Zarządzanie płatnościami cyklicznymi i subskrypcjami

Aby dokonywać opłat cyklicznych za subskrypcje i inne usługi, wejdź na stronę pay.google.com. Informacjami o subskrypcji nie można zarządzać za pomocą aplikacji Google Pay. 

Aby wyświetlić swoje opłaty cykliczne:

 1. Zaloguj się w Subskrypcjach.
 2. Znajdź interesującą Cię usługę i kliknij Zarządzaj.

Różne rodzaje płatności

W zależności od produktu lub usługi Google Twoje cykliczne płatności będą należeć do jednej z tych czterech kategorii:

 • Płatności automatyczne: Twoja forma płatności zostanie automatycznie obciążona, gdy trzeba będzie zapłacić określoną kwotę.
 • Miesięczne płatności automatyczne: Twoja forma płatności będzie obciążana raz w miesiącu tą samą kwotą.
 • Płatności ręczne: możesz z wyprzedzeniem płacić za produkty i usługi, z których będziesz korzystać później.
 • Fakturowanie miesięczne: gdy otrzymasz miesięczną fakturę, musisz opłacić ją przed upływem podanego terminu.

Zarządzanie automatyczną formą płatności

Zmiana automatycznej formy płatności

 1. Zaloguj się w Subskrypcjach.
 2. Znajdź subskrypcję, którą chcesz edytować, i kliknij Zarządzaj.
 3. Pod kartą, której aktualnie używasz do płacenia, kliknij Zmień formę płatności. Jeśli nie możesz znaleźć tej opcji, kliknij Zarządzaj formami płatności.
 4. Wybierz formę płatności.
 5. Wybierz Prześlij.

Konfiguracja zastępczej formy płatności

 1. Zaloguj się w Subskrypcjach.
 2. Znajdź subskrypcję, którą chcesz edytować, i kliknij Zarządzaj.
 3. Pod kartą, której aktualnie używasz do płacenia, kliknij Zmień formę płatności. Jeśli nie możesz znaleźć tej opcji, kliknij Zarządzaj formami płatności.
 4. Wybierz Zaktualizuj zastępczą formę płatności.
 5. Wybierz formę płatności.
 6. Wybierz Prześlij

Uwaga: niektórych form płatności nie można używać w przypadku subskrypcji.

Anulowanie subskrypcji

Jeśli anulujesz subskrypcję, dokonane płatności nie zostaną zwrócone. Cofnięcie anulowania nie jest możliwe. Możesz jednak ponownie dokonać subskrypcji.

Anulowanie innych subskrypcji

Niektóre subskrypcje możesz anulować w Google Pay.

 1. Zaloguj się w Subskrypcjach.
 2. Znajdź subskrypcję, którą chcesz anulować, i kliknij Zarządzaj.
 3. Wybierz Anuluj subskrypcję.
  • Jeśli nie możesz znaleźć tej opcji, kliknij Zarządzaj subskrypcją, aby otworzyć usługę Google, którą subskrybujesz. Anuluj subskrypcję w tej usłudze.
  • Jeśli nie widzisz żadnej z tych opcji, anuluj subskrypcję u jej dostawcy.
Wyświetlanie anulowanych subskrypcji
 1. Zaloguj się w Subskrypcjach.
 2. U góry strony wybierz Anulowane.

Wcześniejsze płatności

W przypadku niektórych opłat cyklicznych, jeśli chcesz zapłacić za usługę lub subskrypcję z wyprzedzeniem, możesz dokonać bezpośredniej płatności w swoim profilu.

 1. Zaloguj się w Subskrypcjach.
 2. Znajdź subskrypcję, za którą chcesz zapłacić, i kliknij Zarządzaj.
 3. Wybierz Zapłać wcześniej.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem