Informacje o certyfikacie Google Ads

Certyfikat Google Ads to profesjonalna akredytacja, jaką Google oferuje osobom, które osiągnęły biegłość w podstawowych i zaawansowanych aspektach Google Ads. Ten certyfikat to dowód, że Google uznaje daną osobę za specjalistę ds. reklamy online. Możesz go zdobyć, korzystając z Academy for Ads – programu szkoleniowego Google dostępnego online.

Z tego artykułu dowiesz się, jakie są korzyści z posiadania certyfikatu oraz jak go uzyskać, a później poinformować o tym osiągnięciu inne osoby.

Zanim zaczniesz

Jeżeli jeszcze nie masz konta Academy for Ads, musisz je utworzyć, by uzyskać dostęp do testów z AdWords. Zdanie tych testów jest niezbędne, aby zdobyć certyfikat. Dowiedz się, jak założyć konto Academy for Ads.

Korzyści

Certyfikat Google Ads może otrzymać każdy uczestnik programu Google Partners. Certyfikacja przynosi następujące korzyści:

 • Możesz udowodnić, że jesteś ekspertem. Pokaż obecnym i przyszłym klientom spersonalizowany certyfikat, który można wydrukować. Dzięki temu będą mieli pewność, że jesteś certyfikowanym specjalistą ds. reklamy online.
 • Pomożesz swojej firmie uzyskać status Partnera Google lub Partnera Google Premium. Niezależnie od innych wymagań, aby firma mogła zdobyć jeden lub drugi status, musi być z nią powiązana co najmniej jedna osoba z certyfikatem Google Ads. Dowiedz się więcej o tym, jak uzyskać status Partnera Google.

Jak uzyskać certyfikat Google Ads

Po skonfigurowaniu konta w Academy for Ads uzyskasz dostęp do bezpłatnych testów certyfikacyjnych Google Ads i powiązanych z nimi ścieżek szkoleniowych, dzięki którym można się do tych testów przygotować.

Aby uzyskać certyfikat Google Ads, musisz zdać test z podstaw reklamy w Google Ads oraz jeden z dodatkowych testów dotyczących reklamy dostępnych w Academy for Ads. Należą do nich testy z reklamy w sieci wyszukiwania, z reklamy w sieci reklamowej, z reklamy mobilnej, z reklamy wideo i z reklamy w Zakupach Google.

Dostępne testy certyfikacyjne Google Ads

Ocena Opis
Podstawy reklamy w AdWords Test z podstaw reklam w AdWords obejmuje zagadnienia na poziomie podstawowym i średnio zaawansowanym, w tym korzyści z reklam online i AdWords, a także sprawdzone metody optymalizacji kampanii AdWords i zarządzania nimi.
Reklama w sieci wyszukiwania Test z reklamy w sieci wyszukiwania obejmuje podstawowe i zaawansowane zagadnienia, w tym sprawdzone metody tworzenia, pomiaru i optymalizacji kampanii reklam w sieci wyszukiwania oraz zarządzania nimi.
Reklama w sieci reklamowej Test z reklamy w sieci reklamowej obejmuje zaawansowane zagadnienia i sprawdzone metody tworzenia, pomiaru i optymalizacji kampanii w sieci reklamowej oraz zarządzania nimi.
Reklama mobilna Test z reklamy mobilnej obejmuje podstawowe i zaawansowane zagadnienia związane z reklamą mobilną, w tym kierowanie reklam i ich formaty, ustalanie stawek, pomiar skuteczności kampanii i jej optymalizację.
Reklama wideo Test z reklamy wideo obejmuje podstawowe i zaawansowane zagadnienia, takie jak sprawdzone metody tworzenia, pomiaru i optymalizacji kampanii reklam wideo w YouTube i w internecie oraz zarządzania nimi.
Reklama w Zakupach Google Test z reklamy w Zakupach Google obejmuje podstawowe i zaawansowane zagadnienia, takie jak tworzenie konta Merchant Center i pliku danych o produktach oraz tworzenie kampanii produktowych i zarządzanie nimi.

Dostępne języki

Testy certyfikacyjne Google Ads są dostępne w 19 językach.

Dostępne języki: angielski (Stany Zjednoczone i Wielka Brytania), chiński (uproszczony i tradycyjny), francuski, hiszpański (Hiszpania i Ameryka Łacińska), japoński, koreański, niderlandzki, niemiecki, polski, portugalski (Portugalia i Brazylia), rosyjski, tajski, turecki, wietnamski i włoski.

Jak utrzymać zdobyty certyfikat

Certyfikat Google Ads będzie ważny do momentu, gdy upłynie okres ważności testu z danej usługi Google Ads (np. Reklamy w sieci wyszukiwania). Gdy taki test utraci ważność, aby zachować certyfikat, trzeba będzie jeszcze raz przystąpić do testu z podstaw reklamy w Google Ads oraz tego testu dotyczącego usługi Google Ads, którego ważność wygasła.

Jeśli na przykład zdasz test z reklamy w sieci wyszukiwania w maju, to gdy utraci on ważność w maju kolejnego roku, konieczne będzie ponowne zdanie testu z podstaw reklamy w Google Ads oraz testu z reklamy w sieci wyszukiwania.

Jak informować o zdobytych certyfikatach

Twoje certyfikaty AdWords to dowód, że jesteś certyfikowanym specjalistą w dziedzinie reklamy online. Oto jak możesz poinformować swoich obecnych i przyszłych klientów o tych certyfikatach:

 • Twoje certyfikaty AdWords potwierdzają, że jesteś certyfikowanym specjalistą w dziedzinie reklamy online.
 • Certyfikaty otrzymują użytkownicy, którzy zdali test z podstaw reklamy w AdWords, a także jeden z następujących testów przeprowadzanych w Academy for Ads: test z reklamy w sieci wyszukiwania, z reklamy w sieci reklamowej, z reklamy mobilnej, z reklamy wideo lub z reklamy w Zakupach Google.

Przykład

Jak informować o swoim statusie certyfikacji:

„Google uznaje mnie za certyfikowanego specjalistę AdWords na podstawie zdanych przeze mnie testów, oceniających moją fachową wiedzę o usługach reklamowych. Moje kwalifikacje pomogą Państwu rozwinąć firmę w internecie dzięki Google AdWords”.

Informowanie o certyfikacie – dodatkowe wskazówki:

 • Możesz używać określenia „certyfikowany” tylko wtedy, gdy osobiście zdasz testy certyfikacyjne. Nie wystarczy, że jeden z Twoich współpracowników ma certyfikat lub agencja ma status Partnera Google.
 • Określenia „certyfikowany” możesz używać wyłącznie wtedy, gdy Twój certyfikat jest ważny. Po upływie jego daty ważności nie możesz używać określenia „certyfikowany”, dopóki ponownie nie zdasz testów.
 • Możesz informować o posiadaniu certyfikatu w swoim życiorysie zawodowym, na wizytówkach, w profilu w LinkedIn i na innych profilach w mediach społecznościowych. Pamiętaj, że logo Google Partners można używać tylko zgodnie z tymi wytycznymi.

Częste pytania o certyfikat

Różnica między certyfikatem Google Ads a statusem Partnera

 • Certyfikaty otrzymują indywidualni uczestnicy. Certyfikat Google Ads może otrzymać każdy uczestnik programu Partners. Spersonalizowany certyfikat wystawiony przez Google pozwoli Ci udowodnić osiągnięcie statusu certyfikowanego specjalisty.
 • Logo i specjalizacje są przyznawane agencjom. Agencja, która spełnia wymagania kwalifikacji do programu Google Partners, otrzyma logo Partnera Google lub Partnera Google Premium i może reklamować się jako „Partner Google”. Pamiętaj, że samo przystąpienie do programu nie gwarantuje uzyskania statusu „Partnera Google”.
  • Specjalizacje firmy stanowią sposób wyróżnienia agencji, które:
   • otrzymały logo Partnera Google lub Partnera Google Premium;
   • mają przynajmniej jedną osobę z certyfikatem z wybranej usługi Google Ads połączoną z agencją;
   • wykazują się lepszymi wynikami i specjalistyczną wiedzą w zakresie wybranej usługi, którą może być:
    • Reklama w sieci wyszukiwania
    • Reklama mobilna
    • Reklama wideo
    • Reklama w sieci reklamowej
    • Reklama w Zakupach Google
   • w ciągu 90 dni osiągnęły w wybranym obszarze specjalizacji Google Ads wydatki wynoszące co najmniej 10 000 USD.
Czy ten artykuł był pomocny?
Jak możemy ją poprawić?