Google Optimize is na 30 september 2023 niet meer beschikbaar. Uw experimenten en websitepersonalisaties kunnen tot die datum blijven lopen. Meer informatie

Overzicht van doelen

Hoe u experimentdoelen instelt in Optimize.

Doelen worden gebruikt om te bepalen hoe uw varianten presteren. Hiermee wordt ook informatie verzameld voor het statistische model dat wordt gebruikt om de beste varianten te kiezen. U kunt doelen zien als de statistieken of activiteiten die u met uw varianten wilt meten. In dit artikel worden de soorten doelen beschreven die in Optimize beschikbaar zijn en wordt uitgelegd hoe u deze instelt.

In dit artikel vindt u informatie over het volgende:

Vereisten

Als u experimentdoelen in Optimize wilt instellen, heeft u het volgende nodig:

U heeft bewerkingsrechten voor de Optimize-container nodig om een doel te maken of in te stellen.

Doelen

U kunt het doel van uw experiment zien als de websitefunctionaliteit die u wilt optimaliseren. Veelgebruikte doelen voor informatieve websites zijn paginaweergaven en abonnementen. Websites voor e-commerce gebruiken daarentegen doelen als opbrengst en conversies.

Er zijn 3 doeltypen opgenomen in Optimize: systeemdoelen, Analytics-doelen en aangepaste doelen. U kunt doelen toevoegen in de configuratiekaart van de detailweergave van het Optimize-experiment.

Een doel selecteren

Als u een experiment wilt uitvoeren, moet u een experimentdoel selecteren. Het experimentdoel wordt gebruikt om te bepalen of er een beste variant voor een experiment is gevonden. Met aanvullende doelen kunt u uw experiment ten opzichte van andere statistieken meten, maar u krijgt geen melding wanneer een beste variant is gevonden.

Zo kiest u een primair doel:

Doelen kiezen in Optimize
 1. Ga naar het gedeelte Meting en doelen op de pagina met experimentgegevens.
 2. Zorg ervoor dat Optimize is gekoppeld aan uw Google Analytics-property. Meer informatie
 3. Klik op EXPERIMENTDOEL TOEVOEGEN en vervolgens op Kiezen uit lijst.

Hier kunt u kiezen uit ingebouwde Optimize-doelen zoals bounces, paginaweergaven en sessieduur.

Screenshot van Een doel kiezen in Optimize.

Verder in dit artikel leest u hoe u aangepaste doelen kunt maken. 

Analytics-doelen

Doelen uit de gekoppelde Analytics-weergave worden in Optimize geïmporteerd en als experimentdoelen gebruikt. Als u gedetailleerde Analytics-doelen in Optimize wilt bekijken, heeft u minimaal de rol Kijker nodig voor de gekoppelde Analytics-weergave. Optimize-gebruikers zonder toegang tot de gekoppelde Analytics-weergave kunnen ook Analytics-doelen in een experiment instellen, maar informatie zoals de doelnaam wordt dan niet getoond.

Analytics-doelen hebben invloed op website-experimenten die worden uitgevoerd

Als u een Analytics-doel wijzigt dat wordt gebruikt in Optimize, zet Analytics het experiment of de websitepersonalisatie stop. Dit heeft geen gevolgen voor historische gegevens of voor experimenten die geen gebruik maken van het doel.

Doellimieten

Optimize-gebruikers kunnen maximaal 3 vooraf geselecteerde doelen per experiment gebruiken en gegevens voor die doelen in Optimize-rapporten bekijken.

Optimize 360-klanten kunnen maximaal 10 aanvullende doelen per experiment selecteren. Optimize 360-klanten kunnen ook systeem- en Google Analytics-doelen aan hun rapporten toevoegen nadat een experiment is gestart.

Meer informatie over de verschillen tussen Optimize en Optimize 360.

Doeltypen

Optimize ondersteunt de volgende soorten doelen, die hieronder uitgebreider worden beschreven:

 • Systeemdoelen
 • Google Analytics-doelen
 • Aangepaste doelen

Systeemdoelen

Systeemdoelen zijn algemene doelen die vaak in experimenten worden gebruikt. Systeemdoelen zijn in alle Optimize-experimenten beschikbaar.

Typen systeemdoelen

Doel Type Beschrijving
Paginaweergaven Systeem Paginaweergaven is het totale aantal bekeken pagina's. Herhaalde weergaven van één pagina tellen ook mee.
Sessieduur Systeem De duur van een sessie in seconden. Een sessie duurt zolang er activiteit plaatsvindt.
Bounces Systeem Bounces is het aantal bezoeken van één pagina.
Transacties Systeem Transacties is het totale aantal afgeronde aankopen op uw site.
Opbrengst Systeem De totale opbrengst uit e-commerce op internet of in-app-transacties. Afhankelijk van uw implementatie worden btw en verzendkosten hierin ook opgenomen.
AdSense-vertoningen Systeem Een AdSense-advertentievertoning wordt gerapporteerd telkens wanneer een afzonderlijke advertentie op uw website wordt weergegeven. Als bijvoorbeeld een pagina met 2 advertentieblokken 1 keer wordt bekeken, worden er 2 vertoningen weergegeven.
Aangeklikte AdSense-advertenties Systeem Het aantal keren dat op AdSense-advertenties op uw site is geklikt.
AdSense-opbrengst Systeem De totale geschatte opbrengst van AdSense-advertenties.

Transacties en Opbrengst zijn alleen beschikbaar als e-commerce voor de gekoppelde Analytics-weergave is aangezet. Meer informatie over hoe e-commerce wordt aangezet voor weergave in Analytics.

De AdSense-systeemdoelen (bijv. Vertoningen, Aangeklikte advertenties en Opbrengst) zijn alleen beschikbaar als de gekoppelde Analytics-weergave ook aan AdSense is gekoppeld. Meer informatie over het beheer van uw AdSense- en Analytics-integraties.

Aangepaste doelen

Naast systeem- en Google Analytics-doelen kunt u rechtstreeks in Optimize aangepaste doelen maken. Met aangepaste doelen kunt u in een handomdraai een experimentdoel maken. Aangepaste doelen zijn een goede optie als systeemdoelen en Analytics-doelen niet voldoende zijn om uw experiment te meten.

Typen aangepaste doelen

Optimize ondersteunt de volgende typen aangepaste doelen:

Gebeurtenisdoel: Analytics-statistieken waarmee gebruikersinteracties (of 'gebeurtenissen') worden bijgehouden, los van paginaweergaven. Bijvoorbeeld een video die wordt afgespeeld of een bestand dat wordt gedownload. Een gebeurtenisdoel moet (behalve de URL) een van de volgende variabelen bevatten:

 • Gebeurteniscategorie
 • Gebeurtenisactie
 • Gebeurtenislabel
 • Gebeurteniswaarde
 • URL

Paginaweergavedoel: het aantal paginaweergaven voor een bepaalde webpagina. De URL-variabele wordt gebruikt bij de configuratie van een aangepast paginaweergavedoel.

Een aangepast doel maken

Zo maakt u een aangepast doel:

 1. Ga naar het gedeelte Meting en doelen op de pagina met experimentgegevens.
 2. Zorg ervoor dat Optimize is gekoppeld aan uw Google Analytics-property. Meer informatie
 3. Klik op EXPERIMENTDOEL TOEVOEGEN en dan op Aangepast doel maken.

Aangepast doel maken in Optimize

Vervolgens stelt u het aangepaste doel in.

 1. Selecteer een doeltype (bijvoorbeeld Gebeurtenissen of Paginaweergaven).
 2. Maak een regel door een van de volgende opties te kiezen:
  1. Variabele
  2. Zoektype
  3. Waarde
 3. (Optioneel) Maak aanvullende regels door op het blauwe plusteken te klikken (Toevoegen).
  1. Aanvullende regels gebruiken de operator EN en leveren 'waar' op als aan alle voorwaarden is voldaan.
 4. Kies een telmethode (bijvoorbeeld Eén keer per sessie). Meer informatie
 5. (Optioneel) Gebruik het gedeelte Regelvalidatie om uw regel(s) te testen.
 6. Klik op OPSLAAN.

Screenshot van doelconfiguratie in Optimize

Zoektypen

Opmerking: Zoektypen voor aangepaste doelen zijn niet hoofdlettergevoelig.
 • Is gelijk aan: Elk teken in uw regel, van begin tot einde, moet exact overeenkomen met de opgegeven waarde. Anders levert de voorwaarde niet 'waar' op.
 • Begint met: Het zoektype 'begint met' zoekt overeenkomst met dezelfde tekens vanaf het begin van de string tot en met het laatste teken in de string die u opgeeft.
 • Regex: Een reguliere expressie werkt met speciale tekens om het gebruik van jokertekens en flexibele overeenkomsten mogelijk te maken.
 • Groter dan: De hitwaarde moet hoger zijn dan de opgegeven waarde. Anders levert de voorwaarde niet 'waar' op.
 • Kleiner dan: De hitwaarde moet lager zijn dan de opgegeven waarde. Anders levert de voorwaarde niet 'waar' op.

Operatoren

Aanvullende regels gebruiken de operator EN en leveren 'waar' op als aan alle voorwaarden is voldaan.

Telmethoden

Kies bij het configureren van een aangepast doel een van de volgende telmethoden:

 • Eén per sessie: Optimize telt per sessie slechts één hit voor de actie, zelfs als de actie meerdere keren heeft plaatsgevonden. Dit is een goede keuze als slechts één unieke actie waarde toevoegt voor uw bedrijf. Een contactformulier bijvoorbeeld biedt doorgaans geen extra waarde als het meerdere keren wordt ingevoerd. Daarom wordt aangeraden het één keer per sessie te tellen.
 • Veel per sessie: Optimize telt alle keren dat een hit voor de actie binnen een sessie plaatsvindt. Bijvoorbeeld alle gebeurtenishits van de categorie gelijk aan video. Dit is een goede keuze voor elke actie die waarschijnlijk waarde aan uw bedrijf toevoegt, zoals een verkoop.

De telmethode die u selecteert, bepaalt welk statistische model wordt gebruikt om de beste variant in een experiment te bepalen.

Regelvalidatie

De waarden die u opgeeft wanneer u een aangepast doel maakt, moeten overeenkomen met de waarden in uw gekoppelde Analytics-weergave. Optimize checkt of uw regels overeenkomen met sessies in uw gekoppelde Analytics-weergave, zodat u een geldig aangepast doel kunt instellen.

De Regelvalidatie checkt automatisch de laatste 7 dagen aan gegevens in de gekoppelde Analytics-weergave en retourneert het resultaat van het ingestelde doel.

Als de Regelvalidatie 0 sessies retourneert, kan dit betekenen dat de doelinstelling niet geldig is of dat de Analytics-meetinstelling van uw site niet is ingesteld of niet onlangs overeenkomende gegevens heeft bijgehouden.

Rechten

Wat u ziet in de Optimize-UI is gebaseerd op uw Analytics- en Optimize-rechten. U heeft weergaverechten voor de gekoppelde Analytics-weergave nodig om de Regelvalidatie te kunnen gebruiken, anders wordt deze grijs weergegeven.

 • Analytics-rechten: U heeft minimaal weergaverechten nodig voor de gekoppelde Analytics-weergave om de gegevens van de Analytics-doelen en aangepaste doelen te bekijken.
 • Optimize-rechten: Gebruikers met weergaverechten voor de Optimize-container kunnen zien dat er een aangepast doel is gebruikt in het experiment en de instelling van het doel.

Neem contact op met de beheerder van de gekoppelde Analytics-weergave om te controleren of uw account weergaverechten heeft voor de Analytics-weergave.

Aanvullende overwegingen

Als er specifieke e-commerce- en/of uitgeversstatistieken zijn die u als doel wilt gebruiken in Optimize, selecteert u Meer (Meer) in de Optimize-app-balk en vervolgens Feedback sturen of Gebruikersforum.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?
Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
true
true
true
true
101337
false
false