Vytvorenie platobného profilu

Vo vašom platobnom profile Google sú uložené napríklad nasledujúce informácie:

  • Meno, adresa a daňové identifikačné číslo (ak ho zákon požaduje) osoby zodpovednej za profil
  • Kreditné karty, debetné karty, bankové účty a iné spôsoby platby, ktoré ste v minulosti použili na nákup cez Google
  • Potvrdenia a iné informácie o predchádzajúcich transakciách
  • Odbery a opakujúce sa platby
  • Informácie o ľuďoch, ktorým ste poslali pozvánku na používanie vášho profilu (Poznámka: Táto funkcia už nie je k dispozícii pre individuálne účty.)

Vytvorenie profilu

Vytvorenie prvého profilu

Keď zadáte nové platobné údaje pre produkt alebo službu Googlu, uložia sa do platobného profilu. Keď budete nabudúce nakupovať cez Google, môžete použiť údaje uložené v profile. Každý platobný profil, ktorý si vytvoríte alebo do ktorého vás pozvú, bude prepojený s vaším účtom Google.

Tvorba viacerých profilov

Pri nákupe cez niektoré služby Googlu si môžete vytvoriť ďalší profil. Ak máte možnosť vytvoriť si nový profil, pri registrácii sa vám zobrazí žiadosť na zadanie platobných údajov.

Ak používate profil na súkromné platby, odporúčame vytvoriť si iba jeden platobný profil. Tak môžete spravovať všetky svoje nákupy v službách Googlu na jednom mieste.

Ďalší profil si vytvorte v týchto prípadoch:

  • Ak chcete mať oddelený súkromný a firemný profil prepojený s vaším účtom Google.
  • Ak chcete spravovať profily viacerých firiem alebo organizácií.
  • Ak chcete mať profily vo viacerých krajinách. (Pri zmene krajiny môže byť potrebné vytvoriť nový profil.)

Ďalšie informácie o firemných profiloch nájdete v pomocníkovi platobného centra.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory