Algemene voorwaarden van Google Ad Grants

Organisaties die deelnemen aan het Google Ad Grants-programma, moeten de algemene voorwaarden van Google accepteren en zich houden aan het beleid van Google Ads.

Google doneert Ad Grants niet aan organisaties die op welke manier dan ook discrimineren bij werving of selectie voor vacatures of bij het beheer van programma's en services. Ad Grants staat ook geen advertenties, zoekwoorden of bestemmingen toe die haat, intolerantie, discriminatie of geweld promoten. Uw advertenties, zoekwoorden en website mogen in het bijzonder geen oppositie of negatieve gevoelens promoten met betrekking tot overtuigingen over beschermde groepen, waaronder religie, ras, handicap, leeftijd, nationaliteit, veteranenstatus, seksuele geaardheid, geslacht, genderidentiteit of andere kenmerken die zijn gekoppeld aan systematische discriminatie of marginalisering.

Google Ad Grantees mogen uitsluitend zijn georganiseerd en worden uitgevoerd voor liefdadigheidsdoeleinden. Als wordt geconstateerd dat een account het programmabeleid schendt, wordt het account automatisch opgeschort zonder voorafgaande kennisgeving. Google behoudt zich het recht voor om de aanvraag of deelname van een organisatie op elk moment en om welke reden dan ook goed te keuren of te weigeren, en kan deze deelnamevereisten op elk gewenst moment aanvullen of wijzigen.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?