Typen experimenten

Een overzicht van de typen experimenten die beschikbaar zijn in Optimize

Optimize biedt allerlei experimenten die zijn afgestemd op de behoeften van uw bedrijf. In dit artikel wordt beschreven hoe A/B-tests, omleidingstests en multivariate-tests (MVT) werken en vindt u voorbeelden van hoe u deze kunt gebruiken.

In dit artikel:

A/B-tests

Een A/B-test, ook wel een A/B/n-test genoemd, is een gerandomiseerd experiment met twee of meer varianten van dezelfde webpagina (A en B). Variant A is het origineel. De varianten B tot en met n bevatten elk een of meer elementen die zijn gewijzigd ten opzichte van het origineel (bijvoorbeeld een call-to-action-knop met een andere kleur). Bij sommige experimenten kan variant B bestaan uit een volledig afwijkende versie van een webpagina.

Elke variant wordt op vergelijkbare tijdstippen weergegeven zodat de prestaties onafhankelijk van andere externe factoren kunnen worden geobserveerd en gemeten. U kunt uw experiment ook beperken tot een specifieke doelgroep met behulp van targeting. Optimize legt voor elke variant de prestatiegegevens ten opzichte van de doelstelling vast en identificeert de koploper.

Voorbeeld

Een A/B-test met twee varianten van een productpagina (A en B). Variant A heeft een blauwe foto. Variant B heeft een rode foto.

Meer informatie over het opzetten van een A/B-test.

Multivariate-tests (MVT)

Een multivariate-test (MVT) test tegelijkertijd varianten van twee of meer elementen om vast te stellen welke combinatie de beste uitkomst oplevert. In plaats van te laten zien welke paginavariant het effectiefst is (zoals in een A/B-test), wordt via een multivariate-test de effectiefste variant van elk element geïdentificeerd en worden eveneens de interacties tussen die elementen geanalyseerd. MVT-tests zijn bijvoorbeeld uitermate geschikt voor de optimalisatie van meerdere aspecten van een bestemmingspagina.

Multivariate test (MVT) diagram.

Voorbeeld

U kunt twee koppen (origineel H1 en variant H2) en drie hero-afbeeldingen (origineel A en variant B en C) tegelijkertijd testen. Dit levert het volgende op:

  • 2 gedeelten (de kop en de afbeeldingen), met
  • 3 en 2 varianten (respectievelijk), voor een totaal van
  • 6 combinaties (het aantal varianten vermenigvuldigd met elkaar, ofwel 3 x 2)

Omleidingstests

Een omleidingstest (oftewel een gesplitste URL-test) is een type A/B-test waarmee u afzonderlijke webpagina's ten opzichte van elkaar kunt testen. In omleidingstests worden varianten geïdentificeerd door de URL of het pad, in plaats van elementen op de pagina. Omleidingstests zijn nuttig wanneer u twee zeer verschillende bestemmingspagina's of een volledig nieuw ontwerp van een pagina wilt testen.

Redirect test diagram

Voorbeeld

Twee verschillende bestemmingspagina's met verschillende URL's testen:

  • Origineel: www.example.com/landing1
  • Variant: www.example.com/landing2

Een pagina met een nieuw ontwerp testen die wordt gehost op een subdomein:

  • Origineel: www.example.com
  • Variant: new.example.com

Meer informatie over het opzetten van een omleidingstest.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?
Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
true
101337
false