As of June 15th, you can no longer send, request, receive, claim, or withdraw money with the old Google Pay app. For these features and more, download the new Google Pay app and visit support.google.com/googlepay for tips and support.

איך משתמשים ב-Google Pay לתשלום על נסיעות בתחבורה ציבורית

אפשר לרכוש ולשמור עותקים דיגיטליים של כרטיסים ולהשתמש בהם בשירותי תחבורה ציבורית שמשתתפים בשירות. 

בשירותים מסוימים של תחבורה ציבורית אפשר להשתמש ב-Google Pay כדי לשלם על הנסיעה במסוף התשלומים – באמצעות כרטיס אשראי או כרטיס חיוב נתמך ששמור בטלפון שלכם. בשירותים אחרים, אפשר לרכוש או לשמור כרטיס ב-Google Pay ולהשתמש בו בכניסה. לרשימת המדינות שבהן התכונה הזו פועלת

האפשרות לשלם באמצעות Google Pay אינה זמינה בכל שירותי התחבורה הציבורית. אפשר לברר פרטים נוספים באתר של שירות התחבורה הציבורית.

חשוב: כדי להשתמש ב-Google Pay לתשלום על נסיעות, יש לוודא שהטלפון עומד בדרישות המתאימות.

תשלום על נסיעות בתחבורה ציבורית

טיפ: שירות התחבורה הציבורית שאתם נוסעים בו עשוי לפעול באופן שונה מאחרים. לקבלת הוראות מפורטות יותר, היכנסו לאתר של שירות התחבורה הציבורית שבו אתם משתמשים.

שלב 1: בדיקת דרכים לתשלום על נסיעות בתחבורה הציבורית

 1. כדי למצוא מידע על הדרכים השונות שבהן תוכלו לשלם על הנסיעה, היכנסו לאתר של שירות התחבורה הציבורית.

 2. אם שירות התחבורה הציבורית מכבד תשלומים ללא מגע או אפליקציות לתשלום בניידים:

  1. אם עדיין לא עשיתם זאת, עליכם להוסיף אמצעי תשלום ל-Google Pay.
  2. כשמגיעים לכניסה של שירות התחבורה הציבורית, מוציאים את הטלפון ממצב שינה.
  3. מצמידים את הטלפון לקורא הכרטיסים.
  4. ממתינים עד שיוצג סימן וי כחול.
 3. אם בשירות התחבורה הציבורית שבו אתם משתמשים נדרש כרטיס: פועלים לפי השלבים הנוספים המפורטים למטה.

שלב 2: קניית כרטיס

דרך שירות התחבורה הציבורית

 1. קונים כרטיס דרך האתר או האפליקציה לנייד של שירות התחבורה הציבורית.
 2. שומרים את הכרטיס ב-Google Pay.
  • אם לא מופיעה האפשרות "שמירה ב-Google Pay", לא ניתן להשתמש בכרטיס באמצעות Google Pay. לקבלת מידע נוסף, פנו להנהלה של שירות התחבורה הציבורית.

דרך אפליקציית Google Pay

 1. פותחים את אפליקציית Google Pay Google Pay.
 2. בפינה השמאלית העליונה, מקישים על תמונת הכרטיס.
 3. מחליקים למעלה מתחתית המסך.
 4. מקישים על הוספת כרטיס ואז תחבורה ציבורית.
 5. בוחרים את שירות התחבורה הציבורית.
  • אם שירות התחבורה הציבורית לא מופיע, יש לפעול לפי ההוראות שלמעלה בקטע "דרך שירות התחבורה הציבורית".
 6. פועלים לפי ההוראות שבמסך.

שלב 3: הפעלת הכרטיס

 1. פותחים את אפליקציית Google Pay Google Pay.
 2. בפינה השמאלית העליונה, מקישים על תמונת הכרטיס.
 3. מחליקים למעלה מתחתית המסך.
 4. מאתרים את הכרטיס שבו רוצים להשתמש ומקישים עליו.
 5. מקישים על הפעלה.

שלב 4: שימוש בכרטיס

 1. כשמגיעים לכניסה לשירות התחבורה הציבורית, מוציאים את הטלפון ממצב שינה.
  • בשירותי תחבורה מסוימים, ייתכן שתצטרכו לבטל את נעילת הטלפון ולבחור את הכרטיס.
 2. מצמידים את הטלפון לקורא הכרטיסים.
 3. ממתינים עד שיוצג סימן וי כחול.
  • בשירותי תחבורה מסוימים, יכול להיות שתצטרכו להציג את הכרטיס לכרטיסן.
טיפ: כאמצעי אבטחה נוסף, אתם יכולים להגדיר את הטלפון כך שיהיה צורך לבטל את הנעילה שלו כדי להשלים עסקה באמצעות NFC.

כדי להפעיל את ההגדרה הזו:

 1. עוברים להגדרות הגדרות.
 2. מקישים על מכשירים מחובריםואז העדפות חיבורואז NFC.
 3. מפעילים את האפשרות דרישה לביטול נעילת המכשיר עבור NFC.

אם האפשרות הזו לא מופיעה, יכול להיות שצריך לעדכן את הטלפון לגרסה האחרונה של Android.

איך למצוא, לשנות או למחוק את הכרטיס

איך למצוא או להציג את הכרטיס

 1. פותחים את אפליקציית Google Pay Google Pay.
 2. בפינה השמאלית העליונה, מקישים על תמונת הכרטיס.
 3. מחליקים למעלה מתחתית המסך.
 4. מחפשים את הכרטיס.

איך להחליף לכרטיס אחר

בשירותים מסוימים של תחבורה ציבורית, אם אתם מעדיפים שלא להשתמש בכרטיס הנוכחי שהפעלתם, תוכלו לעבור לכרטיס הרצוי ולהקיש על הפעלה. הכרטיס האחר יושבת.

טיפ: אם כבר השתמשתם בכרטיס פעם אחת, ההשבתה לא תאריך את תוקף הכרטיס.

איך למחוק כרטיס

חשוב: אם מוחקים כרטיס, לא ניתן להשיב אותו. אפשר למחוק כרטיסים שפג תוקפם כדי להסיר אותם מהרשימה.

 1. פותחים את אפליקציית Google Pay Google Pay.
 2. בפינה השמאלית העליונה, מקישים על תמונת הכרטיס.
 3. מחליקים למעלה מתחתית המסך.
 4. מקישים על הכרטיס.
 5. מקישים על סמל האפשרויות הנוספות אפשרויות נוספות ואז מחיקת הכרטיס.

איך להעביר כרטיס למכשיר אחר

 1. פותחים את אפליקציית Google Pay Google Pay.
 2. בפינה השמאלית העליונה, מקישים על תמונת הכרטיס.
 3. מחליקים למעלה מתחתית המסך.
 4. מקישים על הכרטיס.
 5. מקישים על סמל האפשרויות הנוספות אפשרויות נוספות ואז העברה למכשיר אחר.

איך לבדוק איפה השתמשתם בכרטיס

 1. פותחים את אפליקציית Google Pay Google Pay.
 2. בפינה השמאלית העליונה, מקישים על תמונת הכרטיס.
 3. מחליקים למעלה מתחתית המסך.
 4. מחפשים את הכרטיס ומקישים עליו. בקטע הזה יופיעו שמות התחנות שביקרתם בהן והתאריכים והשעות של הנסיעות. 

פתרון בעיות

כרטיס לתחבורה ציבורית שנעלם

אם מסירים את אפליקציית Google Pay או מנקים את נתוני האפליקציה, כרטיסי התחבורה הציבורית ששמרתם בה בעבר יאבדו. ייתכן שהכרטיסים יאבדו גם אם תתקינו מחדש את האפליקציה. עליכם ליצור קשר עם חברת התחבורה הציבורית בצירוף מספר הכרטיס ולברר אם הם יכולים להנפיק לכם החזר כספי.

 1. פותחים את אפליקציית Google Pay Google Pay.
 2. בפינה השמאלית העליונה, מקישים על תמונת הכרטיס.
 3. בתחתית המסך, מחליקים למעלה ואז כרטיסים שפג תוקפם.
 4. מקישים על הכרטיס שעבורו רוצים לקבל החזר כספי.
 5. בפינה השמאלית העליונה, מקישים על סמל האפשרויות הנוספות אפשרויות נוספות.
 6. בוחרים באפשרות הראשונה. בדרך כלל אפשרות זו תהיה שירות התחבורה הציבורית או פרטי הכרטיס.
 7. מאתרים את הקטע "מספר כרטיס".

לא ניתן להפעיל את הכרטיס

אם נתקלתם בבעיות בהפעלה או בהשבתה של הכרטיס, תחילה עליכם:

 1. לנסות להפעיל או להשבית שוב.
 2. לוודא שהמכשיר מחובר לאינטרנט.
 3. לבדוק אם המכשיר עבר תהליך רוט (Root). אפליקציית Google Pay לא עובדת במכשירים שעברו תהליך רוט.
 4. לוודא שהכרטיס לא הופעל כבר בעבר.
 5. אם אף אחת מהפעולות האלה לא פותרת את הבעיה, יש לפנות לנציגים של שירות התחבורה הציבורית כדי לקבל עזרה.

לא ניתן להקיש שוב אחרי ההקשה הראשונה

אם יש לכם כרטיס לשימוש חוזר וכבר הקשתם עליו פעם אחת, תוכלו להקיש עליו שוב לאחר 10 דקות. אם יש לכם כרטיס לשימוש בודד, אפשר להקיש עליו רק פעם אחת.

שגיאה בקוד האימות (CVC) במהלך הניסיון לרכישת הכרטיס

יש ליצור קשר עם הבנק.

לא ניתן לרכוש כרטיס או להוסיף כסף דרך מפות Google

עבור שירותים נבחרים של תחבורה ציבורית, תוצג מודעת באנר במפות Google המודיעה כי אפשר להשתמש ב-Google Pay בשירות התחבורה הציבורית הזה. לקבלת הוראות לרכישת כרטיס לשירות התחבורה הציבורית באמצעות Google Pay, צריך ללחוץ על הבאנר.

אם לא תצליחו לקנות כרטיס או להוסיף כסף דרך אפליקציית מפות Google, יש לפתוח את אפליקציית Google Pay ולרכוש כרטיס או להוסיף כסף דרכה.

איך לערער על חיוב עבור נסיעה בתחבורה ציבורית

יש לפנות אל שירות הלקוחות של שירות התחבורה הציבורית.

לא ניתן לראות את התשלומים על הנסיעות באפליקציית Google Pay

כששירותי תחבורה ציבורית מחייבים את כרטיס האשראי או כרטיס החיוב שלכם, בדרך כלל עוברת יממה עד שהחיוב מופיע באפליקציה. בכרטיסים מסוימים כמו Mastercard, החיובים עשויים להופיע רק כעבור 5 ימים. להצגת פירוט עדכני של מחירי הכרטיסים, אתם יכולים לעיין באפליקציה או באתר של חברת התחבורה הציבורית.

אי אפשר להשתמש ב-WageWorks בתחבורה הציבורית

אי אפשר להשתמש בכרטיסי Mastercard של WageWorks לביצוע רכישות מהאפליקציה של כרטיסים או כרטיסי נסיעה ולטעינת היתרה באפליקציות של חברות התחבורה הציבורית. עם זאת:

 • בשלב זה, אין תמיכה בכרטיסי Visa של WageWorks.
 • בהקשה על מסופי התשלומים, אין בשלב זה תמיכה ב-WageWorks בהוספת הכרטיסים האלה ל-Google Pay.
האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?

צריכים עזרה נוספת?

אפשר להיכנס כדי לקבל אפשרויות תמיכה נוספות על מנת לפתור במהירות את הבעיה

חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
תפריט ראשי
חיפוש במרכז העזרה
true
280
false