Podstawowe informacje o przeliczaniu walut

W zależności od tego, z jakiej usługi Google korzystasz do dokonania zakupu, waluta, w której podana jest cena, może różnić się od tej obowiązującej w Twoim kraju zamieszkania.

Jak działa przeliczanie walut

Jeśli to możliwe, Google obciąży Cię płatnością w walucie Twojego kraju zamieszkania. Google uzyskuje informacje na ten temat na podstawie podanego przez Ciebie adresu domowego.

Jeśli nie będzie to możliwe, należność zostanie naliczona w innej walucie. W przypadku osób spoza Stanów Zjednoczonych oznacza to zwykle naliczenie opłaty w dolarach amerykańskich.

Uwaga: przed sfinalizowaniem transakcji zawsze wyświetlana jest waluta, w jakiej zostanie naliczona należność.

Zaktualizuj swój kraj rozliczenia

Jeśli zmienisz kraj zamieszkania, możesz zaktualizować adres domowy, tak by płacić w swojej walucie lokalnej.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem