Využití Google Pay v dopravě

V některých systémech hromadné dopravy můžete za přepravu platit při nástupu prostřednictvím služby Google Pay. U jiných si můžete jízdenku uložit do služby Google Pay a při nástupu jej použít. Seznam zemí, kde tato možnost funguje.

Služba Google Pay nefunguje ve všech systémech hromadné dopravy. Další informace naleznete na webu příslušného systému dopravy.

Chcete-li za dopravu platit prostřednictvím služby Google Pay, musí váš telefon splňovat potřebné požadavky.

Platba za dopravu

Pomocí následujícího postupu můžete platit za přepravu prostřednictvím služby Google Pay.

Poznámka: Toto jsou obecné pokyny. Váš systém hromadné dopravy může fungovat trochu jinak než druhé systémy. Podrobnější pokyny naleznete na webu daného systému hromadné dopravy.

Krok 1: Zjistěte způsob platby za svůj systém dopravy

 1. Přejděte na web svého systému hromadné dopravy a najděte informace o různých způsobech platby za jízdu.

 2. Pokud váš systém dopravy přijímá bezkontaktní platby nebo mobilní platební aplikace:

  1. Pokud jste tak dosud neučinili, přidejte si do služby Google Pay platební metodu.
  2. Až budete u vstupu do hromadné dopravy, probuďte svůj telefon.
  3. Přidržte ho u čtečky karet.
  4. Počkejte, až se zobrazí modrá značka zaškrtnutí.
 3. Pokud potřebujete k jízdě v rámci svého systému hromadné dopravy jízdenku, postupujte podle dalších pokynů níže.

Krok 2: Kupte si jízdenku

Prostřednictvím systému hromadné dopravy

 1. K zakoupení jízdenky použijte web nebo mobilní aplikaci vašeho systému hromadné dopravy.
 2. Uložte si jízdenku do služby Google Pay.
  • Pokud možnost Uložit do služby Google Pay nevidíte, nebudete moci svoji jízdenku ve službě Google Pay použít. Další informace vám sdělí správce vašeho systému dopravy.

Prostřednictvím aplikace Google Pay

V některých systémech dopravy můžete jízdenku zakoupit pomocí aplikace Google Pay.

 1. Otevřete aplikaci Google Pay Google Pay.
 2. Ve spodní části klepněte na Karty.
 3. Klepněte na +Karta.
 4. Klepněte na Karta veřejné dopravy.
 5. Vyberte svůj systém veřejné dopravy.
  • Pokud se váš systém dopravy nezobrazuje, postupujte podle výše uvedených pokynů „Prostřednictvím systému hromadné dopravy“.
 6. Postupujte podle pokynů.

Krok 3: Aktivujte jízdenku

V závislosti na vašem systému veřejné dopravy může být třeba jízdenku před cestou aktivovat.

 1. Otevřete aplikaci Google Pay Google Pay.
 2. Ve spodní části klepněte na Karty.
 3. Vyhledejte jízdenku, kterou chcete použít, a klepněte na ni.
 4. Klepněte na Aktivovat.

Krok 4: Použijte svoji jízdenku

 1. Až budete u vstupu do hromadné dopravy, probuďte svůj telefon.
  • U některých systémů dopravy může být potřeba telefon odemknout a vybrat jízdenku.
 2. Podržte telefon u čtečky karet.
 3. Počkejte, až se zobrazí modrá značka zaškrtnutí.

Poznámka: V některých systémech dopravy může být nutné jízdenku ukázat průvodčímu. Postupujte podle pokynů v sekci Zobrazení nebo ukázání jízdenky.

Zobrazení, změna či smazání jízdenky

Zobrazení nebo ukázání jízdenky

Pokud potřebujete ukázat jízdenku průvodčímu nebo si ji chcete zobrazit:

 1. Otevřete aplikaci Google Pay Google Pay.
 2. Ve spodní části klepněte na Karty. Pod položkou „Jízdenky a karty“ uvidíte své jízdenky.
Přepnutí na jinou jízdenku

V některých systémech dopravy můžete v případě, že nechcete použít aktuálně aktivovanou jízdenku, přejít na požadovanou jízdenku a klepnout na Aktivovat. Druhá jízdenka bude deaktivována.

Poznámka: Pokud jste již jízdenku jednou použili, její deaktivování neprodlouží její dobu platnosti.

Smazání jízdenky

Jakmile jízdenku smažete, nebudete ji moci získat zpět. Propadlé jízdenky můžete ze seznamu smazat.

 1. Otevřete aplikaci Google Pay Google Pay.
 2. Ve spodní části klepněte na Karty.
 3. Klepněte na vstupenku.
 4. Klepněte na Možnostia pak Smazat kartu.
Přenos jízdenek na jiné zařízení

U některých systémů dopravy můžete jízdenku přenést do jiného zařízení prostřednictvím aplikace.

 1. Otevřete aplikaci Google Pay Google Pay.
 2. Ve spodní části klepněte na Karty.
 3. Klepněte na vstupenku.
 4. Klepněte na Možnostia pak Přenést do jiného zařízení.

Zobrazení míst, kde jste jízdenku použili

Pokud vlastníte 24hodinovou nebo vícedenní jízdenku, můžete se podívat, kde jste ji použili.

 1. Otevřete aplikaci Google Pay Google Pay.
 2. Ve spodní části klepněte na Karty.
 3. V sekci Jízdenky a karty klepněte na jízdenku. Zobrazí se názvy stanic, data a čas použití.

Oprava problému

Jízdenku nelze aktivovat

Máte-li problémy s aktivací nebo deaktivací jízdenky, nejdříve:

 1. ji zkuste aktivovat nebo deaktivovat znovu.
 2. Zkontrolujte, zda je zařízení připojeno k internetu.
 3. Zkontrolujte, zda je vaše zařízení rootováno. V rootovaných zařízeních služba Google Pay nefunguje.
 4. Zkontrolujte, zda nebyla jízdenka již aktivována.
 5. Pokud nic z toho nefunguje, požádejte o pomoc svůj systém veřejné dopravy.
Jízdenku nelze po prvním použití dále použít

Pokud vlastníte jízdenku na více použití a již jste ji použili, ujistěte se, že to bylo před více než 10 minutami před dalším použitím. Pokud vlastníte jednorázovou jízdenku, můžete ji použít pouze jednou.

Problémy s nákupem jízdenek / přidáváním peněz prostřednictvím Map Google

Otevřete aplikaci Google Pay přímo a tam si kupte jízdenku nebo přidejte peníze.

Námitka proti poplatkům za dopravu

Obraťte se na linku zákaznické služby dopravní společnosti.

V aplikaci Google Pay se nezobrazují platby za veřejnou dopravu

Když systémy veřejné dopravy účtují cenu vaší kreditní nebo debetní kartě, obvykle trvá 1 den, než se platba zobrazí v aplikaci. U některých karet, například Mastercard, se platby mohou zobrazit až za 5 dní. Aktuální přehled svých jízdenek si můžete prohlédnout v aplikaci nebo na webu příslušné dopravní společnosti.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?