Để bảo vệ sức khỏe cho các chuyên viên hỗ trợ trước tình hình dịch COVID-19, chúng tôi hiện chỉ bố trí một nhóm nhân sự nhỏ. Vui lòng tham khảo các lựa chọn liên hệ với chuyên viên hỗ trợ hoặc tìm thông tin trên Trung tâm trợ giúp

Khiếu nại, báo cáo hoặc hủy khoản thanh toán

Nếu cho rằng đã xảy ra gian lận trong giao dịch mua hàng hay giao dịch gửi và nhận tiền, bạn có thể gửi đơn khiếu nại về giao dịch đó. Bạn cũng có thể hủy một số giao dịch thanh toán đã thực hiện bằng Google Pay.

Bước 1: Kiểm tra xem giao dịch đã hoàn tất hay chưa

  • Bạn chỉ có thể khiếu nại giao dịch đã hoàn tất.
  • Số tiền trong các giao dịch đang được xử lý là số tiền tạm thời và có thể thay đổi.
  • Sau khi bạn huỷ một đơn đặt hàng hoặc khoản thanh toán, có thể mất một ít thời gian trước khi tài khoản của bạn nhận được tiền.

Bước 2: Kiểm tra xem giao dịch đó có do người mà bạn biết thực hiện hay không

Nếu một thành viên gia đình hoặc bạn bè có quyền truy cập vào Tài khoản Google hoặc phương thức thanh toán của bạn và thực hiện giao dịch đó, hãy chuyển đến phần thích hợp bên dưới.

Huỷ giao dịch mua hàng trên Google

Quan trọng: Thông tin này dành cho cá nhân chứ không phải doanh nghiệp. Để biết thêm thông tin về Google Pay for Business, vui lòng truy cập vào Trung tâm trợ giúp của Trung tâm thanh toán.

Hãy liên hệ với nhóm hỗ trợ.

Huỷ thuê bao Google

Quan trọng: Khi bạn huỷ thuê bao, các khoản thanh toán đã hoàn tất sẽ không được hoàn lại. Bạn không thể xoá bước huỷ thuê bao, nhưng bạn có thể đăng ký lại bất cứ lúc nào.

Tìm hiểu cách huỷ thuê bao Google.

Huỷ khoản thanh toán cho một doanh nghiệp bằng ứng dụng Google Pay

Để hủy, khiếu nại hoặc báo cáo giao dịch thanh toán bạn đã thực hiện tại cửa hàng, trên mạng Internet hoặc trong ứng dụng của các doanh nghiệp khác, hãy liên hệ với nhà bán lẻ nơi bạn đã thực hiện giao dịch mua.

Khiếu nại hoặc báo cáo giao dịch thanh toán mà bạn không ủy quyền

Khiếu nại về khoản thanh toán đối với các sản phẩm của Google

Nếu cho rằng bạn đã bị tính một khoản phí gian lận cho sản phẩm của Google như Play hoặc YouTube, bạn có thể khiếu nại giao dịch.

Khiếu nại một giao dịch bạn không nhận ra trong ứng dụng Google Pay

Nếu bạn tìm thấy một giao dịch trong ứng dụng Google Pay mà mình không nhận ra, hãy làm như sau:

  1. So sánh số tiền giao dịch trong Google Pay với số tiền được ghi nhận trên cổng thông tin hoặc ứng dụng ngân hàng trực tuyến của tổ chức tài chính của bạn.
    • Đừng dựa vào biên nhận hoặc bảng sao kê ngân hàng thực vì những thông tin này có thể đã cũ.
  2. Nếu số tiền trên cổng thông tin của tổ chức tài chính của bạn là không chính xác hoặc bạn không nhận ra khoản phí đó, hãy liên hệ với người bán và cố gắng giải quyết vấn đề với họ.
  3. Nếu không thể giải quyết vấn đề này với người bán, bạn có thể gửi đơn khiếu nại.

Khiếu nại về khoản tiền đã gửi cho bạn bè bằng ứng dụng Google Pay

Bạn có thể gửi khiếu nại cho một giao dịch mà bạn đã gửi.

Mẹo: Đối với các khoản thanh toán quốc tế, hãy liên hệ với Wise hoặc Western Union.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
280
false
false