Google Optimize is na 30 september 2023 niet meer beschikbaar. Uw experimenten en websitepersonalisaties kunnen tot die datum blijven lopen. Meer informatie

Optimize installeren met Google Tag Manager

Voeg Optimize toe aan uw website met Google Tag Manager.

We raden u ten zeerste aan de installatiemethode optimize.js te gebruiken, omdat deze de beste prestaties levert en u hiermee Optimize het makkelijkst kunt installeren.

In dit artikel wordt uitgelegd hoe u Optimize implementeert met Google Tag Manager. Als u een ander tagbeheersysteem gebruikt, volgt u de instructies voor dat systeem om Optimize toe te voegen aan uw bestaande Google Analytics-tag.

Vereisten

Voordat u het fragment op uw website kunt installeren, heeft u het volgende nodig:

 • Een account en property voor Google Analytics
 • Een Google Analytics-property die op uw website is geïnstalleerd
 • Een Google Tag Manager-container die op uw website is geïnstalleerd
 • Een Google Optimize-account en -container die zijn gekoppeld aan de Google Analytics-property

U moet ook de broncode van uw website rechtstreeks kunnen bewerken of wijzigingen kunnen aanbrengen in Tag Manager.

Optimize instellen in Tag Manager

 1. Log in bij Tag Manager en selecteer een account.
 2. Klik op Tags > Nieuw.
 3. Klik op Tagconfiguratie > Google Optimize.
 4. Vul de container-ID voor Optimize in. U vindt deze in de containerinstellingen in Optimize, onder Containergegevens.
 5. Optioneel: Vouw Meer instellingen uit en open het dropdownmenu Domeininstellingen zodat u het domein kunt kiezen vanwaaruit u Google Optimize wilt installeren. We raden u het standaarddomein www.googleoptimize.com aan om de prestaties te verbeteren en te voorkomen dat uw domein wordt beperkt. Kies echter het domein www.google-analytics.com als u dit domein al heeft ingesteld in uw Content Security Policy.
 6. Optioneel: (alleen Universal Analytics) Selecteer Algemene functienaam overschrijven (alleen Universal Analytics) om de naam van het algemene object in Universal Analytics te wijzigen met een variabele voor Google Analytics-instellingen. De variabele voor Google Analytics-instellingen voor de Optimize-tag moet overeenkomen met de naam van de algemene functie voor de Universal Analytics-tag. Lees meer informatie over hoe u de naam van het algemene object kunt wijzigen.
 7. Sla de tag op zonder triggers. Opmerking: U moet de paginaweergavetrigger instellen in de Analytics-tag waarmee de Optimize-tag wordt geactiveerd.
 8. Zet tagreeksen aan:
  1. Open de tag Google Analytics: Universal Analytics of Google Analytics: GA4-configuratie voor de Analytics-property die gekoppeld is aan uw Optimize-container.
  2. Klik op Tagconfiguratie > Geavanceerde instellingen > Tagreeks.
  3. Vink het selectievakje aan om een tag te activeren voordat deze tag wordt geactiveerd. Klik onder de kop Setup-tag op het menu en selecteer de gewenste Optimize-tag.
  4. Stel de Optimize-tag zo in dat deze één keer per pagina wordt geactiveerd en sla deze daarna op.
 9. Publiceer uw Tag Manager-container zodat de wijzigingen van kracht worden.
Opmerking: Pagina's verbergen werkt niet correct als de Analytics-tag voor paginaweergaven geen trigger voor paginaweergaven gebruikt, omdat 'DOM klaar' en 'Venster geladen' dan te lang duren om de Optimize-container te laden.

Best practices voor het installeren van fragmenten

Voor optimale prestaties plaatst u het Optimize-fragment bovenaan de <HEAD>-tag op elke webpagina die u wilt optimaliseren.

Dit zijn de enige items die boven het Optimize-fragment moeten staan:

 • Elke dataLayer-initialisatiecode. Opmerking: U moet de dataLayer-variabele nooit opnieuw toewijzen na het fragment tegen knipperen (als u dit gebruikt).
 • Alle scripts die JavaScript-variabelen en -functies declareren of cookies instellen die u gebruikt in Optimize, zoals jQuery of JavaScript-bibliotheken die worden gebruikt bij de implementatie of targeting. Opmerking: jQuery wordt niet standaard geïnstalleerd door Optimize.
 • Het optionele fragment tegen knipperen als het wordt gebruikt om knipperende pagina's te beperken.

Als u een Content Security Policy gebruikt, bekijkt u de beveiligingsvereisten voor Optimize om ervoor te zorgen dat uw Content Security Policy het domein toestaat dat in het fragment op uw site wordt gebruikt (google-analytics.com of googleoptimize.com).

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?
Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
false
Zoeken in het Helpcentrum
true
true
true
true
true
101337
false