ยุติบริการ Google Pay อย่างถาวร

คุณยุติบริการ Google Pay ได้อย่างถาวร โดยเมื่อยุติบริการ Google Pay ที่เชื่อมโยงกับบัญชี Google แล้ว คุณจะเปิดใช้บริการไม่ได้อีก

ก่อนปิดโปรไฟล์การชำระเงิน

คุณอาจต้องการลองทำสิ่งต่อไปนี้ก่อนปิดโปรไฟล์

 1. ตรวจสอบว่าคุณทราบว่าการปิดโปรไฟล์จะมีผลอย่างไรต่อบัญชี Google หากปิดโปรไฟล์การชำระเงินของ Google คุณจะทำสิ่งต่อไปนี้ไม่ได้
  • ซื้อผลิตภัณฑ์จาก Google Play, AdWords หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ Google
  • ใช้ Google Pay เพื่อทำการซื้อ
  • ส่งหรือขอรับเงิน
  • บัตรของขวัญจากร้านค้า โปรแกรมสะสมคะแนน และข้อมูลการชำระเงิน
  • ดูประวัติการทำธุรกรรมของคุณ
 2. หากต้องการลบข้อมูล Google Pay แต่ยังต้องการมีตัวเลือกในการซื้อสินค้าในอนาคต คุณอาจทำสิ่งต่อไปนี้ได้

ยุติบริการอย่างถาวร

ขั้นตอนที่ 1: ลบข้อมูลจาก Google Pay

ขั้นตอนนี้จะลบข้อมูลต่างๆ ได้แก่

 • หมายเลขบัญชีเสมือนสำหรับบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต และบัญชีที่เชื่อมโยงกับบุคคลที่สาม
 • บัตรสะสมคะแนน บัตรของขวัญ ข้อเสนอ หรือตั๋วเดินทาง
 • ธุรกรรมที่มีหมายเลขบัญชีเสมือน
 • ความพยายามชำระเงินในร้านค้า
 • การใช้บัตรสะสมคะแนน บัตรของขวัญ ข้อเสนอ บัตรเดินทาง และรายการอื่นๆ ที่ "บันทึกลงใน Google Pay" ในร้าน
 • ธุรกรรม Google Pay สำหรับสินค้าและบริการในแอปและเว็บไซต์ที่ไม่ใช่ของ Google (ยกเว้นการซื้อในแอปแบบดิจิทัล)
 • คำขอรับเงินที่ส่งหรือรับด้วย Google Pay (คำขอที่อยู่ระหว่างดำเนินการอาจดำเนินการต่อไป)

วิธีเริ่มต้นใช้งาน

 1. ไปที่myaccount.google.com
  • คุณอาจต้องลงชื่อเข้าใช้
 2. เลือกข้อมูลและการปรับเปลี่ยนในแบบของคุณ
 3. เลื่อนลงไปที่ "ดาวน์โหลดหรือลบข้อมูล" แล้วเลือก ลบบริการ จากนั้น ลบบริการ
  • คุณอาจต้องลงชื่อเข้าใช้
 4. ค้นหา "Google Pay" แล้วเลือก "ลบ" Delete
 5. ทำตามวิธีการบนหน้าจอ

ขั้นตอนที่ 2: ปิดโปรไฟล์การชำระเงินผ่าน Google อย่างถาวร

หากต้องการปิดโปรไฟล์การชำระเงินของ Google ให้ทำดังนี้

 1. ไม่บังคับ: หากมีหลายโปรไฟล์ ให้ไปที่ pay.google.com และตรวจสอบว่าคุณลงชื่อเข้าใช้โปรไฟล์ที่ต้องการปิด
 2. ไปหน้าที่คุณปิดโปรไฟล์ Google Payments ได้
 3. ทำตามวิธีการบนหน้าจอ

ขั้นตอนนี้มีผลต่อข้อมูลต่างๆ ได้แก่

 • บัตรเครดิต บัตรเดบิต และวิธีการชำระเงินอื่นๆ ที่บันทึกไว้สำหรับการซื้อในผลิตภัณฑ์ของ Google รวมถึงแอปและเว็บไซต์ที่ไม่ใช่ของ Google
 • ข้อมูลธุรกรรมสำหรับการซื้อที่ดำเนินการใน Google Play, AdWords, YouTube หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ Google เช่นเดียวกับการซื้อในแอปแบบดิจิทัลทั้งหมด
 • ข้อมูลธุรกรรมสำหรับเงินที่คุณส่งหรือได้รับด้วย Google Pay หรือยอดคงเหลือ Google Pay

หมายเหตุ: เราอาจเก็บรักษาข้อมูลโปรไฟล์การชำระเงินบางอย่างไว้เป็นระยะเวลาหนึ่งหลังการปิด เพื่อให้เราปฏิบัติตามภาระหน้าที่ทางกฎหมายและข้อบังคับได้

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร