Använda Google Pay i kollektivtrafik

Du kan köpa, lagra och använda digitala kopior av biljetter till kollektivtrafiksystem som deltar. 

För vissa kollektivtrafiksystem kan du använda Google Pay för att betala för resor via biljetterminalen med ett kreditkort eller betalkort som har sparats i din telefon. För andra kan du köpa eller spara en biljett till Google Pay och använda den vid ingången. Se i vilka länder den här funktionen fungerar.

Google Pay fungerar inte med alla kollektivtrafiksystem. Läs mer på ditt kollektivtrafiksystems webbplats.

Om du vill betala med Google Pay i kollektivtrafik bör du se till att mobilen uppfyller kraven.

Betala för kollektivtrafik

Här följer anvisningar för att betala för kollektivtrafik med Google Pay.

Obs! Det här är allmänna instruktioner. Ditt kollektivtrafiksystem kan fungera lite annorlunda än andra. Besök kollektivtrafiksystemets webbplats för mer detaljerade anvisningar.

Steg 1: Kontrollera hur det går att betala i kollektivtrafiksystemet

 1. Besök kollektivtrafiksystemets webbplats och leta reda på information om olika sätt att betala för resor.

 2. Om kollektivtrafiksystemet accepterar kontaktlös betalning eller betalappar på mobilen:

  1. Lägg till en betalningsmetod i Google Pay om du inte redan har gjort det.
  2. Väck mobilen när du kommer till ingången eller spärren.
  3. Håll mobilen mot kortläsaren.
  4. Vänta tills du ser en blå bockmarkering.
 3. Om du behöver en biljett för att resa med kollektivtrafiksystemet: Följ resten av stegen nedan.

Steg 2: Köp en biljett

Via kollektivtrafiksystemet

 1. Köp en biljett på kollektivtrafiksystemets webbplats eller mobilapp.
 2. Spara biljetten i Google Pay.
  • Om du inte hittar Spara i Google Pay kan du inte använda biljetten med Google Pay. Kontakta kollektivtrafiksystemets personal för mer information.

Använda Google Pay-appen

För vissa kollektivtrafiksystem kan du köpa en biljett med Google Pay-appen.

 1. Öppna Google Pay-appen Google Pay.
 2. Tryck på Värdekort längst ned.
 3. Tryck på +Värdekort.
 4. Tryck på Transitkort.
 5. Välj kollektivtrafiksystem.
  • Om du inte ser ditt transportsystem följer du anvisningarna i Via kollektivtrafiksystemet ovan.
 6. Följ anvisningarna.

Steg 3: Aktivera biljetten

Du kan behöva aktivera din biljett innan du reser med kollektivtrafiksystemet.

 1. Öppna Google Pay-appen Google Pay.
 2. Tryck på Värdekort längst ned.
 3. Tryck på den biljett du vill använda.
 4. Tryck på Aktivera.

Steg 4: Använd biljetten

 1. Väck mobilen när du kommer till ingången eller spärren.
  • I vissa kollektivtrafiksystem kan du behöva låsa upp mobilen och välja biljetten.
 2. Håll mobilen mot kortläsaren.
 3. Vänta tills du ser en blå bockmarkering.

Obs! I vissa kollektivtrafiksystem kan du behöva visa biljetten för personalen. Följ anvisningarna i Hitta eller visa biljetten.

Hitta, ändra eller radera biljetten

Hitta eller visa biljetten

Om du behöver visa biljetten för en biljettkontrollant eller vill hitta biljetten:

 1. Öppna Google Pay-appen Google Pay.
 2. Tryck på Värdekort längst ned. Under Biljetter och värdekort hittar du dina biljetter.
Byta till en annan biljett

Om du inte vill använda den aktuella aktiverade biljetten kan du för vissa kollektivtrafiksystem öppna den biljett du vill använda och trycka på Aktivera. Då inaktiveras den andra biljetten.

Obs! Om du har använt biljetten en gång förlängs inte giltigheten när du inaktiverar biljetten.

Radera en biljett

När du raderar en biljett går den inte att få tillbaka. Du kan radera utgångna biljetter om du vill ta bort dem från listan.

 1. Öppna Google Pay-appen Google Pay.
 2. Tryck på Värdekort längst ned.
 3. Tryck på biljetten.
 4. Tryck på Merföljt avRadera kort.
Överföra en biljett till en annan enhet

För vissa kollektivtrafiksystem kan du överföra din biljett till en annan enhet via appen.

 1. Öppna Google Pay-appen Google Pay.
 2. Tryck på Värdekort längst ned.
 3. Tryck på biljetten.
 4. Tryck på Merföljt avFlytta till en annan enhet.

Se var du har använt biljetten

Om du har en 24-timmarsbiljett eller en flerdagarsbiljett kan du se var du har använt biljetten.

 1. Öppna Google Pay-appen Google Pay.
 2. Tryck på Värdekort längst ned.
 3. Tryck på biljetten under Biljetter och värdekort. Där ser du stationsnamn, datum och tidpunkt för resorna.

Åtgärda ett problem

Kollektivtrafikkortet/biljetten försvann
Om du tar bort Google Pay-appen eller rensar din appdata förlorar du tidigare lagrade kollektivtrafikbiljetter/värdekort. Detta kan hända även om du installerar om appen. Kontakta kollektivtrafikföretaget, uppge biljettnumret och fråga om de kan göra en återbetalning.

Så här hittar du biljettnumret:

 1. Öppna Google Pay-appen Google Pay.
 2. Tryck på Värdekort > Utgångna värdekort.
 3. Klicka på biljetten/värdekortet som du vill få en återbetalning för.
 4. Tryck på Mer Mer längst upp till höger. följt av Välj det första alternativet, vanligtvis kollektivtrafiksystem eller biljettinformation.
 5. Hitta avsnittet Biljettnummer.
Det går inte att aktivera biljetten

Om du har problem med att aktivera eller inaktivera biljetten kan du göra följande:

 1. Prova att aktivera eller inaktivera biljetten igen.
 2. Kontrollera att enheten är online.
 3. Kontrollera om enheten är rootad. Google Pay fungerar inte på rootade enheter.
 4. Kontrollera att biljetten inte redan har aktiverats.
 5. Om inget fungerar kan du kontakta kollektivtrafiksystemets personal.
Det går inte att använda biljetten igen efter första användningen

Om du har en biljett som går att använda flera gånger och du redan har använt den en gång bör du vänta minst tio minuter innan du håller den mot kortläsaren igen. Om du har en engångsbiljett kan du bara använda den en gång.

Jag har problem med att köpa en biljett/lägga till pengar via Google Maps

För utvalda kollektivtrafiksystem ser du en banner i Google Maps som visar om du kan använda Google Pay för kollektivtrafiksystemet. Klicka på bannern för att ta reda på hur du kan använda Google Pay för att resa med kollektivtrafiksystemet.

Om du har problem med att köpa en biljett eller lägga till pengar från Google Maps-appen kan du öppna Google Pay-appen för att köpa en biljett eller göra en påfyllning därifrån.

Bestrida en debitering för en resa

Kontakta kollektivtrafiksystemets kundtjänst.

Jag kan inte se betalningar för kollektivtrafik i Google Pay-appen

När kollektivtrafiksystem debiterar ditt kredit- eller bankkort dröjer det vanligtvis en dag innan debiteringen syns i appen. För vissa kort, exempelvis Mastercard, kan det dröja upp till fem dagar innan debiteringarna syns. Leta efter en aktuell översikt över dina resor i kollektivtrafikföretagets app eller på företagets webbplats.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?