Zmluvné podmienky programu Google pre neziskové organizácie

Naposledy upravené 7. februára 2020

 

Ak chcete požiadať o účet Google pre neziskové organizácie, musíte vo svojom mene aj mene svojej organizácie prijať (1) zmluvné podmienky spoločnosti Google a (2) tieto dodatočné zmluvné podmienky programu Google pre neziskové organizácie (dodatočné podmienky programu Google pre neziskové organizácie). 

 

Všetky tieto dokumenty si pozorne prečítajte. Spolu sa nazývajú „zmluvné podmienky“. Stanovujú, čo môžete od nás očakávať pri používaní našich služieb a čo môžeme očakávať my od vás.

 

Ak sú tieto dodatočné podmienky programu Google pre neziskové organizácie v konflikte so zmluvnými podmienkami spoločnosti Google, program Google pre neziskové organizácie sa bude riadiť týmito dodatočnými podmienkami programu Google pre neziskové organizácie. 

 

Odporúčame vám prečítať si naše pravidlá ochrany súkromia, aj keď to nie je súčasťou týchto podmienok. Pomôžu vám lepšie pochopiť, ako môžete aktualizovať, spravovať, exportovať a odstraňovať svoje informácie.

 

Okrem toho vyhlasujete, že máte minimálne 18 rokov a môžete uzavrieť právne záväznú zmluvu. Zmluvné podmienky začínajú platiť v deň, kedy kliknete na tlačidlo Odoslať.  Ak nemáte zákonnú právomoc k zmluvnému záväzku svojej organizácie, na tlačidlo Odoslať neklikajte.

1. Aktivácia a zmluvné podmienky ponúkaných služieb programu Google pre neziskové organizácie 

1.1 Podmienky sa vzťahujú na vás, prihlášku vašej organizácie a používanie platformy a programu Google pre neziskové organizácie („program Google pre neziskové organizácie“). Prijatie do programu Google pre neziskové organizácie nemusí nevyhnutne umožňovať vám či vašej organizácii používať služby spoločnosti Google ponúkané prostredníctvom programu Google pre neziskové organizácie bez podniknutia ďalších krokov na aktiváciu týchto služieb vrátane vyjadrenia súhlasu so samostatnými zmluvnými podmienkami konkrétnych služieb. 

 

2. Vaše záruky

2.1 Vyhlasujete a zaručujete sa, že:

2.1.1 Informácie uvedené v žiadosti vašej organizácie o účet Google pre neziskové organizácie sú pravdivé a správne.

2.1.2 Vaša organizácia nediskriminuje žiadnu osobu ani skupinu osôb v rámci náboru a zamestnávania, správy programov a služieb ani na základe sexuálnej orientácie či rodovej identity.

2.1.3 Vaša organizácia môže používať program Google pre neziskové organizácie podľa vlastných pravidiel a príslušných zákonov a predpisov a jeho použitie vašou organizáciou nebude mať negatívny vplyv na súčasnú ani budúcu obchodnú spoluprácu Googlu s vašou organizáciou.

2.1.4 Vy a vaša organizácia budete v súvislosti s používaním programu Google pre neziskové organizácie dodržiavať všetky príslušné zákony (vrátane všetkých príslušných exportných zákonov a programov obchodných sankcií) a všetky protikorupčné zákony a program Google pre neziskové organizácie nezneužijete na (i) nezákonné ovplyvnenie (korupciu) štátneho úradníka s cieľom získať či zachovať obchodný vzťah alebo neprimeranú výhodu, (ii) získanie alebo zachovanie obchodného vzťahu, (iii) ovplyvnenie štátneho úradníka, aby v rámci svojich úradných možností niečo vykonal alebo, naopak, nevykonal, prípadne (iv) na získanie akejkoľvek inej neprimeranej výhody. 

 

3. Určenie správcu účtu a ochrany súkromia

3.1 Ak bude prihláška vašej organizácie schválená, stanete sa správcom jej účtu v Programe Google pre neziskové organizácie. Ak schválite, aby váš účet organizácie mohli spravovať ďalší používatelia, budú mať rovnaké práva na ovládanie účtu organizácie ako vy, a to vrátane možnosti odstrániť vás ako správcu.

3.2 Súhlasíte s tým, aby ostatní správcovia účtu vašej organizácie videli vaše meno a podrobnosti o správcovských činnostiach vrátane odstránenia správcov, odmietnutia používateľov, ktorí sa uchádzajú o rolu správcu, a prihlášok do služieb programu Google pre neziskové organizácie.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?