Een A/B-test opzetten

Volg deze stappen om een eenvoudige A/B-test op te zetten.

Een A/B-test is een gerandomiseerd experiment met twee of meer varianten van dezelfde webpagina (A en B). Variant A is het origineel en variant B en meerdere varianten bevatten elk minstens één element dat is gewijzigd ten opzichte van het origineel.

In dit artikel:

Voordat u kunt beginnen met testen, moet u eerst iets hebben om te testen. Begin klein in plaats van willekeurig items op uw homepage te testen of uw betalingsproces aan te passen. Test een wijziging in een call-to-action (CTA), pas de kleur aan van een knop of verwijder een irrelevant formulierveld. Wanneer u eenmaal meer ervaring heeft met het opzetten van varianten en experimenten, kunt u het bereik van uw tests uitbreiden.

Ga naar het gedeelte ideeën van de Optimize-bronnenhub om meer ideeën op te doen.

Create a hypothesis

Before creating your first experience you need to identify a problem, then create a hypothesis (backed up by data, of course) about what you can change to improve it.

What's the problem that you want to solve? Have conversions dropped off? Have traffic patterns changed? Have your demographics shifted? A close examination of trends in your Google Analytics behavior reports is a great place to start.

Once you've identified a problem, assemble a team within your organization and solicit their opinion about the cause of the problem. Use feedback from this cross-functional team to form your hypothesis, an educated guess that you'll validate or invalidate with experimentation.

Example hypothesis

"Changing the color of the 'Add to cart' button from blue to green will increase revenue by 10 percent."

After you've identified a problem (low conversions), and worked with your team on a hypothesis (changing the button color) you're ready to test your hypothesis on your website.

Een A/B-test opzetten

In dit experiment voeren we een test uit om de kleur van een knop te wijzigen:

 1. Ga naar uw Optimize-account (Hoofdmenu > Accounts).
 2. Klik op de naam van uw Container om naar de pagina Experimenten te gaan.
 3. Klik op EEN EXPERIMENT MAKEN.
 4. Geef een naam op voor het experiment (maximaal 255 tekens).
 5. Geef de editorpagina-URL op (de webpagina die u wilt testen).
 6. Klik op A/B-test.
 7. Klik op MAKEN.

The Optimize

Gebruik een volledige URL in het veld voor de editorpagina. Omleidingen worden hier niet ondersteund.

De variantenkaart

Bovenaan de experimentpagina wordt de variantenkaart weergegeven. Hier maakt u de specifieke wijzigingen voor de webpagina die u wilt testen, varianten genoemd. U kunt zoveel varianten maken als u wilt testen ten opzichte van de oorspronkelijke pagina (de editorpagina in Optimize).

Een variant maken

Klik om te beginnen op VARIANT MAKEN (rechtsonder), geef een variantnaam op en klik op TOEVOEGEN. Herhaal dit proces om extra varianten te maken. Wanneer u klaar bent, ziet u op de variantenkaart een lijst met uw nieuwe varianten.

Als u wijzigingen wilt aanbrengen, klikt u ergens in de variantrij (die de tekst '0 wijzigingen' heeft). U ziet dan de visuele editor van Optimize - een overlay op de editorpagina die uit twee componenten bestaat: de app-balk (bovenaan de pagina) en het editorvenstor (zwevend in de rechterbenedenhoek).

Beginnen met bewerken:

 1. Klik op een webpagina-element dat u wilt bewerken (bijvoorbeeld een knop).
 2. Gebruik het editorvenster om een wijziging aan te brengen (bijvoorbeeld de kleur van de knop wijzigen).
 3. Klik op OPSLAAN.
 4. Breng zo nodig meer bewerkingen aan.
 5. Klik op GEREED.

Meer informatie over de visuele editor.

Variantweging

Alle varianten hebben standaard hetzelfde gewicht in Optimize. Een bezoeker die is opgenomen in uw experiment, heeft evenveel kans om de ene variant te zien als de andere. Als u meer, minder of zelfs al uw verkeer naar een specifieke variant wilt leiden, kunt u op de detailpagina van het experiment de variantweging aanpassen.

Meer informatie over variantweging.

De configuratiekaart

Het tabblad Doelstellingen

Configureer uw experimentdoelen op het tabblad DOELSTELLINGEN:

 1. Selecteer een Google Analytics-weergave.
 2. Selecteer een primair doel.
 3. (Optioneel) Klik op + DOEL TOEVOEGEN om een secundair doel toe te voegen. Optimize-gebruikers kunnen maximaal drie vooraf geselecteerde doelen per experiment gebruiken en gegevens voor die doelen in Optimize-rapporten bekijken. Optimize 360-klanten kunnen extra doelstellingen selecteren en extra doelen weergeven.
 4. Voeg een beschrijving en een hypothese toe.
 5. Klik op OPSLAAN.

Het tabblad Targeting

Configureer wie en wanneer u wilt targeten op het tabblad TARGETING:

Wie u wilt targeten

U gebruikt het gedeelte Wie van het tabblad Targeting om bezoekers te selecteren die u met uw variant wilt targeten. Voer een numerieke waarde in (in tienden van een procent) of gebruik de schuifregelaar om het percentage bezoekers op te geven dat u wilt opnemen in uw experiment.

Wanneer u wilt targeten

Het gedeelte Wanneer van het tabblad Targeting bepaalt waar het experiment wordt weergegeven. Elke keer dat een gebruiker de experimentpagina bezoekt, wordt Wanneer geëvalueerd. Stel met behulp van de regels in waar uw experiment wordt weergegeven. Als u een targetingregel wilt maken, klikt u op EN en selecteert u een type targetingregel.

U moet een URL- of padtargetingregel maken om uw experiment te starten. U kunt het snelst aan de slag wanneer u een URL-overeenkomstregel maakt met dezelfde editorpagina-URL die u bij het opzetten van uw experiment heeft gebruikt.

Screenshot van configuratie

Targetingregels

Optimize bevat de volgende typen targetingregels, waarover u meer informatie kunt lezen in deze artikelen:

Meer informatie over targeting.

Uw experiment starten

Klik op EXPERIMENT STARTEN. Als in het veld Status het bericht Actief staat, wordt uw eerste experiment uitgevoerd op internet. De meeste updates zijn binnen een minuut van kracht.

Hoe lang moet uw experiment uitgevoerd worden?

Houd een experiment actief tot aan ten minste één van deze voorwaarden is voldaan:

 1. Er zijn twee weken verstreken, om rekening te houden met cyclische variaties in webverkeer gedurende de week.
 2. Ten minste één variant heeft 95% kans om beter zijn dan de baseline.

Opties voor experimentenbeheer

U kunt uw experimenten in Optimize op verschillende manieren beheren, of ze nu de status Concept, Actief of Beëindigd hebben. In dit artikel wordt beschreven hoe u in containers kunt zoeken en hoe u functies als bewerken, kopiëren, stoppen en archiveren kunt openen.

Rapporten

Klik op het tabblad Rapportage boven aan de detailpagina van het experiment om een actief experiment te controleren of om de resultaten van een voltooid experiment te bekijken. Het rapport is verdeeld in een aantal kaarten met gegevens over uw experiment, inclusief de status en de prestaties van uw varianten ten aanzien van uw doelen.

U kunt naast de rapporten in Optimize ook Optimize-rapporten bekijken in Google Analytics. Log in op Google Analytics, selecteer het tabblad Rapportage en selecteer Gedrag > Experimenten in de rapportnavigatie. Meer informatie over Optimize-rapporten.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?
Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
true
101337
false