Jak uzyskać status Partnera Google

Gdy Twoja agencja dołączy do bezpłatnego programu Google Partners, może uzyskać status Partnera Google. Jeśli jej się to uda, będzie to oznaczać, że posiada umiejętności i wiedzę w zakresie AdWords, spełnia wymagania Google dotyczące wydatków, zapewnia sobie i klientom wzrost przychodów oraz utrzymuje i powiększa grono klientów. Status Partnera zapewnia agencji dostęp do wielu korzyści, takich jak logo Partnera Google, które można umieścić na stronie internetowej oraz w materiałach marketingowych.

W tym artykule znajdziesz opis wymagań, które musisz spełnić, aby uzyskać status Partnera. Dowiesz się też, jak sprawdzić status Partnera i poznasz odpowiedzi na najczęstsze pytania dotyczące tego statusu.

Korzyści

Oto kilka korzyści z uzyskania statusu Partnera:

 • Logo Partnera Google: są dwa rodzaje logo Partnera, które Twoja agencja może zdobyć – logo Partnera Google i Partnera Google Premium. Logo to możesz umieścić na stronie internetowej i w innych zasobach online, a także w tradycyjnych materiałach marketingowych.
 • Specjalizacje agencji: zdobywając specjalizacje, zaprezentujesz wiedzę i doświadczenie agencji związane z daną usługą.
 • Społeczność Google: będziesz otrzymywać zaproszenia na wybrane wydarzenia organizowane przez Google oraz uzyskasz dostęp do różnych poziomów szkoleń i pomocy.

Dowiedz się więcej o korzyściach z posiadania statusu Partnera Google.

Oba rodzaje logo znajdziesz poniżej.

Logo Partnera Google Logo Partnera Google Premium

Wymagania, które trzeba spełnić, aby móc ubiegać się o status Partnera

Status Partnera i Partnera Google Premium oznacza, że Google uznaje Twoją agencję za Partnera Google. Status Partnera Google Premium oferujemy tym agencjom, które przodują pod względem wydatków oraz spełniają dodatkowe wymagania w zakresie certyfikacji i wyników. 

W poniższej tabeli znajdziesz wymagania, które musisz spełnić, by móc ubiegać się o każdy z tych statusów. Aby zagwarantować jak najwyższy poziom programu, Google przeprowadza weryfikację firm, które chcą uzyskać lub zachować status Partnera.

Kryteria Status Partnera Status Partnera Google Premium
Profil firmy Utwórz i uzupełnij profil firmy w Google Partners Utwórz i uzupełnij profil firmy w Google Partners
Certyfikacja Jedna osoba połączona z agencją musi uzyskać certyfikat AdWords, aby pokazać, że Twoja agencja dysponuje rozległą wiedzą o AdWords. Właściciel certyfikatu musi udostępniać informacje o swoim koncie w Academy for Ads, by certyfikat był zaliczany do statusu firmy. Dwie osoby połączone z agencją muszą uzyskać certyfikat AdWords, aby pokazać, że Twoja agencja dysponuje rozległą wiedzą o AdWords. Właściciel certyfikatu musi udostępniać informacje o swoim koncie w Academy for Ads, by certyfikat był zaliczany do statusu firmy.
Wydatki Spełnij wymóg dotyczący osiągnięcia wydatków na reklamę w wysokości 10 000 USD w okresie 90 dni na wszystkich zarządzanych kontach, aby pokazać, że Twoja agencja może pochwalić się sporą aktywnością. Spełnij wymóg dotyczący osiągnięcia wyższego progu wydatków na wszystkich zarządzanych kontach, aby pokazać, że Twoja agencja może pochwalić się sporą aktywnością.
Wyniki firmy Spełnij wymóg dotyczący wyników, wykazując odpowiedni poziom ogólnych przychodów z reklamy oraz wzrost przychodów, a także umiejętność utrzymania i powiększania bazy klientów. Spełnij wymóg dotyczący wyników, wykazując odpowiedni poziom ogólnych przychodów z reklamy oraz wzrost przychodów, a także umiejętność utrzymania i powiększania bazy klientów.

Poniżej znajdziesz więcej informacji na temat każdego z wymagań.

Profil firmy

Aby zgłosić swoją agencję do programu Google Partners, musisz utworzyć i wypełnić profil firmy. Zawiera on podstawowe informacje o agencji – jej nazwę, adres strony internetowej, dane kontaktowe, opis i oferowane usługi. Uzupełnienie profilu firmy jest pierwszym krokiem do uzyskania statusu Partnera.

Pamiętaj, że po rejestracji w programie Google Partners musisz utworzyć indywidualny profil dla siebie oraz profil firmy dla swojej agencji. Aby utworzyć profil firmy, Twoja agencja musi mieć stronę internetową i konto menedżera AdWords. Dowiedz się więcej o tym, jak założyć i uzupełnić profil firmy.

Certyfikacja

Wymagania dotyczące certyfikacji są określane na podstawie liczby użytkowników połączonych z profilem firmy w Google Partners, którzy mają certyfikat AdWords.

Oto te wymagania:

 • Status Partnera: co najmniej jedna osoba połączona z agencją musi mieć certyfikat AdWords i udostępniać swojej firmie informacje o koncie w Academy for Ads.
 • Status Partnera Premium przynajmniej dwie osoby połączone z agencją muszą mieć certyfikat AdWords i udostępniać swojej firmie informacje o koncie w Academy for Ads.

Aby uzyskać certyfikat AdWords, trzeba zdać test z podstaw reklamy w AdWords i jeden z innych testów dostępnych w Academy for Ads. Należą do nich testy z reklamy w sieci wyszukiwania, z reklamy w sieci reklamowej, z reklamy mobilnej, z reklamy wideo i z reklamy w Zakupach Google.

Aby testy poszczególnych osób liczyły się do wymagań certyfikacyjnych wobec agencji, sprawdź następujące elementy:

 • Połączenie z profilem firmy: zobacz, czy profil danej osoby w programie Partners jest połączony z profilem firmy. Aby go połączyć, ta osoba musi wyszukać firmę w sekcji „Połączenie z firmą” na profilu i kliknąć „Połącz”.
 • Informacje o koncie w Academy for Ads: informacje o koncie danej osoby w Academy for Ads, w tym imię i nazwisko oraz ważne testy i certyfikaty, muszą być udostępnione firmie. Aby to zrobić, taka osoba musi otworzyć sekcję „Mój profil” w Academy for Ads, kliknąć „Edytuj profil” i zaznaczyć „Tak” przy opcji udostępniania firmie informacji o koncie.

Dowiedz się więcej o tym, jak uzyskać certyfikat oraz jak połączyć profil indywidualny z profilem firmy.

Wydatki

Google Partners ocenia konto menedżera AdWords, które jest powiązane z profilem firmy, aby określić, czy agencja spełnia wymagania dotyczące wydatków.

Zalecamy powiązanie konta menedżera AdWords o najwyższym poziomie dostępu (czyli konta połączonego ze wszystkimi kontami, którymi zarządza Twoja agencja) z profilem firmy. Dzięki temu przy ocenie realizacji wymogu uwzględnimy całą działalność agencji.

Aby spełnić wymagania dotyczące wydatków, agencja musi mieć:

 • konto menedżera AdWords, które ma co najmniej 90 dni;
 • łączne wydatki na reklamę Google w wysokości 10 000 USD (lub równowartość w lokalnej walucie) w ciągu ostatnich 90 dni kalendarzowych.

Agencje, które chcą uzyskać status Partnera Google Premium, muszą wykazać się wyższym poziomem wydatków. Progi, które trzeba przekroczyć, zależą od kraju i obszaru rynku.

Różnice w wysokości wydatków

Pamiętaj, że Twoje wydatki w AdWords mogą różnić się od wydatków widocznych na koncie Google Partners. Kiedy porównujesz kwoty wydatków, sprawdź, czy bierzesz informacje z konta menedżera AdWords, które jest połączone z profilem Twojej firmy.

W programie Google Partners wydatki są mierzone od dnia dodania konta AdWords do konta menedżera Twojej agencji, więc wydatki sprzed połączenia kont nie będą widoczne. Jeśli na przykład konto AdWords Twojego klienta zostało połączone z kontem menedżera 1 listopada, w ramach wymaganej kwoty wydatków będzie uwzględniana tylko aktywność na koncie po 1 listopada. Jeśli zalogujesz się na konto menedżera w AdWords, zobaczysz wydatki z ostatnich 90 dni.

Wyniki firmy

Google Partners ocenia konto menedżera AdWords, które jest powiązane z profilem firmy, aby określić, czy agencja spełnia wymagania dotyczące wyników.

Zalecamy powiązanie konta menedżera AdWords o najwyższym poziomie dostępu (czyli konta połączonego ze wszystkimi kontami, którymi zarządza Twoja agencja) z profilem firmy. Dzięki temu przy ocenie realizacji wymogu uwzględnimy całą działalność agencji.

Oto różne kryteria, które Google Partners bierze pod uwagę przy określaniu, czy agencja spełnia niezbędne wymagania:

 • wzrost przychodów klientów,
 • utrzymanie klientów,
 • ogólny wzrost przychodów,
 • wzrost liczby reklamodawców.

Aby ocenić ogólne wyniki firmy, Google Partners sprawdza konta klientów, które zostały połączone z Twoim kontem menedżera w ciągu ostatnich 18 miesięcy. Google Partners wymaga, aby agencja miała na swoim koncie menedżera wydatki z co najmniej 12 miesięcy.

Pamiętaj, że jeśli w czasie tych 18 miesięcy konto klienta zostanie połączone i odłączone, będziemy brać pod uwagę tylko te wydatki, które zostały zarejestrowane, gdy konto było połączone.

Możesz pomóc zwiększyć wyniki firmy, jeśli dokładnie zrozumiesz cele marketingowe klientów i dopilnujesz, aby ich kampanie AdWords jak najlepiej je osiągały.

Powiązane artykuły

Czy ten artykuł był pomocny?
Jak możemy ją poprawić?