Criterii de eligibilitate

Ca să poată participa la programul Google pentru organizații nonprofit, o organizație trebuie:

 1. să fie înregistrată ca organizație caritabilă într-una dintre țările enumerate mai jos. Toate organizațiile trebuie validate ca organizații nonprofit de TechSoup sau de partenerul local TechSoup. Consultați detaliile privind eligibilitatea specifice fiecărei țări mai jos;
 2. să nu fie:
  • o entitate sau organizație guvernamentală;
  • un spital sau o organizație medicală;
  • o școală, instituție academică sau universitate (sucursalele filantropice ale organizațiilor educaționale sunt eligibile). Pentru a afla mai multe despre programele Google dedicate instituțiilor de învățământ, accesați Google for Education;
 3. să îndeplinească cerințele detaliate din țara respectivă: Australia
  • Organizațiile trebuie să fie înregistrate la Connecting Up, sucursala regională a TechSoup Global.
  • Organizațiile trebuie să fie: (1) beneficiari pentru cadouri deductibile (DGRs) aprobați de Australian Taxation Office (Administrația Fiscală Australiană) (ATO) sau enumerați nominal în legea fiscală; (2) organizații caritabile înregistrate la Australian Charities and Nonprofits Commission (Comisia Australiană pentru Organizații Caritabile și Nonprofit) (ACNC); sau (3) organizații nonprofit scutite de taxa pe venituri așa cum sunt definite acestea de ATO.
  • Organizațiile trebuie să aibă sediul în Australia sau în unul dintre următoarele teritorii: Insula Christmas, Insulele Cocos (Keeling) sau Insula Norfolk.
  Argentina
  • Organizațiile trebuie să fie: asociații sau fundații civile nonprofit, scutite de plata impozitului în temeiul Legii impozitului pe venit și înregistrate la Inspeccion General de Justicia (în orașul Buenos Aires) sau la Dirección Provincial de Personas Jurídicas și/sau alte asociații sau fundații civile autorizate să funcționeze ca persoane juridice și să opereze în scopuri nonprofit în interes public. 
  Austria
  • Organizațiile trebuie să fie înregistrate la Stifter-helfen.at, sucursala regională a TechSoup Global.
  • Organizațiile trebuie să fie: fundații, asociații înregistrate, corporații caritabile, cooperative sau entități speciale. Oricare dintre acestea trebuie să aibă un scop declarat de utilitate publică, în urma din următoarele forme: Koerperschaften des oeffentlichen Rechts, Verein, Stiftung öffentliches Recht, Stifung kirchliches Recht, treuhänderische Stiftung, gGmbH, gAG, gUG, gemeinnützige genossenschaften (gGen) sau Koerperschaft des öffentlichen Rechts (KdÖR). 
  Belgia
  • Organizațiile trebuie să fie înregistrate la SOCIALware, sucursala regională a TechSoup Global.
  • Organizațiile trebuie să aibă statut nonprofit (associations sans but lucratif – ASBL / vereniging zonder Winstgevend doel – VZW), asociații internaționale nonprofit (associations internationales sans but lucratif – AISBL / internationale vereniging zonder zonder winstgevend doel – IVZW), fundații private (fondations privées / private stichting) sau fundații de utilitate publică (fondations d’utilité publique / stichting van openbaar nut). 
  Botswana
  • Organizațiile trebuie să fie înregistrate la SANGOTeCH, sucursala regională a TechSoup Global.
  • Organizațiile trebuie să fie: societăți, organizații (ONP), companii care desfășoară activități descrise în secțiunea 31 din Companies Act (Legea Societăților Comerciale) din 2007, în forma sa amendată sau trusturi care funcționează cu bază de nonprofit în interes public.
  Brazilia
  • Organizațiile trebuie să fie înregistrate la TechSoup Brazilia, sucursala regională a TechSoup Global.
  • Organizațiile trebuie: să fie desemnate ca Organizații de interes public ale societății civile (OSCIP); să aibă statut de Entități de utilitate publică federală (UPF) și/sau că fie organizații cu statut nonprofit, în beneficiul public.
  Bulgaria
  • Organizațiile trebuie să fie înregistrate la TechSoup Bulgaria, sucursala regională a TechSoup Global.
  • Organizațiile trebuie să fie: entități juridice nonprofit, de interes public (юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност) înregistrate în Central Registry of Public Benefit Organizations (Registrul central al organizațiilor de interes public) păstrat de Ministry of Justice (Ministerul de Justiție).
  Canada
  • Organizațiile trebuie să fie înregistrate la TechSoup Canada, sucursala regională a TechSoup Global.
  • Organizațiile trebuie să fie: organizații caritabile canadiene, înregistrate la Canada Revenue Agency (Administrația Fiscală din Canada) (CRA), organizații nonprofit federale canadiene, înregistrate la Innovation, Science and Economic Development Canada (Oficiul Canadian de Inovație, Știință și Dezvoltare Economică) (ISED) sau organizații nonprofit provinciale canadiene, înregistrate în provinciile și teritoriile aferente.
  Chile
  • Organizațiile trebuie să fie înregistrate la CDI Chile, sucursala regională a TechSoup Global.
  • Organizațiile trebuie să fie: fundații sau corporații înregistrate la Ministerul de justiție și să funcționeze ca instituții nonprofit (inclusiv colaboratori acreditați ai National Youth Service – SENAME); consilii regionale și organizații comunitare înregistrate în municipalitățile respective; organizații comunitare sau comunități indigene înregistrate la CONADI.
  Columbia
  • Organizațiile trebuie să fie înregistrate la MAKAIA, sucursala regională a TechSoup Global.
  • Organizațiile trebuie să fie: asociații nonprofit înregistrate, corporații nonprofit sau fundații eligibile pentru primirea de donații deductibile de la impozitare în baza Articolului 125.2 din Colombian Tax Code (Codul fiscal columbian) sau recunoscute ca entitate nonprofit de autoritățile naționale sau locale și care funcționează în interesul public.
  Croația
  • Organizațiile trebuie să fie înregistrate la TechSoup Balkans, sucursala regională a TechSoup Global.
  • Organizațiile trebuie să fie desemnate ca fundații, fonduri, comunități religioase sau asociații cu activități de interes public, conform prevederilor din Articolul 7, Paragraful 7 din Law on Profit Tax (Legea privind impozitul pe profit) din 2004, în forma sa amendată.
  Republica Cehă
  • Organizațiile trebuie să fie înregistrate la TechSoup Česká republika, sucursala regională a TechSoup Global.
  • Organizațiile trebuie să fie: (1) asociații (spolky); (2) institute (ústavy); (3) furnizori de servicii sociale (poskytovatelé sociálních služeb) înregistrați la Ministerul Muncii și Protecției Sociale și la Ministerul de Justiție; (4) fundații (nadace); (5) fonduri de finanțare (nadační fondy); (6) corporații de utilitate publică (obecně prospěšné společnosti) și (7) organizații religioase (církevní organizace) înregistrate la Ministerul Culturii. Toate organizațiile sunt înregistrate la Ministerul Justiției dacă nu se specifică altfel.
  Danemarca
  • Organizațiile trebuie să fie înregistrate la TechSoup Danmark, sucursala regională a TechSoup Global.
  • Organizațiile trebuie să fie: asociații (foreninger), fundații (stiftelser), instituții (institutioner) sau comunități religioase (religiøse samfund) aprobate de Ministry of Taxation (Ministerul de Finanțe) pentru a primi donații deductibile fiscal conform Secțiunilor 8 A și 12 (3) din Act on Assessment of Income Tax to the State (Legea privind impunerea pentru impozitul pe venit datorat statului); sau să aibă reglementări conform cărora organizația funcționează cu statut nonprofit, de interes public.
  Finlanda
  • Organizațiile trebuie să fie înregistrate la TechSoup Suomi, sucursala regională a TechSoup Global.
  • Organizațiile trebuie să fie asociații nonprofit (rekisteröity yhdistys), fundații (säätiöt) sau comunități religioase (uskonnollinen yhdyskunta) înregistrate la National Board of Patents and Registrations (Consiliul național pentru brevete și înregistrări).
  Franța
  • Organizațiile trebuie să fie înregistrate la AdB Solidatech, sucursala regională a TechSoup Global.
  • Organizațiile trebuie să aibă caracter nonprofit sau non-guvernamental, să fie întemeiate conform legii privind asociațiile, din 1901, legii privind fundațiile, din 1987, Codului Civil local sau legii privind fondurile de înzestrare din 2008-776. De asemenea, trebuie să fie înregistrate în „Journal Officiel des Associations” (Monitorul oficial al asociațiilor) sau în orice altă publicație juridică franceză.
  Germania
  • Organizațiile trebuie să fie înregistrate la Stifter-helfen.de, sucursala regională a TechSoup Global.
  • Organizațiile trebuie: să fie asociații, fundații sau alte entități juridice nonprofit cu caracter de utilitate publică (Gemeinnützigkeit), caritabil (Mildtaetigkeit) sau religios (Kirchliche); și/sau să funcționeze cu statut nonprofit, de utilitate publică.
  Hong Kong
  • Organizațiile trebuie să fie înregistrate la TechDonation, sucursala regională a TechSoup Global.
  • Entitățile trebuie să fie organizații nonprofit, neguvernamentale sau trusturi întemeiate prin înscris sau în altă manieră și aprobate ca având caracter caritabil conform secțiunii 88 din Inland Revenue Department (Ordonanța privind impozitul pe venit).
  Ungaria
  • Organizațiile trebuie să fie înregistrate la CivilTech, sucursala regională a TechSoup Global.
  • Asociațiile (egyesületek), fundațiile (alapítványok) sau companiile nonprofit (nonprofit gazdasági társaságok) cărora le-a fost acordat statutul de utilitate publică de către Company Registry Court (Registrul Comerțului) competent și/sau de beneficiari civili înregistrați (regisztrált civil kedvezményezettek), recunoscuți ca eligibili pentru primirea unei valori de 1% din impozitul plătit, conform secțiunii 4(1)(a) din Act CXXVI (Legea CXXVI) din 1996.
  India
  • Organizațiile trebuie să fie înregistrate la BigTech, sucursala regională a TechSoup Global.
  • Organizațiile trebuie să fie: (1) fundații (yayasan) aprobate ca entități juridice de Ministerul Legislației și al Drepturilor Omului; (2) asociații încorporate (perkumpulan) aprobate ca entități juridice de Ministerul Legislației și al Drepturilor Omului sau (3) organizații sociale (organisasi kemasyarakatan) înregistrate la Ministerul Afacerilor Interne, la guvernatorul provinciei sau la autoritățile locale.
  Indonezia
  • Organizațiile trebuie să fie înregistrate la TechSoup Asia, sucursala regională a TechSoup Global.
  • Organizațiile trebuie să fie fundații (Yayasan) sau asociații (Perkumpulan) aprobate ca entități juridice de Ministry of Law and Human Rights (Ministerul legislației și al drepturilor omului) sau organizații sociale (organisasi kemasyarakatan) înregistrate la Ministry of Home Affairs (Ministerul de Interne), la guvernatorul provinciei sau la autoritățile locale.
  Irlanda
  • Organizațiile trebuie să fie înregistrate la ENCLUDEit, sucursala regională a TechSoup Global.
  • Organizațiile trebuie să fie: (1) organisme aprobate și autorizate pentru scutire de impozite în ce privește donațiile; (2) organizații caritabile înregistrate la CRA; (3) organisme sportive ce beneficiază de scutiri de impozite sau (4) companii limitate de garanții și înregistrate la CRO, care funcționează ca nonprofit, în beneficiul publicului.
  Italia
  • Organizațiile trebuie să fie înregistrate la SocialTechno, sucursala regională a TechSoup Global.
  • Organizațiile trebuie să fie: (1) asociații (associazioni), fundații (fondazioni) sau cooperative sociale (società cooperativi) înregistrate ca organizații sociale nonprofit (organizzazioni non lucrative di utilità sociale – ONLUS); (2) ONG-uri internaționale (organizzazioni non governativa – ONG) înregistrate la Ministerul Afacerilor Externe și al Cooperării Internaționale; (3) organizații religioase (istituzioni religiose) sau (4) alte organizații care operează ca nonprofit, în beneficiul publicului.
  Israel
  • Organizațiile trebuie să fie înregistrate la NPTech, sucursala regională a TechSoup Global.
   Organizațiile trebuie să fie instituții publice eligibile să beneficieze de impozit preferențial în conformitate cu articolul 46 litera (a) din Income Tax Ordinance (Ordonanța privind impozitul pe venit) și/sau eligibile în conformitate cu articolul 9 alineatul (2) litera (b) din Income Tax Ordinance (Ordonanța privind impozitul pe venit), putând avea următoarele forme: asociații, fundații de utilitate publică, companii de utilitate publică, fundații publice și fundații religioase.
  Japonia
  • Organizațiile trebuie să fie înregistrate la TechSoup Japonia, sucursala regională a TechSoup Global.
  • Organizațiile trebuie să fie: (1) corporații specificate nonprofit (NPOs) certificate de guvernul prefecturii sau al orașului; (2) corporații de asistență socială aprobate de guvernul prefecturii, al orașului sau de Ministerul Sănătății, Muncii și Asistenței sociale; (3) asociații și fundații de interes public autorizate de Comisia pentru interesul public sau (4) asociații încorporate generale, de tip nonprofit, conform Legii fiscale pentru corporații.
  Kenya
  • Organizațiile trebuie să fie înregistrate la TechSoup Kenya, sucursala regională a TechSoup Global.
  • Organizațiile trebuie să fie: (1) organizații nonguvernamentale înregistrate (sau scutite de înregistrare) la Consiliul de Coordonare a ONG-urilor; (2) companii limitate de garanție, înregistrate la Registrul Companiilor; (3) societăți înregistrate (sau scutite de înregistrare) la Registrul Societăților, care operează ca nonprofit, în beneficiul publicului; (4) trusturi înregistrate la Ministerul Terenurilor, Locuințelor și Dezvoltării Urbane sau (5) organizații comunitare înregistrate la Ministerul Muncii, Siguranței Sociale și Serviciilor, care operează ca nonprofit, în beneficiul publicului.
  Coreea
  • Organizațiile trebuie să fie înregistrate la TechSoup Korea, sucursala regională a TechSoup Global.
  • Organizațiile trebuie să funcționeze cu statut nonprofit și neguvernamental, de utilitate publică și să fie eligibile pentru primirea de donații deductibile de la impozitare. Sunt incluse următoarele: organizații înregistrate în conformitate cu Legea privind asistența pentru organizații nonprofit sau neguvernamentale (비영리민간단체지원법); corporații de interes public (공익법인); fundații de asistență socială (공익법인); cooperative sociale (사회적협동조합) și asociații sociale de cooperare (사회적협동조합연합회); și organizații care dețin codurile de autorizare de district sau de companie „82” sau „80”.
  Luxemburg
  • Organizațiile trebuie să fie înregistrate la SOCIALware, sucursala regională a TechSoup Global.
  • Organizațiile trebuie să fie asociații nonprofit înregistrate (associations sans but lucratif – ASBL) sau fundații (fondations).
  Macao
  • Organizațiile trebuie să fie înregistrate la TechDonation, sucursala regională a TechSoup Global.
  • Organizațiile trebuie să fie: (1) asociații (社團) înregistrate la Biroul de servicii de identificare (身份證明局), având o cerere de subvenție aprobată de Biroul de Asistență Socială, Biroul pentru Educație și Tineret sau de Biroul pentru Muncă.
  Malaysia
  • Organizațiile trebuie să fie înregistrate la TechSoup Asia, sucursala regională a TechSoup Global.
  • Organizațiile trebuie să fie: (1) organizații nonguvernamentale și instituții eligibile pentru cadouri deductibile din impozit; (2) trusturi caritabile; (3) fonduri de înzestrare islamice; (4) companii limitate de garanție, care operează ca nonprofit, în beneficiul publicului și (5) societăți care operează ca nonprofit, în beneficiul publicului.
  Mexic
  • Organizațiile trebuie să fie înregistrate la OSC Digital Cemefi, sucursala regională a TechSoup Global.
  • Organizațiile eligibile trebuie: să fie recunoscute ca „Beneficiari autorizați de donații” (Donatarias Autorizadas); să fie înregistrate conform legii privind promovarea (organizații CLUNI) ori să fie instituții de asistență privată (instituciones de asistencia privada – IAP) sau echivalente.
  Țările de Jos
  • Organizațiile trebuie să fie înregistrate la TechSoup Nederland, sucursala regională a TechSoup Global.
  • Entitățile trebuie să fie: organizații nonprofit sau neguvernamentale, cu statutul de organizații de utilitate publică (Algemeen Nut Beogende Instelling – ANBI) sau instituții de promovare a protecției sociale (Sociaal Beland Behartigende Instelling – SBBI) scutite de plata impozitelor; fundații (stichtingen) sau asociații (verenigingen) care desfășoară activități de utilitate publică; sau biserici ori alte organizații religioase (kerkgenootschappen en hun zelfstandige onderdelen).
  Noua Zeelandă
  • Organizațiile trebuie să fie înregistrate la TechSoup Noua Zeelandă, sucursala regională a TechSoup Global.
  • Organizațiile trebuie să se afle în Noua Zeelandă sau Tokelau: (1) organizații caritabile înregistrate în Charities Register (Registrul Organizațiilor Caritabile); (2) organizații primitoare de donații, aprobate de Inland Revenue Department (IDR, Departamentul de Venituri Interne) sau (3) organizații nonprofit cu scutire de impozit pe venit aprobată de IDR.
  Norvegia
  • Organizațiile trebuie să fie înregistrate la TechSoup Norge, sucursala regională a TechSoup Global.
  • Organizațiile trebuie să fie: companii (selskaper), fundații (stiftelser), asociații (sammenslutninger) sau comunități religioase (livssynssamfunn) eligibile pentru primirea de donații deductibile de la impozitare, conform secțiunii 6-50 din Legea norvegiană privind impozitul (Lov om skatt av formue og inntekt) (Skatteloven); și/sau companii, fundații, asociații sau comunități religioase înscrise în Registrul de voluntariat (Frivillighetsregisteret).
  Filipine
  • Organizațiile trebuie să fie înregistrate la TechSoup Asia, sucursala regională a TechSoup Global.
  • Organizațiile trebuie să fie înregistrate la Securities and Exchange Commission (SEC) (Comisia de Valori Mobiliare) și să poată dovedi statutul de organizație nelistată la bursă și nonprofit prin acte de înființare, printr-un certificat de scutire de taxe emis de Bureau of Internal Revenue (BIR) (Biroul pentru administrare fiscală) și/sau acreditarea de către Philippine Council for NGO Certification (PCNC) (Consiliul filipinez pentru certificarea ONG-urilor).
  Polonia
  • Organizațiile trebuie să fie înregistrate la Technologie.org.pl, sucursala regională a TechSoup Global.
  • Entitățile trebuie să fie organizații de utilitate publică (Organizacja Pożytku Publicznego), fundații sau asociații înregistrate la Grefa Tribunalului Național (Krajowy Rejestr Sądowy – KRS) de pe lângă Ministerul Justiției.
  România
  • Organizațiile trebuie să fie înregistrate la techsoup.ro, sucursala regională a TechSoup Global.
  • Organizațiile trebuie să fie înregistrate ca asociații, fundații, federații sau asociații religioase și să funcționeze cu statut nonprofit, de utilitate publică.
  Rusia
  • Organizațiile trebuie să fie înregistrate la InfoDonor, sucursala regională a TechSoup Global.
  • Organizațiile trebuie să fie înregistrate la Ministry of Justice (Ministerul de Justiție) sau la departamentele regionale ale acestuia ca organizații nonprofit, neguvernamentale sau ca organizații necomerciale (ONC-uri). Aici sunt incluse fundațiile, instituțiile, parteneriatele necomerciale, organizațiile necomerciale autonome, asociațiile de entități juridice sau asociațiile publice.
  Serbia
  • Organizațiile trebuie să fie eligibile să primească contribuții deductibile din impozit, așa cum sunt descrise în Articolul 15 din Legea privind impozitul pe profit corporativ și/sau alte organizații (cum ar fi fundații, asociații și fonduri de înzestrare) care operează ca nonprofit, în beneficiul publicului.
  Singapore
  • Organizațiile trebuie să fie înregistrate la TechSoup Asia, sucursala regională a TechSoup Global.
  • Entitățile trebuie să fie organizații nonprofit sau neguvernamentale înregistrate la Commissioner of Charities (Comisarul pentru organizații caritabile) și/sau care dețin statutul de Instituție cu Caracter Public (IPC).
  Slovacia
  • Organizațiile trebuie să fie înregistrate la TechSoup Slovacia, sucursala regională a TechSoup Global.
  • Entitățile trebuie să fie: organizații nonprofit, fundații sau alte fonduri decât cele de investiții, înregistrate la Ministry of Interior (Ministerul de Interne); asociații civile înregistrate la Central Register (Registrul Central) (excepție făcând Odborové organizácie a zamestnávateľské organizácie, Združenia s potvrdenou činnosťou, and Živnostenské spoločenstvá); Slovak Red Cross (Crucea Roșie Slovacă); sau entități juridice înființate de biserici sau de organizații religioase.
  Slovenia
  • Organizațiile trebuie să fie înregistrate la TechSoup Slovenija, sucursala regională a TechSoup Global.
  • Organizațiile trebuie să fie organizații nonprofit sau neguvernamentale create ca asociații, fundații sau institute private autorizate să activeze în domeniul serviciilor de utilitate publică sau comunități religioase înregistrate la Ministerul Culturii.
  Africa de Sud
  • Organizațiile trebuie să fie înregistrate la SANGOTeCH, sucursala regională a TechSoup Global.
  • Entitățile trebuie: să aibă statutul de Organizație de utilitate publică (PBO) acordat de South African Revenue Service (Serviciul pentru Impozite al Africii de Sud) (SARS); să fie organizații nonprofit (ONP) înregistrate la Directorate of Nonprofit Organisations (Directoratul pentru organizații nonprofit); sau să fie companii nonprofit (NPC) înregistrate la Companies and Intellectual Property Commission (Comisia pentru societăți și proprietate intelectuală), ale căror acte de înființare dovedesc funcționarea cu statut nonprofit, de utilitate publică.
  Spania
  • Organizațiile trebuie să fie înregistrate la Ilunion Consultoría, sucursala regională a TechSoup Global.
  • Organizațiile trebuie să fie: (1) organizații cu statut de utilitate publică; (2) entități nonprofit sau (3) alte organizații, cum ar fi asociații, cluburi/federații sportive, fundații, societăți cooperative nonprofit și entități religioase, care operează ca nonprofit, în beneficiul public.
  Suedia
  • Organizațiile trebuie să fie înregistrate la TechSoup Sverige, sucursala regională a TechSoup Global.
  • Organizațiile trebuie să fie: asociații, fundații sau comunități religioase eligibile pentru scutirea de plata impozitului pe venit în conformitate cu capitolul 7 din Income Tax Act (Legea privind impozitul pe venit) și/sau care funcționează cu statut nonprofit, de utilitate publică.
  Elveția
  • Organizațiile trebuie să fie înregistrate la Stifter-helfen.ch, sucursala regională a TechSoup Global.
  • Organizațiile trebuie să fie fundații, asociații înregistrate, corporații caritabile, cooperative sau entități speciale. Fiecare dintre acestea trebuie să aibă un scop declarat de utilitate publică, în urma din următoarele forme: Genossenschaft, Verein, Stiftung öffentliches Recht, Stiftung kirchliches Recht, treuhänderische Stiftung, gGmbH, gAG, gUG sau Koerperschaft des öffentlichen Rechts (KdÖR). 
  Taiwan
  • Organizațiile trebuie să fie înregistrate la TechSoup Taiwan, sucursala regională a TechSoup Global.
  • Entitățile trebuie să fie: organizații nonprofit sau neguvernamentale, deținătoare ale unui Certificat de entitate juridică autentificat la notar și autorizate de un departament al Guvernului central; sau organizații locale autorizate de guvernul regional al orașului sau județului aferent.
  Thailanda
  • Organizațiile trebuie să fie înregistrate la TechSoup Asia, sucursala regională a TechSoup Global.    
  • Organizațiile trebuie să fie: (1) organizații care beneficiază de statutul de scutire de impozit, acordat de Departamentul fiscal din Thailanda; (2) organizații de utilitate publică certificate de Oficiul Comisiei Naționale de Asistență Socială sau (3) fundații sau asociații înregistrate la Ministerul de Interne, Ministerul Culturii sau la Biroul Guvernatorului din provincia aferentă.
  Turcia
  • Organizațiile trebuie să fie înregistrate la TechSoup Turkiye, sucursala regională a TechSoup Global.
  • Organizațiile trebuie să fie asociații sau fundații înregistrate la Directorate General of Foundations (Direcția Generală pentru Fundații).
  Regatul Unit 
  • Organizațiile trebuie să fie înregistrate la tt-exchange, sucursala regională a TechSoup Global.
  • Entitățile trebuie să fie organizații nonprofit sau neguvernamentale cu statut caritabil recunoscut în locația lor respectivă:
   • Anglia și Țara Galilor: să fie înregistrate la Charity Commission for England and Wales (Comisia pentru organizații caritabile pentru Anglia și Țara Galilor) și/sau înregistrate la HM Revenue & Customs (HMRC) (Administrația Fiscală și Vamală a Majestății Sale) ca fiind scutite de plata impozitelor;
   • Scoția: să fie înregistrate la Office of the Scottish Charity Regulator (OSCR) (Oficiul organismului de reglementare a organizațiilor caritabile din Scoția) și/sau înregistrate la HM Revenue & Customs (HMRC) (Administrația Fiscală și Vamală a Majestății Sale) ca fiind scutite de plata impozitelor;
   • Irlanda de Nord: să fie înregistrate la Charity Commission for Northern Ireland (CCNI) (Comisia pentru organizații caritabile pentru Irlanda de Nord) și/sau înregistrate la HM Revenue & Customs (HMRC) (Administrația Fiscală și Vamală a Majestății Sale) ca fiind scutite de plata impozitelor;
   • Jersey: să fie membre ale Association of Jersey Charities (Asociației Organizațiilor Caritabile din Jersey);
   • Guernsey: să fie membre ale Association of Guernsey Charities (Asociației Organizațiilor Caritabile din Guernsey);
   • Insula Man: să fie înregistrate în Index of Registered Isle of Man Charities (Registrul Organizațiilor Caritabile Înregistrate din Insula Man);
   • Insulele Falkland: să fie înregistrate la Charity Commission for England and Wales (Comisia pentru organizații caritabile pentru Anglia și Țara Galilor) și/sau incluse pe lista de organizații caritabile aprobate de Guvernator sau publicate în Gazette (Monitorul Oficial).
  Statele Unite ale Americii
  • Organizațiile trebuie să fie recunoscute de către IRS ca fiind organizații scutite de plata impozitelor conform secțiunii 501 (c) (3) în scopuri caritabile, educaționale, religioase, literare, științifice sau de altă natură. 
  • Organizațiile sponsorizate fiscal nu sunt eligibile pentru programul Google pentru organizații nonprofit.
  • Organizațiile, cum ar fi bisericile, care sunt considerate în mod automat scutite de impozit beneficiind de scutire de grup trebuie să fie recunoscute de IRS (Administrația Fiscală) ca fiind scutite de plata impozitelor conform secțiunii 501(c)(3) pentru a participa la programul Google pentru organizații nonprofit.
  • Organizațiile trebuie să fie validate de TechSoup.
  Vietnam
  • Organizațiile trebuie să fie înregistrate la TechSoup Asia, sucursala regională a TechSoup Global.
  • Organizațiile trebuie să dețină licențele și permisele adecvate în calitate de entitate de asistență socială, fond caritabil (aici fiind incluse fundațiile private), ONG internațional (INGO), asociație sau organizație științifică și tehnologică (STO) ce desfășoară activități caritabile.

Notă: dacă țara dvs. nu este menționată aici înseamnă că nu am lansat încă programul Google pentru organizații nonprofit în țara dvs. Anumite produse sunt disponibile pe piețe limitate. Vedeți lista completă aici.

Google își rezervă dreptul de a aproba sau a respinge solicitarea sau participarea unei organizații oricând și din orice motiv, precum și de a suplimenta sau de a modifica oricând criteriile de eligibilitate. Google selectează solicitările la libera sa alegere, acestea nefiind supuse unei examinări externe.

A fost util acest articol?
Cum putem să îmbunătățim această pagină?