Aktywowanie Google One Today

Organizacje uczestniczące w programie Google dla Organizacji Non-Profit w Stanach Zjednoczonych mogą prowadzić zbiórki pieniędzy w aplikacji One Today. Fundacje nie są do tego uprawnione.

Co będzie Ci potrzebne

Aktywowanie Google One Today

  1. Otwórz stronę Google dla Organizacji Non-Profit i zaloguj się przy użyciu konta administracyjnego organizacji.
  2. Pod nazwą organizacji kliknij Aktywuj usługi.
  3. W sekcji „One Today” kliknij Aktywuj.
  4. Wykonaj odpowiednie czynności.

Jeśli Twoja organizacja nie spełnia warunków korzystania z usługi, zapoznaj się ze wskazówkami dotyczącymi tworzenia projektów w One Today.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?