Google Optimize is na 30 september 2023 niet meer beschikbaar. Uw experimenten en websitepersonalisaties kunnen tot die datum blijven lopen. Meer informatie

Een A/B-test opzetten

Volg deze stappen om een eenvoudige A/B-test op te zetten.

Een A/B-test is een gerandomiseerd experiment met 2 of meer varianten van dezelfde webpagina (A en B). Variant A is het origineel en variant B tot en met variant n bevatten elk minstens één element dat is gewijzigd ten opzichte van het origineel.

Voordat u kunt beginnen met testen, moet u eerst iets hebben om te testen. Begin klein in plaats van willekeurig items op uw homepage te testen of uw betalingsproces aan te passen. Test een wijziging in een call-to-action (CTA), pas de kleur aan van een knop of verwijder een irrelevant formulierveld. Wanneer u eenmaal meer ervaring heeft met het opzetten van varianten en experimenten, kunt u het bereik van uw tests uitbreiden.

Ga naar het gedeelte met ideeën van de Optimize-bronnenhub om meer ideeën op te doen.

Een hypothese maken

Als u een website-experiment wilt maken, moet u eerst een probleem vaststellen. Daarna formuleert u een hypothese (op basis van gegevens) om het probleem op te lossen.

Wat is het probleem dat u wilt oplossen? Is het aantal conversies afgenomen? Zijn de verkeerspatronen gewijzigd? Heeft u een verschuiving in demografie opgemerkt? Begin bijvoorbeeld door de trends in uw Google Analytics-rapporten te analyseren.

Als u een probleem heeft gevonden, stelt u een team samen van medewerkers met verschillende functies. Vraag hun mening over de oorzaak van dit probleem. Gebruik de feedback van de teamleden om een hypothese te formuleren: een gefundeerde veronderstelling die u met experimenten gaat bevestigen of juist ontkrachten.

Voorbeeldhypothese

"Als we de kleur van de knop 'Toevoegen aan winkelwagentje' groen maken in plaats van blauw, stijgt de omzet met 10%."

Nadat u een probleem heeft vastgesteld (weinig conversies) en met uw team aan een hypothese heeft gewerkt (de kleur van de knop wijzigen), kunt u de hypothese op uw website testen.

Een A/B-test opzetten

Als u een A/B-test wilt maken, doet u het volgende:

 1. Ga naar uw Optimize-account (Hoofdmenu > Accounts).
 2. Kies een container.
 3. Klik op Experiment maken.
 4. Geef een naam op voor het experiment (maximaal 255 tekens).
 5. Geef de editorpagina-URL op (de webpagina die u wilt testen).
 6. Klik op A/B-test.
 7. Klik op Maken.

Gebruik een rechtstreekse URL voor de editorpagina. Omleidingen worden hier niet ondersteund.

De variantenkaart

Bovenaan de experimentpagina ziet u het gedeelte Targeting en varianten. Hier maakt u de specifieke wijzigingen voor de webpagina die u wilt testen, varianten genoemd. U kunt zoveel varianten maken als u wilt testen ten opzichte van de oorspronkelijke pagina (de Editorpagina in Optimize).

Een variant maken

Klik op Variant toevoegen om aan de slag te gaan. Geef daarna een variantnaam op en klik op Klaar. Herhaal dit proces om nog meer varianten te maken. Als u klaar bent, ziet u op de variantenkaart een lijst met uw nieuwe varianten.

Als u wijzigingen wilt aanbrengen, klikt u ergens in de variantrij (die de tekst '0 wijzigingen' bevat). De visuele editor van Optimize wordt geopend als een overlay op de editorpagina met 2 componenten: de app-balk (bovenaan de pagina) en het editorvenster (zwevend in de rechterbenedenhoek).

Beginnen met bewerken:

 1. Klik op een webpagina-element dat u wilt bewerken (bijvoorbeeld een knop).
 2. Gebruik het editorvenster om een wijziging aan te brengen (bijvoorbeeld de kleur van de knop wijzigen).
 3. Klik op Opslaan.
 4. Breng zo nodig meer bewerkingen aan.
 5. Klik op Klaar.

Bekijk meer informatie over de visuele editor.

Variantweging

Alle varianten hebben standaard hetzelfde gewicht in Optimize. Een bezoeker die is opgenomen in uw experiment, heeft evenveel kans om de ene variant te zien als de andere. Als u meer, minder of zelfs al uw verkeer naar een specifieke variant wilt leiden, kunt u op de pagina met experimentgegevens de variantweging aanpassen.

Bekijk meer informatie over variantweging.

Configuratie

Gedeelte Meting en doelen

Stel in het gedeelte Meting en doelen de doelen van het experiment in:

 1. Ga naar de pagina met experimentgegevens.
 2. Zorg ervoor dat u in het gedeelte Meting en doelen een koppeling heeft gemaakt met een Google Analytics 4-property.
 3. Klik op Experimentdoel toevoegen om een doel te kiezen.
 4. Optioneel: Klik op Aanvullend doel toevoegen om meer doelen te kiezen.

Gedeelte Targeting en varianten

Stel in wie en wanneer u wilt targeten in het gedeelte Targeting en varianten.

Wie u wilt targeten

U gebruikt het gedeelte Wie in het gedeelte Targeting en varianten om bezoekers te kiezen die u met de variant wilt targeten. Vul een numerieke waarde in (in tienden van een procent) of gebruik de schuifregelaar om het percentage bezoekers op te geven dat u wilt opnemen in het experiment.

Wanneer u wilt targeten

Het gedeelte Wanneer in het gedeelte Targeting en varianten bepaalt waar het experiment wordt weergegeven. Elke keer dat een gebruiker de experimentpagina bezoekt, wordt Wanneer geëvalueerd. Stel met behulp van de regels in waar uw experiment wordt weergegeven. Als u een targetingregel wilt maken, klikt u op EN en kiest u een type targetingregel.

U moet een URL- of padtargetingregel maken om uw experiment te starten. U kunt het snelst aan de slag wanneer u een URL-overeenkomstregel maakt met dezelfde editorpagina-URL die u bij het opzetten van uw experiment heeft gebruikt.

Screenshot van configuratie Wanneer voor targeting in Optimize.

Targetingregels

Optimize bevat de volgende typen targetingregels, waarover u meer informatie kunt lezen in deze artikelen:

Bekijk meer informatie over targeting.

Een website-experiment starten

Klik op Starten. Als in het veld Status het bericht Actief staat, wordt uw eerste experiment uitgevoerd op internet. De meeste updates zijn binnen een minuut van kracht.

Hoelang moet het website-experiment worden uitgevoerd?

Houd een experiment actief tot aan ten minste één van deze voorwaarden is voldaan:

 1. Er zijn 2 weken verstreken, om rekening te houden met cyclische variaties in webverkeer gedurende de week.
 2. Ten minste één variant heeft 95% kans om beter te zijn dan de benchmark.

Beheer van website-experimenten

U kunt uw website-experimenten in Optimize op verschillende manieren beheren, of ze nu de status Concept, Actief of Beëindigd hebben. In dit artikel wordt beschreven hoe u in containers kunt zoeken en hoe u functies als bewerken, kopiëren, stoppen en archiveren kunt openen.

Rapporten

Klik op het tabblad Rapportage bovenaan de pagina met experimentgegevens om een actief experiment te controleren of om de resultaten van een afgerond experiment te bekijken. Het rapport is verdeeld in een aantal kaarten met gegevens over uw experiment, inclusief de status en de prestaties van uw varianten ten opzichte van uw doelen.

U kunt behalve de rapporten in Optimize ook Optimize-rapporten bekijken in Google Analytics. Log in bij Google Analytics, open het tabblad Rapportage en kies Gedrag > Experimenten in de rapportnavigatie. Bekijk meer informatie over Optimize-rapporten.

In deze video laten we u in 3 eenvoudige stappen zien hoe u een nieuwe A/B-test maakt in Optimize, inclusief hoe u een variant maakt, een doelgroep target en een doel kiest.

Video: Een nieuw experiment maken in Optimize

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?
Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
true
true
false
true
true
101337
false
false