Een multivariate-test (MVT) opzetten

Test meerdere pagina-elementen tegelijk.

Via multivariate-tests (MVT) krijgt u een beter inzicht in de interacties tussen meerdere secties van een pagina door deze op gecoördineerde wijze samen te testen.

In dit artikel vindt u informatie over het volgende:

Wat is MVT?

Een multivariate-test (MVT) test gelijktijdig verschillende varianten van twee of meer delen van een pagina om vast te stellen welke combinatie de beste uitkomst oplevert. In plaats van te laten zien welke paginavariant het effectiefst is (zoals in een A/B-test), worden via een multivariate-test de effectiefste variant van elk element en de beste combinatie van elementvarianten geïdentificeerd.

Voorbeeld: de onderstaande multivariate-test is nuttig om de beste combinatie van kop (H1 versus H2) en hero-afbeelding (A versus B versus C) te achterhalen voor gebruik op een bestemmingspagina.

MVT diagram

Terminologie

Multivariate-test Een experiment waarin twee of meer secties worden getest voor een beter inzicht in de invloed van deze secties op elkaar. Voorbeeld: varianten van een kop kunnen worden getest wanneer er ook varianten van een hero-afbeelding worden getest. In plaats van te laten zien welke paginavariant het effectiefst is (zoals in een A/B-experiment), wordt via een multivariate-test de effectiefste combinatie van varianten geïdentificeerd. In plaats van de twee of drie paginavarianten die in eenvoudige A/B-tests worden bekeken, worden in multivariate-tests vaak verschillende varianten van meerdere pagina-elementen tegelijk getest.
Sectie Eén onderdeel van een webpagina (zoals een kop of hero-afbeelding) dat wordt aangepast om varianten te maken. Een A/B-test omvat één sectie, terwijl een multivariate-test meerdere secties omvat.
Combinatie In een multivariate-test met meerdere secties is een combinatie de uitkomst die voortkomt uit de varianten van elke sectie. Voorbeeld: combinatie 1 (hierboven) bestaat uit kop 1 en afbeelding A.

Definities voor deze en andere testtermen zijn te vinden in de Optimize-woordenlijst.

Een multivariate-test opzetten

Een multivariate-test maken:

 1. Ga naar uw Optimize-account (Hoofdmenu > Accounts).
 2. Klik op een container om naar de pagina Experimenten te gaan.
 3. Klik op + en selecteer Multivariate-test.
 4. Voer een naam in voor het experiment.
 5. Voer een editorpagina in. Dit is de pagina die u gebruikt om varianten te maken.
 6. Kies een Google Analytics-weergave voor gebruik met het experiment. Meer informatie over gelinkte weergaven.
 7. Klik op MAKEN.

Het veld 'Google Analytics-property' wordt automatisch ingevuld op basis van de gelinkte Analytics-property.

Secties en combinaties

Nadat u uw experiment een naam heeft gegeven en uw editorpagina heeft gekozen, ziet u een conceptversie op de detailpagina van het experiment. Via deze pagina kunt u nieuwe varianten maken. Als u MVT-varianten maakt, wordt hetzelfde proces gehanteerd als voor het maken van A/B-varianten, met het verschil dat u in het geval van MVT varianten voor elke sectie kunt maken.

Verklarende woordenlijst

Een sectie is één element van een webpagina (zoals een knop of afbeelding) dat wordt aangepast om varianten te maken. Een A/B-test bevat één sectie (met een of meer varianten). In een multivariate-test worden meerdere secties tegelijk getest (bijvoorbeeld een knop en een afbeelding).

Nadat u op MAKEN heeft geklikt, krijgt u in Optimize de sectie- en combinatiekiezer te zien. Optimize gebruikt de editorpagina die u hierboven heeft ingevoerd als het origineel en maakt twee secties (A en B hieronder) om u op weg te helpen. Voor multivariate-tests zijn ten minste twee secties vereist, elk met ten minste twee varianten (het origineel en een nieuwe variant).

Een nieuwe variant maken

Een nieuwe variant maken:

 1. Klik onder de betreffende sectie op + NIEUWE VARIANT.
 2. Voer een variantnaam in (zoals 'Kop 1').
 3. Klik op TOEVOEGEN.
 4. Herhaal deze stappen indien nodig.
 5. Klik op OPSLAAN als u klaar bent.

Add a variant to an MVT

Als u één variant maakt in de sectie 'Kop' ('Kop 1') en twee varianten in de sectie 'Afbeelding' ('Afbeelding 1' en 'Afbeelding 2'), heeft u in totaal zes combinaties.

The Sections tab with the Editor button highlighted.

Beweeg de muisaanwijzer over een variant en klik op de editorknop [Visual editor button. ] om de variant te openen in de visuele editor van Optimize. U kunt een variant verwijderen door op het overloopmenu [Overflow menu button. ] te klikken naast de naam van de variant. Vervolgens klikt u op Verwijderen.

De visuele editor gebruiken

Nadat u bent omgeleid naar de door u ingevoerde URL voor de editorpagina, ziet u de visuele editor van Optimize. Deze bestaat uit twee componenten: de app-balk boven aan de pagina en het editorvenster in de rechterbenedenhoek. Ga als volgt te werk om een variant te maken:

 1. Klik op het pagina-element dat u wilt bewerken.
 2. Gebruik het editorvenster om dit te bewerken.
 3. Klik op OPSLAAN.
 4. Klik op GEREED.
 5. Herhaal dit proces voor elk van uw varianten.

Meer informatie over het gebruik van de visuele editor.

Een nieuwe sectie maken

Een nieuwe sectie maken:

 1. Klik op + NIEUWE SECTIE.
 2. Voer een sectienaam in.
 3. Klik op TOEVOEGEN.
 4. Herhaal deze stappen indien nodig.
 5. Klik op OPSLAAN als u klaar bent.

Wijzig de namen van secties en varianten door hierop te klikken en het naamveld te bewerken.

Combinaties

Klik op het tabblad COMBINATIES om alle combinaties te bekijken die worden getest. Via dit tabblad kunt u een voorbeeld bekijken van elke combinatie om te zorgen dat uw pagina's correct worden weergegeven. Klik op het tabblad COMBINATIES op de voorbeeldknop [Preview button] naast een variant om een voorbeeld hiervan te bekijken op een nieuw tabblad.

Meer informatie over de voorbeeldmodus.

MVT combinations tab.

Uw experiment configureren

Nu u varianten heeft gemaakt, kunt u uw doelen en targeting configureren in de experimentinstellingen.

Meer informatie over hoe u doelen en targeting configureert.

Uw experiment starten

Klik op EXPERIMENT STARTEN. Als in het veld Status het bericht Actief staat, wordt uw eerste experiment uitgevoerd op internet. (De meeste updates zijn binnen een minuut van kracht.)

Hoe lang moet uw experiment worden uitgevoerd?

Houd een experiment actief tot aan ten minste één van deze voorwaarden is voldaan:

 • Zorg dat er twee weken zijn verstreken, om rekening te houden met cyclische variaties in webverkeer gedurende de week.
 • Ten minste één variant heeft 95% kans om beter zijn dan de baseline.

Rapporten

Klik op het tabblad Rapportage boven aan de detailpagina van het experiment om een actief experiment te controleren of de resultaten van een voltooid experiment te bekijken. De rapportpagina is verdeeld in een aantal kaarten met gegevens over uw experiment, inclusief de status en de prestaties van uw varianten ten aanzien van uw doelen.

In tegenstelling tot A/B- en omleidingstests waarbij u één variant implementeert, kunt u met MVT een combinatie van varianten implementeren. U kunt via het MVT-rapport van Optimize de volgende vraag beantwoorden: 'Welke combinatie moet ik implementeren voor de grootste verbetering?'

We horen graag uw feedback over MVT-rapporten. Neem contact met ons op en laat ons weten wat u ervan vindt.

Overzichtskaart

De eerste kaart in het MVT-rapport van Optimize is de overzichtskaart, met daarop de status en prestaties van het experiment. Op de kaart is de volgende informatie te vinden:

 • Experimentstatus: Concept, Actief, Beëindigd.
 • Leidende combinatie: de huidige leider.
 • Verbetering: het verschil tussen het conversiepercentage van de variant en de baseline.
 • Kans dat dit beter is dan de baseline: de waarschijnlijkheid dat een bepaalde variant resulteert in een conversiepercentage dat beter is dan het conversiepercentage van het origineel.
 • Kans dat dit het beste is: de waarschijnlijkheid dat een bepaalde variant beter presteert dan alle andere varianten.
 • Experimentsessies: het aantal experimentsessies sinds de start, weergegeven in de vorm van een totaal en een diagram voor deze periode.

Definities voor deze en andere testtermen zijn te vinden in de Optimize-woordenlijst

The summary card in the Optimize MVT report.

De waarden tussen haakjes onder Verbetering zijn gemodelleerde statistieken die de verwachting en 95%-intervallen weergeven. Er is op basis van het Optimize-model 95% kans dat de daadwerkelijke verbetering (of het conversiepercentage) binnen het bereik tussen haakjes zal vallen.

Detailkaart voor doelen

De tweede kaart in het MVT-rapport van Optimize is onderverdeeld in twee gedeelten. Het bovenste gedeelte toont de prestaties van uw combinaties in vergelijking met het doel dat u tijdens de configuratie heeft gekozen (in het onderstaande voorbeeld is dit 'Voltooiingen doel 1'). U kunt combinaties in- en uitschakelen door naast de naam van elke combinatie op het blauwe selectievakje te klikken. 

The objective detail card in the Optimize MVT report.

Het diagram onder aan de kaart toont uw conversiepercentage in de loop van de tijd, met een overzicht van de prestaties van uw combinaties. De donkere delen van het diagram onder aan de detailkaart voor het doel tonen het prestatiebereik waarin uw origineel en de combinaties 95% van de tijd mogelijk zullen vallen. De lijn in het midden van een bereik staat voor de overwegende richting van uw experiment.

U kunt verwachten dat de bereiken in de loop der tijd samenkomen/verkleinen wanneer er meer gegevens worden verzameld. Dit is echter van toepassing op het bereik van het conversiepercentage voor zowel het origineel als de combinatie. Hierdoor is een kleiner bereik niet rechtstreeks gelinkt aan een hogere kans om beter te zijn dan de baseline. Het bereik van het conversiepercentage wordt in de loop der tijd kleiner, zelfs als de kans van een variant om beter te zijn dan de baseline laag/nul is.

Graph of conversion rate over time from the Optimize MVT report.

Alle Optimize-statistieken voor het conversiepercentage zijn gemodelleerd en verschillen van wat u te zien krijgt in de interface voor contentexperimenten van Analytics. Het daadwerkelijke gemeten conversiepercentage wordt niet weergegeven in Optimize-rapporten, maar wordt in het Analytics-experimentenrapport aangegeven als de statistiek voor conversiepercentage. Deze statistiek wordt berekend door conversies te delen door experimentsessies.

Rapporten in Analytics

U kunt naast de rapporten in Optimize ook Optimize-rapporten bekijken in Google Analytics. Log in op Google Analytics, selecteer het tabblad Rapportage en selecteer Gedrag > Experimenten in de rapportnavigatie.

Meer informatie over Optimize-rapporten.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?
Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
true
101337
false