Aktivácia programu Google Ad Grants

Ak má vaša organizácia účet Google pre neziskové organizácie, môžete sa zaregistrovať do programu Ad Grants. Prezrite si krajiny, v ktorých je program Ad Grants k dispozícii.   

Proces kontroly účtov Ad Grants môže trvať až desať pracovných dní. Päť pracovných dní na posúdenie krokov predbežného zhodnotenia spôsobilosti a päť pracovných dní na kontrolu správneho nastavenia účtu. Dôsledne dodržte pokyny sprievodcu aktiváciou programu Ad Grants, aby kontrola prebehla čo najrýchlejšie. 

Čo budete potrebovať

Pred odoslaním účtu na aktiváciu budete musieť absolvovať predbežné zhodnotenie spôsobilosti pre program Google Ad Grants a správne nakonfigurovať účet Google Ads.

Konkrétne pokyny, ako absolvovať predbežné zhodnotenie spôsobilosti a nastaviť účet nájdete v sprievodcovi aktiváciou programu Ad Grants. Kliknite v sprievodcovi na Začať a preskočte tak zadanie fakturačných údajov. Prečo je potrebné ignorovať výzvy na zadanie fakturačných údajov 

Aktivácia programu Google Ad Grants

  1. Prejdite do služby Google pre neziskové organizácie a prihláste sa pomocou správcovského účtu svojej organizácie.
  2. Pod názvom svojej organizácie kliknite na položku Aktivovať služby.
  3. V časti Google Ad Grants kliknite na možnosť Aktivovať.
  4. Postupujte podľa pokynov.

Google posúdi vašu žiadosť o aktiváciu do piatich pracovných dní.

Riešenie problémov s aktiváciou programu Ad Grants

Nižšie nájdete niekoľko bežných problémov s aktiváciou účtu Ad Grants.

Vo vašom účte je nastavená iná mena ako americké doláre

Na to, aby mohli účty Google Ads prijímať granty z programu Ad Grants, musia mať menu nastavenú na americké doláre. V súčasnosti nemôžete nastavenia meny po ich konfigurácii už viac zmeniť. Vytvorte nový účet Google Ads s menou nastavenou na americké doláre a skúste aktiváciu zopakovať.

Váš účet zahrnuje kreditnú kartu alebo iné fakturačné údaje

Vytvorte nový účet Google Ads bez platobných údajov a príslušný proces zopakujte. Pri vytváraní nového účtu preskočte nastavenie fakturácie a ignorujte všetky správy a upozornenia na zadanie fakturačných údajov.  Ak v sprievodcovi aktiváciou programu Ad Grants kliknete priamo na Začať, zadanie fakturačných údajov preskočíte. 
Keď bude váš účet aktivovaný a správne nastavený, upozornenia na fakturáciu sa prestanú zobrazovať. 

V sprievodcovi aktiváciou programu Ad Grants ste vynechali určitý krok

Dôsledne dodržte všetky kroky v sprievodcovi aktiváciou programu Ad Grants, aby ste zaistili čo najrýchlejšiu aktiváciu účtu. 
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?