Χρήση της λειτουργίας Κάρτες και πάσα στο Google Pixel

Μπορείτε να κρατήσετε πατημένο το κουμπί λειτουργίας στο τηλέφωνό σας για να αποκτήσετε γρήγορα πρόσβαση σε τρόπους πληρωμής και πάσα που έχετε προσθέσει στο Google Pay.

Σημαντικό: Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη για τηλέφωνα Google Pixel σε όλες τις χώρες που υποστηρίζουν ανεπαφικές πληρωμές, εκτός από την Ιαπωνία. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις χώρες που υποστηρίζουν ανεπαφικές πληρωμές.

Προβολή τρόπων πληρωμής και πάσων

 1. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας του τηλεφώνου σας μέχρι να εμφανιστεί ένας τρόπος πληρωμής ή ένα πάσο.
 2. Για να δείτε άλλους τρόπους πληρωμής και πάσα, σύρετε προς τα δεξιά. Αν έχετε πολλούς τρόπους πληρωμής, πατήστε Προβολή όλων.

Συμβουλή: Αν δεν βλέπετε τις κάρτες σας ή έχετε την επιλογή για προσθήκη ενός τρόπου πληρωμής, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Κάρτες και πάσα.

Επιλέξτε αν μπορείτε να προβάλετε τη λειτουργία Κάρτες και πάσα όταν το τηλέφωνό σας είναι κλειδωμένο

 1. Ανοίξτε τις Ρυθμίσεις Ρυθμίσεις.
 2. Πατήστε Απόρρητο και έπειτα Οθόνη κλειδώματος.
  • Για να προβάλετε τη λειτουργία Κάρτες και πάσα όταν το τηλέφωνό σας είναι κλειδωμένο, πατήστε Εμφάνιση ολόκληρου του περιεχομένου των ειδοποιήσεων.
  • Για να προβάλετε τη λειτουργία Κάρτες και πάσα μόνο όταν το τηλέφωνό σας είναι ξεκλείδωτο, πατήστε Εμφάνιση ευαίσθητου περιεχομένου μόνο όταν είναι ξεκλείδωτο.

Συμβουλή: Μπορείτε να πραγματοποιείτε αγορές με τη λειτουργία Κάρτες και πάσα όταν το τηλέφωνό σας είναι κλειδωμένο, αλλά για μεγαλύτερα ποσά μπορεί να σας ζητηθεί να ξεκλειδώσετε το τηλέφωνό σας.

Πραγματοποίηση αγοράς

Μπορείτε να πληρώνετε γρήγορα και με ασφάλεια οπουδήποτε βλέπετε τα σύμβολα  ή Google Pay.

Σημαντικό: Θα πρέπει να ενεργοποιήσετε τις ανεπαφικές πληρωμές για να πληρώσετε σε καταστήματα. Ελέγξτε αν το τηλέφωνό σας υποστηρίζει ανεπαφικές πληρωμές.

 1. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας έως ότου εμφανιστεί ο προεπιλεγμένος τρόπος πληρωμής.
  • Μπορείτε επίσης να σύρετε προς τα δεξιά για να προβάλετε ή να επιλέξετε άλλους τρόπους πληρωμής για μια αγορά.
 2. Κρατήστε το τηλέφωνό σας κοντά στη συσκευή ανάγνωσης μέχρι να εμφανιστεί το σύμβολο επιλογής.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο χρήσης των ανεπαφικών πληρωμών.

Συμβουλή: Αν δεν έχετε ορίσει τρόπο πληρωμής για ανεπαφικές πληρωμές, μάθετε πώς να προσθέσετε έναν τρόπο πληρωμής ή πώς να ενεργοποιήσετε τις ανεπαφικές πληρωμές για έναν αποθηκευμένο τρόπο πληρωμής.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας Κάρτες και πάσα

Σημαντικό: Αν αυτή η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Google Pay για ανεπαφικές πληρωμές όπως θα κάνατε κανονικά. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο χρήσης των ανεπαφικών πληρωμών.

 1. Ανοίξτε τις Ρυθμίσεις Ρυθμίσεις.
 2. Πατήστε Σύστημα και έπειτα Κινήσεις και έπειτα Κάρτες και πάσα.
 3. Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, πατήστε το ρυθμιστικό.

Συμβουλή: Αν απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Κάρτες και πάσα, για να δείτε τους τρόπους πληρωμής, ανοίξτε την εφαρμογή Google Pay και πατήστε Πληρωμή.

Διόρθωση προβλημάτων στη λειτουργία Κάρτες και πάσα

Δεν βλέπω τρόπους πληρωμής ή πάσα
Αυτό μπορεί να συμβεί για διάφορους λόγους:

Η λειτουργία Κάρτες και πάσα είναι απενεργοποιημένη

 1. Ανοίξτε τις Ρυθμίσεις Ρυθμίσεις.
 2. Πατήστε Σύστημα και έπειτα Κινήσεις και έπειτα Κάρτες και πάσα.
 3. Αν το ρυθμιστικό είναι απενεργοποιημένο, πατήστε για να το ενεργοποιήσετε.

Το τηλέφωνό σας είναι κλειδωμένο

Μπορεί να χρειαστεί να ξεκλειδώσετε το τηλέφωνό σας για να δείτε τη λειτουργία Κάρτες και πάσα. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Κάρτες και πάσα όταν το τηλέφωνό σας είναι κλειδωμένο, ακολουθήστε τις παραπάνω οδηγίες.

Έχετε συνδεθεί σε λάθος Λογαριασμό Google

 1. Κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας και πατήστε Προσθήκη τρόπου πληρωμής ή σύρετε προς τα δεξιά και πατήστε Προβολή όλων.
 2. Πατήστε την εικόνα του προφίλ σας.
 3. Πατήστε τον Λογαριασμό Google που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Το Google Pay δεν έχει οριστεί ως η προεπιλεγμένη υπηρεσία Πατήστε και πληρώστε

 1. Ανοίξτε τις Ρυθμίσεις Ρυθμίσεις.
 2. Πατήστε Εφαρμογές και ειδοποιήσεις και έπειτα Σύνθετες και έπειτα Ειδική πρόσβαση εφαρμογών και έπειτα Πατήστε και πληρώστε και έπειτα Προεπιλογή πληρωμής.
 3. Επιλέξτε Google Pay.
Ο προτιμώμενος τρόπος πληρωμής μου δεν εμφανίζεται πρώτος
Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο προεπιλεγμένος τρόπος πληρωμής εμφανίζεται όταν κρατάτε πατημένο το κουμπί λειτουργίας. Αν έχετε ένα σημαντικό πάσο, όπως για μια πτήση, ενδέχεται να εμφανιστεί πρώτο.
Για να ορίσετε έναν διαφορετικό τρόπο πληρωμής ως προεπιλεγμένο:
 1. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας.
 2. Πατήστε τον τρόπο πληρωμής που θέλετε να ορίσετε ως προεπιλογή.
 3. Πατήστε Ορισμός προεπιλογής.
Ο τρόπος πληρωμής εμφανίζεται στο Google Pay αλλά όχι στη λειτουργία Κάρτες και πάσα

Βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει τις ανεπαφικές πληρωμές για τον τρόπο πληρωμής σας.

Αν προσθέσετε έναν ή περισσότερους τρόπους πληρωμής στο Google Pay, μπορείτε να ρυθμίσετε ανεπαφικές πληρωμές.

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Google Pay Google Pay.
 2. Στο κάτω μέρος, πατήστε Πληρωμή.
 3. Επιλέξτε μια κάρτα ή έναν λογαριασμό πληρωμών.
 4. Πατήστε Ρύθμιση πληρωμών σε καταστήματα.
  • Ενδέχεται να χρειαστεί να εισαγάγετε την ημερομηνία λήξης και το CVC που βρίσκεται στο πίσω μέρος της κάρτας σας.

Συμβουλή: Ορισμένοι τρόποι πληρωμής δεν μπορούν να ρυθμιστούν για ανεπαφικές πληρωμές. Αν αυτή η λειτουργία δεν υποστηρίζεται ακόμα από την κάρτα ή την τράπεζά σας, προσθέστε έναν διαφορετικό τρόπο πληρωμής για να κάνετε ανεπαφικές πληρωμές.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας