Optimize weergeven via Google Tag Manager

Een alternatieve methode.

DOELGROEP

Dit artikel is bedoeld voor gebruikers die het tagtype Optimize willen weergeven via Google Tag Manager.

 

 • Zie dit artikel als u Tag Manager niet gebruikt.
 • De aanbevolen Optimize- en GTM-methode vindt u in dit artikel.

Volg onderstaande instructies als u Google Tag Manager (GTM) gebruikt om Google Analytics (GA) te implementeren en u de GTM-tag voor Optimize wilt gebruiken.

In dit artikel vindt u informatie over het volgende:

De aanbevolen methode is om een gewijzigde versie van uw Analytics-trackingcode te maken en deze rechtstreeks te implementeren op de pagina. Wanneer de Optimize-container op de pagina wordt geladen, kan deze onmiddellijk worden geïnitialiseerd zonder te hoeven wachten op Tag Manager. Zo kunnen experimenten sneller worden uitgevoerd, worden laadtijden van pagina's en wachttijden verkort en de gebruikerservaring verbeterd.

Meer informatie over de aanbevolen methode.

Alternatieve methode

Hoewel de plug-in van Optimize kan worden weergegeven via Google Tag Manager, kan deze configuratie leiden tot een langere wachttijd op uw website (vooral bij tragere verbindingen) of op websites die veel afbeeldingen bevatten of die langzaam laden.

Wanneer Optimize wordt weergegeven via Tag Manager, moet de GTM-container worden geladen vóór de Optimize-container. Het resultaat is dat Optimize-experimenten pas worden uitgevoerd nadat zowel de Tag Manager- als de Optimize-container is geladen.

Als u een goed beeld heeft van de beperkingen van deze methode, volgt u de stappen hieronder om Optimize weer te geven via Tag Manager.

Stap 1: De nodige informatie verzamelen

Als u de Optimize-tag rechtstreeks wilt implementeren in Tag Manager, heeft u de volgende informatie nodig:

 1. ID van de Analytics-property – uit Analytics.
 2. Container-ID voor Optimize – uit Optimize.
 3. Alle Analytics-tags in Tag Manager met aangepaste Analytics-trackerinstellingen.

Stap 2: De Optimize-tag configureren in Tag Manager

Nadat u de bovengenoemde informatie heeft verzameld, volgt u de handleiding voor het instellen van Optimize-tags in Google Tag Manager:

 1. Log in bij Tag Manager en selecteer een account.
 2. Klik op Tags > Nieuw.
 3. Klik op Tagconfiguratie > Google Optimize.
 4. Vul uw Container-ID voor Optimize in.
 5. Selecteer een Google Analytics-instellingenvariabele.
 6. Sla de tag op zonder triggers. Opmerking: De paginaweergavetrigger moet worden ingesteld in de Analytics-tag waarmee de Optimize-tag wordt geactiveerd.
 7. Open de Analytics-tag Paginaweergave voor de Analytics-property die is gekoppeld aan uw Optimize-container.
 8. Klik op Tagconfiguratie > Geavanceerde instellingen > Tagreeks.
 9. Vink het selectievakje aan om een tag te activeren voordat deze tag wordt geactiveerd. Klik onder de kop Setup-tag op het menu en selecteer de gewenste Optimize-tag.
 10. Configureer de Optimize-tag om één keer per pagina te worden geactiveerd en sla deze vervolgens op.
 11. Publiceer uw Tag Manager-container zodat de wijzigingen van kracht worden.

Stap 3: Het fragment voor pagina verbergen toevoegen

Installeer tot slot het fragment voor pagina verbergen op uw webpagina's. Hoewel dit een optioneel fragment is, vermindert dit het risico op 'page flicker' (het knipperen van de pagina) aanzienlijk en verbetert het de ervaring voor gebruikers met trage verbindingen.

The Optimize page-hiding snippet looks like this:

<!-- Page hiding snippet (recommended) -->
<style>.async-hide { opacity: 0 !important} </style>
<script>
(function(a,s,y,n,c,h,i,d,e){s.className+=' '+y;
h.end=i=function(){s.className=s.className.replace(RegExp(' ?'+y),'')};
(a[n]=a[n]||[]).hide=h;setTimeout(function(){i();h.end=null},c);
})(window,document.documentElement,'async-hide','dataLayer',4000,{'GTM-XXXXXX':true});
</script>

Note: Replace GTM-XXXXXX with your Tag Manager container ID (not your Optimize container ID).

Voeg het fragment voor pagina verbergen zo vroeg mogelijk in de <HEAD> toe aan uw pagina('s), direct voor uw gewijzigde Google Analytics-trackingcode met de Optimize-plug-in.

Meer informatie over het fragment voor pagina verbergen.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?
Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
true
101337
false