Activiteitenlogboek

Het activiteitenlogboek bevat een lopend overzicht van wijzigingen.

Het activiteitenlogboek is een chronologische wijzigingsgeschiedenis van acties die zijn uitgevoerd in Optimize. Het is een nuttig middel voor het oplossen van problemen en voor educatieve doeleinden.

In dit artikel vindt u informatie over het volgende:

Hoe het werkt

Het activiteitenlogboek geeft de wijzigingen weer die zijn aangebracht in een account of container, evenals wie de wijzigingen heeft aangebracht en wanneer. Het is een nuttig middel voor het oplossen van problemen en het biedt een audittrail dat van pas kan komen wanneer u samenwerkt met een team. Het activiteitenlogboek is een tabel van gebeurtenissen en is zowel beschikbaar op account- als containerniveau.

Accountniveau

U verkrijgt als volgt toegang tot het activiteitenlogboek op accountniveau:

 1. Open uw accountpagina voor Optimize 360.
 2. Klik op het overloopmenu in de kop van een willekeurig experiment overflow menu.
 3. Klik op Activiteit weergeven.
Access the activity log from the more menu in the header of any account card.
Ga naar het activiteitenlogboek vanuit het overloopmenu in de kop van een willekeurige accountkaart.

Het activiteitenlogboek bevat de volgende velden:

 • Gebruiker: de gebruiker die de actie heeft uitgevoerd.
 • Actie: de actie die de gebruiker heeft uitgevoerd.
 • Itemtype: het item waarop de actie is uitgevoerd.
 • Itemnaam: het doel van de uitgevoerde actie.
 • Datum: het tijdstempel van de uitgevoerde actie.
The Optimize 360 activity log as seen from the account level.
Het activiteitenlogboek van Optimize 360 zoals dat op accountniveau wordt weergegeven.

Opmerking:

In de kolom Gebruiker wordt Onbekend weergegeven wanneer een actie is uitgevoerd door een geautomatiseerd systeemproces.

De volgende acties zijn beschikbaar op accountniveau:

 • Toegevoegd: er zijn een accountgebruiker of -rechten toegevoegd.
 • Gewijzigd: er is een wijziging aangebracht in een container, experiment of variabele.
 • Gemaakt: er is een account of container gemaakt of gelinkt aan een Analytics 360-property.
 • Verwijderd: er is een account of container verwijderd of losgekoppeld van een Analytics 360-property.

De volgende itemtypen zijn beschikbaar op accountniveau:

 • Account: een wijziging in het account.
 • Accountrechten: een wijziging in de rechten voor het account.
 • Container: een wijziging in de huidige container.
 • Containerrechten: een wijziging in de rechten voor de container.

Containerniveau

Het tabblad ACTIVITEIT is ook boven aan elke containerpagina beschikbaar, naast het tabblad EXPERIMENTEN. Klik erop als u een chronologische lijst van alle uitgevoerde acties in een Optimize 360-container wilt weergeven. Als u op een itemnaam voor een experimentgebeurtenis klikt, gaat u naar de detailpagina van dat experiment.

Het activiteitenlogboek bevat de volgende velden op containerniveau:

 • Gebruiker: de gebruiker die de actie heeft uitgevoerd.
 • Actie: de actie die de gebruiker heeft uitgevoerd.
 • Itemtype: het item waarop de actie is uitgevoerd.
 • Itemnaam: het doel van de uitgevoerde actie.
 • Datum: het tijdstempel van de uitgevoerde actie.
The Optimize 360 activity log as viewed from the container level.
Het activiteitenlogboek van Optimize 360 zoals dat op containerniveau wordt weergegeven.

De volgende acties zijn beschikbaar op containerniveau:

 • Gewijzigd: er is een wijziging aangebracht in een container, experiment of variabele.
 • Gemaakt: er is een container, experiment of variabele gemaakt.
 • Verwijderd: er is een container, experiment of variabele verwijderd.
 • Ingeschakeld: geeft aan dat het item (meestal een variabele) beschikbaar is voor gebruik in experimenten.
 • Experiment gestart: er is een experiment gestart. Experiment beëindigd: er is een experiment beëindigd.

De volgende itemtypen zijn beschikbaar op containerniveau:

 • Ingebouwde variabele: veelgebruikte waarde die automatisch wordt opgegeven door de container of door Analytics 360.
 • Container: de huidige container.
 • Experiment: een experiment in de container die momenteel wordt weergeven.
 • Variabele: een door de gebruiker gedefinieerde waarde, meestal de uitvoer van een aangepast script, waarnaar experimenten in de container kunnen verwijzen.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?
Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
true
101337
false