Overenie spoločnosťou TechSoup

TechSoup nadväzuje partnerské vzťahy s korporáciami, ako je napríklad Google, s cieľom prepojiť neziskové a mimovládne organizácie z celého sveta s technologickými nástrojmi, zdrojmi a poznatkami, ktoré potrebujú na poskytovanie služieb svojim komunitám. 

TechSoup tiež spolupracuje na overovaní neziskových organizácií s miestnymi partnermi na celom svete. Partneri spoločnosti TechSoup kontrolujú právne a programové informácie týkajúce sa vašej organizácie, pomocou ktorých overia jej stav ako oficiálne registrovanej a aktívnej, spoločensky prospešnej, neziskovej a mimovládnej organizácie. 

Overenie spoločnosťou TechSoup

  1. Prejdite do programu Google pre neziskové organizácie.
  2. Vpravo hore kliknite na možnosť Začíname.
  3. Postupujte podľa pokynov.

V Spojených štátoch odosiela Google údaje, ktoré uvediete v žiadosti o účet Google pre neziskové organizácie, priamo spoločnosti TechSoup, aby mohla overiť vašu organizáciu a to, či ste s ňou spojený/-á. Ak pochádzate z inej krajiny, budete sa musieť priamo zaregistrovať u miestneho partnera spoločnosti TechSoup. Následne sa zobrazí výzva na zadanie informácií, aby spoločnosť TechSoup mohla vašu organizáciu overiť.

Väčšinu žiadostí posúdime do dvoch až štrnástich pracovných dní. V niektorých prípadoch môže overenie trvať až 30 pracovných dní. TechSoup sa na vás obráti so žiadosťou o ďalšie informácie alebo dokumentáciu potrebnú na overenie vašej organizácie.

 

Vyhľadanie overovacieho tokenu spoločnosti TechSoup

Ak vašu organizáciu už overila spoločnosť TechSoup alebo jej miestny partner, o účet Google pre neziskové organizácie požiadate pomocou overovacieho tokenu.

  1. Prihláste sa do svojho účtu u spoločnosti TechSoup alebo jej miestneho partnera.
  2. Vyhľadajte overovací token TechSoup. Bude vyzerať približne takto: 123c492@NázovMojejOrganizácie.

Platnosť overovacieho tokenu TechSoup vyprší po 60 dňoch. Potom si môžete vytvoriť nový overovací token. 

Kontaktovanie spoločnosti TechSoup

Ak chcete získať pomoc od spoločnosti TechSoup alebo jej miestneho partnera, postupujte takto:

  1. Prejdite na web spoločnosti TechSoup.
  2. Vyberte svoju krajinu.
  3. Kliknite na položku Potrebujete pomoc?.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?