Vysvetlenie prevodov mien

V závislosti od toho, ktorú službu Google používate na nákupy, fakturovaná mena nemusí byť menou vašej domovskej krajiny.

Ako funguje konverzia meny

Ak je to možné, spoločnosť Google vám zaúčtuje platby v mene krajiny vášho bydliska. Túto informáciu Google získava na základe adresy bydliska, ktorú ste pridali.

Ak to nie je možné, suma vám bude zaúčtovaná v inej mene. Pre používateľov mimo Spojených štátov to zvyčajne znamená, že suma bude účtovaná v amerických dolároch.

Poznámka: Pred dokončením transakcie sa vždy zobrazí mena, v ktorej bude suma účtovaná.

Aktualizácia krajiny fakturácie

Ak ste sa presťahovali do novej oblasti, môžete aktualizovať svoju adresu domova, aby sa vám platby účtovali v domácej mene.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory