Google Optimize is na 30 september 2023 niet meer beschikbaar. Uw experimenten en websitepersonalisaties kunnen tot die datum blijven lopen. Meer informatie

Actieve website-experimenten bewerken

Verhelp problemen met een website-experiment nadat het is gestart.

Met Optimize kunt u correcties aanbrengen in een website-experiment, zelfs nadat het al is gestart en online actief is geworden. Als u een Optimize-experiment bewerkt en opnieuw start, blijven de historische gegevens behouden en blijven bezoekers in hun bestaande buckets.

Overzicht

Er zijn veel scenario's waarin u een website-experiment na de lancering wilt bewerken. Bijvoorbeeld wanneer u een eenvoudige fout wilt oplossen die u niet heeft ontdekt toen u een variant maakte. Met Optimize kunt u een website-experiment naar eigen inzicht bewerken en hoeft u een experiment niet te vergrendelen nadat u op de knop Start heeft geklikt.

Als u een actief website-experiment wijzigt, kan dit de kwaliteit en nauwkeurigheid van de gegevens beïnvloeden, maar dit is afhankelijk van het aantal wijzigingen en wanneer u deze aanbrengt. U kunt bijvoorbeeld een kleine interpunctiefout enkele minuten nadat u een website-experiment heeft gestart, corrigeren. Dit heeft niet zo veel invloed op uw resultaten als wanneer u een variant (of de weging daarvan) die al meerdere dagen wordt uitgevoerd, aanzienlijk bewerkt.

U kunt uw website-experiment beter beëindigen en kopiëren. Dit zorgt voor optimale nauwkeurigheid en de integriteit van de resultaten wordt behouden.

Een website-experiment bewerken

U kunt een actief website-experiment bewerken door op de naam te klikken. Daarna klikt u bovenaan de pagina met experimentgegevens op Bewerken.

Knop voor actief website-experiment bewerken.

Nadat u op Bewerken heeft geklikt, heeft u 2 opties:

 • Website-experiment beëindigen en een kopie maken: hiermee wordt het huidige experiment beëindigd en wordt er een kopie gemaakt die u kunt bewerken en starten. Dit is de aanbevolen manier om een website-experiment te bewerken, omdat de integriteit van de onderliggende experimentgegevens behouden blijft.
 • Actief website-experiment bewerken: met deze optie kunt u een actief experiment bewerken. We raden u aan deze optie alleen te gebruiken om direct nadat u uw website-experiment heeft gestart kleine wijzigingen aan te brengen, bijvoorbeeld om een typfout te herstellen die u in de voorbeeldmodus heeft gemist. Als u een actieve variant (of de weging daarvan) bewerkt, kan dit de integriteit van uw resultaten beïnvloeden.

Screenshot van dialoogvenster voor bewerkingsopties van website-experiment.

Website-experiment beëindigen en een kopie maken

Nadat u Website-experiment beëindigen en een kopie maken heeft geselecteerd, komt u op de pagina met experimentgegevens met het gekopieerde website-experiment in conceptstatus. Hier kunt u het website-experiment naar wens bewerken. Als u klaar bent met bewerken van het website-experiment, klikt u bovenaan de pagina op Starten.

Concept. Klaar om te starten. Screenshot

Een actief website-experiment bewerken

U kunt een actief website-experiment ook bewerken zonder het eerst te kopiëren, maar dit kan de integriteit van de experimentgegevens beïnvloeden. Gebruik deze optie alleen om direct na de start van het website-experiment kleine fouten te corrigeren die tijdens het ontwerpproces zijn gemaakt. Als u een grotere bewerking moet uitvoeren of als uw experiment al veel verkeer heeft gegenereerd, gebruik dan de optie Website-experiment beëindigen en een kopie maken.

Nadat u Actief website-experiment bewerken heeft geselecteerd, komt u op de pagina met experimentgegevens, waar het website-experiment te zien is met de status Concept. Hier kunt u het website-experiment naar wens bewerken. Als u klaar bent met bewerken, klikt u bovenaan de pagina op Starten.

Uw bewerkingen uitvoeren

Nadat u op Bewerken heeft geklikt, kunt u zo nodig wijzigingen aanbrengen in uw website-experiment. Meer informatie over de visuele editor van Optimize.

Bewerkbare elementen

De volgende elementen van een website-experiment kunnen worden bewerkt na de start van een experiment:

 • Naam en beschrijving
 • Planning
 • Variantcontent
 • Verkeersgewichten voor varianten
 • Verkeerstoewijzing
 • Targetingvoorwaarden (doelgroep en pagina)*
 • Schakelaar voor personalisatiemeting
 • Aangepaste activering

*Vrije variabelen die momenteel worden gebruikt door actieve, geplande en/of beëindigde website-experimenten kunnen niet worden gewijzigd.

Niet-bewerkbare elementen

De volgende elementen kunnen niet worden bewerkt na de start van een website-experiment:

 • Varianten toevoegen of verwijderen
 • Experimenttype
 • Google Analytics-doelconfiguratie (alleen Universal Analytics)
 • Aangepaste Optimize-doelen (alleen Universal Analytics)
 • Gekoppelde Google Analytics-weergaven (alleen Universal Analytics)
 • Ontkoppelen van een weergave (alleen Universal Analytics)
 • Doelen toevoegen of verwijderen
 • Activeringsgebeurtenissen

Wijzigingen publiceren/verwijderen

Zodra u het website-experiment heeft bewerkt, moet u de wijzigingen publiceren zodat ze van kracht worden. Klik hiervoor op Publiceren in de meldingsbanner die bovenaan de pagina met experimentgegevens wordt weergegeven. U kunt uw wijzigingen ook annuleren en verwijderen door op Verwijderen te klikken.

Wanneer u wijzigingen aanbrengt in uw website-experiment die uw resultaten niet beïnvloeden, zoals een wijziging van de naam of beschrijving, ziet u een blauwe melding:

Niet-gepubliceerde banner voor actief website-experiment bewerken

Wanneer u bewerkingen aanbrengt die uw resultaten wel kunnen beïnvloeden, zoals wijzigingen in de behandeling van de variant, ziet u een gele melding:

Banner voor actief website-experiment bewerken

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?
Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
true
true
true
true
101337
false
false