Over Optimize

Optimaliseer uw site met maatwerk voor elke gewenste gebruikerservaring.

Elke gebruiker is uniek en daarom zou uw website rekening moeten houden met individuele voorkeuren. Met Optimize kunt u website-experimenten uitvoeren om de optimale ervaring voor elke groep gebruikers te bepalen.

In dit artikel:

Wat is Optimize?

Met Optimize kunt u varianten van webpagina's testen en zien hoe ze presteren ten opzichte van een door u opgegeven doel. Optimize volgt de resultaten van uw experiment en laat zien welke variant koploper is. Ga als volgt te werk:

  1. Stel Optimize in.
  2. Implementeer het Optimize-fragment op uw website.
  3. Maak uw eerste experiment.

Voorbeeld

Als u wilt dat bezoekers zich aanmelden voor een salesdemo, kunt u experimenteren met het wijzigen van uw call-to-action, hero-afbeelding, navigatiebalk of de kleur van een knop.

De voordelen van testen

Door experimenten uit te voeren in Optimize, kunt u nieuwe ontwerpen, lay-outs en content voor uw website uitproberen op een subset van uw bezoekers. In plaats van te vertrouwen op gevoel en meningen om de beste pagina of het beste ontwerp te bepalen, kunt u een experiment uitvoeren om alternatieve ontwerpen te testen met echte gebruikers en gemakkelijk leesbare en begrijpelijke resultaten. Optimize maakt gebruik van de kracht van Analytics om uw experimenten te meten en gebruikt uw Analytics-doelen als experimentdoelen. Bovendien kunt u de experimenten aanbieden aan bepaalde groepen gebruikers die u in Analytics heeft gedefinieerd als doelgroepen.

Wie zou moeten testen

Iedereen die inhoud maakt of website-ervaringen ontwerpt, kan voordeel hebben van testen. Marketeers kunnen op bestemmingspagina's experimenten uitvoeren om het aantal conversies te verhogen, uitgevers kunnen testen hoe andere sitelay-outs van invloed zijn op gehechtheid, managers van sociale media kunnen experimenteren met verschillende strategieën voor het delen van inhoud en ontwerpers kunnen nieuwe websiteontwerpen testen.

Typen experimenten

U kunt verschillende typen experimenten uitvoeren.

A/B-tests

Een A/B-test, ook wel een A/B/n-test genoemd, is een gerandomiseerd experiment met twee of meer varianten van dezelfde webpagina (A en B). Variant A is het origineel. De varianten B tot en met n bevatten elk minstens één element dat is gewijzigd ten opzichte van het origineel, bijvoorbeeld een call-to-action-knop met een andere kleur Bij sommige experimenten kan variant B bestaan uit een volledig afwijkende versie van een webpagina.

Omleidingstests

Een omleidingstest (ofwel een gesplitste URL-test) is een type A/B-test waarmee u afzonderlijke webpagina's ten opzichte van elkaar kunt testen. In omleidingstests worden varianten geïdentificeerd door de URL of het pad, in plaats van elementen op de pagina. Omleidingstests zijn nuttig wanneer u twee zeer verschillende bestemmingspagina's of een volledig nieuw ontwerp van een pagina wilt testen.

Multivariate-tests (MVT)

Een multivariate-test (MVT) test tegelijkertijd varianten van twee of meer elementen om vast te stellen welke combinatie de beste uitkomst oplevert. In plaats van te laten zien welke paginavariant het meest effectief is (zoals in een A/B-test), identificeert een MVT de meest effectieve variant van elk element en analyseert eveneens de interacties tussen die elementen. 

Meer informatie over A/B, omleiding en multivariate-tests (MVT's).

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?
Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoeken sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
true
101337
false