Aktivácia služby G Suite pre neziskové organizácie

Ak má vaša organizácia účet Google pre neziskové organizácie, môžete sa zaregistrovať do služby G Suite pre neziskové organizácie. Prezrite si krajiny, v ktorých je služba G Suite pre neziskové organizácie k dispozícii.

Čo potrebujete

Aktivácia služby G Suite pre neziskové organizácie

Dôležité: Keď sa zaregistrujete do služby G Suite, získate skúšobnú verziu. Ak chcete inovovať na službu G Suite pre neziskové organizácie, dokončite nasledujúce kroky.
  1. Zaregistrujte si skúšobný účet G Suite pre neziskové organizácie.
  2. Overte svoju doménu G Suite.
  3. Prejdite do programu Google pre neziskové organizácie a prihláste sa pomocou správcovského účtu svojej organizácie.
  4. V časti G Suite pre neziskové organizácie kliknite na Aktivovať.
  5. Odošlite svoju doménu podľa uvedených krokov. Doménu musíte zadať vo formáte „neziskováorganizácia.org“, nezahŕňajte „www“ ani „http://“. Ak toto formátovanie nedodržíte, aktiváciu nemusíme spracovať.

Google vašu žiadosť posúdi do troch pracovných dní a pritom skontroluje, či môže byť váš účet G Suite inovovaný na účet G Suite pre neziskové organizácie.

Cena

G Suite pre neziskové organizácie je k dispozícii zdarma.

Čo získate

Riešenie problémov s aktiváciou služby G Suite

 

Vypršanie platnosti skúšobného obdobia služby G Suite

Ak dostanete upozornenie o skončení skúšobného obdobia, zrejme ste v účte Google pre neziskové organizácie úplne neaktivovali G Suite pre neziskové organizácie.

Ak chcete proces dokončiť, prihlásite sa do účtu Google pre neziskové organizácie, kliknite v časti G Suite pre neziskové organizácie na Aktivovať a dokončite postup tak, ako je uvedené vyššie.

Doména G Suite nie je overená

Pred inovovaním na verziu pre neziskové organizácie musia byť domény G Suite overené. Overenie domény môžete skontrolovať po prihlásení sa do účtu G Suite na google.com/a/your-domain.org (nahraďte your-domain.org skutočným názvom svojej domény G Suite). Ak váš účet ešte nebol overený, zobrazí sa výzva na overenie vlastníctva domény.

Ak účet nie je overený, prihláste sa do správcovskej konzoly G Suite a overte vlastníctvo domény pomocou niektorého postupu opísaného na tejto stránke. Po overení domény sa prihláste do účtu Google pre neziskové organizácie a odošlite doménu na aktiváciu.

Nesprávne vydanie služby G Suite

Na službu G Suite pre neziskové organizácie môžete inovovať iba tarifu G Suite Basic. Ak chcete zmeniť svoj odber na tarifu G Suite Basic, postupujte nasledovne:

  1. Prihláste sa do konzoly správcu služby G Suite svojej organizácie.
  2. Kliknite na položku Fakturácia.
  3. Zmeňte odber na tarifu G Suite Basic.

Po zmene odberu na tarifu G Suite Basic znova aktivujte službu G Suite pre neziskové organizácie.

Doména patrí predajcovi

Ak doménu účtu G Suite vlastní predajca, nemôžeme ho inovovať na verziu pre neziskové organizácie.  Google pre neziskové organizácie môže inovovať váš účet na účet G Suite pre neziskové organizácie iba vtedy, ak má daný účet priamy vzťah s Googlom.

Kontaktujte predajcu a spolu zhodnoťte možnosti. Pokyny pre predajcov na prenos domén do Googlu nájdete tu.  Po ukončení vzťahu s predajcom znova aktivujte G Suite.

Pozastavený účet G Suite

Nemôžete aktivovať G Suite pre neziskové organizácie, pretože doména je pozastavená. Ako vyriešiť problémy s pozastavenými účtami G Suite
Ďalšia pomoc so službou G Suite

Ak potrebujete pomôcť s účtom G Suite, kontaktujte podporu služby G Suite.

Pripravte si PIN zákazníckej podpory. Ako nájsť PIN

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?