Zmluvné podmienky programu Google pre neziskové organizácie

Naposledy upravené 7. februára 2021

Ak chcete požiadať o účet Google pre neziskové organizácie alebo používať funkcie programu Google pre neziskové organizácie, musíte prijať (1) zmluvné podmienky spoločnosti Google a (2) tieto dodatočné zmluvné podmienky programu Google pre neziskové organizácie („dodatočné podmienky programu Google pre neziskové organizácie“).

Všetky tieto dokumenty si pozorne prečítajte. Spolu sa tieto dokumenty nazývajú „zmluvné podmienky“. Stanovujú, čo môžete od nás očakávať pri používaní účtu Google pre neziskové organizácie a funkcií a čo očakávame my od vás.
Ak sú tieto dodatočné podmienky programu Google pre neziskové organizácie v konflikte so zmluvnými podmienkami spoločnosti Google, program Google pre neziskové organizácie sa bude riadiť týmito dodatočnými podmienkami programu Google pre neziskové organizácie.

Odporúčame vám prečítať si naše pravidlá ochrany súkromia, aj keď nie sú súčasťou týchto podmienok. Pomôžu vám lepšie pochopiť, ako môžete aktualizovať, spravovať, exportovať a odstraňovať svoje informácie.

Vek a vzťah

Ak chcete používať účet Google pre neziskové organizácie, musíte mať vyšší vek než je právna plnoletosť vo vašej krajine (alebo viac ako 18 rokov podľa toho, ktorá možnosť je vyššia).

Okrem toho musíte byť oprávnený zástupca, ktorý môže zaviazať iné osoby v mene osoby uvedenej vo vašom účte Google pre neziskové organizácie a profile neziskovej organizácie.

Zaviazanie iných osôb a ochrana súkromia správcu

Ak bude schválená žiadosť o účet Google pre neziskové organizácie vašej organizácie, stanete sa správcom tohto účtu. Ak neskôr pridáte alebo schválite ďalších používateľov, aby sa stali spolusprávcami účtu vašej organizácie, musíte ich ešte pred pridaním alebo schválením zaviazať týmito zmluvnými podmienkami. Spolusprávcovia budú mať rovnaké práva ovládať účet vašej organizácie ako vy (vrátane možnosti odobrať vás ako správcu). Vyjadrením súhlasu s pridaním spolusprávcov do účtu Google pre neziskové organizácie vašej organizácie súhlasíte s tým, že budú vidieť vaše meno a podrobnosti o vašich správcovských akciách (vrátane odobrania spolusprávcov, odmietnutia používateľov žiadajúcich o spolusprávcovstvo a žiadostí vašej organizácie o služby Googlu poskytované prostredníctvom programu Google pre neziskové organizácie).

Čo očakávame my od vás

Okrem dodržiavania základných pravidiel správania uvedených v zmluvných podmienkach spoločnosti Google musíte pri používaní účtu Google pre neziskové organizácie vašej organizácie a profilu neziskovej organizácie zaistiť toto:

  • Informácie odoslané v žiadosti vašej organizácie o účet Google pre neziskové organizácie musia byť pravdivé a správne. Obsah profilu vašej neziskovej organizácie musí byť správny, aktuálny a úplný.
  • Vaša organizácia nesmie diskriminovať žiadnu osobu ani skupinu osôb v rámci náboru, zamestnávania, správy programov a služieb ani na základe sexuálnej orientácie či rodovej identity.
  • Používanie programu Google pre neziskové organizácie vašou organizáciou musí byť v súlade s jej vlastnými pravidlami a nesmie negatívne ovplyvňovať súčasnú či budúcu možnosť Googlu obchodovať s vašou organizáciou.
  • Pomocou programu Google pre neziskové organizácie nebudete (i) korupčne ovplyvňovať pracovníka verejnej správy s cieľom získať či zachovať si obchodný vzťah alebo neprimeranú výhodu; (ii) získavať ani si zachovávať obchodný vzťah; (iii) ovplyvňovať pracovníka verejnej správy, aby v rámci svojich úradných možností niečo vykonal alebo naopak nevykonal; prípadne (iv) získavať akúkoľvek inú neprimeranú výhodu.

Verejné použitie profilu neziskovej organizácie

Súhlasíte s tým, že keď zahrniete obsah v profile neziskovej organizácie, tento poskytnutý obsah môže byť použitý v ďalších službách Googlu aj verejne zobrazovaný (napríklad v rámci funkcií peňažných zbierok na YouTube).

Google nezodpovedá za váš profil neziskovej organizácie, ale ak ste poskytli informácie o organizácii vo svojom profile neziskovej organizácie, beriete na vedomie, že máme právo, ale nie povinnosť tento obsah moderovať.

Iné produkty a služby

Zmluvné podmienky riadia vaše používanie účtu Google pre neziskové organizácie vašej organizácie a funkcií (napríklad profilov neziskových organizácií). Služby Googlu ponúkané prostredníctvom programu Google pre neziskové organizácie môžu vyžadovať ďalšie kroky na aktiváciu vrátane vyjadrenia súhlasu so samostatnými zmluvnými podmienkami konkrétnych služieb.

Prístup Googlu

Účasťou v programe Google pre neziskové organizácie alebo používaním jeho funkcií povoľujete Google získavať prístup do účtu vašej organizácie (vrátane vášho profilu neziskovej organizácie) s cieľom pomáhať spravovať účet vašej organizácie a informácie poskytované o vašej organizácii.

Otázky alebo sťažnosti

Ak máte otázky alebo sťažnosti týkajúce sa programu Google pre neziskové organizácie, účtu vašej organizácie alebo profilu neziskovej organizácie, navštívte centrum pomoci. Ak v ňom nenájdete odpovede, môžete sa s nami spojiť pomocou kontaktného formulára, ktorý je v ňom k dispozícii.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
false