Informacje o certyfikacie AdWords

Certyfikat Google AdWords to profesjonalna akredytacja, jaką Google oferuje osobom, które osiągnęły biegłość w podstawowych i zaawansowanych aspektach AdWords. Ten certyfikat to dowód, że Google uznaje daną osobę za specjalistę ds. reklamy online. Możesz go zdobyć, korzystając z Academy for Ads – programu szkoleniowego Google dostępnego online.

Z tego artykułu dowiesz się, jakie są korzyści z posiadania certyfikatu oraz jak go uzyskać, a później poinformować o tym osiągnięciu inne osoby.

Zanim zaczniesz

Jeżeli jeszcze nie masz konta Academy for Ads, musisz je utworzyć, by uzyskać dostęp do testów z AdWords. Zdanie tych testów jest niezbędne, aby zdobyć certyfikat. Dowiedz się, jak założyć konto Academy for Ads.

Korzyści

Certyfikat AdWords może otrzymać każdy uczestnik programu Google Partners. Certyfikacja przynosi następujące korzyści:

 • Możesz udowodnić, że jesteś ekspertem. Pokaż obecnym i przyszłym klientom spersonalizowany certyfikat, który można wydrukować. Dzięki temu będą mieli pewność, że jesteś certyfikowanym specjalistą ds. reklamy online.
 • Pomożesz swojej firmie uzyskać status Partnera Google lub Partnera Google Premium. Niezależnie od innych wymagań, aby firma mogła zdobyć jeden lub drugi status, musi być z nią powiązana co najmniej jedna osoba z certyfikatem AdWords. Dowiedz się więcej o tym, jak uzyskać status Partnera Google.

Jak uzyskać certyfikat AdWords

Po skonfigurowaniu konta w Academy for Ads uzyskasz dostęp do bezpłatnych testów certyfikacyjnych AdWords i powiązanych z nimi ścieżek szkoleniowych, dzięki którym można się do tych testów przygotować.

Aby uzyskać certyfikat AdWords, musisz zdać test z podstaw reklamy w AdWords oraz jeden z dodatkowych testów dotyczących reklamy dostępnych w Academy for Ads. Należą do nich testy z reklamy w sieci wyszukiwania, z reklamy w sieci reklamowej, z reklamy mobilnej, z reklamy wideo i z reklamy w Zakupach Google.

Dostępne testy certyfikacyjne AdWords

Ocena Opis
Podstawy reklamy w AdWords Test z podstaw reklam w AdWords obejmuje zagadnienia na poziomie podstawowym i średnio zaawansowanym, w tym korzyści z reklam online i AdWords, a także sprawdzone metody optymalizacji kampanii AdWords i zarządzania nimi.
Reklama w sieci wyszukiwania Test z reklamy w sieci wyszukiwania obejmuje podstawowe i zaawansowane zagadnienia, w tym sprawdzone metody tworzenia, pomiaru i optymalizacji kampanii reklam w sieci wyszukiwania oraz zarządzania nimi.
Reklama w sieci reklamowej Test z reklamy w sieci reklamowej obejmuje zaawansowane zagadnienia i sprawdzone metody tworzenia, pomiaru i optymalizacji kampanii w sieci reklamowej oraz zarządzania nimi.
Reklama mobilna Test z reklamy mobilnej obejmuje podstawowe i zaawansowane zagadnienia związane z reklamą mobilną, w tym kierowanie reklam i ich formaty, ustalanie stawek, pomiar skuteczności kampanii i jej optymalizację.
Reklama wideo Test z reklamy wideo obejmuje podstawowe i zaawansowane zagadnienia, takie jak sprawdzone metody tworzenia, pomiaru i optymalizacji kampanii reklam wideo w YouTube i w internecie oraz zarządzania nimi.
Reklama w Zakupach Google Test z reklamy w Zakupach Google obejmuje podstawowe i zaawansowane zagadnienia, takie jak tworzenie konta Merchant Center i pliku danych o produktach oraz tworzenie kampanii produktowych i zarządzanie nimi.

Dostępne języki

Testy certyfikacyjne AdWords są dostępne w 19 językach.

Dostępne języki: angielski (Stany Zjednoczone i Wielka Brytania), chiński (uproszczony i tradycyjny), francuski, hiszpański (Hiszpania i Ameryka Łacińska), japoński, koreański, niderlandzki, niemiecki, polski, portugalski (Portugalia i Brazylia), rosyjski, tajski, turecki, wietnamski i włoski.

Jak utrzymać zdobyty certyfikat

Certyfikat AdWords będzie ważny do momentu, gdy upłynie okres ważności testu z danej usługi AdWords (np. Reklamy w sieci wyszukiwania). Gdy taki test utraci ważność, aby zachować certyfikat, trzeba będzie jeszcze raz przystąpić do testu z podstaw reklamy w AdWords oraz tego testu dotyczącego usługi AdWords, którego ważność wygasła.

Jeśli na przykład zdasz test z reklamy w sieci wyszukiwania w maju, to gdy utraci on ważność w maju kolejnego roku, konieczne będzie ponowne zdanie testu z podstaw reklamy w AdWords oraz testu z reklamy w sieci wyszukiwania.

Jak informować o zdobytych certyfikatach

Twoje certyfikaty AdWords to dowód, że jesteś certyfikowanym specjalistą w dziedzinie reklamy online. Oto jak możesz poinformować swoich obecnych i przyszłych klientów o tych certyfikatach:

 • Twoje certyfikaty AdWords potwierdzają, że jesteś certyfikowanym specjalistą w dziedzinie reklamy online.
 • Certyfikaty otrzymują użytkownicy, którzy zdali test z podstaw reklamy w AdWords, a także jeden z następujących testów przeprowadzanych w Academy for Ads: test z reklamy w sieci wyszukiwania, z reklamy w sieci reklamowej, z reklamy mobilnej, z reklamy wideo lub z reklamy w Zakupach Google.

Przykład

Jak informować o swoim statusie certyfikacji:

„Google uznaje mnie za certyfikowanego specjalistę AdWords na podstawie zdanych przeze mnie testów, oceniających moją fachową wiedzę o usługach reklamowych. Moje kwalifikacje pomogą Państwu rozwinąć firmę w internecie dzięki Google AdWords”.

Informowanie o certyfikacie – dodatkowe wskazówki:

 • Możesz używać określenia „certyfikowany” tylko wtedy, gdy osobiście zdasz testy certyfikacyjne. Nie wystarczy, że jeden z Twoich współpracowników ma certyfikat lub agencja ma status Partnera Google.
 • Określenia „certyfikowany” możesz używać wyłącznie wtedy, gdy Twój certyfikat jest ważny. Po upływie jego daty ważności nie możesz używać określenia „certyfikowany”, dopóki ponownie nie zdasz testów.
 • Możesz informować o posiadaniu certyfikatu w swoim życiorysie zawodowym, na wizytówkach, w profilu w LinkedIn i na innych profilach w mediach społecznościowych. Pamiętaj, że logo Google Partners można używać tylko zgodnie z tymi wytycznymi.

Częste pytania o certyfikat

Różnica między certyfikatem AdWords a statusem Partnera

 • Certyfikaty otrzymują indywidualni uczestnicy. Certyfikat AdWords może otrzymać każdy uczestnik programu Partners. Spersonalizowany certyfikat wystawiony przez Google pozwoli Ci udowodnić osiągnięcie statusu certyfikowanego specjalisty.
 • Logo i specjalizacje są przyznawane agencjom. Agencja, która spełnia wymagania kwalifikacji do programu Google Partners, otrzyma logo Partnera Google lub Partnera Google Premium i może reklamować się jako „Partner Google”. Pamiętaj, że samo przystąpienie do programu nie gwarantuje uzyskania statusu „Partnera Google”.
  • Specjalizacje firmy stanowią sposób wyróżnienia agencji, które:
   • otrzymały logo Partnera Google lub Partnera Google Premium;
   • mają przynajmniej jedną osobę z certyfikatem z wybranej usługi AdWords połączoną z agencją;
   • wykazują się lepszymi wynikami i specjalistyczną wiedzą w zakresie wybranej usługi, którą może być:
    • Reklama w sieci wyszukiwania
    • Reklama mobilna
    • Reklama wideo
    • Reklama w sieci reklamowej
    • Reklama w Zakupach Google
   • w ciągu 90 dni osiągnęły w wybranym obszarze specjalizacji AdWords wydatki wynoszące co najmniej 10 000 USD.
Czy ten artykuł był pomocny?
Jak możemy ją poprawić?