Để bảo vệ sức khỏe cho các chuyên viên hỗ trợ trước tình hình dịch COVID-19, chúng tôi hiện chỉ bố trí một nhóm nhân sự nhỏ. Vui lòng tham khảo các lựa chọn liên hệ với chuyên viên hỗ trợ hoặc tìm thông tin trên Trung tâm trợ giúp

Chỉnh sửa hoặc xóa phương thức thanh toán

Bạn có thể chỉnh sửa hoặc xóa thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng hoặc thông tin tài khoản ngân hàng lưu trên Google Pay. 

Bạn không thể chỉnh sửa hoặc xóa số dư Google Pay.

Chỉnh sửa phương thức thanh toán

 1. Truy cập vào pay.google.com.
 2. Ở trên cùng bên trái, nhấn vào biểu tượng Trình đơn Trình đơnsau đó Phương thức thanh toán.
 3. Chọn thẻ tín dụng mà bạn muốn cập nhật sau đó Chỉnh sửa.

Bạn có thể chỉnh sửa ngày hết hạn, CVC, tên tài khoản hoặc địa chỉ của mình. Nếu bạn không thể cập nhật tên hoặc địa chỉ của mình, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ.

Mẹo: Để cập nhật ngày hết hạn hoặc mã bảo mật của thẻ đã hết hạn, hãy nhấn vào Sửa đổi (Fix) bên cạnh thẻ. Sau đó, nhập tháng (MM), năm (YY) và CVC.

Xóa phương thức thanh toán

Xóa thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng

 1. Mở ứng dụng Google Pay Google Pay.
 2. Ở trên cùng bên trái, nhấn vào biểu tượng Trình đơn Trình đơn sau đó Phương thức thanh toán.
 3. Nhấn vào phương thức thanh toán mà bạn muốn xóa.
 4. Ở trên cùng bên phải, nhấn vào biểu tượng Thêm Xem thêm sau đó Xóa phương thức thanh toán.

Xóa thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng khỏi thiết bị

Mẹo: Các bước thực hiện có thể khác nhau nếu thiết bị của bạn sử dụng Android phiên bản cũ. Tìm hiểu cách cập nhật phiên bản Android.

Nếu bạn thiết lập phương thức thanh toán không tiếp xúc trên ứng dụng Google Pay, thì phương thức thanh toán của bạn sẽ tự động được thêm vào các tùy chọn cài đặt trên thiết bị Android. Nếu bạn gỡ cài đặt ứng dụng Google Pay, thì phương thức thanh toán của bạn vẫn còn trong chế độ cài đặt trên thiết bị Android và bạn vẫn có thể dùng phương thức thanh toán này. Tìm hiểu cách xóa phương thức thanh toán trong ứng dụng.

Xóa phương thức thanh toán khỏi chế độ cài đặt trên thiết bị Android

 1. Trên thiết bị Android, hãy mở phần Cài đặt Cài đặt.
 2. Nhấn vào Các lựa chọn ưu tiên và dịch vụ của Google sau đó Chế độ cài đặt cho các ứng dụng Google sau đó Google Pay.
 3. Nhấn vào phương thức thanh toán bạn muốn xóa
 4. Nhấn vào biểu tượng Thêm Xem thêm sau đó Xóa phương thức thanh toán.
 5. Làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Xóa tài khoản ngân hàng

Bạn có thể sử dụng máy tính và làm theo các bước để xóa tài khoản ngân hàng trên pay.google.com.

Đặt biệt hiệu cho phương thức thanh toán

 1. Mở ứng dụng Google Pay Google Pay.
 2. Ở trên cùng bên trái, nhấn vào biểu tượng Trình đơn Trình đơn sau đó Phương thức thanh toán.
 3. Nhấn vào phương thức thanh toán mà bạn muốn đặt biệt hiệu.
 4. Di chuyển xuống dưới, sau đó nhấn vào Thêm biệt hiệu.
 5. Làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Mẹo: Tên tùy chỉnh chỉ được bao gồm chữ cái và dài không quá 25 ký tự.

Xóa biệt hiệu của phương thức thanh toán

 1. Mở ứng dụng Google Pay Google Pay.
 2. Ở trên cùng bên trái, nhấn vào biểu tượng Trình đơn Trình đơn sau đó Phương thức thanh toán.
 3. Nhấn vào phương thức thanh toán mà bạn muốn xóa biệt hiệu.
 4. Di chuyển xuống dưới và nhấn vào biệt hiệu của phương thức thanh toán.
 5. Nhấn vào biểu tượng Xóa Xóa sau đó Lưu.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
280
false