เกี่ยวกับบัญชีที่ถูกระงับ

เราคำนึงถึงข้อกำหนดทางกฎหมายและความปลอดภัยของผู้ใช้อย่างเคร่งครัด ดังนั้นการระงับบัญชีจึงเกี่ยวข้องกับการกระทำที่อาจทำให้ Google, พาร์ทเนอร์ หรือผู้ใช้ของเราตกอยู่ในภาวะเสี่ยง หรือเป็นการกระทำที่ละเมิดข้อกำหนดหรือนโยบายของ Google บัญชี Google เพื่อการกุศลและบัญชีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องอาจถูกระงับหากผู้ใช้ละเมิดข้อกำหนดในการให้บริการของ Google เพื่อการกุศล ตลอดจนเงื่อนไขหรือนโยบายทางกฎหมายของผลิตภัณฑ์แต่ละอย่างที่ให้บริการผ่านโปรแกรม Google เพื่อการกุศล เช่น G Suite, Google Ads, Maps และ YouTube (เรียกรวมกันว่า “ข้อกำหนดและนโยบาย”) บัญชี Google เพื่อการกุศลที่เราพบว่าละเมิดข้อกำหนดและนโยบายจะถูกระงับโดยอัตโนมัติโดยไม่มีการแจ้งเตือน 

บัญชี Google เพื่อการกุศลที่ถูกระงับจะเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ หรือเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ Google ที่มีอยู่แล้วอีกครั้งไม่ได้ 

สาเหตุที่พบบ่อยในการระงับบัญชี

การละเมิดนโยบายผลิตภัณฑ์

นโยบายบางอย่าง เช่น การใช้เครือข่ายโฆษณาในทางที่ผิดและการสื่อให้เข้าใจผิด มีความเปราะบางเพียงพอที่เมื่อละเมิดแล้ว จะทำให้เกิดการระงับบัญชี Ad Grants และ Google เพื่อการกุศล

การสูญเสียสถานะองค์กรการกุศล

หากองค์กรหนึ่งสูญเสียสถานะองค์กรการกุศลภายใต้กฎหมายในประเทศ บัญชี Google เพื่อการกุศลที่เชื่อมโยงกับองค์กรดังกล่าวจะถูกระงับ 

องค์กรมีคุณสมบัติไม่ตรงตามเกณฑ์การมีสิทธิ์ของ Google เพื่อการกุศล

หากเราพบว่าองค์กรหนึ่งมีคุณสมบัติไม่ตรงตามเกณฑ์การมีสิทธิ์ของ Google เพื่อการกุศล บัญชี Google เพื่อการกุศลที่เชื่อมโยงกับองค์กรดังกล่าวจะถูกระงับ 

องค์กรต้องได้รับการยืนยันอีกครั้ง

หากองค์กรลงทะเบียนกับ Google เพื่อการกุศลก่อนปี 2016 เราอาจขอให้คุณยืนยันองค์กรของคุณอีกครั้งโดยการส่งคำขอบัญชี Google เพื่อการกุศลใหม่ 

การละเมิดซ้ำ

หากผู้ใช้ละเมิดข้อกำหนดและนโยบายซ้ำๆ บัญชี Google เพื่อการกุศลจะถูกระงับ

ป้องกันการระงับ

วิธีป้องกันการระงับบัญชีที่ดีที่สุดคือการจัดการกับการละเมิดข้อกำหนดและนโยบายโดยทันที ซึ่งรวมถึงข้อกำหนดและนโยบายของผลิตภัณฑ์ที่คุณเปิดใช้งานในบัญชี Google เพื่อการกุศล และตรวจสอบว่าองค์กรของคุณยังคงมีสถานะเป็นองค์กรการกุศล และมีสถานะที่ดีภายใต้กฎหมายในประเทศ หากคุณคิดว่าโฆษณาของคุณไม่ได้รับอนุมัติเนื่องจากความผิดพลาด โปรดแจ้งให้เราทราบ

โปรดดูแลข้อมูลติดต่อในบัญชี Google เพื่อการกุศลและผลิตภัณฑ์ที่คุณเปิดใช้งานไว้ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อให้ได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อบัญชีอย่างทันท่วงที

สุดท้าย ตรวจสอบว่าคุณดำเนินการทุกอย่างเพื่อรักษาบัญชีให้ปลอดภัยโดยการตรวจสอบโปรไฟล์ผู้ใช้ ตรวจสอบระบบเพื่อป้องกันมัลแวร์ และใช้การตรวจสอบสิทธิ์ที่เข้มงวด ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีรักษาบัญชีให้ปลอดภัย

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก