As of June 15th, you can no longer send, request, receive, claim, or withdraw money with the old Google Pay app. For these features and more, download the new Google Pay app and visit support.google.com/googlepay for tips and support.

Chỉnh sửa hoặc xóa phương thức thanh toán

Bạn có thể chỉnh sửa hoặc xóa thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng hoặc thông tin tài khoản ngân hàng lưu trên Google Pay. 

Bạn không thể chỉnh sửa hoặc xóa số dư Google Pay.

Chỉnh sửa phương thức thanh toán

Quan trọng: Nếu bạn xóa phương thức thanh toán được dùng để đăng ký gói dịch vụ của Google, có thể sẽ có thông báo nhắc bạn thêm phương thức thanh toán mới. Bạn cũng có thể hủy gói đăng ký.

 1. Truy cập vào Google Pay.
 2. Ở trên cùng, hãy nhấp vào Phương thức thanh toán. Nếu không thấy "Phương thức thanh toán" ở trên cùng, bạn có thể cần phải mở rộng cửa sổ trình duyệt hoặc nhấp vào biểu tượng Trình đơn Trình đơn.
 3. Nhấp vào nút Chỉnh sửa bên cạnh thẻ hoặc tài khoản ngân hàng.
  • Nếu bạn không thấy nút "Chỉnh sửa", hãy xóa phương thức thanh toán, sau đó thêm lại lần nữa.
 4. Đối với thẻ, bạn có thể chỉnh sửa các thông tin sau:
  • Ngày hết hạn
  • CVC
  • Tên tài khoản
  • Địa chỉ

Quan trọng: Nếu bạn không thể cập nhật tên hoặc địa chỉ của mình, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ.

Đối với tài khoản ngân hàng, bạn chỉ có thể chỉnh sửa tên hoặc địa chỉ. Để cập nhật các thông tin khác, hãy xóa tài khoản ngân hàng, sau đó làm theo các bước để thêm tài khoản ngân hàng mới.

Mẹo:  Để cập nhật ngày hết hạn hoặc mã bảo mật của thẻ đã hết hạn, hãy nhấp vào Sửa đổi (Fix) bên cạnh thẻ. Sau đó, nhập tháng (MM), năm (YY) và CVC.

Xóa phương thức thanh toán

Quan trọng: Nếu bạn xóa phương thức thanh toán được dùng để đăng ký gói dịch vụ của Google, có thể sẽ có thông báo nhắc bạn thêm phương thức thanh toán mới. Bạn cũng có thể hủy gói đăng ký.

 1. Truy cập vào Google Pay.
 2. Ở trên cùng, hãy nhấp vào Phương thức thanh toán.
 3. Bên cạnh thẻ hoặc tài khoản ngân hàng, hãy nhấp vào Xóa sau đó Xóa.
Mẹo: Nếu xóa thẻ trên Google Pay mà bạn đã sử dụng trong cửa hàng, bạn cũng cần phải xóa thẻ đó khỏi điện thoại của mình. Hãy chọn loại điện thoại của bạn ở trên rồi làm theo các bước để xóa phương thức thanh toán.

Đặt biệt hiệu cho phương thức thanh toán

 1. Đăng nhập vào Google Pay.
 2. Ở phía trên cùng, chọn Phương thức thanh toán.
 3. Chọn phương thức thanh toán mà bạn muốn chỉnh sửa.
 4. Nhấn vào Chỉnh sửa.
 5. Bên cạnh "Biệt hiệu của thẻ", nhấn vào biểu tượng Chỉnh sửa Chỉnh sửa.
 6. Nhập tên bạn muốn dùng.
 7. Chọn Cập nhật.
Mẹo: Tên bạn đặt chỉ được bao gồm chữ cái và có ít hơn 25 ký tự.

Xóa biệt hiệu của phương thức thanh toán

 1. Đăng nhập vào Google Pay.
 2. Ở phía trên cùng, chọn Phương thức thanh toán.
 3. Chọn phương thức thanh toán mà bạn muốn chỉnh sửa.
 4. Nhấp vào Chỉnh sửa.
 5. Bên cạnh "Biệt hiệu của thẻ", nhấp vào biểu tượng Chỉnh sửa Chỉnh sửa.
 6. Xóa tên mà bạn đã đặt.
 7. Nhấp vào Cập nhật.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
280
false