איך מקבלים את תג Google Partner

ההצטרפות לתוכנית Google Partners אינה כרוכה בתשלום. אחרי שסוכנות מצטרפת לתוכנית, אם היא עומדת בקריטריונים מסוימים היא יכולה לקבל את הסטטוס Google Partner. המשמעות של סטטוס Google Partner היא שהסוכנות הוכיחה מיומנות ומומחיות ב-AdWords, עמדה בסף הנדרש של הוצאות פרסום ב-Google, הביאה לגידול בהכנסות הסוכנות והלקוחות וכן שימרה והרחיבה את בסיס הלקוחות שלה. סטטוס Google Partner מקנה לסוכנות כמה יתרונות, כולל תג Google Partner שהסוכנות יכולה להציג באתר האינטרנט ובחומרים השיווקיים שלה.

מאמר זה מסביר את הדרישות לקבלת סטטוס Google Partner. לרשותכם מאמר שמסביר איך סוכנות יכולה לבדוק את סטטוס Google Partner שלה ומספק תשובות לשאלות נפוצות על סטטוס Google Partner.

יתרונות

סוכנויות שמחזיקות בסטטוס Google Partner נהנות מהיתרונות הבאים:

 • תג Google Partner‏: יש שתי רמות של תג Partner שסוכנויות יכולות לקבל - תג Google Partner ותג Premier Google Partner. סוכנות שקיבלה תג יכולה להציג אותו באתר האינטרנט שלה, בנכסים מקוונים אחרים ובחומרים שיווקיים לא מקוונים.
 • הכרה בהתמחויות השיווקיות של הסוכנות: אפשר לקבל הכרה בהתמחויות השיווקיות של הסוכנות. הכרה זו מאפשרת לציין את תחומי ההתמחות של הסוכנות בפרסומים שלה.
 • קשר עם Google‏: סוכנויות בעלות סטטוס Google Partner מוזמנות לאירועים נבחרים של Google ונהנות מגישה לרמות שונות של הדרכות ושירותי תמיכה.

לרשותכם מידע נוסף על יתרונות הסטטוס Google Partner.

כך נראים שני התגים:

תג Google Partner תג Premier Google Partner

הדרישות שבהן סוכנות צריכה לעמוד כדי להיות מועמדת לקבלת תג Google Partner

הן תג Google Partner והן תג Premier Google Partner מעידים ש-Google מכירה בסוכנות כשותפה של Google. עם זאת, כדי להעניק הכרה לסוכנויות מובילות שרמת ההוצאות שלהן גבוהה יותר ושעומדות בדרישות נוספות של הסמכה והישגים, Google מציעה את תג Premier Partner. 

הטבלה הבאה מסמכת את הקריטריונים שבהם סוכנות צריכה לעמוד כדי להיות מועמדת לקבלת התגים השונים. כדי לשמור על הסטנדרטים הגבוהים של התוכנית, Google בודקת גם סוכנויות המועמדות לקבלת תג, וגם סוכנויות בעלות תג כדי לוודא שהן ממשיכות לעמוד בתנאי הזכאות לתג.

קריטריונים תג Google Partner תג Premier Partner
פרופיל סוכנות ליצור פרופיל סוכנות מלא ב-Google Partners ליצור פרופיל סוכנות מלא ב-Google Partners
הסמכה הסוכנות צריכה לכלול מנהל קמפיינים אחד לפחות בעל הסמכה ל-AdWords שהפרופיל שלו משויך לפרופיל הסוכנות. מטרת הדרישה הזו היא להראות שהסוכנות ואנשי הצוות שלה הם בעלי ידע מתקדם ב-AdWords. כדי למלא את הדרישה הזו, מנהלי הקמפיינים המוסמכים צריכים לשתף את פרטי חשבון Academy for Ads שלהם עם פרופיל הסוכנות. הסוכנות צריכה לכלול לפחות שני מנהלי קמפיינים בעלי הסמכה ל-AdWords שהפרופיל שלהם משויך לפרופיל הסוכנות. מטרת הדרישה הזו היא להראות שהסוכנות ואנשי הצוות שלה הם בעלי ידע מתקדם ב-AdWords. כדי למלא את הדרישה הזו, מנהלי הקמפיינים המוסמכים צריכים לשתף את פרטי חשבון Academy for Ads שלהם עם פרופיל הסוכנות.
הוצאה הוצאות הפרסום של הסוכנות צריכות לעמוד על סך כולל של 10,000 דולר אמריקני ל-90 יום בחשבונות המנוהלים, כדי להראות שלסוכנות יש היקף משמעותי של פעילות. יש לעמוד בסף הוצאות גבוה יותר בחשבונות המנוהלים, כדי להראות שלסוכנות יש היקף משמעותי של פעילות.
הישגי הסוכנות כדי לעמוד ברמת ההישגים הנדרשת, יש להוכיח יציבות וצמיחה בהכנסה הכוללת מפרסום, וכן לשמור על בסיס הלקוחות הקיים ולהרחיב אותו. כדי לעמוד ברמת ההישגים הנדרשת, יש להוכיח יציבות וצמיחה בהכנסה הכוללת מפרסום, וכן לשמור על בסיס הלקוחות הקיים ולהרחיב אותו.

למטה מופיע מידע נוסף על כל אחת מהדרישות.

פרופיל הסוכנות

סוכנות שמעוניינת להצטרף ל-Partners צריכה ליצור ולמלא פרופיל סוכנות. פרופיל הסוכנות כולל פרטים בסיסיים, למשל: שם הסוכנות, האתר שלה, פרטים ליצירת קשר, תיאור ופירוט השירותים המוצעים. יצירת פרופיל סוכנות מלא הוא השלב הראשון בדרך להשגת סטטוס Google Partner.

חשוב לזכור שבמהלך ההרשמה ל-Partners, צריך ליצור גם פרופיל אישי לעצמכם וגם פרופיל סוכנות עבור הסוכנות. כדי להגדיר פרופיל סוכנות, הסוכנות נדרשת לנהל אתר אינטרנט ולהחזיק חשבון מנהל ב-AdWords. לרשותכם מידע נוסף שמסביר איך להגדיר פרופיל סוכנות.

הסמכה

רמת ההסמכה נקבעת לפי מספר מנהלי הקמפיינים המשויכים לפרופיל Partners של הסוכנות ומוסמכים ל-AdWords.

הדרישות לקבלת הסמכה:

 • להסמכה ברמת תג Google Partner: לסוכנות צריך להיות משויך מנהל קמפיינים אחד לפחות שמוסמך ל-AdWords ושפרטי חשבון Academy for Ads שלו משותפים עם פרופיל הסוכנות.
 • להסמכה ברמת תג Premier Partner: לסוכנות צריכים להיות משויכים לפחות 2 מנהלי קמפיינים שמוסמכים ל-AdWords ושפרטי חשבון Academy for Ads שלהם משותפים עם פרופיל הסוכנות.

מנהל קמפיינים שרוצה לקבל הסמכה של AdWords צריך לעבור את המבדק בנושא יסודות AdWords ואחד מהמבדקים הנוספים להערכת הידע בפרסום, הזמינים ב-Academy for Ads. המבדקים הנוספים הם: 'פרסום ברשת החיפוש', 'פרסום ברשת המדיה', 'פרסום במובייל', 'פרסום בווידאו' ו'פרסום ב-Google שופינג'.

כדי שהמבדק שמנהל קמפיינים עבר ייחשב לצורך קבלת ההסמכה של הסוכנות, מומלץ לבדוק את הפרטים הבאים:

 • שיוך לפרופיל הסוכנות: פרופיל Partners של מנהל הקמפיינים צריך להיות משויך לפרופיל Partners של הסוכנות. לשם כך, על מנהל הקמפיינים לחפש את שם הסוכנות בקטע "שיוך לסוכנות" בדף פרופיל Partners שלו וללחוץ על "שיוך".
 • פרטי חשבון Academy for Ads: פרטי חשבון Academy for Ads של מנהל הקמפיינים – כולל שמו, ההסמכות והמבדקים שלו שבתוקף – צריכים להיות משותפים עם פרופיל הסוכנות. כדי לשתף את פרטי החשבון שלו עם פרופיל הסוכנות, מנהל הקמפיינים צריך לעבור אל הקטע "הפרופיל שלי" ב-Academy for Ads, ללחוץ על "עריכת פרופיל" ולבחור באפשרות "כן".

לרשותכם מידע נוסף שמסביר איך לקבל הסמכה ואיך לשייך פרופיל אישי לפרופיל סוכנות.

הוצאות

כדי לקבוע אם הסוכנות עומדת בדרישת סף ההוצאות, תוכנית Partners בודקת את חשבון המנהל ב-AdWords המקושר לפרופיל הסוכנות.

כשמקשרים את פרופיל הסוכנות לחשבון המנהל של הסוכנות ב-AdWords, מומלץ לבצע את הקישור לחשבון המדורג ברמה העליונה - שהוא חשבון המנהל המקושר לכל החשבונות המנוהלים של הסוכנות. כך יובטח שכל הפעילות המתועדת ביומן העסקים של הסוכנות תיכלל בחישוב לבדיקת העמידה בסף ההוצאות הנדרש.

כדי לעמוד בדרישת סף ההוצאות, חובה לעמוד בקריטריונים הבאים:

 • לסוכנות יש חשבון ניהול ב-AdWords שצבר לפחות 90 ימי פעילות.
 • ב-90 הימים הקלנדריים האחרונים, הוצאות הפרסום של הסוכנות ב-Google הצטברו לסך כולל של לפחות 10,000 דולר אמריקני (או סכום שווה ערך במטבע המקומי).

כדי לקבל את תג Premier Partner, יש להוכיח רמת הוצאות גבוהה יותר. סכומי הסף משתנים בהתאם למדינה ולאזור השוק.

הבדלים בסכומי ההוצאות

יש לזכור כי ייתכן שסכום ההוצאות ב-AdWords יהיה שונה מסכום ההוצאות המופיע בחשבון Partners. אם משווים את סכומי ההוצאות, יש לוודא שמסתכלים על חשבון המנהל ב-AdWords המקושר לפרופיל הסוכנות.

ב-Partners, ההוצאות מחושבות מיום ההוספה של חשבון AdWords לחשבון הניהול של הסוכנות, ולכן לא יוצגו הוצאות שהצטברו לפני קישור החשבונות. לדוגמה, אם ב-1 בנובמבר קישרתם חשבון AdWords של לקוח לחשבון הניהול, כשנבדוק אם הסוכנות עומדת בסף ההוצאות הנדרש, נביא בחשבון רק את הפעילות שהתרחשה בחשבון אחרי 1 בנובמבר. כדי להציג את ההוצאות שהצטברו ב-90 הימים האחרונים, יש להיכנס לחשבון המנהל ב-AdWords.

הישגי הסוכנות

כדי לקבוע אם הסוכנות עומדת בדרישת ההישגים, תוכנית Partners בודקת את חשבון המנהל ב-AdWords המקושר לפרופיל הסוכנות.

כשמקשרים את פרופיל הסוכנות לחשבון המנהל של הסוכנות ב-AdWords, מומלץ לבצע את הקישור לחשבון המדורג ברמה העליונה - שהוא חשבון המנהל המקושר לכל החשבונות המנוהלים של הסוכנות. כך יובטח שכל הפעילות המתועדת ביומן העסקים של הסוכנות תיכלל בחישוב לבדיקת העמידה בסף ההוצאות הנדרש.

כדי לקבוע אם הסוכנות עומדת בדרישת ההישגים, תוכנית Partners בודקת את הקריטריונים הבאים:

 • גידול בהכנסות של הלקוחות
 • שימור לקוחות
 • גידול כולל בהכנסות
 • גידול במספר המפרסמים

כדי למדוד את ההישגים הכוללים של הסוכנות, תוכנית Partners בודקת את חשבונות הלקוחות המקושרים לחשבון המנהל על פני תקופה של 18 חודשים. תוכנית Partners דורשת לפחות 12 חודשים של פעילות הוצאות בחשבון המנהל.

חשוב לזכור: אם חשבון לקוח היה מקושר לחשבון המנהל של הסוכנות רק בחלק מהתקופה בת 18 החודשים, יובאו בחשבון רק ההוצאות שהתרחשו בזמן שהחשבון היה מקושר.

כדי לשפר את הציון של הישגי הסוכנות, חשוב להבין היטב את היעדים השיווקיים של הלקוחות ולבנות את הקמפיינים שלהם ב-AdWords בצורה מוצלחת ככל האפשר שתביא להשגת היעדים האלה.

קישורים רלוונטיים

האם המאמר היה מועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?