Een A/B-test opzetten

Een eenvoudige A/B-test opzetten in Optimize.

Volg de stappen in dit artikel om een eenvoudige A/B-test op te zetten.

Voordat u begint: volg de stappen in Inleiding tot Optimize en experimenten om uw Optimize-account en -container in te stellen.
In dit artikel vindt u informatie over het volgende:

Waar moet u beginnen?

Voordat u kunt beginnen met testen, moet u eerst zorgen dat u iets heeft om te testen. Begin klein in plaats van willekeurig items op uw startpagina te testen of uw betalingsproces aan te passen. Test de tekst van een belangrijke call-to-action, wijzig de kleur van een knop waarop gebruikers moeten klikken of verwijder overbodige velden uit een formulier.

Een hypothese maken

Vervolgens heeft u een hypothese nodig. Een hypothese is eenvoudig gezegd een redelijke veronderstelling die u bevestigt (of juist ontkracht) via een experiment. Zie de hypothese als het effect dat een wijziging naar uw verwachting heeft.

Voorbeeld

"Als ik de kleur van de knop 'Koop nu' wijzig, wordt er meer verkocht."

Een A/B-test opzetten

In dit experiment voeren we een test uit om de kleur van een knop te wijzigen:

 1. Ga naar uw Optimize-account (Hoofdmenu > Accounts).
 2. Klik op de naam van uw container om naar de pagina Experimenten te gaan.
 3. Klik op de plusknop.
 4. Klik op de knop A/B-test. Create A/B experiment button
 5. Voer een naam in voor het experiment.
 6. Voer de URL van een editorpagina in. Dit is de webpagina die u gebruikt om varianten te maken.
 7. Kies een Google Analytics-weergave die u wilt gebruiken met dit experiment.
 8. Klik op MAKEN.

The Optimize

Gebruik een volledige URL in het veld voor de editorpagina. Omleidingen worden niet ondersteund.

Een variant maken

Nadat u bent omgeleid naar de door u ingevoerde URL, ziet u de visuele editor van Optimize. Deze bestaat uit twee componenten: de app-balk boven aan de pagina en het editorvenster in de rechterbenedenhoek.

 1. Klik op het pagina-element dat u wilt wijzigen (bijvoorbeeld een knop).
 2. Gebruik het editorvenster om de kleur te wijzigen.
 3. Klik op Opslaan om de variant op te slaan.
 4. Klik op Gereed.

Raadpleeg De visuele editor gebruiken voor meer informatie.

Uw experiment configureren

Nu u een variant heeft gemaakt, voert u de rest van de instellingen voor het experiment in.

Doelen

Op het tabblad Doelen:

 1. Selecteer een Google Analytics-weergave.
 2. Selecteer een primair doel.
 3. (Optioneel) Klik op + DOEL TOEVOEGEN om een secundair doel toe te voegen. U kunt zo veel doelen gebruiken als het aantal doelen in de gelinkte Analytics-weergave, plus de vooraf gedefinieerde doelen zoals Paginaweergave, Sessieduur en Bounces.
 4. Voeg een beschrijving en hypothese toe.
 5. Klik op OPSLAAN.

Wie u wilt targeten

U gebruikt het gedeelte Wie van het tabblad Targeting om bezoekers te selecteren die u wilt targeten met uw variant. Voer een numerieke waarde in (in tienden van een procent) of gebruik de schuifregelaar om het percentage bezoekers op te geven dat u wilt opnemen in uw experiment.

Variantgewichten bewerken

Alle varianten hebben standaard hetzelfde gewicht in Optimize. Een bezoeker die is opgenomen in uw experiment, heeft evenveel kans om de ene variant te zien als de andere. Als u meer (of minder) verkeer naar een specifieke variant wilt leiden, kunt u de weging van te targeten bezoekers aanpassen.

U bewerkt variantgewichten als volgt:

 1. Klik naast de gewichtsverdelingsbalk op BEWERKEN.
 2. Voer voor elke waarde een waarde in als een percentage (tot één decimaal).
 3. Klik op GEREED.

Klik op RESETTEN NAAR GELIJK als u wilt dat uw varianten weer allemaal hetzelfde gewicht hebben.

Het totaalgewicht van al uw varianten moet 100% zijn. Als dat niet het geval is, ziet u een rood waarschuwingsbericht. Pas de gewichten zo aan dat het totaal 100% is of klik op DIT PROBLEEM OPLOSSEN, waardoor de huidige waarden zo worden aangepast dat het totaal op 100% uitkomt.

Wanneer u mensen wilt targeten

Via het gedeelte Wanneer van het tabblad Targeting wordt bepaald waar het experiment wordt weergegeven. Wanneer wordt geëvalueerd telkens wanneer een gebruiker de experimentenpagina bezoekt. Stel met behulp van de regels in waar uw experiment wordt weergegeven. Als u een targetingregel wilt maken, klikt u op EN en selecteert u vervolgens een regeltype voor targeting.

Optimize targeting

Targetingregels

Optimize bevat de volgende regeltypen voor targeting. U kunt hierover meer informatie lezen in de volgende artikelen:

Meer informatie over Optimize-targeting.

Uw experiment starten

Klik op EXPERIMENT STARTEN. Als in het veld Status het bericht Actief staat, wordt uw eerste experiment uitgevoerd op internet. (De meeste updates zijn binnen een minuut van kracht.)

Hoe lang moet uw experiment worden uitgevoerd?

Houd een experiment actief tot aan ten minste één van deze voorwaarden is voldaan:

 1. Er zijn twee weken verstreken, om rekening te houden met cyclische variaties in webverkeer gedurende de week.
 2. Ten minste één variant heeft een kans om beter zijn dan de baseline van 95%.

Rapporten

Klik op het tabblad Rapportage boven aan de detailpagina van het experiment om een actief experiment te controleren of de resultaten van een voltooid experiment te bekijken. Het rapport is verdeeld in een aantal kaarten met gegevens over uw experiment, inclusief de status en de prestaties van uw varianten ten aanzien van uw doelen.

U kunt naast de rapporten in Optimize ook Optimize-rapporten bekijken in Google Analytics. Log in op Google Analytics, selecteer het tabblad Rapportage en selecteer Gedrag > Experimenten in de rapportnavigatie. Meer informatie over Optimize-rapporten.

Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?