Používanie aplikácie Google Pay vo verejnej doprave

Máte možnosť nakupovať, ukladať a používať digitálne kópie lístkov od spolupracujúcich systémov verejnej dopravy. 

V niektorých systémoch verejnej dopravy môžete pomocou aplikácie Google Pay uhrádzať cestovné v platobnom termináli použitím podporovanej kreditnej alebo debetnej karty, ktorú máte uloženú v telefóne. V iných systémoch si môžete zakúpiť alebo uložiť lístok do aplikácie Google Pay a potom ho použiť pri vstupnej bráne. Pozrite si krajiny, kde je táto funkcia dostupná.

Aplikáciu Google Pay nie je možné používať vo všetkých systémoch verejnej dopravy. Ďalšie informácie nájdete na webe príslušného systému verejnej dopravy.

Dôležité: Ak chcete pomocou aplikácie Google Pay platiť vo verejnej doprave, uistite sa, že váš telefón spĺňa nevyhnutné požiadavky.

Platba cestovného

Poznámka: Váš systém verejnej dopravy môže fungovať inak ako ostatné. Podrobnejšie pokyny nájdete na webe systému verejnej dopravy.

1. krok: kontrola, akými spôsobmi možno platiť v systéme verejnej dopravy

 1. Ak chcete nájsť informácie o rôznych spôsoboch platenia cestovného, prejdite na web systému verejnej dopravy.

 2. Ak daný systém verejnej dopravy akceptuje bezkontaktné platby alebo aplikácie pre mobilné platby:

  1. Ak ste to ešte neurobili, pridajte si do služby Google Pay spôsob platby.
  2. Keď prídete k vstupnej bráne systému verejnej dopravy, prebuďte telefón.
  3. Podržte ho pri čítačke kariet.
  4. Počkajte, kým sa zobrazí modrá ikona začiarknutia.
 3. Ak je na použitie systému verejnej dopravy potrebný lístok: postupujte podľa zvyšných krokov uvedených nižšie.

2. krok: nákup lístka

Prostredníctvom systému verejnej dopravy

 1. Kúpte si lístok prostredníctvom webu alebo mobilnej aplikácie systému verejnej dopravy.
 2. Uložte si lístok do služby Google Pay.
  • Ak nenájdete možnosť uloženia do služby Google Pay, nebudete môcť lístok použiť s aplikáciou Google Pay. Ďalšie informácie získate od správcov systému verejnej dopravy.

Cez aplikáciu Google Pay

V niektorých systémoch verejnej dopravy si môžete kúpiť lístok pomocou aplikácie Google Pay.

 1. Otvorte aplikáciu Google Pay Google Pay.
 2. V dolnej časti klepnite na Karty.
 3. Klepnite na položky +Karta a potom Karta verejnej dopravy.
 4. Vyberte systém verejnej dopravy.
  • Ak požadovaný systém verejnej dopravy nenájdete, postupujte podľa pokynov v sekcii „Prostredníctvom systému verejnej dopravy“ uvedenej vyššie.
 5. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

3 . krok: aktivácia lístka

V závislosti od systému verejnej dopravy môže byť pred cestou potrebné lístok aktivovať.

 1. Otvorte aplikáciu Google Pay Google Pay.
 2. V dolnej časti klepnite na Karty.
 3. Vyhľadajte lístok, ktorý chcete použiť, a klepnite naň.
 4. Klepnite na Aktivovať.

4. krok: použitie lístka

 1. Keď prídete k vstupnej bráne systému verejnej dopravy, prebuďte telefón.
  • V niektorých systémoch verejnej dopravy môže byť potrebné odomknúť telefón a vybrať lístok.
 2. Podržte telefón pri čítačke kariet.
 3. Počkajte, kým sa zobrazí modrá ikona začiarknutia.

Poznámka: V niektorých systémoch verejnej dopravy môže byť potrebné ukázať lístok sprievodcovi.

Vyhľadanie, zmena alebo odstránenie lístka

Vyhľadanie alebo ukázanie lístka

Ak chcete lístok ukázať sprievodcovi alebo ho chcete nájsť:

 1. Otvorte aplikáciu Google Pay Google Pay.
 2. V dolnej časti klepnite na Karty.
 3. Všetky svoje lístky nájdete v časti Lístky a karty.
Prepnutie na iný lístok

Ak v niektorých systémoch verejnej dopravy nechcete použiť lístok, ktorý máte práve aktivovaný, prejdite na požadovaný lístok a klepnite na Aktivovať. Predchádzajúci lístok sa deaktivuje.

Poznámka: Ak ste už lístok raz použili, deaktiváciou sa jeho platnosť nepredĺži.

Odstránenie lístka

Dôležité: Ak lístok odstránite, nebude sa dať obnoviť. Môžete odstrániť neplatné lístky, aby sa nezobrazovali v zozname.

 1. Otvorte aplikáciu Google Pay Google Pay.
 2. V dolnej časti klepnite na Karty.
 3. Klepnite na lístok.
 4. Klepnite na Viaca potom Odstrániť kartu.
Prenos lístka do iného zariadenia

V prípade niektorých systémov verejnej dopravy môžete pomocou aplikácie preniesť lístok do iného zariadenia.

 1. Otvorte aplikáciu Google Pay Google Pay.
 2. V dolnej časti klepnite na Karty.
 3. Klepnite na lístok.
 4. Klepnite na Viaca potom Presunúť do iného zariadenia.

Vyhľadanie miest, kde bol lístok použitý

Ak máte 24‑hodinový alebo viacdňový lístok, môžete vyhľadať, kde ste ho použili.

 1. Otvorte aplikáciu Google Pay Google Pay.
 2. V dolnej časti klepnite na Karty.
 3. V časti Lístky a karty klepnite na lístok. Nájdete tu názvy staníc spolu s dátumom a časom použitia lístka.

Riešenie problému

Zmizla dopravná karta alebo cestovný lístok

Ak odstránite aplikáciu Google Pay alebo vymažete dáta aplikácie, prídete o lístky alebo karty verejnej dopravy, ktoré ste si predtým uložili. Môže sa to stať aj vtedy, keď preinštalujete aplikáciu. Kontaktujte svojho dopravcu, poskytnite mu číslo lístka a požiadajte o vrátenie peňazí.

Číslo svojho lístka zistíte takto:

 1. Otvorte aplikáciu Google Pay Google Pay.
 2. Klepnite na Karty a potom Karty s vypršanou platnosťou.
 3. Klepnite na lístok alebo kartu, za ktorú chcete vrátiť peniaze.
 4. Vpravo hore klepnite na Viac Viac.
 5. Vyberte prvú možnosť, ktorou sú zvyčajne informácie o cestovných lístkoch alebo systéme verejnej dopravy.
 6. Nájdite sekciu Číslo lístka.
Lístok sa nedá aktivovať

Ak lístok nemôžete aktivovať alebo deaktivovať, najskôr vykonajte tieto kroky:

 1. Pokúste sa ho opätovne aktivovať alebo deaktivovať.
 2. Skontrolujte, či je zariadenie online.
 3. Skontrolujte, či nepoužívate rootované zariadenie. Aplikáciu Google Pay nie je možné používať v rootovaných zariadeniach.
 4. Skontrolujte, či už lístok nebol aktivovaný.
 5. Ak problém pretrváva, požiadajte o pomoc systém verejnej dopravy.
Po prvom priložení sa lístok viac nedá použiť priložením

Ak máte lístok na viacero jázd a už ste ho raz použili priložením, pred opätovným použitím lístka priložením budete musieť počkať 10 minút. Ak máte jednorazový lístok, môžete ho použiť priložením len raz.

Nie je možné kúpiť lístok alebo pridať peniaze cez Mapy Google

V Mapách Google si môžete pri vybraných systémoch verejnej dopravy všimnúť banner, ktorý oznamuje, že v danom systéme verejnej dopravy môžete používať aplikáciu Google Pay. Kliknite na banner a zistite viac o tom, ako použiť tento systém verejnej dopravy cez Google Pay.

Ak máte problémy s nákupom lístka alebo pridávaním peňazí cez aplikáciu Mapy Google, použite na zakúpenie lístka alebo navýšenie zostatku aplikáciu Google Pay.

Námietka proti poplatku za verejnú dopravu

Kontaktujte linku služieb zákazníkom dopravnej spoločnosti.

V aplikácii Google Pay nie je možné nájsť platby za verejnú dopravu

Keď vám systém verejnej dopravy naúčtuje poplatok na kreditnú alebo debetnú kartu, v aplikácii sa zvyčajne zobrazí až na druhý deň. V prípade niektorých kariet, ako napríklad Mastercard, sa poplatky môžu zobraziť až po piatich dňoch. Aktuálny cenník cestovného nájdete v aplikácii alebo na webe systému verejnej dopravy.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory