Správa opakujúcich sa platieb a odberov

Opakované platby za odbery a iné služby môžete uhrádzať na stránke pay.google.com. V aplikácii Google Pay nie je možné spravovať informácie o odberoch. 

Kroky na zobrazenie opakujúcich sa platieb:

 1. Prihláste sa na stránku Odbery.
 2. Nájdite výrobok, ktorý si chcete pozrieť, a klepnite alebo kliknite na Spravovať.

Vysvetlenie procesu platby

V závislosti od produktu alebo služby Googlu patria vaše opakujúce sa platby do jednej zo štyroch kategórií.

 • Automatické platby: Keď máte zaplatiť konkrétnu sumu, automaticky sa zaúčtuje prostredníctvom vášho spôsobu platby.
 • Automatické mesačné platby: Platba sa zaúčtuje prostredníctvom vášho spôsobu platby každý mesiac v rovnakom čase.
 • Manuálne platby: Vopred môžete zaplatiť za produkt alebo službu, ktoré dostanete alebo využijete neskôr.
 • Mesačná fakturácia: Keď dostanete mesačnú faktúru, sumu zaplatíte v stanovenej lehote.

Správa automatického spôsobu platby

Zmena automatického spôsobu platby

 1. Prihláste sa na stránku Odbery.
 2. Vyhľadajte odber, ktorý chcete upraviť, a kliknite na možnosť Spravovať.
 3. Pod kartou, ktorú používate na platenie, kliknite na možnosť Zmeniť spôsob platby. Ak sa táto možnosť nezobrazuje, kliknite na možnosť Spravovať spôsoby platby.
 4. Vyberte spôsob platby.
 5. Vyberte tlačidlo Odoslať.

Nastavenie záložného spôsobu platby

 1. Prihláste sa na stránku Odbery.
 2. Vyhľadajte odber, ktorý chcete upraviť, a kliknite na možnosť Spravovať.
 3. Pod kartou, ktorú používate na platenie, kliknite na možnosť Zmeniť spôsob platby. Ak sa táto možnosť nezobrazuje, kliknite na možnosť Spravovať spôsoby platby.
 4. Vyberte možnosť Aktualizovať záložný spôsob platby.
 5. Vyberte spôsob platby.
 6. Vyberte tlačidlo Odoslať

Poznámka: Niektoré spôsoby platby nie je možné použiť pri odberoch.

Zrušenie odberu

Všetky platby, ktoré ste uskutočnili, vám nebudú v prípade zrušenia odberu vrátené. Zrušenie nie je možné vrátiť, ale na odber sa môžete prihlásiť znovu.

Zrušenie iných odberov

Niektoré odbery môžete zrušiť v službe Google Pay.

 1. Prihláste sa na stránku Odbery.
 2. Nájdite odber, ktorý chcete zrušiť, a klepnite alebo kliknite na položku Spravovať.
 3. Vyberte Zrušiť odber.
  • Ak sa táto možnosť nezobrazuje, kliknutím na možnosť Spravovať odber prejdite do produktu Googlu, prostredníctvom ktorého ste sa prihlásili na odber. Odber môžete zrušiť v danom produkte.
  • Ak sa nezobrazuje ani jedna z možností, zrušte odber prostredníctvom jeho poskytovateľa.
Zobrazenie zrušených odberov
 1. Prihláste sa na stránku Odbery.
 2. V hornej časti stránky vyberte Zrušené.

Platba v skoršom termíne

Pri niektorých opakujúcich sa platbách môžete v prípade potreby faktúru zaplatiť skôr priamo cez platobný profil.

 1. Prihláste sa na stránku Odbery.
 2. Nájdite odber, za ktorý chcete zaplatiť, a klepnite alebo kliknite na položku Spravovať.
 3. Vyberte Zaplatiť skôr.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory