Registrácia do služby G Suite pre neziskové organizácie

Ak má vaša organizácia účet Google pre neziskové organizácie, môžete sa zaregistrovať do služby G Suite pre neziskové organizácie. Prezrite si krajiny, v ktorých je služba G Suite pre neziskové organizácie k dispozícii.

Čo potrebujete

Registrácia do služby G Suite pre neziskové organizácie

Dôležité: Keď sa zaregistrujete do služby G Suite, získate skúšobnú verziu. Ak chcete inovovať na službu G Suite pre neziskové organizácie, dokončite nasledujúce kroky.

  1. Zaregistrujte sa do služby G Suite.
  2. Prejdite do programu Google pre neziskové organizácie a prihláste sa pomocou správcovského účtu svojej organizácie.
  3. Kliknite na položku Zaregistrovať sa pod názvom vašej organizácie.
  4. V časti G Suite pre neziskové organizácie kliknite na možnosť Zaregistrovať sa.
  5. Postupujte podľa pokynov.

Vašu žiadosť posúdi zástupca Googlu do troch pracovných dní. Ak ju schváli, váš účet G Suite bude inovovaný na účet G Suite pre neziskové organizácie.

Cena

Služba G Suite pre neziskové organizácie je k dispozícii zdarma.

Čo získate

Riešenie problémov s registráciou do služby G Suite

Vypršanie platnosti skúšobného obdobia služby G Suite

Ak chcete službu G Suite používať aj naďalej, musíte inovovať na službu G Suite pre neziskové organizácie. Ak chcete inovovať účet G Suite, prihláste sa do účtu programu Google pre neziskové organizácie a zaregistrujte svoju doménu G Suite do tohto programu podľa postupu uvedeného vyššie. 

Pozastavenie účtu G Suite

Nemôžete sa zaregistrovať, pretože doména je pozastavená. Ako vyriešiť problémy s pozastavenými účtami G Suite

Nesprávne vydanie služby G Suite

Na službu G Suite pre neziskové organizácie môžete inovovať iba tarifu G Suite Basic. Ak chcete zmeniť svoje predplatné na tarifu G Suite Basic, postupujte nasledovne:

  1. Prihláste sa do konzoly správcu služby G Suite svojej organizácie.
  2. Kliknite na položku Fakturácia.
  3. Zmeňte predplatné na tarifu G Suite Basic.

Po zmene predplatného na tarifu G Suite Basic sa zaregistrujte do služby G Suite pre neziskové organizácie opätovným odoslaním prihlášky.

Ďalšia pomoc so službou G Suite

Ak potrebujete pomôcť s účtom G Suite, kontaktujte podporu služby G Suite.

Pripravte si kód PIN zákazníckej podpory. Ako nájsť kód PIN

Bol tento článok užitočný?
Ako ju môžeme zlepšiť?