Žiadosť o faktúru s DPH za nákupy na Googli

Ak žijete v Európskom hospodárskom priestore, za každý nákup na Googli vám bude naúčtovaná daň z pridanej hodnoty (DPH). Ak žijete v Európskom hospodárskom priestore, Švajčiarsku alebo Maroku, za nákupy na Google Play vám bude naúčtovaná daň z pridanej hodnoty (DPH). V prípade týchto nákupov môžete požiadať o faktúru alebo účtenku s DPH.

Žiadosť o faktúru alebo účtenku s DPH

Počas prvých dní každého mesiaca môžete požiadať o faktúru za predchádzajúci mesiac. Spracovanie vašej žiadosti môže trvať až 24 hodín.

Na faktúre alebo účtenke s DPH je uvedená vaša adresa sídla v čase nákupu. Adresu uvedenú na faktúre alebo účtenke s DPH už po uskutočnení nákupu nemôžete zmeniť.

  1. Prihláste sa do Nastavení.
  2. Skontrolujte, či ste zadali svoje daňové identifikačné číslo. Ak nie, zadajte ho.
    • V niektorých krajinách faktúru alebo účtenku s DPH nezískate, kým nezadáte daňové identifikačné číslo ešte pred nákupom.
  3. Kliknite na možnosť Aktivita.
  4. Kliknite na transakciu, pre ktorú chcete faktúru.
  5. V dolnej časti podrobností transakcie kliknite na Stiahnuť faktúru s DPH alebo Stiahnuť účtenku s DPH. Môže sa zobraziť výzva na zadanie niekoľkých údajov, napríklad úplnej adresy alebo daňového identifikačného čísla.
  6. Kliknite na Uložiť. Zobrazí sa odkaz, z ktorého si môžete stiahnuť faktúru.

Žiadosť o faktúru v prípade iných krajín

Faktúry sú k dispozícii iba pre ľudí žijúcich v Európskom hospodárskom priestore, Švajčiarsku alebo Maroku.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory