Google for Nonprofits is now available in Nigeria, Tanzania, Ghana, Pakistan, Ukraine, Bosnia and Herzegovina, Malta, Cyprus, Iceland and Ecuador. Read the blog post

Jogosultsági irányelvek

A szervezetek a következő feltételek mellett jogosultak Google Nonprofit Szervezeteknek-fiókra:

 1. Jótékonysági szervezetként vannak bejegyezve az alább felsorolt országok valamelyikében. A szervezeteket a Google Nonprofit Szervezeteknek ellenőrzést végző partnerének, a Percentnek is hitelesítenie kell nonprofit szervezetként.

 2. Meg kell felelniük az országukban érvényes követelményeknek. Keresse meg országát az alábbi listában, és tekintse át a követelményeket.

 3. El kell fogadniuk a következőt: Google Nonprofit Szervezeteknek Kiegészítő Általános Szerződési Feltételek.

Szervezete nem jogosult a Google Nonprofit Szervezeteknek programban való részvételre, ha:

 • állami szervezet vagy kormányzati szerv;
 • kórház vagy egészségügyi szervezet (az egészségügyi szervezetekhez kapcsolódó jótékonysági alszervezetek vagy alapítványok azonban jogosultak);
 • iskola, felsőoktatási intézmény vagy egyetem (az oktatási szervezetek filantróp alszervezetei azonban jogosultak). További információ a Google for Education szolgáltatásról, a Google oktatási intézményeknek szóló programjáról.

 

Ország szerinti követelmények

Megjegyzés: Ha országa nem szerepel az itt felsoroltak között, akkor a Google Nonprofit Szervezeteknek programot még nem indítottuk el ott.

 

Argentína

 • A szervezeteknek a következők valamelyikeként kell regisztrálva lenniük: (i) civil egyesület, (ii) alapítvány, (iii) adómentességet élvező szervezet; (iv) nonprofit alapon közhasznú tevékenységet folytató egyéb szervezet; (v) adómentességet élvező nemzetközi nonprofit szervezet; vagy (vi) vallási szervezet.

Ausztrália

 • A szervezeteknek: (i) az ausztrál jótékonysági és nonprofit szervezeteket felügyelő bizottság (Australian Charities and Nonprofits Commission, ACNC) által nyilvántartásba véve kell lenniük, (ii) az ausztrál adóhivatalnál (Australian Taxation Office, ATO) adóból levonható ajándék átvételével kapcsolatos státusszal kell rendelkezniük, VAGY (iii) az ATO által meghatározott, jövedelemadó alól mentes nonprofit szervezetnek kell lenniük.

Ausztria

 • A szervezeteknek a következők valamelyikeként kell regisztrálva lenniük: (i) alapítvány és alap (Stiftungen und des fonds), (ii) egyesület (Vereine), (iii) vállalat (gemeinnützige gesellschaften mit beschränkter Haftung vagy gGmbH, vagy körperschaften des öffentlichen Rechts. vagy KdÖR), (iv) vallási szervezet (religionsgemeinschaften), (v) nemzetközi nem kormányzati szervezet (nichtstaatliche internationale organisationen).

Belgium

 • A szervezeteknek a következők valamelyikeként kell regisztrálva lenniük: (i) nonprofit egyesület (association sans but lucrative, ASBL); vereniging zonder winstoogmerk (VZW), (ii) nemzetközi nonprofit egyesület (association internationale sans but lucratif, AISBL); internationale vereniging zonder winstoogmerk, IVZW), (iii) magánalapítvány (fondation privée; private stichting), illetve (iv) közérdekű alapítvány (fondation d’utilité publique; stichting van openbaar nut).

Bosznia-Hercegovina

 • A szervezeteknek a következők valamelyikeként kell regisztrálva lenniük: (i) közérdekű szervezet, (ii) nonprofit szervezetként létrehozott nonprofit egyesület vagy alapítvány, vagy (iii) vallási szervezet.

Botswana

 • A szervezeteknek a következők valamelyikeként kell regisztrálva lenniük: (i) társaság, (ii) garanciális társaság vagy (iii) nonprofit szervezetként létrehozott érdekszövetkezet.

Brazília

 • A szervezeteknek a következők valamelyikeként kell regisztrálva lenniük: (i) jótékonysági szervezet, és a következők egyikeként kell megnevezve lenniük: Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), Certificação das Entidades Beneficentes de Assistência Social (CEBAS), szövetségi közszolgáltató (Federal Public Utility, UPF) vagy társadalmi szervezet (Social Organisation, OS); (ii) civil társadalmi szervezet; (iii) egyesület; (iv) magánalapítvány; (v) más nonprofit jogi személy.

Bulgária

 • A szervezeteknek (i) nonprofit jogi személyként (NPLE) kell regisztrálva lenniük.

Kanada

 • A szervezeteknek a következők valamelyikeként kell regisztrálva lenniük: (i) a kanadai adóhatóság (Canada Revenue Agency, CRA) által nyilvántartásba vett jótékonysági szervezet, (ii) adómentességet élvező nonprofit szervezet, (iii) szövetségi nonprofit vállalat (iv), illetve tartományi nonprofit szervezet.

Chile

 • A szervezeteknek a következők valamelyikeként kell regisztrálva lenniük: (i) nonprofit szervezet; (ii) közösségi szervezet vagy körzeti tanács; (iii) vállalat vagy közhasznú szervezet; (iv) őslakosokat képviselő egyesület vagy közösség, amely szerepel a CONADI nyilvántartásában.

Kolumbia

 • A szervezeteknek a következők valamelyikeként kell regisztrálva lenniük: (i) nonprofit vállalat, (ii) egyesület, (iii) alapítvány vagy (iv) vallási szervezet.

Horvátország

 • A szervezeteknek a következők valamelyikeként kell regisztrálva lenniük: (i) alapítvány, (ii) egyesület vagy (iii) vallási közösség.

Ciprus

 • A szervezeteknek a következők valamelyikeként kell regisztrálva lenniük: (i) jótékonysági szervezet (εγκριμένα φιλανθρωπικά ιδρύματα), (ii) alapítvány (ιδρυμάτων), (iii) egyesület vagy szervezet (σωματείων), (iv) egyéb nonprofit szervezet, (v) nemzetközi, nem kormányzati szervezet.

Csehország

 • A szervezeteknek a következők valamelyikeként kell regisztrálva lenniük az Igazságügyi Minisztériumnál: (i) egyesület (spolky), (ii) alapítvány (nadace), (iii) alapszabállyal rendelkező nonprofit szervezet (ústavy), (iv) alapítványi alap (nadační fondy), (v) közhasznú szervezet (obecně prospěšné společnosti), (vi) a Munkaügyi és Szociális Minisztériumnál bejegyzett társadalmi célú szervezet (poskytovatelé sociálních služeb), illetve (vii) a Kulturális Minisztériumnál bejegyzett vallási szervezet (církevní organizace)

Dánia

 • A szervezeteknek a következők valamelyikeként kell regisztrálva lenniük: (i) egyesület (foreninger), (ii) alapítvány (stiftelser), (iii) intézmény (institutioner), (iv) vallási közösség (religiøse samfund) vagy (v) adóból leírható adományok fogadására jogosult szervezet.

Ecuador

 • A szervezeteknek a következők valamelyikeként kell regisztrálva lenniük: (i) alapítvány (fundaciones), (ii) nonprofit vállalat (corporaciones sin fines de lucro), (iii) vallási szervezet (organizaciones religiosas).

Észtország

 • A szervezeteknek a következők valamelyikeként kell regisztrálva lenniük: (i) nonprofit szervezet az adó- és vámhivatal meghatározása szerint, (ii) egyesület, (iii) alapítvány, (iv) vallási egyesület vagy közösség.

Finnország

 • A szervezeteknek a következők valamelyikeként kell regisztrálva lenniük: (ii) egyesület (rekisteröity yhdistys), (ii) alapítvány (säätiöt), (iii) vallási közösség (uskonnollinen yhdyskunta).

Franciaország

 • A szervezeteknek a következők valamelyikeként kell regisztrálva lenniük: (i) az irányadó jog szerint ÉS a francia jogi kiadványban (Journal Officiel des Associations vagy más szervezet) bejegyzett nonprofit szervezet.

Németország

 • A szervezeteknek a következők valamelyikeként kell regisztrálva lenniük: (i) egyesület (Verein, eV), (ii) alapítvány (Stiftung) vagy (iii) adókedvezménnyel rendelkező vállalat (ilyen például a korlátolt felelősségű nonprofit társaság – gGmbH vagy gemeinnützige GmbH; gUG vagy gemeinnützige Unternehmergesellschaft).

Ghána

 • A szervezeteknek a következők valamelyikeként kell regisztrálva lenniük: (i) jótékonysági szervezet, (ii) civil szervezet, (iii) érdekszövetkezet vagy (iv) nonprofit garanciális társaság.

Görögország

 • A szervezeteknek a következők valamelyikeként kell regisztrálva lenniük: (i) alapítvány (κοινωφελη ιδρυματα), (ii) jótékonysági egyesület (φιλανθρωπικών σωματείων), (iii) nonprofit egyesület (iv) civil nonprofit társaság, (v) egyházi és vallási közösség (εκκλησιαστικές και θρησκευτικές κοινότητες).

Hongkong

 • A szervezeteknek az adóhatóság belföldi jövedelemmel foglalkozó részlege (Inland Revenue Department) által jóváhagyott, adómentességet élvező szervezeteknek kell lenniük. (i) Jótékonysági intézményként vagy (ii) nyilvános érdekszövetkezetként kell bejegyezve lenniük.

Magyarország

 • A szervezeteknek a következők valamelyikeként kell regisztrálva lenniük: (i) egyesület, valamint alapítvány és adókedvezményezettként elismert vallási közösség, (ii) nonprofit gazdasági társaság, (iii) vallási közösség, (iv) más nonprofit egyesület vagy alapítvány.

Izland

 • A szervezeteknek a következők valamelyikeként kell regisztrálva lenniük: (i) közhasznú szervezet (félög til almannaheilla), (ii) határon átnyúló tevékenységet folytató közhasznú szervezet (almannaheillafélög yfir landamæri), (iii) civil szervezet (félagasamtök), (iv) magánalapítvány jóváhagyott chartával (sjálfseignastofnanir með staðfesta skipulagsskrá), (v) vallási és életvezetési szervezet (trúfélög og lífsskoðunarfélög).

India

 • A szervezeteknek a külföldiek hozzájárulását szabályozó törvény (Foreign Contribution Regulations Act, FCRA) értelmében a következők valamelyikeként kell regisztrálva lenniük: (i) társaság, (ii) érdekszövetkezet, (iii) 8. szakasz (korábban: 25. szakasz) alapján bejegyzett cég.

Indonézia

 • A szervezeteknek a következők valamelyikeként kell regisztrálva lenniük: (i) az Igazságügyi és Emberi Jogi Minisztérium által jogi személyként jóváhagyott alapítvány (yayasan); (ii) az Igazságügyi és Emberi Jogi Minisztérium által jogi személyként jóváhagyott bejegyzett egyesület (perkumpulan); vagy (iii) a Belügyminisztériumnál, a tartományi kormányzónál vagy a helyi hatóságoknál bejegyzett társadalmi szervezet (organisasi kemasyarakatan).

Írország

 • A szervezeteknek a következők valamelyikeként kell regisztrálva lenniük: (1) a Jótékonysági Szabályozó Hatóságnál (Charities Regulatory Authority, CRA) bejegyzett jótékonysági szervezet; (2) az adóhatóságnál jótékonysági adómentességi státusszal bejegyzett szervezet; (3) adómentességet élvező sportegyesület; vagy (4) a cégjegyzékhivatalban bejegyzett, nonprofit alapon közhasznú tevékenységet folytató garanciális társaság.

Izrael

 • A szervezeteknek a következők valamelyikeként kell regisztrálva lenniük: (1) egyesület (Amuta), (2) helyes igazgatásról szóló tanúsítvánnyal rendelkező egyesület, (3) közhasznú alapítvány, (4) helyes igazgatásról tanúsítvánnyal rendelkező közhasznú alapítvány, (5) adófizetési kötelezettség alól mentesített közintézmény, (6) közhasznú társaság, (7) közhasznú alapítványi szervezet vagy (8) vallási alapítvány.

Olaszország

 • A szervezeteknek a következők valamelyikeként kell regisztrálva lenniük: (i) egyesület (Associazione), (ii) alapítvány (Fondazioni), (iii) szociális szövetkezet (societa cooperativi), (iv) nonprofit alapon működő közhasznú szervezet (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale – ONLUS), (v) a Külügyi és Nemzetközi Kapcsolatok Minisztériuma által bejegyzett nemzetközi civil szervezet (organizzazioni non governativa – ONG), (vi) vallási szervezet (istituzioni religiose), (vii) egyéb nonprofit szervezet.

Japán

 • A szervezetnek a következők valamelyikeként kell regisztrálva lenniük: (i) közérdekű egyesület (Koueki Shadan Houjin), (ii) a Közügyek Bizottsága által jóváhagyott közérdekű alapítvány (Koeki Zaidan Houjin), (iii) a városi vagy prefektusi kormányzat által tanúsított, meghatározott nonprofit tevékenységű társaság (tokutei hieiri katsudo hojin), (iv) a városi vagy a prefektusi kormányzat, illetve az Egészségügyi, Munkaügyi és Jóléti Minisztérium által jóváhagyott szociális jóléti szervezet, vagy (v) a vállalati adózásról szóló törvény értelmében nonprofit jellegű általános vállalat.

Kenya

 • A szervezeteknek a következők valamelyikeként kell regisztrálva lenniük: (i) a civil szervezeteket felügyelő bizottság által bejegyzett (vagy a bejegyzés alól mentesülő) civil szervezet; (ii) a cégbejegyzéssel foglalkozó hivatalnál bejegyzett garanciális társaság; (iii) az egyesületek regisztrálásával foglalkozó hivatalnál bejegyzett (vagy a bejegyzés alól mentesülő) nonprofit egyesület; (iv) a Földügyi és Fizikai Fejlesztési Minisztériumnál bejegyzett érdekszövetkezet; (v) a Munkaügyi, Társadalombiztosítási és Szociális Minisztériumnál bejegyzett közösségi szervezet.

Korea

 • A szervezeteknek a következők valamelyikeként kell regisztrálva lenniük: (i) közhasznú szervezet, amely jogosult adóból leírható adományok fogadására, (ii) adományokra jogosult nonprofit magánszervezet, (iii) egyéb nonprofit, civil szervezet.

Lettország

 • A szervezeteknek a következők valamelyikeként kell regisztrálva lenniük: (i) közhasznú szervezet (sabiedriskā labuma organizācijas), (ii) egyesület (biedrību), (iii) alapítvány (nodibinājumu), (iv) vallási szervezet.

Litvánia

 • A szervezeteknek a következők valamelyikeként kell regisztrálva lenniük: (i) jótékonysági alap, (ii) szponzorációs alap, (iii) kedvezményezett státusszal rendelkező szervezet, (iv) közintézmény, (v) egyesület, (vi) vallási szervezet.

Luxemburg

 • A szervezeteknek a következők valamelyikeként kell regisztrálva lenniük: (i) közhasznú szervezet, (ii) nonprofit egyesület (Association San but lucratif [ASBL]), (iii) alapítvány (Fondation d' utilité publique), (iv) társadalmi hatású egyesület 100%-os hatásrészesedéssel, (v) nemzetközi nonprofit szervezet.

Makaó

 • A szervezeteknek a Nyilvántartási Hivatalnál (身份證明局) bejegyzett egyesületként (社團) kell regisztrálva lenniük, és a Közjóléti Hivatal, az Oktatási és Ifjúsági Ügyek Hivatala vagy a Munkaügyi Hivatal által jóváhagyott támogatási kérelemmel kell rendelkezniük.

Malajzia

 • A szervezeteknek a következők valamelyikeként kell regisztrálva lenniük: (i) az adóból leírható ajándékok fogadására jogosult civil szervezet vagy intézmény, (ii) jótékonysági érdekszövetkezet, (iii) ifjúsági társaság, (iv) nonprofit egyesület, (v) nonprofit garanciális társaság, (vii) iszlám közalapítvány, (vii) mecset.

Málta

 • A szervezeteknek a következők valamelyikeként kell regisztrálva lenniük: (i) adómentességet élvező jótékonysági szervezet vagy nonprofit klub, (ii) önkéntes szervezet (VO).

Mexikó

 • A szervezeteknek a következők valamelyikeként kell regisztrálva lenniük: (i) engedéllyel rendelkező adományfogadó; (ii) CLUNI-szervezet; (iii) egyéb, nem profitcélú, privát, jótékony vagy segítségnyújtó szervezet; vagy (iv) vallási egyesület.

Hollandia

 • A szervezeteknek a következők valamelyikeként kell regisztrálva lenniük: (i) nonprofit egyesület (Verenigingen), (ii) nonprofit alapítvány (Stichtingen), (iii) közhasznú státusszal rendelkező társaság vagy alapítvány (Algemeen Nut Beogende Instelling – ANBI), (iv) egyház vagy más vallási szervezet (kerkgenootschappen en hun zelfstandige onderdelen).

Új-Zéland

 • A szervezeteknek Új-Zéland vagy Tokelau területén kell lenniük, és regisztrálva kell lenniük a következők valamelyikeként: (1) jótékonysági szervezet az új-zélandi jótékonysági szervezetnél (NZ Charities Services); (2) a belföldi jövedelemmel foglalkozó adóhatóságnál (Inland Revenue) bejegyzett adómentességi státusszal rendelkező nonprofit szervezet; vagy (3) adományfogadó szervezet.

Nigéria

 • A szervezeteknek a következők valamelyikeként kell regisztrálva lenniük: (i) adóból leírható adományokra jogosult nonprofit szervezet, (ii) egyesület a társas vállalkozás bejegyzett kezelőivel, (iii) nonprofit alapon működő, korlátozott felelősségű vállalkozás.

Norvégia

 • A szervezeteknek a következők valamelyikeként kell regisztrálva lenniük: (i) nonprofit vállalat (selskaper), (ii) alapítvány (Stiftelser), (iii) egyesület (Sammenslutninger), (iv) vallási közösség (livssynssamfunn), (v) adóból leírható adományokra jogosult szervezet.

Pakisztán

 • A szervezeteknek a következők valamelyikeként kell regisztrálva lenniük: (i) jóváhagyott nonprofit szervezet, (ii) jótékonysági célú egyesület (42. szakasz alapján bejegyzett cég), (iii) társaság, (iv) önkéntes közjóléti ügynökség (v) nemzetközi civil szervezet (International Non-governmental Organization, INGO).

Peru

 • A szervezeteknek a következők valamelyikeként kell regisztrálva lenniük: (i) egyesület; (ii) alapítvány; (iii) bizottság; (iv) olyan egyesület vagy alapítvány, amelyet jóváhagytak az adóból leírható adományok terén.

Fülöp-szigetek

 • A szervezeteknek a következők valamelyikeként kell regisztrálva lenniük: (i) adományfogadó intézmény, (ii) egyéb, a tőzsdén nem jelenlévő, nonprofit alapon működő vállalat.

Lengyelország

 • A szervezeteknek a következők valamelyikeként kell regisztrálva lenniük: (i) egyesület (stowarzyszenie), (ii) alapítvány (fundacja), (iii) közhasznú szervezet (organizacjami pożytku publicznego), (iv) vallási szervezet (organizacja religijna).

Portugália

 • A szervezeteknek a következők valamelyikeként kell regisztrálva lenniük: (i) közhasznú jogi személy, (ii) társadalmi szolidaritással foglalkozó magánintézmény, (iii) civil szervezet, (iv) vallási szervezet, (v) nem kormányzati fejlesztési együttműködési szervezet.

Puerto Rico

 • Az Amerikai Egyesült Államok területének részeként lásd az Amerikai Egyesült Államok nonprofit szervezeteire vonatkozó definíciót.

Románia

 • A szervezeteknek a következők valamelyikeként kell regisztrálva lenniük: (i) egyesület, (ii) alapítvány, (iii) szövetség, (iv) vallási szervezet. Minden szervezetnek nonprofit alapon kell működnie.

Oroszország

Megjegyzés: Nonprofit ellenőrző partnerünk, a TechSoup jelenleg nem ellenőriz nonprofit szervezeteket Oroszországban. Egyelőre nem tudunk új jelentkezéseket elfogadni.
 • A szervezeteknek jelenleg is regisztrálva kell lenniük a TeploDigital szervezetnél, amely a TechSoup Global helyi alszervezete.
 • A szervezeteknek a következők valamelyikének kell lenniük: (1) nem kereskedelmi szervezet; vagy (2) nemzetközi nem kereskedelmi szervezet.

Szerbia

 • A szervezeteknek a következők valamelyikeként kell regisztrálva lenniük: (i) adóból leírható adományokra jogosult szervezet (a társasági adóról szóló törvény 15. cikke alapján), (ii) alapítvány, (iii) egyesület, (iv) alapítványi alap, (v) egyéb nonprofit szervezet.

Szingapúr

 • A szervezeteknek a következők valamelyikeként kell regisztrálva lenniük: (i) szociális jellegű intézmény (Institution of Public Character, IPC), (ii) jótékonysági szervezet, (iii) nonprofit alapon közhasznú tevékenységet folytató egyéb szervezet, (iv) jogi személyként bejegyzett jótékonysági érdekszövetkezet (v) társaság, (vi) garanciális társaság.

Szlovákia

 • A szervezeteknek a következők valamelyikeként kell regisztrálva lenniük: (i) nonprofit szervezet, (ii) alapítvány, (iii) nonprofit befektetési alap, (iv) civil egyesület, (v) Szlovák Vöröskereszt, (vi) egyház, vallási egyesület vagy más vallási szervezet, (vii) nemzetközi elemmel rendelkező szervezet.

Szlovénia

 • A szervezeteknek a következők valamelyikeként kell regisztrálva lenniük: (i) egyesület, (ii) alapítvány, (iii) közhasznú szolgálatokban való részvételi engedéllyel rendelkező magánintézet, (iv) a Kulturális Minisztériumnál bejegyzett vallási közösség.

Dél-Afrika

 • A szervezeteknek a következők valamelyikeként kell regisztrálva lenniük: (i) nonprofit szervezet a 18A szakasz szerint; (ii) közhasznú szervezet; (iii) nonprofit szervezet; (iv) nonprofit alapon közhasznú tevékenységet folytató nonprofit vállalat; (v) nonprofit alap.

Spanyolország

 • A szervezeteknek a következők valamelyikeként kell regisztrálva lenniük: (i) egyesület, (ii) alapítvány, (iii) társadalmi kezdeményezésű szövetkezet, (iv) más nonprofit szervezet, például sportklub vagy szövetség, (v) közhasznú szervezet, (vi) vallási szervezet.

Svédország

 • A szervezeteknek a következők valamelyikeként kell regisztrálva lenniük: (i) nonprofit egyesület (Ideella föreningar), (ii) alapítvány (Stiftelser), (iii) hitközösség.

Svájc

 • A szervezeteknek a következők valamelyikeként kell regisztrálva lenniük: (i) a svájci polgári törvénykönyv szerinti egyesület, (ii) a svájci polgári törvénykönyv szerinti alapítvány (Stiftung) vagy (iii) adómentességet élvező szervezet.

Tajvan

 • A szervezeteknek a következők valamelyikeként kell regisztrálva lenniük: (i) társadalmi egyesület, (ii) közhasznú alapítvány.

Tanzánia

 • A szervezeteknek a következők valamelyikeként kell regisztrálva lenniük: (i) adóból leírható adományokra jogosult jótékonysági szervezet, (ii) civil szervezet, (iii) vallási szervezet.

Thaiföld

 • A szervezeteknek a következők valamelyikeként kell regisztrálva lenniük: (i) adómentességet élvező szervezet, (ii) közhasznú szervezet, (iii) alapítvány, (iv) egyesület, (v) külföldi, nem kormányzati szervezet.

Törökország

 • A szervezeteknek a következők valamelyikeként kell regisztrálva lenniük: (i) alapítvány, (ii) adómentes státusszal rendelkező alapítvány, (iii) egyesület, (iv) nonprofit alapon közhasznú tevékenységet folytató szociális szövetkezet.

Ukrajna

 • A szervezeteknek a következők valamelyikeként kell regisztrálva lenniük: (i) jótékonysági szervezet, (ii) közegyesület, (iii) vallási szervezet, (iv) nemzetközi nonprofit szervezet.

Egyesült Királyság (Anglia és Wales, Skócia, Észak-Írország)

 • A szervezeteknek regisztrálva kell lenniük az angliai és walesi jótékonysági szabályozó testületnél (Charity Commission), Észak-Írországban (NICC) vagy Skóciában (OSCR); vagy a HMRC-nél jótékonysági adómentességet élvező jótékonysági szervezetként vagy egyházként.

Amerikai Egyesült Államok

 • A szervezeteknek (i) az IRS-nél (Amerikai Szövetségi Adóhivatal) az Internal Revenue Code (az Amerikai Egyesült Államok adókódexe) 501(c)(3) szakasza értelmében adómentességet élvező szervezetnek kell lenniük, vagy (ii) olyan csoportos mentességet élvező szervezetnek kell lenniük, amely bizonyítottan kapcsolatban áll egy, az 501(c)(3) státusszal rendelkező központi nonprofit szervezettel.
 • Jelenleg nem jogosult szervezetek: Pénzügyileg támogatott szervezetek, amelyek nem rendelkeznek saját 501(c)(3) státusszal.

Vietnám

 • A szervezeteknek a következők valamelyikeként kell regisztrálva lenniük: (i) privát szociális segélyezési intézmény (SRE), (ii) jótékonysági alap és szociális alap, (iii) nemzetközi civil szervezet (International NGO, INGO), (iv) egyesület, (v) vallási szervezet, (vi) tudományos és technológiai szervezet (Scientific and Technological Organisation, STO), (vii) egyéb nonprofit szervezet.

Hasznosnak találta?

Hogyan fejleszthetnénk?
Keresés
Keresés törlése
A keresés bezárása
Google-alkalmazások
Főmenü
13386470152847912114
true
Keresés a Súgóoldalakon
true
true
true