Google pentru organizații nonprofit este disponibil acum în Bosnia și Herțegovina, Cipru, Ecuador, Ghana, Islanda, Malta, Nigeria, Pakistan, Tanzania și Ucraina. Citiți articolul de pe blog

Criterii de eligibilitate

Pentru a fi eligibilă pentru un cont Google pentru organizații nonprofit, o organizație trebuie:

 1. să fie înregistrată ca organizație nonprofit într-una dintre țările enumerate mai jos. Toate organizațiile trebuie confirmate ca organizații nonprofit de TechSoup sau de partenerul local TechSoup.
 2. să îndeplinească cerințele în propria țară. Unele țări au criterii suplimentare de eligibilitate. Găsiți-vă țara în lista de mai jos pentru a consulta cerințele suplimentare.
 3. Acceptați Termenii și condițiile Google pentru organizații nonprofit

Nu sunteți eligibil(ă) pentru programul Google pentru organizații nonprofit dacă organizația dvs. este:

 • o entitate sau organizație guvernamentală;
 • un spital sau o organizație medicală (sucursalele sau fundațiile caritabile asociate organizațiilor medicale sunt eligibile);
 • o școală, instituție academică sau universitate (sucursalele filantropice ale organizațiilor educaționale sunt eligibile). Aflați mai multe despre Google for Education, programele Google dedicate instituțiilor de învățământ.

 

Cerințe în funcție de țară

Notă: dacă țara dvs. nu este menționată aici, înseamnă că nu am lansat încă programul Google pentru organizații nonprofit în țara dvs.

 

Argentina

 • Organizațiile trebuie înregistrate sau recunoscute de autoritățile relevante ca: (1) asociații civile și fundații eligibile pentru a primi contribuții deductibile din impozit; (2) organizații ce beneficiază de scutiri de impozite; (3) alte asociații civile și fundații care funcționează ca organizații nonprofit, în beneficiul publicului; (4) instituții internaționale nonprofit ce beneficiază de scutiri de impozite; sau (5) organizații religioase.

Australia

 • Organizațiile trebuie să fie înregistrate la Connecting Up, sucursala regională a TechSoup Global.
 • Organizațiile trebuie să fie: (1) beneficiari de cadouri deductibile aprobați de Australian Taxation Office (Administrația Fiscală Australiană) (ATO) sau enumerați nominal în legea fiscală; (2) organizații caritabile înregistrate la Australian Charities and Nonprofits Commission (Comisia Australiană pentru Organizații Caritabile și Nonprofit) (ACNC); sau (3) organizații nonprofit scutite de impozitul pe venit așa cum sunt definite acestea de ATO.
 • Organizațiile trebuie să aibă sediul în Australia sau în unul dintre următoarele teritorii: Insula Christmas, Insulele Cocos (Keeling) sau Insula Norfolk.

Austria

 • Organizațiile trebuie să fie înregistrate la Stifter-helfen.at, sucursala regională a TechSoup Global.
 • Organizațiile trebuie să fie: (1) fundații și fonduri; (2) asociații; (3) corporații (companii cu răspundere limitată nonprofit – gGmbH sau corporații publice – KdÖR); (4) organizații religioase; (5) organizații non-guvernamentale internaționale.

Belgia

 • Organizațiile trebuie să fie înregistrate la SOCIALware, sucursala regională a TechSoup Global.
 • Organizațiile trebuie să aibă statut de asociații nonprofit (asociații nonprofit – ASBL / asociație nonprofit – NPO), asociații nonprofit internaționale (asociații nonprofit internaționale – AISBL / asociație nonprofit internațională – IVZW), fundații private (fundații private / fundație privată) sau fundații de utilitate publică.

Bosnia și Herțegovina

 • Organizațiile trebuie să fie înregistrate la TechSoup Bosnia and Herzegovina, sucursala regională a TechSoup Global.
 • Organizațiile trebuie să fie înregistrate sau recunoscute de autoritățile relevante din Federația Bosnia și Herțegovina sau din Republika Srpska drept: (1) organizații de interes public; (2) alte asociații și fundații care funcționează ca organizații nonprofit de utilitate publică sau (3) organizații religioase.

Botswana

 • Organizațiile trebuie să fie înregistrate la SANGOTeCH, sucursala regională a TechSoup Global.
 • Organizațiile trebuie să fie înregistrate sau recunoscute de autoritățile relevante ca: (1) societăți; (2) societăți cu răspundere limitată de garanții sau (3) fonduri care operează ca nonprofit, în beneficiul publicului.

Brazilia

 • Organizațiile trebuie să fie înregistrate la TechSoup Brazilia, sucursala regională a TechSoup Global.
 • Organizațiile trebuie înregistrate sau recunoscute de autoritățile relevante ca: (1) organizații de interes public ale societății civile; (2) entități certificate de asistență socială; (3) organizații sociale sau organizații care funcționează ca organizații nonprofit de utilitate publică drept (4) organizații ale societății civile sau (5) alte asociații și fundații private.

Bulgaria

 • Organizațiile trebuie să fie înregistrate la TechSoup Bulgaria, sucursala regională a TechSoup Global.
 • Organizațiile trebuie să fie entități juridice nonprofit.

Canada

 • Organizațiile trebuie să fie înregistrate la TechSoup Canada, sucursala regională a TechSoup Global.
 • Organizațiile trebuie să fie: (1) instituții caritabile; (2) organizații nonprofit scutite de la plata taxelor, funcționând cu statut nonprofit, de utilitate publică; (3) corporații nonprofit federale sau (4) organizații nonprofit provinciale.

Chile

 • Organizațiile trebuie să fie înregistrate la CDI Chile, sucursala regională a TechSoup Global.
 • Organizațiile trebuie să fie: fundații sau corporații înregistrate la Ministerul de justiție și să funcționeze ca instituții nonprofit (inclusiv colaboratori acreditați ai National Youth Service – SENAME); consilii regionale și organizații comunitare înregistrate în municipalitățile respective; organizații comunitare sau comunități indigene înregistrate la CONADI.

Columbia

 • Organizațiile trebuie să fie înregistrate la MAKAIA, sucursala regională a TechSoup Global.
 • Organizațiile trebuie să fie: (1) organizații nonprofit de utilitate publică sau (2) organizații religioase.

Croația

 • Organizațiile trebuie să fie înregistrate la TechSoup Balkans, sucursala regională a TechSoup Global.
 • Organizațiile trebuie să fie desemnate ca fundații, fonduri, comunități religioase sau asociații cu activități de interes public, conform prevederilor din Articolul 7, Paragraful 7 din Law on Profit Tax (Legea privind impozitul pe profit) din 2004, în forma sa amendată.

Cipru

 • Organizațiile trebuie să fie înregistrate la TechSoup Cyprus, sucursala regională a TechSoup Global.
 • Organizațiile trebuie înregistrate sau recunoscute de autoritățile relevante ca: (1) organizații caritabile aprobate (εγκριμένα φιλανθρωπικά ιδρύματα) sau alte organizații care funcționează ca organizații nonprofit de utilitate publică (2) asociații / societăți (σωματείων), fundații / instituții (ιδρυμάτων) sau (3) organizații non-guvernamentale internaționale.

Republica Cehă

 • Organizațiile trebuie să fie înregistrate la TechSoup Česká republika, sucursala regională a TechSoup Global.
 • Organizațiile trebuie să fie: (1) asociații (spolky); (2) institute (ústavy); (3) furnizori de servicii sociale (poskytovatelé sociálních služeb) înregistrați la Ministerul Muncii și Protecției Sociale și la Ministerul de Justiție; (4) fundații (nadace); (5) fonduri de finanțare (nadační fondy); (6) corporații de utilitate publică (obecně prospěšné společnosti) și (7) organizații religioase (církevní organizace) înregistrate la Ministerul Culturii. Toate organizațiile sunt înregistrate la Ministerul Justiției dacă nu se specifică altfel.

Danemarca

 • Organizațiile trebuie să fie înregistrate la TechSoup Danmark, sucursala regională a TechSoup Global.
 • Organizațiile trebuie să fie înregistrate sau recunoscute de autoritățile relevante ca: (1) organizații pentru donații deductibile fiscal sau (2) alte organizații (asociații, fundații, instituții sau comunități religioase) care operează ca nonprofit, în beneficiul publicului.

Ecuador

 • Organizațiile trebuie să fie înregistrate la TechSoup Ecuador, sucursala regională a TechSoup Global.
 • Organizațiile trebuie să fie înregistrate la autoritățile guvernamentale relevante ca: (1) fundații (fundaciones), corporații nonprofit (corporaciones sin fines de lucro) sau (2) organizații religioase (organizaciones religiosas).

Estonia

 • Organizațiile trebuie să fie înregistrate la TechSoup Estonia, sucursala regională a TechSoup Global.
 • Organizațiile trebuie să fie înregistrate la Ministerul Justiției și să fie: (1) organizații care funcționează în beneficiul public conform prevederilor Direcției Impozite și Taxe Vamale; (2) asociații nonprofit; (3) fundații; sau (4) asociații religioase ori societăți religioase.

Finlanda

 • Organizațiile trebuie să fie înregistrate la TechSoup Suomi, sucursala regională a TechSoup Global.
 • Organizațiile trebuie să fie situate geografic în Finlanda, ca: (1) asociații non-profit (rekisteröity yhdistys), (2) fundații (säätiöt) sau (3) comunități religioase (uskonnollinen yhdyskunta).

Franța

 • Organizațiile trebuie să fie înregistrate la AdB Solidatech, sucursala regională a TechSoup Global.
 • Organizațiile trebuie să aibă caracter nonprofit sau non-guvernamental, să fie întemeiate conform legii privind asociațiile (association loi) din 1901, legii privind fundațiile (fondation loi) din 1987, Codului Civil local sau legii privind fondurile de înzestrare (fonds de dotation loi) 2008-776. În plus, trebuie să fie înregistrate în Journal Officiel des Associations (Monitorul oficial al asociațiilor) sau în orice altă publicație juridică franceză.

Germania

 • Organizațiile trebuie să fie înregistrate la Stifter-helfen.de, sucursala regională a TechSoup Global.
 • Organizațiile trebuie să fie: (1) corporații cu beneficii fiscale; (2) asociații care funcționează cu statut nonprofit, de utilitate publică sau (3) fundații care funcționează cu statut nonprofit, de utilitate publică.

Ghana

 • Organizațiile trebuie să fie înregistrate la TechSoup Ghana, sucursala regională a TechSoup Global.
 • Organizațiile trebuie înregistrate sau recunoscute de autoritățile relevante ca: (1) organizații caritabile; (2) organizații neguvernamentale (ONG-uri); (3) trusturi; sau (4) companiile cu răspundere limitată de garanție, care funcționează ca organizații nonprofit de utilitate publică.

Grecia

 • Organizațiile trebuie să fie înregistrate la TechSoup Grecia, sucursala regională a TechSoup Global.
 • Organizațiile trebuie să fie înregistrate sau recunoscute de autoritățile relevante ca: (1) fundații de utilitate publică (κοινωφελη ιδρυματα); (2) asociații caritabile (φιλανθρωπικών σωματείων); (3) asociații, fundații sau companii nonprofit civile care funcționează cu statut nonprofit, de utilitate publică; sau (4) comunități bisericești și religioase (εκκλησιαστικές και θρησκευτικές κοινότητες).

Hong Kong

 • Organizațiile trebuie să fie înregistrate la TechDonation, sucursala regională a TechSoup Global.
 • Entitățile trebuie să fie organizații nonprofit, neguvernamentale sau trusturi întemeiate prin înscris sau în altă manieră și aprobate ca având caracter caritabil conform secțiunii 88 din Inland Revenue Department (Ordonanța privind impozitul pe venit).

Ungaria

 • Organizațiile trebuie să fie înregistrate la CivilTech, sucursala regională a TechSoup Global.
 • Asociațiile (egyesületek), fundațiile (alapítványok) sau companiile nonprofit (nonprofit gazdasági társaságok) cărora le-a fost acordat statutul de utilitate publică de la Company Registry Court (Registrul Comerțului) competent și / sau de beneficiari civili înregistrați (regisztrált civil kedvezményezettek), recunoscuți ca eligibili pentru primirea unei valori de 1 % din impozitul plătit, conform secțiunii 4(1)(a) din Act CXXVI (Legea CXXVI) din 1996.

Islanda

 • Organizațiile trebuie să fie înregistrate la TechSoup Iceland, sucursala regională a TechSoup Global.
 • Organizațiile trebuie să fie înregistrate sau recunoscute de autoritățile relevante ca: (1) organizații non-guvernamentale ( félagasamtök ); (2) fundații private cu charter aprobat ( sjálfseignastofnanir með staðfesta skipulagsskrá ); sau (3) organizații de examinare a vieții religioase și generale ( trúfélög og lífsskoðunarfélög).

India

 • Organizațiile trebuie să fie înregistrate la BigTech, sucursala regională a TechSoup Global.
 • Organizațiile trebuie să fie societăți înregistrate, trusturi sau companii înființate în baza secțiunii 8 (fosta secțiune 25) ȘI să dețină o înregistrare validă conform Foreign Contribution Regulations Act (Legea privind reglementarea contribuțiilor străine) (FCRA).

Indonezia

 • Organizațiile trebuie să fie înregistrate la TechSoup Asia, sucursala regională a TechSoup Global.
 • Organizațiile trebuie să fie: (1) fundații (yayasan) aprobate ca entități juridice de Ministerul Legislației și al Drepturilor Omului; (2) asociații încorporate (perkumpulan) aprobate ca entități juridice de Ministerul Legislației și al Drepturilor Omului sau (3) organizații sociale (organisasi kemasyarakatan) înregistrate la Ministerul Afacerilor Interne, la guvernatorul provinciei sau la autoritățile locale.

Irlanda

 • Organizațiile trebuie să fie înregistrate la ENCLUDEit, sucursala regională a TechSoup Global.
 • Organizațiile trebuie să fie înregistrate sau recunoscute de autoritățile relevante ca: (1) organizații aprobate autorizate pentru scutire de impozite în ce privește donațiile; (2) organizații caritabile; (3) organizații sportive care beneficiază de scutiri de impozite sau (4) companii limitate de garanție care funcționează ca nonprofit, în beneficiul publicului.

Italia

 • Organizațiile trebuie să fie înregistrate la SocialTechno, sucursala regională a TechSoup Global.
 • Organizațiile trebuie să fie: (1) asociații (associazioni), fundații (fondazioni) sau cooperative sociale (società cooperativi) înregistrate ca organizații sociale nonprofit (organizzazioni non lucrative di utilità sociale – ONLUS); (2) ONG-uri internaționale (organizzazioni non governativa – ONG) înregistrate la Ministerul Afacerilor Externe și al Cooperării Internaționale; (3) organizații religioase (istituzioni religiose) sau (4) alte organizații care operează ca nonprofit, în beneficiul publicului.

Israel

 • Organizațiile trebuie să fie înregistrate la Rashi Foundation, sucursala regională a TechSoup Global.
 • Organizațiile trebuie să fie: (1) instituții publice pentru care s-au aprobat deduceri de taxe; (2) asociații care dețin un certificat de management corespunzător; (3) asociații; (4) fundații de utilitate publică care dețin un certificat de management corespunzător; (5) fundații de utilitate publică; (6) fundații publice; sau (7) fundații religioase.

Japonia

 • Organizațiile trebuie să fie înregistrate la TechSoup Japonia, sucursala regională a TechSoup Global.
 • Organizațiile trebuie să fie: (1) societăți nonprofit specificate (ONP), certificate de administrația orașului sau de autoritățile la nivelul prefecturii; (2) societăți de protecție socială, aprobate de administrația orașului, de autoritățile la nivelul prefecturii și/sau de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției sociale; (3) asociații și fundații de interes public autorizate de Comisia pentru interes public sau (4) asociații încorporate generale, de tip nonprofit, conform Legii privind impozitul pe profit

Kenya

 • Organizațiile trebuie să fie înregistrate la TechSoup Kenya, sucursala regională a TechSoup Global.
 • Organizațiile trebuie să fie: (1) organizații nonguvernamentale înregistrate (sau scutite de înregistrare) la Consiliul de Coordonare a ONG-urilor; (2) companii limitate de garanție, înregistrate la Registrul Companiilor; (3) societăți înregistrate (sau scutite de înregistrare) la Registrul Societăților, care operează ca nonprofit, în beneficiul publicului; (4) trusturi înregistrate la Ministerul Terenurilor, Locuințelor și Dezvoltării Urbane sau (5) organizații comunitare înregistrate la Ministerul Muncii, Siguranței Sociale și Serviciilor, care operează ca nonprofit, în beneficiul publicului.

Coreea

 • Organizațiile trebuie să fie înregistrate la TechSoup Korea, sucursala regională a TechSoup Global.
 • Organizațiile trebuie să funcționeze cu statut nonprofit și neguvernamental, de utilitate publică și să fie eligibile pentru primirea de donații deductibile de la impozitare. Sunt incluse următoarele: organizații înregistrate în conformitate cu Legea privind asistența pentru organizații nonprofit sau neguvernamentale (비영리민간단체지원법); corporații de interes public (공익법인); fundații de asistență socială (공익법인); cooperative sociale (사회적협동조합) și asociații sociale de cooperare (사회적협동조합연합회) și organizații care dețin codurile de autorizare de district sau de companie 82 sau 80.

Letonia

 • Organizațiile trebuie să fie înregistrate la TechSoup Letonia, sucursala regională a TechSoup Global.
 • Organizațiile trebuie să fie înregistrate la autoritățile guvernamentale relevante ca: (1) organizații de utilitate publică (sabiedriskā labuma organizācijas); (2) asociații (biedrību) și fundații (nodibinājumu) sau (3) organizații religioase.

Lituania

 • Organizațiile trebuie să fie înregistrate la TechSoup Lituania, sucursala regională a TechSoup Global.
 • Organizațiile trebuie înregistrate sau recunoscute de autoritățile relevante ca: (1) organizații cu statut de beneficiar; (2) organizații de caritate și cu fonduri de sponsorizare; (3) instituții publice; (4) asociații care funcționează ca organizații nonprofit de utilitate publică; sau (5) organizații religioase.

Luxemburg

 • Organizațiile trebuie să fie: (1) organizații de utilitate publică; (2) asociații și fundații nonprofit; (3) societăți cu impact social, cu 100 % acțiuni de impact sau (4) organizații nonprofit internaționale.

Macau

 • Organizațiile trebuie să fie înregistrate la TechDonation, sucursala regională a TechSoup Global.
 • Organizațiile trebuie să fie: (1) asociații (社團) înregistrate la Biroul de servicii de identificare (身份證明局), având o cerere de subvenție aprobată de Biroul de Asistență Socială, Biroul pentru Educație și Tineret sau de Biroul pentru Muncă.

Malaysia

 • Organizațiile trebuie să fie înregistrate sau recunoscute de autoritățile relevante ca: (1) organizații non-guvernamentale și instituții eligibile pentru cadouri deductibile din impozit; (2) fonduri caritabile; (3) societăți de tineret; (4) societăți care operează ca nonprofit, în beneficiul publicului; (5) societăți limitate de garanție care operează ca nonprofit, în beneficiul publicului; (6) fonduri de înzestrare islamice sau (7) moschei.

Malta

 • Organizațiile trebuie să fie înregistrate la TechSoup Malta, sucursala regională a TechSoup Global.
 • Organizațiile trebuie să fie înregistrate sau recunoscute de autoritățile relevante ca: (1) organizații filantropice scutite de taxe ori cluburi nonprofit sau (2) organizații voluntare (VO).

Mexic

 • Organizațiile trebuie să fie înregistrate sau recunoscute de autoritățile relevante ca: (1) beneficiari autorizați de donații; (2) organizații CLUNI; (3) alte organizații private caritabile sau de asistență care operează ca nonprofit, în beneficiul publicului sau (4) asociații religioase.

Țările de Jos

 • Organizațiile trebuie să fie înregistrate la TechSoup Nederland, sucursala regională a TechSoup Global.
 • Organizațiile trebuie înregistrate sau recunoscute de autoritățile relevante ca: (1) asociații (verenigingen) sau fundații (stichtingen) cu statut de organizație de utilitate publică (Algemeen Nut Beogende Instelling – ANBI); (2) asociații sau fundații care funcționează în alt mod ca organizații nonprofit de utilitate publică; sau (3) biserici și alte organizații religioase (kerktenootschappen en hun zelfstandige onderdelen).

Noua Zeelandă

 • Organizațiile trebuie să fie înregistrate la TechSoup Noua Zeelandă, sucursala regională a TechSoup Global.
 • Organizațiile trebuie să fie înregistrate sau recunoscute de autoritățile relevante și să se afle în Noua Zeelandă sau în Tokelau ca: (1) organizații caritabile; (2) organizații care primesc donații sau (3) organizații nonprofit scutite de plata impozitelor.

Nigeria

 • Organizațiile trebuie să fie înregistrate la TechSoup Nigeria, sucursala regională a TechSoup Global.
 • Organizațiile trebuie înregistrate sau recunoscute de autoritățile relevante ca: (1) organizații care sunt stabilite ca fiind eligibile pentru donații deductibile fiscal; (2) asociații cu fideiusori încorporați ale unei persoane juridice; sau (3) companii cu răspundere limitată de garanție, care funcționează ca organizații nonprofit de utilitate publică.

Norvegia

 • Organizațiile trebuie să fie înregistrate la TechSoup Norge, sucursala regională a TechSoup Global.
 • Organizațiile trebuie să fie: companii (selskaper), fundații (stiftelser), asociații (sammenslutninger) sau comunități religioase (livssynssamfunn) eligibile pentru primirea de donații deductibile de la impozitare, conform secțiunii 6-50 din Legea norvegiană privind impozitul (Lov om skatt av formue og inntekt) (Skatteloven); și/sau companii, fundații, asociații sau comunități religioase înscrise în Registrul de voluntariat (Frivillighetsregisteret).

Pakistan

 • Organizațiile trebuie să fie înregistrate la TechSoup Pakistan, sucursala regională a TechSoup Global.
 • Organizațiile trebuie să fie înregistrate sau recunoscute de autoritățile relevante ca: (1) organizații nonprofit aprobate (NPO); (2) asociații cu scopuri caritabile și nonprofit (companii din secțiunea 42); (3) societăți; (4) agenții de asistență socială bazate pe voluntariat sau (5) organizații non-guvernamentale internaționale (INGO).

Peru

 • Organizațiile trebuie să fie înregistrate la TechSoup Peru, sucursala regională a TechSoup Global.
 • Organizațiile trebuie înregistrate sau recunoscute de autoritățile relevante ca: (1) asociații și fundații aprobate pentru donații deductibile fiscal; sau (2) alte asociații, fundații sau comitete.

Filipine

 • Organizațiile trebuie să fie înregistrate sau recunoscute de autoritățile relevante ca: (1) beneficiari ai donațiilor; sau ca (2) alte corporații nelistate la bursă care funcționează ca organizații nonprofit de utilitate publică.

Polonia

 • Organizațiile trebuie să fie înregistrate la Technologie.org.pl, sucursala regională a TechSoup Global.
 • Organizațiile trebuie înregistrate sau recunoscute de autoritățile relevante ca: (1) organizații de utilitate publică; (2) fundații care funcționează în beneficiul public; (3) asociații care funcționează în interes public; sau (4) organizații religioase.

Portugalia

 • Organizațiile trebuie să fie înregistrate la TechSoup Portugalia, sucursala regională a TechSoup Global.
 • Organizațiile trebuie să fie: (1) entități juridice de utilitate publică; (2) instituții private pentru solidaritate socială; (3) organizații non-guvernamentale; (4) organizații religioase sau (5) organizații non-guvernamentale de cooperare pentru dezvoltare.

Puerto Rico

 • Organizațiile trebuie să fie validate de TechSoup.
 • Organizațiile trebuie să aibă sediul în Puerto Rico și să fie recunoscute de Internal Revenue Service din SUA ca scutite de plata impozitului federal pe venit în baza Secțiunii 501(c)(3) din Codul administrației fiscale americane (IRC).

România

 • Organizațiile trebuie să fie înregistrate la techsoup.ro, sucursala regională a TechSoup Global.
 • Organizațiile trebuie să fie înregistrate ca asociații, fundații, federații sau asociații religioase și să funcționeze cu statut nonprofit, de utilitate publică.

Rusia

Notă: partenerul nostru de validare a organizațiilor nonprofit, TechSoup, nu validează momentan organizații nonprofit din Rusia. În acest moment nu putem accepta solicitări noi.

 • Organizațiile trebuie să fie înregistrate la TeploDigital, sucursala regională a TechSoup Global.
 • Organizațiile trebuie să fie (1) organizații non-comerciale sau (2) organizații non-comerciale internaționale.

Serbia

 • Organizațiile trebuie să fie eligibile să primească contribuții deductibile din impozit, așa cum sunt descrise în Articolul 15 din Legea privind impozitul pe profit corporativ și/sau alte organizații (cum ar fi fundații, asociații și fonduri de înzestrare) care operează ca nonprofit, în beneficiul publicului.

Singapore

 • Organizațiile trebuie să fie înregistrate la TechSoup Asia, sucursala regională a TechSoup Global.
 • Organizațiile trebuie să fie înregistrate sau recunoscute de autoritățile relevante ca: (1) instituții cu caracter public (IPC); (2) organizații caritabile sau alte organizații care funcționează ca organizații nonprofit, de interes public, inclusiv (3) trusturi caritabile înregistrate ca persoană juridică; (4) societăți sau (5) societăți cu răspundere limitată de garanție.

Slovacia

 • Organizațiile trebuie să fie înregistrate la TechSoup Slovacia, sucursala regională a TechSoup Global.
 • Entitățile trebuie să fie: organizații nonprofit, fundații sau alte fonduri decât cele de investiții, înregistrate la Ministry of Interior (Ministerul de Interne); asociații civile înregistrate la Central Register (Registrul Central) (excepție făcând Odborové organizácie a zamestnávateľské organizácie, Združenia s potvrdenou činnosťou și Živnostenské spoločenstvá); Slovak Red Cross (Crucea Roșie Slovacă) sau entități juridice înființate de biserici și de organizații religioase.

Slovenia

 • Organizațiile trebuie să fie înregistrate la TechSoup Slovenija, sucursala regională a TechSoup Global.
 • Organizațiile trebuie să fie organizații nonprofit sau neguvernamentale create ca asociații, fundații sau institute private autorizate să activeze în domeniul serviciilor de utilitate publică sau comunități religioase înregistrate la Ministerul Culturii.

Africa de Sud

 • Organizațiile trebuie să fie înregistrate la SANGOTeCH, sucursala regională a TechSoup Global.
 • Organizațiile trebuie să fie: (1) organizații de utilitate publică înființate conform Secțiunii 18A; (2) organizații de utilitate publică; (3) organizații nonprofit; (4) companii nonprofit cu statut nonprofit, în beneficiul public sau (5) trusturi care funcționează cu statut nonprofit, în beneficiul public.

Spania

 • Organizațiile trebuie să fie înregistrate la Ilunion Consultoría, sucursala regională a TechSoup Global.
 • Organizațiile trebuie să fie înregistrate sau recunoscute de autoritățile relevante ca: (1) organizații de utilitate publică; (2) entități nonprofit; (3) alte organizații, cum ar fi asociații, cluburi / federații sportive, fundații sau cooperative nonprofit / pentru inițiativă socială, care funcționează cu statut nonprofit de utilitate publică; sau (4) entități religioase.

Suedia

 • Organizațiile trebuie să fie înregistrate la TechSoup Sverige, sucursala regională a TechSoup Global.
 • Organizațiile trebuie să funcționeze cu statut nonprofit, de utilitate publică, drept: (1) asociații, (2) fundații sau (3) comunități religioase.

Elveția

 • Organizațiile trebuie să fie înregistrate la Stifter-helfen.ch, sucursala regională a TechSoup Global.
 • Organizațiile trebuie să funcționeze cu statut nonprofit, de utilitate publică, ca: (1) fundații; (2) asociații; sau (3) corporații care beneficiază de scutire de impozit.

Taiwan

 • Organizațiile trebuie să fie înregistrate la TechSoup Taiwan, sucursala regională a TechSoup Global.
 • Entitățile trebuie să fie: organizații nonprofit sau neguvernamentale, deținătoare ale unui Certificat de entitate juridică autentificat la notar și autorizate de un departament al Guvernului central; sau organizații locale autorizate de guvernul regional al orașului sau județului aferent.

Tanzania

 • Organizațiile trebuie să fie înregistrate la TechSoup Tanzania, sucursala regională a TechSoup Global.
 • Organizațiile trebuie înregistrate sau recunoscute de autoritățile relevante ca: (1) organizații caritabile aprobate pentru donații deductibile fiscal; (2) organizații neguvernamentale; sau (3) organizații religioase.

Thailanda

 • Organizațiile trebuie să fie înregistrate la TechSoup Asia, sucursala regională a TechSoup Global.    
 • Organizațiile trebuie să fie înregistrate sau recunoscute de autoritățile relevante ca: (1) organizații scutite de plata impozitului; (2) organizații de utilitate publică; (3) fundații sau asociații sau (4) ONG-uri străine.

Turcia

 • Organizațiile trebuie să fie înregistrate la TechSoup Turkiye, sucursala regională a TechSoup Global.
 • Organizațiile trebuie înregistrate sau recunoscute de autoritățile relevante ca: (1) fundații scutite de plata impozitului; (2) asociații; (3) fundații sau (4) cooperative sociale care operează în scopuri nonprofit în interes public.

Ucraina

 • Organizațiile trebuie să fie înregistrate la TechSoup Ucraina, sucursala regională a TechSoup Global.
 • Organizațiile trebuie să fie: (1) organizații caritabile; (2) asociații publice; (3) organizații religioase sau (4) organizații nonprofit internaționale.

Regatul Unit (inclusiv Anglia și Țara Galilor, Scoția, Irlanda de Nord

 • Organizațiile trebuie să fie înregistrate la tt-exchange, sucursala regională a TechSoup Global.
 • Organizațiile trebuie înregistrate sau recunoscute de autoritățile relevante ca: (1) instituții caritabile înregistrate; sau (2) instituții caritabile ori biserici scutite de taxele aplicate de HMRC.

Statele Unite ale Americii

 • Organizațiile trebuie să fie recunoscute de IRS drept organizații scutite de plata impozitelor conform secțiunii 501(c)(3) în scopuri caritabile, educaționale, religioase, literare, științifice sau de altă natură.
 • Organizațiile sponsorizate fiscal nu sunt eligibile pentru programul Google pentru organizații nonprofit.
 • Organizațiile, cum ar fi bisericile, care sunt considerate în mod automat scutite de impozit beneficiind de scutire de grup trebuie să fie recunoscute de IRS (Administrația Fiscală) ca fiind scutite de plata impozitelor conform secțiunii 501(c)(3) pentru a participa la programul Google pentru organizații nonprofit.
 • Organizațiile trebuie să fie validate de TechSoup.

Vietnam

 • Organizațiile trebuie să fie înregistrate sau recunoscute de autoritățile relevante ca: (1) entități de asistență socială private; (2) fonduri sociale și fonduri de caritate; (3) ONG-uri internaționale; (4) organizații religioase; sau organizații care funcționează ca organizații nonprofit de utilitate publică drept (5) asociații; sau (6) organizații științifice și tehnologice.
A fost util?
Cum putem să îmbunătățim această pagină?
Căutare
Ștergeți căutarea
Închideți căutarea
Aplicații Google
Meniu principal
Căutaţi în Centrul de ajutor
false
false