Een omleidingstest maken

Paginavarianten testen die aanzienlijk van elkaar verschillen.
Alle webpagina's die in een omleidingstest zijn opgenomen, moeten het Optimize-fragment bevatten. Meer informatie

Een omleidingstest is een type A/B-test waarmee u verschillende webpagina's ten opzichte van elkaar kunt testen. Een omleidingstest bevat verschillende URL's voor elke variant. Omleidingstests zijn handig als u meerdere bestemmingspagina's of een volledig nieuw ontwerp van een pagina wilt testen.

Vereisten

Voordat u een omleidingstest maakt, moet u de volgende stappen uitvoeren:

 1. Maak de alternatieve webpagina('s) die u wilt testen en houd de URL('s) bij de hand.
 2. Installeer Optimize en Google Analytics op de pagina('s) die u wilt testen.
 3. Koppel de Optimize-container aan uw Analytics-property. Let op de volgende ID's:
  1. Container-ID voor Optimize, bijvoorbeeld: 'OPT-123456' of 'GTM-123456'
  2. ID van de Analytics-property, bijvoorbeeld: 'UA-123456-1'
 4. Installeer Optimize voor alle mogelijke omleidingsbestemmingen met behulp van de property-ID die u in stap 3 heeft gekoppeld.
 5. Controleer of de omleidingsbestemmingen zich binnen hetzelfde domein bevinden. Omleidingen naar subdomeinen worden ondersteund, maar omleidingen tussen verschillende domeinen niet

Definities

Enkele belangrijke termen waar in dit artikel naar wordt verwezen, zijn:

 • Domein/pad: Elk deel van een URL vóór '?' of tot aan het einde van de URL als er geen '?' aanwezig is. Een voorbeeld hiervan is het gemarkeerde gedeelte van de volgende URL:
https://www.example.com/product/laptop?id=123#prijs
 • Querytekenreeks: Het gedeelte van een URL van '?' tot aan '#' (dat een of meer queryparameters kan bevatten) of tot aan het einde van de URL als er geen '#' aanwezig is. Voorbeeld: het gemarkeerde gedeelte van de volgende URL bevat een querytekenreeks (?id=123&lang=nl) die twee queryparameters bevat (met de naam 'id' en 'lang') waaraan waarden zijn toegewezen.
https://www.example.com/product?id=123&lang=nl#sectie2
 • Fragment: Het gedeelte van een URL van '#' tot aan het einde. Een voorbeeld hiervan is het gemarkeerde gedeelte van de volgende URL:
https://www.example.com/product?id=123&lang=nl#sectie2

Typen URL's die in dit artikel worden genoemd:

 • Oorspronkelijke URL: De URL van de pagina die u wilt testen.
 • Omleiding (ook wel 'uiteindelijke URL' genoemd): De URL die wordt gegenereerd nadat Optimize de regels heeft toegepast.
  • Opmerking: Querytekenreeksen en fragmenten van de bron-URL (zie hieronder) die u in Optimize heeft opgegeven, worden samengevoegd.
 • Bron-URL: De daadwerkelijke URL van de bezoeker als deze de site bezoekt. Deze URL kan afwijken van de oorspronkelijke URL van een pagina, omdat de sitebezoeker op deze pagina terecht kan komen via een verwijzing, een online zoekopdracht of een advertentie, die er allemaal voor kunnen zorgen dat er querytekenreeksen en fragmenten aan de URL worden toegevoegd.

Meer informatie vindt u in de Optimize-woordenlijst.

Een website-experiment maken voor uw omleiding

Als u in Optimize een nieuwe omleidingstest wilt maken, doet u het volgende:

 1. Ga naar uw accountpagina.
 2. Klik op een container.
 3. Klik op Experiment ontwikkelen.
 4. Geef bij Naam de gewenste naam op.
 5. Geef de URL van uw editorpagina op.
 6. Klik op Omleidingstest.
 7. Klik op Maken.

Screenshot van

Een variant toevoegen

Nadat u het website-experiment heeft gemaakt, komt u terecht op de detailpagina, waar u uw eerste variant toevoegt:

 1. Ga naar Targeting en varianten.
 2. Klik op Variant toevoegen.

Een type omleidingstest kiezen

Optimize ondersteunt twee typen omleidingstests: voor omleidingen naar een enkele pagina en voor geavanceerde omleidingen.

 • Omleiding naar een enkele pagina: U kunt pagina's naar een enkele webpagina (met een of meer varianten) omleiden door een URL op te geven.
 • Geavanceerde omleiding: U kunt een deel van de editor-URL/oorspronkelijke URL aanpassen, omleiden naar meerdere pagina's en regex gebruiken.

Een omleidingstype en variantdetails kiezen (screenshot)

Begin met een omleiding naar een enkele pagina, wat de meest gebruikelijke optie is, en experimenteer daarna met geavanceerde omleidingen, mocht u daar behoefte aan hebben.

Omleiding naar een enkele pagina

Een omleidingstest is een handige manier om te experimenteren met een nieuw ontwerp van een webpagina. In plaats van het nieuwe ontwerp meteen voor al uw bezoekers te lanceren, kunt u het op een alternatieve URL plaatsen en vervolgens Optimize gebruiken om het ontwerp te testen of stapsgewijs uit te rollen. In Optimize kunt u dit doen door een deel van uw websiteverkeer om te leiden naar de alternatieve URL waarop het nieuwe ontwerp wordt gehost.

In dit voorbeeld hebben we onze homepage opnieuw ontworpen en willen we 10% van de bezoekers omleiden naar de nieuwe pagina, die op een subdomein (new.example.com) wordt gehost, om conversies en feedback bij te houden. Nadat we de gegevens hebben bekeken, kunnen we bepalen of het nieuwe ontwerp voldoet aan de bedrijfsdoelstellingen en kunnen we het naar behoefte implementeren voor 25%, 50% of 100% van de bezoekers.

Ga als volgt te werk om deze omleidingstest in Optimize te maken:

 1. Voer een variantnaam in.
 2. Geef een omleidingsbestemming op.
 3. Controleer de uiteindelijke URL.
 4. Klik op Gereed.

Omleiding naar een enkele pagina (screenshot)

Over omleidingsbestemmingen

Queryparameters en fragmenten op de editorpagina/oorspronkelijke pagina en de omleidingsbestemming worden samengevoegd, waardoor de uiteindelijke URL ontstaat. Meer informatie vindt u in het gedeelte Definities hierboven.

Als een gebruiker op een URL met conflicterende parameters komt, worden de parameters die bij het maken van het Optimize-experiment zijn opgegeven, overschreven door eventuele gemeenschappelijke parameters waarmee de gebruiker op de URL terechtkomt. Meer informatie over conflicterende parameters vindt u hieronder.

Geavanceerde omleiding

Met geavanceerde omleidingstests kunt u delen van een URL aanpassen door in een of meerdere URL's tekenreeksen te verwisselen, te wijzigen of toe te voegen. Hierdoor heeft u meer controle over de samenstelling van de uiteindelijke URL. Daarnaast kunt u ook het gebruik van reguliere expressies (regex) aanzetten.

Als u geen behoefte heeft aan deze mate van verfijning, begint u met een omleiding naar een enkele pagina.

Als u een geavanceerde omleidingstest wilt maken, maakt u eerst een website-experiment en een variant (zoals hierboven beschreven) en klikt u vervolgens op Omleidingstype > Geavanceerde omleiding.

Omleidingstype, geavanceerde omleiding geselecteerd.

In een geavanceerde omleidingstest zijn de volgende velden beschikbaar:

Veld Gedrag
Testtype

Tekst vervangen: standaard

Regex: zie hieronder

Zoek in domein/pad (optioneel)

Zoekt in het domein en pad van de editorpagina/oorspronkelijke URL naar de ingevoerde waarde.

(standaard leeg)

Vervangen door

De ingevoerde waarde vervangt de waarde die is gevonden in het domein/pad van de uiteindelijke omleiding.

Laat dit veld leeg om de waarde in het veld Domein/pad uit de uiteindelijke omleiding te verwijderen.

(standaard leeg)

Queryparameters/-fragmenten toevoegen/aanpassen (optioneel)

U kunt de querytekenreeks naar behoefte toevoegen/aanpassen.
De ingevoerde waarden worden toegevoegd aan de werkelijke URL van de sitebezoeker en vervangen de algemene waarden die al in de URL aanwezig zijn.

Opmerking: In de tekenreeks kunt u alleen waarden toevoegen en aanpassen. Verwijdering van queryparameters of fragmenten wordt niet ondersteund.

(standaard leeg)

Meer informatie over deze en andere termen met betrekking tot testen vindt u in het gedeelte Definities (hierboven) en in de woordenlijst van Optimize.

In de geavanceerde-omleidingsmodus moet het veld Zoek in domein/pad of het veld ...toevoegen/aanpassen een waarde bevatten. Als u in beide velden waarden invoert, kunnen bezoekers pas worden omgeleid als beide voorwaarden van toepassing zijn op de URL voor die bezoekers.

Opmerking: Als u in beide velden waarden invoert, worden bezoekers alleen omgeleid als Optimize beide waarden op de inkomende URL kan toepassen.

Procedure

Als u een geavanceerde omleidingstest wilt maken, doet u het volgende:

 1. Selecteer Tekst vervangen (standaard geselecteerd).
 2. Voer een van de volgende acties uit:
  1. Voer in het veld Zoek in domein/pad een waarde in.
   1. Geef een waarde op in het veld Vervangen door (laat dit veld leeg om de waarde voor 'zoeken' te verwijderen).
  2. Voer desgewenst een waarde in in het veld Queryparameters/-fragmenten toevoegen/aanpassen.
 3. Klik op de omleiding [Openen] en controleer of deze werkt zoals verwacht.
 4. Klik op Gereed.

Opties voor geavanceerde omleidingstest (screenshot)

Voorbeelden

Voorbeeld 1: Omleiden naar een subdomein

Een groot merk lanceert een landspecifieke e-commercewebsite voor bezoekers uit Nederland. Het wil alle bezoekers uit Nederland die op de homepage terechtkomen, omleiden naar een nieuwe website (die op een subdomein wordt gehost) met gelokaliseerde content, prijzen en meeteenheden.

In dit voorbeeld leiden we bezoekers die aankomen op https://www.example.com, om naar https://nl.example.com

Dit proces bestaat uit twee stappen: 1) een geavanceerde omleidingstest maken en 2) de doelgroeptargeting aanpassen, zoals hieronder wordt beschreven.

Voorbeeld 1: Stap 1 - Een geavanceerde omleidingstest maken

Maak een geavanceerde omleidingstest met de volgende waarden:

Type geavanceerde omleidingstest Tekst vervangen (standaard)
Zoek in domein/pad www
Vervangen door nl
Queryparameters/-fragmenten toevoegen/aanpassen (leeg laten)
Oorspronkelijke URL https://www.example.com/

Omleiding

https://nl.example.com/

In Optimize ziet dit er zo uit:

Screenshot van geavanceerde omleiding

Voorbeeld 1: Stap 2 - De doelgroeptargeting aanpassen

Vervolgens gebruiken we doelgroeptargeting in Optimize, zodat alleen bezoekers uit Nederland uw website-experiment kunnen bekijken. Nadat u in Stap 1 hierboven een website-experiment heeft gemaakt, keert u terug op de detailpagina voor een experiment.

Klik onder Doelgroeptargeting op Aanpassen:

Klik onder 'Regeltype kiezen' op Geografie:

 1. Stel het eerste dropdownmenu in op Land.
 2. Laat het tweede dropdownmenu staan op is gelijk aan.
 3. Typ Nederland in het veld Waarden.
 4. Klik op Toevoegen.

Uw voltooide doelgroeptargeting ziet er zo uit:

Overzicht van

Opmerking: Dit kunt u met een omleidingstest voor een enkele pagina instellen door https://nl.example.com in zijn geheel in te voeren. Dit voorbeeld laat slechts zien hoe u een geavanceerde omleidingstest kunt gebruiken om alleen een bepaald gedeelte van de oorspronkelijke URL aan te passen.

Voorbeeld 2: Paden wijzigen voor meerdere inkomende URL's

Als u in een experiment meerdere pagina's naar meerdere pagina's wilt omleiden, kunt u dit in Optimize in twee stappen doen:

 1. Stel voor elke variant omleidingsregels in.
 2. Wijzig de regels voor paginatargeting in 'bevat' of 'begint met'.

Nadat u dit heeft gedaan, wordt elke URL die overeenkomt met uw regels voor paginatargeting, aangepast op basis van de ingestelde omleidingsregels.

In dit voorbeeld willen we bezoekers van een van onze /product-pagina's

https://www.example.com/product/<categorie>/<product-id>

...omleiden naar een nieuw paginaontwerp dat we op een ander pad testen:

https://www.example.com/product-test/<categorie>/<product-id>

Dit zijn enkele URL's die in dit voorbeeld zouden worden omgeleid:

 • https://www.example.com/product/laptop/12345
 • https://subdomain.example.com/product/laptop/67890
 • https://www.example.com/product/desktop/12345
 • enzovoort

Voorbeeld 2: Stap 1 - Omleidingsregels instellen voor de variant

We gaan een regel maken waarmee in alle bron-URL's/inkomende URL's wordt gezocht naar com/product en dit vervolgens wordt vervangen door com/product-test.

Opmerking: In dit voorbeeld gebruiken we de eerste URL, maar elk van de drie URL's kan als oorspronkelijke URL worden gebruikt.

Type geavanceerde omleiding Tekst vervangen (standaard geselecteerd)
Zoek in domein/pad com/product
Vervangen door com/product-test
Queryparameters/-fragmenten toevoegen/aanpassen (leeg laten)
Oorspronkelijke URL https://www.example.com/product/laptop/<product-id>

Omleiding

https://www.example.com/product-test/laptop/<product-id>

In Optimize ziet het er zo uit:

Variantdetails voor een geavanceerde omleidingstest.

Voorbeeld 2: Stap 2 - Uw regels voor paginatargeting aanpassen

Pas de regels voor paginargeting aan om ervoor te zorgen dat elke URL die example.com/product bevat, in het website-experiment wordt opgenomen. Dit ziet er zo uit:

Screenshot van

Deze configuratie voor paginatargeting zorgt ervoor dat alle URL's die hierboven worden vermeld, in het website-experiment worden opgenomen en op dezelfde manier worden omgeleid:

Van

 1. https://www.example.com/product/laptop/<product-id>
 2. https://beta.example.com/product/laptop/<product-id>
 3. https://www.example.com/product/desktop/<product-id>

Naar

 1. https://www.example.com/product-test/laptop/<product-id>
 2. https://beta.example.com/product-test/laptop/<product-id>
 3. https://www.example.com/product-test/desktop/<product-id>

Voorbeeld 3: Parameters en fragmenten toevoegen/aanpassen

Voeg parameters en fragmenten toe aan de inkomende URL van een bezoeker of pas deze aan door een geavanceerde omleidingstest te maken met de volgende waarden:

Type geavanceerde omleiding Tekst vervangen (standaard geselecteerd)
Zoek in domein/pad (leeg laten)
Vervangen door (leeg laten)
Queryparameters/-fragmenten toevoegen/aanpassen ?param1=newval1&param2=val2#fragment
Oorspronkelijke URL http://.../product/?param0=val0&param1=val1

Omleiding

http://.../product/?param1=newval1&param2=val2&param0=val0#fragment

 

In Optimize ziet dat er zo uit:
Geavanceerde omleidingstest: queryparameters en fragmenten toevoegen

Voorbeeld 4: Reguliere expressies (regex) gebruiken

Reguliere expressies (regex) zijn een notatie waarmee u sets tekenreeksen kunt beschrijven. Optimize ondersteunt (RE2-syntaxis) voor regex in het veld Zoek in domein/pad en Vervangen door.

Opmerking: Regex wordt niet ondersteund in het veld Queryparameters/-fragmenten toevoegen/aanpassen.

Regex is beschikbaar voor complexere behoeften, zoals aanpassingen van de 2e instantie van een tekenreeks in een URL. In dit voorbeeld wordt de 2e instantie van 'red' vervangen door 'red-test', zoals u hieronder kunt zien.

Type geavanceerde omleiding Tekst vervangen (standaard geselecteerd)
Zoek in domein/pad (red.*?red)
Vervangen door $1-test
Queryparameters/-fragmenten toevoegen/aanpassen (leeg laten)
Oorspronkelijke URL https://www.redexample.com/product/red/keuken

Omleiding

https://www.redexample.com/product/red-test/keuken

 

In Optimize ziet dat er zo uit:

Gebruik van regex in een Optimize-omleidingstest

Check of de omleiding werkt zoals bedoeld door op het icoon voor Nieuw tabblad   [Openen] te klikken. Klik op Gereed als u klaar bent.

Voorbeeld 5: Regex gebruiken om paden te wijzigen voor meerdere URL's

Reguliere expressies (regex) zijn een notatie waarmee u sets tekenreeksen kunt beschrijven. Optimize ondersteunt (RE2-syntaxis) voor regex in het veld Zoek in domein/pad en Vervangen door.

Opmerking: Regex wordt niet ondersteund in het veld Queryparameters/-fragmenten toevoegen/aanpassen.

Regex is beschikbaar voor complexere behoeften, zoals bewerkingen van meerdere URL-paden. Hier gebruiken we regex om een tekenreeks (-test) toe te voegen aan URL's voor meerdere categoriepagina's, zonder dat u die handmatig hoeft op te geven.

Oorspronkelijke URL Omleiding
http://www.example.com/schoen http://www.example.com/schoen-test
http://www.example.com/kleding http://www.example.com/kleding-test
http://www.example.com/eten http://www.example.com/eten-test

U kunt dit als volgt instellen in Optimize:

Opmerking: In dit voorbeeld gebruiken we de eerste oorspronkelijke URL, maar alle andere URL's kunnen ook worden gebruikt.

Type geavanceerde omleiding Regex (selecteer dit in het dropdownmenu)
Zoek in domein/pad (com/[^/?#]+)
Vervangen door $1-test
Queryparameters/-fragmenten toevoegen/aanpassen Tekst vervangen (standaard geselecteerd)
Oorspronkelijke URL https://www.redexample.com/product/red/keuken

Omleiding

https://www.redexample.com/product/red-test/keuken

Check of de omleiding werkt zoals bedoeld door op het icoon voor Nieuw tabblad   [Openen] te klikken. Klik op Gereed als u klaar bent.

Targeting en doelen

Nadat u een omleidingstest heeft gemaakt en de variantdetails heeft ingevoerd, moeten er nog enkele belangrijke stappen worden uitgevoerd om de configuratie van uw website-experiment te voltooien. We laten u nu zien hoe u een doel kiest, hoe u kiest welke doelgroep het experiment te zien moet krijgen en hoe u kiest waar het website-experiment moet worden geactiveerd.

Targeting configureren

Paginatargeting

Dit is het eerste van de twee criteria die u opgeeft om te bepalen of sitebezoekers in aanmerking komen voor een website-experiment. Met paginatargeting wordt bepaald waar (bijvoorbeeld op welke pagina) Optimize moet zoeken naar bezoekers die potentieel kunnen deelnemen aan het website-experiment.

We gaan verder met het bovenstaande voorbeeld van de omleiding naar een enkele pagina, want we willen slechts één pagina van de site targeten. Daarom geven we de oorspronkelijke URL op: https://www.example.com. Bezoekers die op deze URL terechtkomen, komen in aanmerking voor het website-experiment als ze ook voldoen aan de voorwaarden voor doelgroeptargeting (de tweede trigger, hieronder beschreven).

Screenshot van configuratie Wanneer voor targeting in Optimize.

Doelgroeptargeting

Dit is het tweede van de twee criteria waaraan sitebezoekers volgens u moeten voldoen om in aanmerking te komen voor het website-experiment. Standaard komt iedereen die op de pagina('s) in de paginatargeting terechtkomt, hier automatisch voor in aanmerking en hoeft u verder niets te doen.

Als u het website-experiment wilt beperken tot een bepaald type, bijvoorbeeld doelgroep, klikt u op Aanpassen. U heeft hiervoor bijvoorbeeld de optie om het website-experiment alleen weer te geven aan bezoekers die afkomstig zijn van een bepaalde advertentiecampagne of die de pagina bekijken op een mobiel apparaat. Nadat u een selectie heeft gemaakt, klikt u op Opslaan. Indien nodig kunt u meerdere doelgroepcriteria toevoegen.

Als een sitebezoeker voldoet aan uw pagina- en doelgroeptargeting, komt deze in aanmerking voor het website-experiment. In hetzelfde voorbeeld betekent dit dat de bezoeker wordt geteld als deelnemer aan het website-experiment en dat willekeurig wordt bepaald of deze de oorspronkelijke URL of de variant-URL te zien krijgt.

 • Oorspronkelijke URL: https://www.example.com
 • Variant 1: https://new.example.com

Een doel instellen

Een doel staat voor de belangrijkste criteria die u wilt gebruiken om te bepalen of één variant duidelijk de beste is. Configureer de doelen voor uw experiment door naar het gedeelte Doelen te scrollen:

 1. Klik op + Experimentdoel toevoegen om uit de lijst met opties een hoofddoel te kiezen. Doelen die in Analytics zijn ingesteld, worden hier ook weergegeven als een van de opties die kunnen worden geselecteerd.
 2. Houd er rekening mee dat alleen het bovenstaande hoofddoel wordt gebruikt om te bepalen wat de beste variant is. U kunt wel aanvullende doelen toevoegen, maar die kunt u alleen bekijken in rapporten.

Variantgewichten bewerken

Alle varianten hebben standaard hetzelfde gewicht in Optimize. Een bezoeker die aan uw targetingcriteria voldoet en in uw experiment is opgenomen, heeft voor elk van de varianten evenveel kans om die te zien te krijgen. Als u wilt dat er meer (of juist minder) verkeer naar een bepaalde variant wordt geleid, kunt u de weging van de te targeten bezoekers aanpassen.

Bewerk variantgewichten zo:

 1. Klik op het percentage (%) naast een variant op de detailpagina.
 2. Klik op Gelijkmatige verdeling en selecteer Aangepaste percentages.
 3. Geef voor elke variant een waarde op als percentage (met maximaal één decimaal).
 4. Klik op Gereed.

Klik opnieuw op Gelijkmatige verdeling als u een gelijke weging wilt.

Het totaalgewicht van al uw varianten moet 100% zijn. Als dat niet het geval is, ziet u een rood waarschuwingsbericht. Pas de gewichten zo aan dat het totaal uitkomt op 100%.

Uw regel controleren

Uw regel controleren

Optimize biedt de handige mogelijkheid om een URL in te voeren en zo te verifiëren of de eerder opgegeven voorwaarden voor paginatargeting van toepassing zijn. Plak in het veld Geef de URL op een volledige URL (gekopieerd uit de adresbalk van uw browser en inclusief het voorvoegsel http:// of https://) en klik daarna op Controleren. Als de voorwaarde die u eerder heeft gemaakt, van toepassing is op de URL, ziet u een groen vinkje naast de URL. Als de voorwaarde niet van toepassing is op de URL, ziet u een rode cirkel met een streep erdoor.

Als u ervoor wilt zorgen dat een voorwaarde van toepassing is op bezoekers van uw reguliere website (http://) en uw SSL-website (https://), gebruikt u de OF-operator van de voorwaardenbuilder om beide toe te voegen onder paginatargeting. De voorwaarde is dan van toepassing op bezoekers van beide URL's.

Uw test starten

Als u bovenaan op Website-experiment starten klikt, wordt uw experiment live op internet uitgevoerd. De meeste updates worden binnen één minuut uitgevoerd, maar afhankelijk van uw configuratie kan het vijftien minuten duren voordat deze overal is geïmplementeerd.

Volgende stappen

Hoelang moet het experiment actief blijven?

Houd een experiment actief tot aan ten minste één van deze voorwaarden is voldaan:

 1. Er zijn twee weken verstreken. Dit is belangrijk omdat rekening moet worden gehouden met de cyclische eigenschappen van webverkeer gedurende de week.
 2. Ten minste één variant heeft een kans om beter zijn dan de benchmark van 95%.

Rapporten

Klik op het tabblad Rapportage bovenaan de pagina met experimentgegevens om een actief experiment te controleren of om de resultaten van een afgerond experiment te bekijken. Het rapport is verdeeld in een aantal kaarten met gegevens over uw experiment, inclusief de status en de prestaties van uw varianten ten opzichte van uw doelen.

In aanvulling op de rapporten die beschikbaar zijn in Optimize, kunt u ook Optimize-rapporten vinden in Google Analytics. Log in bij Analytics, selecteer het tabblad Rapportage en selecteer vervolgens Gedrag > Experimenten in de rapportnavigatie.

Lees meer informatie over Optimize-rapporten.

Een canonieke URL definiëren

Als u regelmatig omleidingstests maakt om met meerdere versies van een bepaalde pagina te experimenteren, raden we u aan een canonieke URL te definiëren voor uw varianten. Hiermee zorgt u ervoor dat de varianten van uw omleidingspagina geen invloed hebben op de SEO-positie van uw oorspronkelijke pagina's.

Geef aan wat de URL van uw voorkeur is door een <LINK>-element met het kenmerk rel="canonical" toe te voegen aan het <HEAD>-gedeelte van de varianten van uw omleidingspagina. Meer informatie over canonieke URL's leest u in het artikel Canonieke URL's gebruiken in het Helpcentrum van Search Console.

Problemen met omleidingstests oplossen

Chrome DevTools

Als u geen experimentsessies ontvangt nadat een pagina is omgeleid, kunt u Chrome DevTools gebruiken om te bepalen of de pagina correct wordt omgeleid. Dit doet u als volgt:

 1. Open Chrome DevTools.
 2. Klik op het tabblad Netwerk.
 3. Vink het selectievakje naast Logboek opslaan aan.
 4. Geef de URL van het omleidingsexperiment op in de adresbalk en laad deze.
 5. Als de pagina niet wordt omgeleid, controleert u uw targetingregels.

Meer informatie over Chrome DevTools

Conflicterende parameters verhelpen

De queryparameters en fragmenten uit de bron-URL en de omleidingsbestemming worden samengevoegd tot de uiteindelijke URL. Als een gebruiker op een URL met conflicterende queryparameters of fragmenten komt, worden de parameters of fragmenten in de URL waarop een sitebezoeker is terechtgekomen, overschreven door de parameters of fragmenten die zijn ingevoerd tijdens het maken van het Optimize-experiment.

Voorbeeld 1 - Conflicterende parameters

Queryparameters in omleidingsbestemmingen

Pagina-URL

http://www.example.com/oorspronkelijk?s1=v1&s2=v2

Omleidingsbestemming

bestemming?s3=v3&s1=v3#best

Uiteindelijke URL

http://www.example.com/bestemming?s3=v3&s1=v3&s2=v2#best

Voorbeeld 2 - Parameters in de omleidingsbestemming conflicteren niet

Als de queryparameters in de bron-URL en de omleidingsbestemming niet conflicteren, bevat de uiteindelijke URL beide parameters.

Bron-URL

http://example.com/home?s1=v1&s2=v2

Omleidingsbestemming

?d1=u1&d2=u2

Uiteindelijke URL

http://example.com/home?d1=u1&d2=u2&s1=v1&s2=v2&utm_expid=<expid>&utm_verwijzer=<verwijzer>

Voorbeeld 3 - Conflicterende parameters in omleidingsbestemming

Als er queryparameters in de bron-URL en de omleidingsbestemming conflicteren, worden de gemeenschappelijke queryparameters in de omleidingsbestemming overschreven en weergegeven in de uiteindelijke URL.

Bron-URL

http://example.com/home?s1=v1&s2=v2&s3=v3

Omleidingsbestemming

?s2=u2&s3=u4&d4=u5

Uiteindelijke URL

http://example.com/home?s2=u2&s3=u4&d4=u5&s1=v1&utm_expid=<expid>&utm_verwijzer=<verwijzer>

Voorbeeld 4 - Fragment uit bron-URL in omleidingsbestemming

Een URL-fragment of fragment-ID is het gedeelte van een URL na een hashteken (bijvoorbeeld: '#bron').

Als de bron-URL een URL-fragment bevat, maar de omleidingsbestemming niet, bevat de uiteindelijke URL het fragment uit de bron-URL.

Bron-URL

http://www.example.com/pad1#bron

Omleidingsbestemming

/pad2

Uiteindelijke URL

http://www.example.com/pad2#bron

Voorbeeld 5 - Omleidingsfragment in omleidingsbestemming

Als de omleidingsbestemming een URL-fragment bevat, bevat de uiteindelijke URL het fragment uit de omleidingsbestemming.

Bron-URL

http://www.example.com/pad1

Omleidingsbestemming

/pad2#doel

Uiteindelijke URL

http://www.example.com/pad2#doel

Voorbeeld 6 - Conflicterende fragmenten in omleidingsbestemming

Als de bron-URL en de omleidingsbestemming allebei een URL-fragment bevatten, wordt het fragment uit de bron-URL overschreven door het fragment in de omleidingsbestemming en wordt het laatstgenoemde fragment opgenomen in de uiteindelijke URL.

Bron-URL

http://www.example.com/pad1#bron

Omleidingsbestemming

/pad2#doel

Uiteindelijke URL

http://www.example.com/pad2#doel

Gerelateerde content

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?
Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
false
false
true
101337
false
false