ข้อกำหนดในการให้บริการเพิ่มเติมของ Google เพื่อการกุศล

แก้ไขล่าสุดวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2021

หากต้องการขอบัญชี Google เพื่อการกุศลหรือใช้ฟีเจอร์ในโปรแกรม Google เพื่อการกุศล คุณต้องยอมรับ (1) ข้อกำหนดในการให้บริการของ Google และ (2) ข้อกำหนดในการให้บริการเพิ่มเติมของ Google เพื่อการกุศลเหล่านี้ ("ข้อกำหนดเพิ่มเติมของ Google เพื่อการกุศล") 

โปรดอ่านเอกสารแต่ละฉบับอย่างละเอียดถี่ถ้วน เอกสารเหล่านี้เรียกรวมกันว่า "ข้อกำหนด" โดยจะระบุถึงสิ่งที่คุณคาดหวังจากเราได้เมื่อใช้บัญชีและฟีเจอร์ของ Google เพื่อการกุศล ตลอดจนสิ่งที่เราคาดหวังจากคุณ
หากข้อกำหนดในการให้บริการเพิ่มเติมของ Google เพื่อการกุศลเหล่านี้ขัดแย้งกับข้อกำหนดในการให้บริการของ Google ข้อกำหนดเพิ่มเติมของ Google เพื่อการกุศลจะมีผลกับโปรแกรม Google เพื่อการกุศล 

เราขอแนะนำให้คุณอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราแม้ว่าจะไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดเหล่านี้ เพื่อให้เข้าใจได้ดียิ่งขึ้นว่าคุณจะอัปเดต จัดการ ส่งออก และลบข้อมูลของคุณได้อย่างไร

อายุและความสัมพันธ์

คุณต้องมีอายุที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายในประเทศของคุณ (หรือมีอายุมากกว่า 18 ปี แล้วแต่ว่าอายุใดจะสูงกว่า) จึงจะมีบัญชี Google เพื่อการกุศลได้

นอกจากนี้ คุณต้องเป็นตัวแทนที่ได้รับอนุญาตที่สามารถผูกพันผู้อื่นในนามของบุคคลที่มีชื่อแสดงอยู่ในบัญชี Google เพื่อการกุศลและโปรไฟล์องค์กรการกุศลของคุณ

การผูกพันผู้อื่นและความเป็นส่วนตัวของผู้ดูแลระบบ

หากคำขอบัญชี Google เพื่อการกุศลขององค์กรคุณได้รับอนุมัติ คุณจะกลายเป็นผู้ดูแลระบบสำหรับบัญชี Google เพื่อการกุศลขององค์กร หากคุณเพิ่มหรืออนุมัติผู้ใช้คนอื่นๆ ให้เป็นผู้ดูแลระบบร่วมของบัญชีองค์กรในภายหลัง คุณต้องผูกพันผู้ใช้เหล่านั้นกับข้อกำหนดเหล่านี้ก่อนเพิ่มหรืออนุมัติผู้ใช้เหล่านั้นให้เป็นผู้ดูแลระบบร่วม ผู้ดูแลระบบร่วมจะมีสิทธิ์ในการควบคุมบัญชีขององค์กรเหมือนกับคุณ ซึ่งรวมถึงสามารถนำคุณออกจากการเป็นผู้ดูแลระบบได้ด้วย การยอมรับที่จะเพิ่มผู้ดูแลระบบร่วมลงในบัญชี Google เพื่อการกุศลขององค์กรจะเป็นการยินยอมให้ผู้ดูแลระบบร่วมดูชื่อและรายละเอียดของการดำเนินการดูแลระบบของคุณ ซึ่งรวมถึงการนำผู้ดูแลระบบร่วมออก การปฏิเสธผู้ใช้ที่สมัครเป็นผู้ดูแลระบบร่วม และคำขอขององค์กรในการใช้ผลิตภัณฑ์ Google ที่ให้บริการผ่าน Google เพื่อการกุศล

สิ่งที่เราคาดหวังจากคุณ

นอกเหนือจากกฎการดำเนินการพื้นฐานต่อไปนี้ในข้อกำหนดในการให้บริการของ Google เมื่อใช้บัญชี Google เพื่อการกุศลและโปรไฟล์องค์กรการกุศลขององค์กร คุณต้องตรวจสอบว่า

  • ข้อมูลที่ส่งมาในคำขอบัญชี Google เพื่อการกุศลขององค์กรของคุณถูกต้องและเป็นจริง และเนื้อหาในโปรไฟล์องค์กรการกุศลขององค์กรถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และครบถ้วน
  • องค์กรของคุณไม่เลือกปฏิบัติกับบุคคลหรือกลุ่มคนในการจ้างงาน/การว่าจ้าง หรือในการดูแลจัดการโปรแกรมและบริการ ซึ่งรวมถึงการไม่เลือกปฏิบัติบนพื้นฐานของรสนิยมทางเพศหรือเพศสภาพ
  • องค์กรของคุณจะใช้โปรแกรม Google เพื่อการกุศลโดยเป็นไปตามนโยบายขององค์กรและการใช้งานดังกล่าวจะไม่ส่งผลเชิงลบกับความสามารถของ Google ในการทำธุรกิจกับองค์กรของคุณ ไม่ว่าในปัจจุบันหรืออนาคต
  • คุณจะไม่ใช้โปรแกรม Google เพื่อการกุศลเพื่อ (1) มีอิทธิพลต่อเจ้าหน้าที่รัฐโดยมิชอบเพื่อให้ได้มาและดำรงไว้ซึ่งธุรกิจหรือความได้เปรียบใดๆ ที่ไม่ถูกต้อง (2) ให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจ (3) ทำให้เจ้าหน้าที่รัฐทำหรือไม่ทำบางอย่างตามความสามารถในหน้าที่ของตน หรือ (4) ให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบใดๆ ที่ไม่ถูกต้อง 

การใช้โปรไฟล์องค์กรการกุศลของคุณแบบสาธารณะ

คุณยอมรับว่าหากคุณใส่เนื้อหาไว้ในโปรไฟล์องค์กรการกุศลขององค์กร อาจมีการใช้เนื้อหาที่คุณระบุในผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ Google และอาจมีการแสดงสู่สาธารณะ (เช่น ในฟีเจอร์งานระดมทุนบน YouTube) 

แม้ว่า Google จะไม่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อโปรไฟล์องค์กรการกุศลของคุณ (หากคุณได้ระบุข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรไว้ในโปรไฟล์องค์กรการกุศล) แต่คุณเข้าใจว่าเรามีสิทธิ์ในการกลั่นกรองเนื้อหาดังกล่าว โดยไม่ถือเป็นภาระหน้าที่ 

ผลิตภัณฑ์/บริการอื่นๆ

ข้อกำหนดนี้มีผลกับการใช้บัญชีและฟีเจอร์ของ Google เพื่อการกุศล (เช่น โปรไฟล์องค์กรการกุศล) ขององค์กร คุณอาจต้องดำเนินการขั้นตอนเพิ่มเติมเพื่อเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ Google ที่ให้บริการผ่าน Google เพื่อการกุศล ซึ่งรวมถึงการยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการเฉพาะผลิตภัณฑ์แยกต่างหาก 

สิทธิ์เข้าถึงของ Google

การเข้าร่วมหรือการใช้ฟีเจอร์ในโปรแกรม Google เพื่อการกุศลหมายความว่าคุณให้สิทธิ์ Google ในการเข้าถึงบัญชีขององค์กร ซึ่งรวมถึงโปรไฟล์องค์กรการกุศลขององค์กร เพื่อช่วยคุณจัดการบัญชีขององค์กรและข้อมูลที่ให้ไว้เกี่ยวกับองค์กรของคุณ

คำถามหรือการร้องเรียน

หากมีคำถามหรือการร้องเรียนเกี่ยวกับโปรแกรม Google เพื่อการกุศล บัญชีขององค์กร หรือโปรไฟล์องค์กรการกุศล โปรดไปที่ศูนย์ช่วยเหลือของเรา และหากไม่พบคำตอบที่ต้องการ คุณสามารถติดต่อเราโดยใช้แบบฟอร์ม "ติดต่อเรา" ที่เข้าถึงได้จากศูนย์ช่วยเหลือ

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
true
false
false
false