widzisz kart ani opcji dodania formy płatności, wykonaj te czynności, aby włączyć funkcję Karty i bilety.

Zdecyduj, czy Karty i bilety mają się wyświetlać, gdy telefon jest zablokowany

 1. Otwórz Ustawienia Ustawienia.
 2. Kliknij Prywatność a potem Ekran blokady.
  • Aby wyświetlać Karty i bilety bez odblokowywania telefonu, kliknij Pokazuj wszystkie powiadomienia.
  • Aby wyświetlać Karty i bilety tylko po odblokowaniu telefonu, kliknij Pokazuj poufne treści tylko po odblokowaniu.

Kupowanie

Możesz szybko i bezpiecznie dokonywać płatności w miejscach, w których widzisz symbol  lub Google Pay.

Ważne: aby płacić w sklepach, musisz włączyć płatności zbliżeniowe. Sprawdź, czy Twój telefon obsługuje płatności zbliżeniowe

 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aż wyświetli się domyślna forma płatności.
  • Możesz też przesunąć palcem w prawo, aby wyświetlić lub wybrać inną formę płatności do dokonania zakupu.
 2. Przyłóż telefon do terminala i poczekaj, aż wyświetli się ikona potwierdzenia.

Więcej informacji na temat korzystania z płatności zbliżeniowych

Wskazówka: jeśli nie masz formy płatności skonfigurowanej do płacenia zbliżeniowo, dowiedz się, jak dodać formę płatności lub jak włączyć płatności zbliżeniowe dla zapisanej formy płatności.

Włączanie i wyłączanie funkcji Karty i bilety

Ważne: jeśli ta funkcja jest wyłączona, możesz korzystać z Google Pay do płatności zbliżeniowych w standardowy sposób. Więcej informacji na temat korzystania z płatności zbliżeniowych

 1. Otwórz Ustawienia Ustawienia.
 2. Kliknij System a potem Gesty a potem Karty i bilety.
 3. Aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję, użyj suwaka.

Wskazówka: jeśli wyłączysz funkcję Karty i bilety, możesz wyświetlić formy płatności, otwierając aplikację Google Pay i klikając Płacenie.

Rozwiązywanie problemów z funkcją Karty i bilety

Nie widzę żadnych form płatności ani kart
Może tak być z kilku powodów:

Funkcja Karty i bilety jest wyłączona

 1. Otwórz Ustawienia Ustawienia.
 2. Kliknij System a potem Gesty a potem Karty i bilety.
 3. Jeśli suwak jest w pozycji wyłączonej, dotknij go, aby włączyć tę funkcję.

Twój telefon jest zablokowany

Aby wyświetlić Karty i bilety, konieczne może być odblokowanie telefonu. Jeśli chcesz używać Kart i biletów bez odblokowywania telefonu, postępuj zgodnie z instrukcjami opisanymi powyżej.

Zalogowano się na niewłaściwe konto Google

 1. Przytrzymaj przycisk zasilania i kliknij Dodaj formę płatności lub przesuń palcem w prawo i kliknij Wyświetl wszystkie.
 2. Dotknij swojego zdjęcia profilowego.
 3. Wybierz konto Google, którego chcesz użyć.

Google Pay nie jest domyślną usługą typu Zbliż i zapłać

 1. Otwórz Ustawienia Ustawienia.
 2. Kliknij Aplikacje i powiadomienia a potem Zaawansowane a potem Specjalny dostęp aplikacji a potem Zbliż i zapłać a potem Płatność domyślna.
 3. Wybierz Google Pay.
Wybrana przeze mnie forma płatności nie wyświetla się jako pierwsza
W większości przypadków po przytrzymaniu przycisku zasilania wyświetli się domyślna forma płatności. Jeśli masz ważny bilet, na przykład lotniczy, może się on wyświetlić jako pierwszy.
Aby ustawić inną formę płatności jako domyślną:
 1. Przytrzymaj przycisk zasilania.
 2. Wybierz formę płatności, którą chcesz ustawić jako domyślną.
 3. Kliknij Ustaw jako domyślną.
Wybrana przeze mnie forma płatności wyświetla się w Google Pay, ale nie w Kartach i biletach

Sprawdź, czy masz skonfigurowane płatności zbliżeniowe dla wybranej formy płatności.

Jeśli dodasz do Google Pay co najmniej 1 formę płatności, możesz skonfigurować płatności zbliżeniowe.

 1. Otwórz aplikację Google Pay Google Pay.
 2. U dołu ekranu wybierz Płacenie.
 3. Wybierz kartę lub konto płatności.
 4. Kliknij Skonfiguruj do płatności w sklepach.
  • Może być konieczne wpisanie daty ważności i kodu CVC podanego na odwrocie karty.

Wskazówka: niektórych form płatności nie można skonfigurować do płatności zbliżeniowych. Jeśli ta funkcja nie jest jeszcze obsługiwana przez Twoją kartę lub Twój bank, dodaj inną formę płatności, aby korzystać z płatności zbliżeniowych.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem