Google Optimize is na 30 september 2023 niet meer beschikbaar. Uw experimenten en websitepersonalisaties kunnen tot die datum blijven lopen. Meer informatie

Activiteitenlogboek

Het activiteitenlogboek bevat een lopend overzicht van wijzigingen.

Het activiteitenlogboek is een chronologische wijzigingsgeschiedenis van acties die zijn uitgevoerd in Optimize. Het is een nuttig middel voor het oplossen van problemen en voor educatieve doeleinden.

In dit artikel vindt u informatie over het volgende:

Hoe het werkt

Het activiteitenlogboek geeft de wijzigingen weer die zijn aangebracht in een account of container. Het bevat ook informatie over wie de wijzigingen heeft aangebracht en wanneer. Het is een nuttig middel voor het oplossen van problemen en het biedt een audittrail dat van pas kan komen wanneer u samenwerkt met een team. Het activiteitenlogboek is een tabel van gebeurtenissen en is zowel beschikbaar op account- als containerniveau.

Accountniveau

Zo krijgt u toegang tot het activiteitenlogboek op accountniveau:

 1. Open uw accountpagina voor Optimize.
 2. Klik op Meer (Meer) in de kop van een experiment.
 3. Klik op Activiteit bekijken.

Het activiteitenlogboek bevat de volgende velden:

 • Gebruiker: de gebruiker die de actie heeft uitgevoerd.
 • Actie: de actie die de gebruiker heeft uitgevoerd.
 • Itemtype: het item waarop de actie is uitgevoerd.
 • Itemnaam: het doel van de uitgevoerde actie.
 • Datum: het tijdstempel van de uitgevoerde actie.

Opmerking: In de kolom Gebruiker wordt de waarde Onbekend weergegeven als een actie is uitgevoerd door een geautomatiseerd systeem.

De volgende acties zijn beschikbaar op accountniveau:

 • Toegevoegd: er zijn een accountgebruiker of -rechten toegevoegd.
 • Gewijzigd: er is een wijziging aangebracht in een container, experiment of variabele.
 • Gemaakt: er is een account of container gemaakt of gekoppeld aan een Analytics-property.
 • Verwijderd: er is een account of container verwijderd of ontkoppeld van een Analytics-property.

De volgende itemtypen zijn beschikbaar op accountniveau:

 • Account: een wijziging in het account.
 • Accountrechten: een wijziging in de rechten voor het account.
 • Container: een wijziging in de huidige container.
 • Containerrechten: een wijziging in de rechten voor de container.

Containerniveau

Het tabblad Activiteit is ook zichtbaar bovenaan elke containerpagina, naast het tabblad Website-experimenten. Klik erop als u een chronologische lijst van alle uitgevoerde acties in een Optimize-container wilt bekijken. Als u op een itemnaam voor een experimentgebeurtenis klikt, gaat u naar de pagina met experimentgegevens.

Het activiteitenlogboek bevat de volgende velden op containerniveau:

 • Gebruiker: de gebruiker die de actie heeft uitgevoerd.
 • Actie: de actie die de gebruiker heeft uitgevoerd.
 • Itemtype: het item waarop de actie is uitgevoerd.
 • Itemnaam: het doel van de uitgevoerde actie.
 • Datum: het tijdstempel van de uitgevoerde actie.

De volgende acties zijn beschikbaar op containerniveau:

 • Gewijzigd: er is een wijziging aangebracht in een container, experiment of variabele.
 • Gemaakt: er is een container, experiment of variabele gemaakt.
 • Verwijderd: er is een container, experiment of variabele verwijderd.
 • Aan: geeft aan dat het item (meestal een variabele) beschikbaar is voor gebruik in experimenten.
 • Experiment gestart: er is een experiment gestart.
 • Experiment beëindigd: er is een experiment beëindigd.

De volgende itemtypen zijn beschikbaar op containerniveau:

 • Ingebouwde variabele: veelgebruikte waarden die automatisch worden opgegeven door de container of door Analytics.
 • Container: de huidige container.
 • Experiment: een experiment in de container die momenteel wordt getoond.
 • Variabele: een door de gebruiker gedefinieerde waarde, meestal de uitvoer van een aangepast script, waarnaar experimenten in de container kunnen verwijzen.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?
Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
true
true
true
true
101337
false
false