Informácie o certifikácii Google Ads

Certifikácia Google Ads je profesionálna akreditácia ponúkaná spoločnosťou Google jednotlivcom, ktorí preukážu svoje odborné znalosti základných a pokročilých aspektov služby Google Ads. Certifikácia Google Ads umožňuje jednotlivcom preukázať, že spoločnosť Google ich uznáva ako odborníkov v oblasti online inzercie. Túto certifikáciu môžete získať cez online školiaci program Googlu Academy for Ads.

V tomto článku sú vysvetlené výhody získania certifikácie, postup získania certifikácie a spôsob, akým možno o stave certifikácie informovať ostatných.

Skôr než začnete

Ak nemáte účet Academy for Ads, musíte si ho vytvoriť, aby ste mali prístup k hodnotiacim skúškam AdWords, ktoré sú potrebné na získanie certifikácie. Zistite, ako si vytvoriť účet Academy for Ads.

Výhody

Našu certifikáciu pre službu Google Ads môže získať ľubovoľný účastník programu Google Partners. Tu sú výhody, ktoré certifikácia prináša:

 • Preukážte svoju odbornosť. Prostredníctvom prispôsobeného certifikátu, ktorý sa dá vytlačiť, môžete súčasným aj potenciálnym klientom ukázať, že ste certifikovaným profesionálom v oblasti online reklamy.
 • Pomôžte svojej spoločnosti získať logo certifikátu Google Partner alebo Premier Google Partner. Na získanie ktoréhokoľvek z týchto log spoločnosť potrebuje (okrem splnenia ďalších požiadaviek), aby bol aspoň jeden z jej pridružených pracovníkov certifikovaný partner Google Ads. Ďalšie informácie o požiadavkách na získanie loga certifikátu Google Partner.

Ako funguje certifikácia Google Ads

Po vytvorení účtu Academy for Ads získate prístup k bezplatným certifikačným testom Google Ads a k príslušným vzdelávacím dráham, ktoré môžete využiť pri príprave na testy.

Ak sa chcete stať certifikovaným partnerom Google Ads, musíte úspešne absolvovať test Základy inzercie v službe Google Ads a jeden z ďalších testov z oblasti reklamy, ktoré sú k dispozícii v službe Academy for Ads. Ďalšie testy sú Reklama vo Vyhľadávaní, Reklama v Obsahovej sieti, Mobilná reklama, Videoreklama a Reklama v Nákupoch.

Dostupné certifikačné testy Google Ads

Hodnotiaca skúška Popis
Základy reklamy v službe AdWords Hodnotiaca skúška Základy reklamy v službe AdWords je zameraná na základné a stredne pokročilé koncepcie vrátane výhod online inzercie a služby AdWords, ako aj osvedčených postupov na správu a optimalizáciu kampaní AdWords.
Reklama vo Vyhľadávaní Hodnotiaca skúška Reklama vo Vyhľadávaní je zameraná na základné a pokročilé koncepcie vrátane osvedčených postupov na tvorbu, správu, meranie a optimalizáciu kampaní s reklamami vo vyhľadávaní vo Vyhľadávacej sieti.
Reklama v Obsahovej sieti Hodnotiaca skúška Reklama v Obsahovej sieti je zameraná na pokročilé koncepcie a osvedčené postupy na vytváranie, správu, meranie a optimalizáciu kampaní v Obsahovej sieti.
Mobilná reklama Hodnotiaca skúška Mobilná reklama je zameraná na základné a pokročilé koncepcie mobilnej reklamy vrátane formátov reklamy, ponúkania cien, zacielenia, merania a optimalizácie kampaní.
Videoreklama Hodnotiaca skúška Videoreklama je zameraná na základné a pokročilé koncepcie vrátane osvedčených postupov na vytváranie, správu, meranie a optimalizáciu kampaní s videoreklamami v službe YouTube a na internete.
Reklama v Nákupoch Hodnotiaca skúška Reklama v Nákupoch je zameraná na základné a pokročilé koncepcie vrátane vytvorenia účtu Merchant Center a informačného kanála produktov, ako aj tvorby a správy kampaní v službe Nákupy.

Dostupné jazyky

Certifikačné testy Google Ads sú k dispozícii v 19 jazykoch.

K dispozícii sú tieto jazyky: angličtina (Spojené kráľovstvo), angličtina (Spojené štáty), zjednodušená čínština, tradičná čínština, francúzština, holandčina, japončina, kórejčina, nemčina, poľština, portugalčina, portugalčina (Brazília), ruština, španielčina, španielčina (Latinská Amerika), taliančina, thajčina, turečtina a vietnamčina.

Ako si certifikáciu udržať

Certifikácia Google Ads vám bude platiť, kým nevyprší platnosť vášho testu z konkrétnej oblasti služby (napr. Reklama vo Vyhľadávaní). Ak si po vypršaní platnosti testu z konkrétnej oblasti služby budete chcieť certifikáciu udržať, budete musieť znova absolvovať test Základy reklamy v službe Google Ads aj test z konkrétnej oblasti služby, ktorého platnosť vypršala.

Ak napríklad v máji úspešne absolvujete test Reklama vo Vyhľadávaní, keď v máji nasledujúceho roka vyprší jeho platnosť, okrem tohto testu budete musieť znova úspešne absolvovať aj test Reklama vo Vyhľadávaní.

Pravidlá informovania ostatných o stave vašej certifikácie

Vaše certifikácie AdWords sú dôkazom toho, že ste certifikovaný profesionál v oblasti online inzercie. O tomto uznaní môžete svojim súčasným a potenciálnym klientom poskytnúť tieto informácie:

 • Vaša certifikácia AdWords potvrdzuje, že ste certifikovaný profesionál v oblasti online inzercie.
 • Akreditáciu ste získali po úspešnom absolvovaní hodnotiacej skúšky Základy reklamy v službe AdWords a hodnotiacej skúšky Reklama vo Vyhľadávaní, Reklama v Obsahovej sieti, Mobilná reaklama, Videoreklama alebo Reklama v Nákupoch v rámci služby Academy for Ads.

Príklad

Tu je príklad, ako môžete informovať o stave svojej certifikácie:

„Spoločnosť Google ma uznáva ako certifikovaného profesionála pre službu AdWords, pretože som úspešne absolvoval viacero hodnotiacich skúšok, ktoré úspešne preverili moje odborné znalosti o tomto produkte. Mám kvalifikáciu na to, aby som vašej firme pomohol presadiť sa na webe prostredníctvom služby Google AdWords.“

Tu je niekoľko ďalších pravidiel informovania o vašej certifikácii:

 • Ako na certifikovanú osobu môžete na seba odkazovať iba vtedy, ak ste certifikačnú hodnotiacu skúšku úspešne zložili vy osobne. Nestačí, aby bol certifikovaný váš spolupracovník alebo aby vaša agentúra získala logo certifikátu.
 • Ako na certifikovanú osobu môžete na seba odkazovať iba dovtedy, kým bude vaša certifikácia platná. Keď jej platnosť vyprší, nebudete na seba môcť odkazovať ako na certifikovanú osobu, až kým znova úspešne neabsolvujete hodnotiace skúšky.
 • Svoju certifikáciu môžete uvádzať v životopise, na vizitkách, v profile v službe LinkedIn a v profiloch v ďalších sociálnych médiách. Pripomíname, že logá Google Partners sa môžu používať iba v súlade s našimi pravidlami používania.

Bežné otázky týkajúce sa certifikácie

Rozdiel medzi certifikáciami Google Ads a logom certifikátu Google Partner

 • Certifikujú sa jednotlivci. Certifikáciu služby Google Ads môže získať ktorýkoľvek člen programu Partners. Ako certifikovaný profesionál môžete svoje dosiahnuté úspechy preukázať prispôsobeným certifikátom, ktorý vydáva spoločnosť Google.
 • Logá certifikátov a špecializácie získavajú agentúry. Agentúra, ktorá splní požiadavky na získanie statusu partnera, získa logo certifikátu Google Partner alebo Premier Google Partner a oprávnenie propagovať sa ako certifikovaný partner Google. Upozorňujeme, že agentúra sa nestáva certifikovaným partnerom Google iba na základe zapojenia sa do programu.
  • Špecializácie spoločnosti sú vyjadrením uznania agentúram, ktoré splnili tieto podmienky:
   • získali logo certifikátu Google Partner alebo Premier Google Partner;
   • majú aspoň jedného pridruženého pracovníka, ktorý získal certifikáciu k niektorej z oblastí služby Google Ads;
   • preukázali zvýšenie výkonnosti produktu a odbornú znalosť danej oblasti produktu, ktorou môže byť:
    • Inzercia vo Vyhľadávacej sieti
    • Mobilná inzercia
    • Videoreklama
    • Inzercia v Obsahovej sieti
    • Inzercia v Nákupoch
   • za 90 dní preinzerovali v oblasti služby Google Ads, na ktorú sa vzťahuje ich certifikácia, sumu v minimálnej výške 10 000 $.
Bol tento článok užitočný?
Ako ju môžeme zlepšiť?