Căutare
Ștergeți căutarea
Închideți căutarea
Aplicații Google
Meniu principal

Criterii de eligibilitate

Organizațiile care îndeplinesc următoarele criterii sunt eligibile pentru a participa la programul Google pentru organizații non-profit:

 1. sunt înregistrate ca organizații caritabile într-una dintre țările enumerate mai jos. Toate organizațiile trebuie să fie înregistrate la partenerul local TechSoup din țara lor și trebuie să fie validate ca organizații non-profit. Vedeți detaliile mai jos.
 2. nu trebuie să fie:
  • entitate sau organizație guvernamentală;
  • spital sau organizație de asistență medicală
  • școală, centru de îngrijire a copiilor, instituție academică sau universitate (sucursalele filantropice ale organizațiilor educaționale sunt eligibile). Pentru a afla mai multe despre programele Google dedicate instituțiilor de învățământ, accesați Google for Education.
 3. îndeplinesc cerințele detaliate în țara lor (dați clic pe săgeata în jos albastră pentru a vedea cerințele din fiecare țară): Australia
  • Organizațiile trebuie să fie înregistrate la Connecting Up, sucursala regională a TechSoup Global.
  • Organizațiile trebuie să fie organizații neguvernamentale non-profit scutite de impozitul pe venit (ITE), conform definiției date de Australian Charities and Nonprofits Commission (ACNC) (Comisia australiană pentru organizații caritabile și non-profit) și/sau de Australian Taxation Office (ATO) (Autoritatea fiscală australiană).
  Austria
  • Organizațiile trebuie să fie înregistrate la Stifter-helfen.at, sucursala regională a TechSoup Global.
  • Organizațiile eligibile includ organizații sau entități speciale care funcționează ca organizații non-profit și care desfășoară activități de utilitate publică, putând avea următoarele forme de organizare:
   • fundații (stiftungen);
   • asociații (vereine);
   • corporații:
    • societăți cu răspundere limitată non-profit (gemeinnützige gesellschaften mit beschränkter Haftung – gGmbH);
    • corporații non-profit (gemeinnützige aktiengesellschaften – gAG);
    • corporații de drept public (körperschaften des öffentlichen Rechts – KdÖR);
   • cooperative (gemeinnützige genossenschaften – gGen).
  Belgia
  • Organizațiile trebuie să fie înregistrate la SOCIALware, sucursala regională a TechSoup Global.
  • Organizațiile trebuie să fie:
   • asociații non-profit;
   • asociații internaționale non-profit;
   • fundații private;
   • fundații de utilitate publică.
  Botswana
  • Organizațiile trebuie să fie înregistrate la SANGOTeCH, sucursala regională a TechSoup Global.
  • Organizațiile trebuie să fie:
   • societăți/organizații non-profit (ONP) înregistrate în prezent la Registrar of Societies (Registrul Societăților) de pe lângă Department of Civil and National Registration (Departamentul Registrelor Civile și Naționale) al Ministry of Labour and Home Affairs (Ministerului Muncii și Afacerilor Interne), în conformitate cu Secțiunea 6(1) din Societies Act (Legea Societăților) din anul 1972, cu modificările ulterioare;
   • societăți înregistrate la Registrar of Companies and Intellectual Property (ROCIP) (Registrul Comerțului și Proprietății intelectuale) din cadrul Ministry of Trade and Industry (MTI) (Ministerului pentru Comerț și Industrie) și să presteze activitățile descrise în Secțiunea 31 din Companies Act (Legea Societăților Comerciale) din anul 2007, cu modificările ulterioare;
   • trusturi înregistrate la Registrar of Deeds (Registrul Actelor) în conformitate cu Deeds Registry Act (Legea privind Registrul Actelor) din 1960, cu modificările ulterioare și care funcționează ca organizații non-profit de utilitate publică.
  Brazilia
  • Organizațiile trebuie să fie înregistrate la TechSoup Brazilia, sucursala regională a TechSoup Global.
  • Organizațiile trebuie să fie:
   • asociații și fundații private cu una dintre următoarele denumiri speciale:
    • Organizații de interes public ale societății civile (Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP);
    • organizații cu statut federal de utilitate publică (Entidades de Utilidade Pública Federal - UPF);
    • organizații sociale (Organizações Sociais - OS);
    • entități certificate de asistență socială (Entidade Benficente de Assistência Social detentora do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS);
   • asociații care funcționează ca organizații non-profit de utilitate publică.
  Bulgaria
  • Organizațiile trebuie să fie înregistrate la TechSoup Bulgaria, sucursala regională a TechSoup Global.
  • Organizațiile trebuie să fie:
   • asociații (сдружения) și fundații (фондации) înregistrate ca entități juridice nonprofit (NPLE) care prestează activități de utilitate publică (юридически лица с нестопанска цел в обществена полза) descrise în Registrul central al Ministerului Justiției conform Capitolului 3 din Legea privind entitățile juridice non-profit, cu modificările ulterioare.
  Canada
  • Organizațiile trebuie să fie înregistrate la TechSoup Canada, sucursala regională a TechSoup Global.
  • Organizațiile trebuie să fie înregistrate ca organizații caritabile federale, organizații nonprofit federale sau organizații non-profit provinciale.
  Chile
  • Organizațiile trebuie să fie înregistrate la CDI Chile, sucursala regională a TechSoup Global.
  • Organizațiile trebuie să fie:
   • corporații (corporaciones) și fundații de utilitate publică (fundaciones de beneficencia pública) înregistrate la Ministerul Justiției și care operează în mod activ ca instituții non-profit, inclusiv colaboratorii acreditați (colaboradores acreditados) ai Serviciului Național pentru Tineret (Servicio Nacional de Menores - SENAME);
   • consilii de cartier (las juntas de vecinos) și organizații comunitare (las organizaciones comunitarias) înregistrate în municipiile respective;
   • comunități indigene (Comunidades Indígenas) înregistrate la Corporația Națională pentru Dezvoltarea Comunităților Indigene (La Corporación Nacional de Desarrollo Indígena - CONADI).
  Columbia
  • Organizațiile trebuie să fie înregistrate la MAKAIA, sucursala regională a TechSoup Global.
  • Organizațiile trebuie să fie:
   • organizații eligibile să beneficieze de donații deductibile fiscal în temeiul articolului 125.2 din Codul Fiscal columbian (Estatuto Tributario de los impuestos administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales); sau
   • organizații recunoscute de autoritățile naționale sau locale ca entități non-profit, putând avea următoarele forme de organizare:
    • asociații non-profit (asociaciones sin fines de lucro);
    • corporații non-profit (corporaciones sin fines de lucro); sau
    • fundații (fundaciones).
  Croația
  • Organizațiile trebuie să fie înregistrate la TechSoup Balkans, sucursala regională a TechSoup Global.
  • Organizațiile trebuie să fie:
   • fundații și fonduri (zakladama i fundacijama) înființate în temeiul Legii privind fundațiile și fondurile;
   • asociații (udruga) înregistrate în Register of Associations (Registrul Asociațiilor), înființate în conformitate cu Legea privind asociațiile și care funcționează ca organizații non-profit de utilitate publică;
   • comunități religioase (vjerskih zajednicama) înregistrate la Ministry of Public Administration (Ministerul Administrației Publice).
  Republica Cehă
  • Organizațiile trebuie să fie înregistrate la TechSoup Česká republika, sucursala regională a TechSoup Global.
  • Organizațiile trebuie să fie clasificate ca fiind una dintre următoarele:
   • asociații înregistrate conform legii nr 89/2012, §§ 214-302;
   • institute înregistrate conform legii nr 89/2012, §§ 402-418;
   • fundații înregistrate conform legii nr 89/2012, §§ 306-393;
   • fonduri înregistrate conform legii nr 89/2012, §§ 394-401;
   • corporații de utilitate publică (PBC) înregistrate conform legii nr 248/1995, cu modificările ulterioare;
   • persoane juridice înființate de biserici și organizații religioase conform legii nr 3/2002.
  Danemarca
  • Organizațiile trebuie să fie înregistrate la TechSoup Danmark, sucursala regională a TechSoup Global.
  • Organizațiile trebuie să fie:
   • asociații, fundații, instituții și comunități religioase aprobate de Ministry of Taxation (Ministerul de Finanțe) pentru a primi donații deductibile fiscal în conformitate cu secțiunile 8 A și 12 (3) din Act on Assessment of Income Tax to the State (Legea privind impunerea pentru impozitul pe venit datorat statului) (Legea privind impunerea) sau
   • organizații care nu figurează în lista de la Ministry of Taxation (Ministerul de Finanțe) ca organizații eligibile pentru donații deductibile fiscal (inclusiv organizațiile din Groenlanda) ale căror acte de înființare indică faptul că organizația funcționează ca organizație non-profit de utilitate publică.
  Finlanda
  • Organizațiile trebuie să fie înregistrate la TechSoup Suomi, sucursala regională a TechSoup Global.
  • Organizațiile trebuie să fie organizații non-profit înregistrate la National Board of Patents and Registrations (Oficiul Național pentru Brevete și Înregistrări având una dintre următoarele forme de organizare:
   • asociații non-profit reglementate de Associations Act (Legea Asociațiilor) (26.5.1989/503, Yhdistyslaki), cu modificările ulterioare;
   • fundații non-profit reglementate de Foundations Act (Legea Fundațiilor) (109/1930, Säätiölaki), cu modificările ulterioare sau
   • comunități religioase reglementate de Freedom of Religion Act (Legea privind libertatea de credință) (06.6.2003/453, Uskonnonvapauslaki), cu modificările ulterioare și
   • să fie situate geografic în Finlanda, inclusiv în Insulele Åland.
  Franța
  • Organizațiile trebuie să fie înregistrate la AdB Solidatech, sucursala regională a TechSoup Global.
  • Organizațiile trebuie să fie asociații în conformitate cu Actul din 1 iulie 1901 sau fundații în conformitate cu articolul 8 din Actul din 23 iulie 1987.
  Germania
  • Organizațiile trebuie să fie înregistrate la Stifter-helfen.de, sucursala regională a TechSoup Global.
  • Organizațiile trebuie să fie clasificate ca fiind una dintre următoarele:
   • organizații cu unul dintre următoarele tipuri de statut de utilitate publică în conformitate cu Codul fiscal german „Abgabenordnung” (paragraful 51 și următoarele AO):
    • statut de utilitate publică (gemeinnützige Zwecke);
    • statut de organizație de binefacere (mildtätigeZwecke);
    • statut de organizație religioasă (kirchliche Zwecke).
   • organizații care funcționează ca entități non-profit, conform secțiunii 1, putând avea, dar fără a se limita la, următoarele forme de organizare juridică:
    • asociații (Vereine);
    • fundații (Stiftungen).
  Hong Kong
  • Organizațiile trebuie să fie înregistrate la TechDonation, sucursala regională a TechSoup Global.
  • Organizațiile trebuie să fie instituții de caritate (慈善 機構) sau trusturi publice (慈善 信託) scutite de impozite de către autoritățile fiscale (稅務局) în conformitate cu secțiunea 88 din Ordonanța privind impozitul pe venit, cap. 112.
  Ungaria
  • Organizațiile trebuie să fie înregistrate la CivilTech, sucursala regională a TechSoup Global.
  • Organizațiile trebuie să fie clasificate ca fiind una dintre următoarele:
   • asociații (egyesületek) sau fundații (alapítványok) cărora le-a fost acordat statutul de organizație de utilitate publică (Közhasznú szervezet) de instanța competentă; sau
   • societăți non-profit cărora le-a fost acordat statutul de organizație de utilitate publică de către Company Registry Court (Registrul Comerțului) competent.
  India
  • Organizațiile trebuie să fie înregistrate la BigTech, sucursala regională a TechSoup Global.
  • Organizațiile trebuie să fie clasificate ca fiind una dintre următoarele:
   • organizații înregistrate conform secțiunilor 12A și/sau 80G din Legea privind impozitul pe venit;
   • organizații înregistrate sub una dintre următoarele forme juridice:
    • societăți înregistrate conform Legii privind înregistrarea societăților din 1860;
    • trusturi de caritate publică în conformitate cu Legea indiană privind trusturile din 1882;
    • societăți înființate conform secțiunii 8 din Companies Act (Legea Societăților Comerciale) din 2013 (anterior, societăți înființate conform secțiunii 25 din Companies Act (Legea Societăților Comerciale) din 1956).
    • NOTĂ: numai organizațiile ce dețin certificat de înregistrare valabil conform Foreign Contribution Regulation Act (FCRA) (Legea privind reglementarea contribuțiilor externe) din 2010 pot primi contribuții externe.
  Indonezia
  • Organizațiile trebuie să fie înregistrate la TechSoup Asia, sucursala regională a TechSoup Global.
  • Organizațiile trebuie să fie clasificate ca fiind una dintre următoarele:
   • fundații (Yayasan) aprobate ca entități juridice de către Ministry of Law and Human Rights (Ministerul Justiției și Drepturilor Omului) în temeiul Legii nr 16/2001, cu modificările ulterioare și al Legii 17/2013 privind organizațiile sub formă de societăți;
   • asociații încorporate (Perkumpulan) aprobate ca entități juridice de către Ministry of Law and Human Rights (Ministerul Justiției și Drepturilor Omului) în temeiul Staatsblad 1870/64 și al Legii nr 17/2013 privind organizațiile sub formă de societăți, în consultare cu agenția guvernamentală relevantă;
   • organizații sub formă de societăți (organisasi kemasyarakatan) înregistrate la Ministry of Home Affairs (Ministerul Afacerilor Interne), guvernatorul provinciei sau autoritățile locale în conformitate cu Legea nr 17/2013 privind organizațiile sub formă de societăți.
  Israel
  • Organizațiile trebuie să fie înregistrate la NPTech, sucursala regională a TechSoup Global.
  • Organizațiile trebuie să fie:
   • instituții publice eligibile să beneficieze de impozit preferențial în conformitate cu articolul 46 litera (a) din Income Tax Ordinance (Ordonanța privind impozitul pe venit);
   • instituții publice eligibile să beneficieze de scutiri la plata impozitelor în conformitate cu articolul 9 alineatul (2) litera (b) din Income Tax Ordinance (Ordonanța privind impozitul pe venit), putând avea următoarele forme juridice:
    • asociații înregistrate la Registrar of Amutot (Registrul Amutot) și care dețin un Certificat de management corespunzător din partea acestuia conform Law of Association (Legii Asociațiilor) din 1980;
    • asociații înregistrate la Registrar of Amutot (Registrul Amutot) în conformitate cu Law of Association (Legea Asociațiilor) din 1980;
    • fundații și companii de utilitate publică înregistrate la Companies Registrar (Registrul Societăților) în conformitate cu Companies Law (Legea societăților comerciale) din 1999;
    • fundații publice înregistrate la Registrar of Endowments (Registrul Fundațiilor) în temeiul articolelor 25-31 din Trust Law (Legea privind Trusturile) din 1979;
   • fundații religioase care conform unei instanțe religioase sunt exceptate de la cerințele din Trust Law (Legea privind Trusturile) din 1979.
  Italia
  • Organizațiile trebuie să fie înregistrate la SocialTechno, sucursala regională a TechSoup Global.
  • Organizațiile trebuie să fie clasificate ca fiind una dintre următoarele:
   • birourile italiene ale organizațiilor neguvernamentale (organizzazioni non governativa - ONG) înregistrate la Ministerul Afacerilor Externe și Cooperării Internaționale (Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale);
   • asociații (associazioni), fundații (fondazioni) și cooperative sociale (società cooperative) înregistrate ca organizații non-profit de utilitate socială (organizzazioni non lucrative di utilità sociale – ONLUS) pe lângă autoritățile fiscale regionale relevante (Direzione Regionale delle Entrate - DRE);
   • organizații religioase (istituzioni religiose) înregistrate la Agenția Națională de Administrare Fiscală (Agenzia delle Entrate);
   • alte organizații care funcționează ca organizații non-profit de utilitate publică, putând avea următoarele forme de organizare:
    • asociații (associazioni);
    • fundații (fondazioni);
    • organizații de promovare socială (associazioni di promozione sociale);
    • cooperative sociale (società cooperative);
    • consorții (consorzi) ale organizațiilor de mai sus.
  Irlanda
  • Organizațiile trebuie să fie înregistrate la ENCLUDEit, sucursala regională a TechSoup Global.
  • Organizațiile trebuie să fie clasificate ca fiind una dintre următoarele:
   • organizații înregistrate la Charities Regulator Authority (Autoritatea de Reglementare a Organizațiilor Caritabile) (CRA) în conformitate cu Charities Act (Legea privind Organizațiile Caritabile) din 2009;
   • organisme sportive care beneficiază de scutire de impozit pentru jocuri și activități sportive, acordată de Office of the Revenue Commissioners (Oficiul Inspectorilor Fiscali) în conformitate cu Taxes Consolidation Act (Legea privind consolidarea impozitelor) din 1997;
   • alte organizații care desfășoară activități de utilitate publică, ca organizații non-profit, care pot include societățile cu răspundere limitată de garanții.
  Japonia
  • Organizațiile trebuie să fie înregistrate la TechSoup Japonia, sucursala regională a TechSoup Global.
  • Organizațiile trebuie să fie înregistrate sub formă de corporații specifice non-profit, corporații de interes public sau corporații de asistență socială.
  Kenya
  • Organizațiile trebuie să fie înregistrate la TechSoup Kenya, sucursala regională a TechSoup Global.
  • Organizațiile trebuie să fie:
   • organizații neguvernamentale (ONG-uri) sau organizații de utilitate publică (OUP-uri) înregistrate (sau exceptate de la înregistrare) pe lângă autoritatea competentă conform prevederilor din NGO Coordination Act (Legea privind coordonarea ONG-urilor) sau Public Benefit Organisations Act (Legea privind organizațiile de utilitate publică), cu modificările ulterioare și cu condiția ca aceste organizații să fi fost înființate în mod legal, să aibă o situație juridică corespunzătoare și să respecte orice restricții și proceduri prevăzute de legislația aplicabilă;
   • societăți cu răspundere limitată de garanții, care sunt înregistrate la Registrar of Companies (Registrul Comerțului), sunt înființate în scopurile menționate în secțiunea 21 din Companies Act (Legea societăților comerciale), capitolul 486 din Laws of Kenya (Legislația din Kenya) și care funcționează ca organizații non-profit de utilitate publică;
   • societăți înregistrate (sau exceptate de la înregistrare) pe lângă autoritatea competentă conform prevederilor din Societies Act (Legea societăților), capitolul 108 din Laws of Kenya (Legislația din Kenya) și care funcționează ca organizație non-profit de utilitate publică;
   • trusturi înregistrate și înființate în scopurile prevăzute în secțiunea 3 (1) din Trustees (Perpetual Succession) Act (Legea privind fideiusorii (Succesiune perpetuă)), capitolul 164 din Laws of Kenya (Legislația din Kenya) sau
   • organizații comunitare (OC) înregistrate ca grupuri/proiecte de întrajutorare (cunoscute ca Harambee) pe lângă birourile regionale ale autorității competente și care funcționează ca organizații non-profit de utilitate publică.
  Coreea
  • Organizațiile trebuie să fie înregistrate la TechSoup Korea, sucursala regională a TechSoup Global.
  • Organizațiile trebuie să fie:
   • organizații non-profit sau neguvernamentale de utilitate publică, eligibile să primească donații deductibile fiscal în conformitate cu Legea privind taxele pentru corporații (법인 세법) și decretul de punere în aplicare;
   • organizații înregistrate în conformitate cu Legea privind asistența pentru organizații non-profit sau neguvernamentale (비영리 민간 단체 지원법);
   • corporații de interes public (공익법인) înființate conform Legii privind înființarea și funcționarea unei corporații de interes public (공익법인의 설립ㆍ운영에 관한 법률);
   • fundații de asistență socială (사회복지법인) autorizate conform Legii privind asistența socială (사회복지사업법);
   • cooperative sociale (사회적 협동 조합) și asociații sociale de cooperare (사회적 협동 조합 연합회) autorizate în conformitate cu Legea cadru privind cooperativele (협동 조합 기본법);
   • organizații non-profit de utilitate publică cu unul dintre următoarele domenii de activitate sau coduri de autorizare de district reflectate în Certificatul privind numărul de înregistrare fiscală pentru organizațiile non-profit (고유 번호증):
   • 82: sediu central și sucursale ale unei entități corporatiste non-profit;
   • 89: entități religioase.
  Luxemburg
  • Organizațiile trebuie să fie înregistrate la SOCIALware, sucursala regională a TechSoup Global.
  • Organizațiile trebuie să fie clasificate ca fiind una dintre următoarele:
   • asociații non-profit;
   • fundații.
  Macao
  • Organizațiile trebuie să fie înregistrate la TechDonation, sucursala regională a TechSoup Global.
  • Organizațiile trebuie să fie clasificate ca fiind una dintre următoarele:
   • asociații (社團) înregistrate la Biroul de servicii de identificare (身份 證明 局) având o cerere de subvenție aprobată de unul dintre următoarele organisme guvernamentale:
    • Biroul de Asistență Socială (社工 局);
    • Biroul pentru Educație și Tineret (教育 暨 青年 局);
    • Biroul pentru Muncă (勞工 事務 局)
     • asociații nesubvenționate ale căror documente de înființare indică faptul că funcționează ca organizații non-profit de utilitate publică.
  Malaysia
  • Organizațiile trebuie să fie înregistrate la TechSoup Asia, sucursala regională a TechSoup Global.
  • Organizațiile trebuie să fie clasificate ca fiind una dintre următoarele:
   • organizații și instituții neguvernamentale eligibile pentru cadouri deductibile, conform Consiliului Fiscal din Malaysia (Lembaga Hasil Dalam Negeri - LHDM) în conformitate cu secțiunile 44 (6) și 44 (7) din Income Tax Act (Legea impozitului pe venit) (ITA) din 1967;
   • alte organizații (i) care funcționează ca organizații non-profit de utilitate publică; (ii) înființate, prin statut, ca societăți sau companii și (iii) aprobate de o autoritate recunoscută (după caz), putând include următoarele forme de organizare:
    • societăți înregistrate la Registrar of Societies (Registrul Societăților) (ROS) în conformitate cu Societies Act (Legea Societăților) din 1966;
    • societăți cu răspundere limitată înregistrate la Registrul Societăților (ROC) în conformitate cu secțiunea 24 (1) din Legea Societăților Comerciale din 1965;
    • organizații înființate în conformitate cu un Act al Parlamentului.
  Mexic
  • Organizațiile trebuie să fie înregistrate la OSC Digital Cemefi, sucursala regională a TechSoup Global.
  • Organizațiile trebuie să fie recunoscute ca „Beneficiari autorizați de donații” (Donatarias Autorizadas), să fie înregistrate conform legii privind promovarea (organizații CLUNI) sau să fie instituții de asistență privată (instituciones de asistencia privada – IAP) sau echivalente.
  Țările de Jos
  • Organizațiile trebuie să fie înregistrate la TechSoup Nederland, sucursala regională a TechSoup Global.
  • Organizațiile trebuie să fie:
   • organizații scutite de plata impozitelor, având cel puțin unul dintre următoarele statute:
    • organizații de utilitate publică (Algemeen Nut Beogende Instelling - ANBI);
    • instituții de promovare a protecției sociale (Sociaal Belang Behartigende Instelling - SBBI);
   • organizații care prestează activități de interes public și care sunt înregistrate sub una dintre următoarele forme juridice:
    • fundații (stichtingen);
    • asociații (verenigingen);
   • societățile bisericești și diviziile independente ale acestora (kerkgenootschappen en hun zelfstandige onderdelen).
  Noua Zeelandă
  • Organizațiile trebuie să fie înregistrate la TechSoup Noua Zeelandă, sucursala regională a TechSoup Global.
  • Organizațiile trebuie să fie organizații caritabile înscrise în Charities Services Register (Registrul pentru servicii caritabile).
  Norvegia
  • Organizațiile trebuie să fie înregistrate la TechSoup Norge, sucursala regională a TechSoup Global.
  • Organizațiile trebuie să fie:
   • societăți, fundații, asociații și comunități religioase eligibile să primească donații deductibile fiscal în conformitate cu secțiunile 6-50 din Norwegian Tax Act (Legea norvegiană privind impozitul);
   • societăți, fundații, asociații și comunități religioase înregistrate în Register of Nonprofit Organizations (Registrul organizațiilor non-profit);
  • Organizațiile trebuie să fie situate geografic în Regatul Norvegiei, inclusiv în regiunile Svalbard și Jan Mayen.
  Filipine
  • Organizațiile trebuie să fie înregistrate la TechSoup Asia, sucursala regională a TechSoup Global.
  • Organizațiile trebuie să fie clasificate ca fiind una dintre următoarele:
   • înregistrate și înființate pe lângă Philippine Securities and Exchange Commission (Comisia pentru valori mobiliare în Filipine) („SEC”), ca organizații, fundații sau asociații (ONG-uri) nelistate la bursă, non-profit și neguvernamentale, acreditate de Philippine Council for NGO Certification (Consiliul filipinez pentru certificarea ONG-urilor) (PCNC) și înregistrate ca instituții beneficiare ale donațiilor pe lângă Bureau of Internal Revenue (Biroul Fiscal) (BIR);
   • înregistrate și înființate pe lângă SEC ca organizații nelistate la bursă, non-profit, având obiectivele prevăzute în secțiunea 88 din Corporation Code (Codul corporațiilor), ale căror documente de înființare indică faptul că funcționează ca organizații non-profit de utilitate publică.
  Polonia
  • Organizațiile trebuie să fie înregistrate la Technologie.org.pl, sucursala regională a TechSoup Global.
  • Organizațiile trebuie să fie clasificate ca fiind una dintre următoarele:
   • organizații de utilitate publică (Organizacja Pożytku Publicznego) înregistrate la Registrul Național (Krajowy Rejestr Sądowy - KRS) de pe lângă Ministerul Justiției; sau
   • fundații și asociații înregistrate la Registrul Național (Krajowy Rejestr Sądowy - KRS), care nu au statutul de organizație de utilitate publică.
  România
  • Organizațiile trebuie să fie înregistrate la techsoup.ro, sucursala regională a TechSoup Global.
  • Organizațiile trebuie să fie:
   • organizații înregistrate la Ministerul Justiției, care funcționează ca organizații non-profit în interes public și pot avea următoarele forme de organizare juridică:
    • asociații înregistrate în Registrul asociațiilor și fundațiilor, la biroul local abilitat al grefierului, conform Capitolului 1 din legea 26/2000, în forma sa amendată;
    • fundații înregistrate în Registrul asociațiilor și fundațiilor, la biroul local abilitat al grefierului, conform Capitolului 2 din legea 26/2000, în forma sa amendată sau
    • federații alcătuite din două sau mai multe asociații ori fundații înregistrate în Registrul federațiilor, la biroul local abilitat al grefierului, conform Capitolului 5 din legea 26/2000, în forma sa amendată;
   • asociații religioase înregistrate în Registrul asociațiilor religioase al Ministerului Culturii și al Patrimoniului Național, conform legii 489/2006 și conform ordinului MCC 2274/2007.
  Rusia
  • Organizațiile trebuie să fie înregistrate la InfoDonor, sucursala regională a TechSoup Global.
  • Organizațiile trebuie să fie clasificate ca fiind una dintre următoarele:
   • organizații necomerciale (ONC) înregistrate la Ministerul Justiției sau la departamentele regionale și în Unified State Register of Legal Entities (Registrul Unic de Stat pentru entități juridice);
   • subdiviziuni structurale ale organizațiilor străine neguvernamentale și necomerciale (FNNO).
  Singapore
  • Organizațiile trebuie să fie înregistrate la TechSoup Asia, sucursala regională a TechSoup Global.
  • Organizațiile trebuie să fie clasificate ca fiind una dintre următoarele:
   • instituții cu caracter public (IPC) recunoscute și înregistrate la Commissioner of Charities (Comisarul pentru organizații caritabile (COC) sau la un administrator de sector relevant;
   • organizații caritabile care nu sunt instituții cu caracter public (inclusiv donatori de subvenții) sau organizații caritabile internaționale înregistrate la Commissioner of Charities (Comisarul pentru organizații caritabile) (COC).
  Slovacia
  • Organizațiile trebuie să fie înregistrate la TechSoup Slovacia, sucursala regională a TechSoup Global.
  • Organizațiile trebuie să fie clasificate ca fiind una dintre următoarele:
   • organizații non-profit (organizácie neziskové);
   • fundații (nadácie);
   • fonduri altele decât fondurile de investiții (neinvestičné fondy);
   • asociații civile (občianske združenia), cu excepția:
    • sindicatelor (odborové organizácie);
    • asociațiilor de comercianți (živnostenské spoločenstvá);
    • organizațiilor patronale (zamestnávateľské organizácie).
   • Crucea Roșie Slovacă (Slovenský Červený kríž);
   • persoane juridice înființate de biserici și organizații religioase (právne subjekty vytvorené cirkvami a cirkevnými a náboženskými organizáciami).
  Slovenia
  • Organizațiile trebuie să fie înregistrate la TechSoup Slovenija, sucursala regională a TechSoup Global.
  • Organizațiile trebuie să fie:
   • asociații recunoscute ca funcționând în interes public de către ministerul competent;
   • alte asociații, fundații și institute private care funcționează ca organizații non-profit de utilitate publică și/sau
   • comunități religioase înregistrate la Ministerul Culturii.
  Africa de Sud
  • Organizațiile trebuie să fie înregistrate la SANGOTeCH, sucursala regională a TechSoup Global.
  • Organizațiile trebuie să fie:
   • organizații de utilitate publică înființate conform Secțiunii 18A (PBO secțiunea 18A) autorizate să emită chitanțe pentru donații deductibile fiscal de către South African Revenue Service (SARS) (Serviciul pentru Impozite al Africii de Sud), în conformitate cu Secțiunea 18A din Income Tax Act (Legea privind impozitul pe venit) din 1962, cu modificările ulterioare;
   • organizații de utilitate publică (PBO), aprobate de către SARS Tax Exemption Unit (Unitatea de scutire de impozite SARS), în conformitate cu Secțiunea 30 din Income Tax Act (Legea privind impozitul pe venit) din 1962, cu modificările ulterioare;
   • organizații non-profit (ONP) înregistrate în Register of NPO (Registrul ONP) și autorizate de NPO Directorate (Direcția ONP), în conformitate cu Nonprofit Organizations Act (Legea organizațiilor non-profit) din 1997 (Legea ONP);
   • societăți non-profit înregistrate la Companies and Intellectual Property Commission (Comisia pentru societăți și proprietate intelectuală) în conformitate cu Companies Act (Legea Societăților Comerciale) din 2008, cu modificările ulterioare;
   • trusturi înregistrate la Master of the Supreme Court (Grefierul Curții Supreme) în conformitate cu Trust Property Control Act 57 (Legea 57 privind controlul trusturilor) din 1988 și care funcționează ca organizații non-profit de utilitate publică.
  Spania
  • Organizațiile trebuie să fie înregistrate la Ilunion Consultoría, sucursala regională a TechSoup Global.
  • Organizațiile trebuie să fie clasificate ca fiind una dintre următoarele:
   • organizații care au primit statutul de utilitate publică (declaración de utilidad pública) de către Ministerul de Interne (Ministerio del Interior);
   • organizații care au una dintre următoarele forme:
    • entități non-profit (entidades sin fines lucrativos), astfel cum sunt definite de Legea 49/2002;
    • fundații (fundaciones), astfel cum sunt definite de Legea 50/2002;
    • cooperative (cooperativas), astfel cum sunt definite de Legea 27/1999 care funcționează ca organizații non-profit de utilitate publică.
  Suedia
  • Organizațiile trebuie să fie înregistrate la TechSoup Sverige, sucursala regională a TechSoup Global.
  • Organizațiile trebuie să fie:
   • asociații și fundații non-profit eligibile pentru scutirea de plata impozitului pe venit în conformitate cu capitolul 7 din Income Tax Act (Legea privind impozitul pe venit);
   • comunități religioase înregistrate în conformitate cu Act on Religious Communities (Legea privind comunitățile religioase);
   • alte asociații și fundații ale căror acte de înființare indică faptul că funcționează ca organizații non-profit de utilitate publică.
  Elveția
  • Organizațiile trebuie să fie înregistrate la Stifter-helfen.ch, sucursala regională a TechSoup Global.
  • Organizațiile trebuie să fie clasificate ca fiind una dintre următoarele:
   • organizații sau entități speciale care operează ca organizații non-profit și care desfășoară activități de utilitate publică, putând avea următoarele forme de organizare:
    • fundații;
    • asociații;
    • corporații:
     • societăți cu răspundere limitată non-profit;
     • corporații non-profit;
     • societăți comerciale cu răspundere limitată non-profit;
     • corporații de drept public;
    • cooperative.
  Taiwan
  • Organizațiile trebuie să fie înregistrate la TechSoup Taiwan, sucursala regională a TechSoup Global.
  • Organizațiile trebuie să fie clasificate ca fiind una dintre următoarele:
   • asociații (協會) și fundații (基金會) care au ca obiect de activitate promovarea bunăstării publice (以 公益 為 目的) și care sunt înregistrate la organismul guvernamental corespunzător.
    • organizații naționale supravegheate și autorizate de către guvernul central;
    • organizații locale supravegheate și autorizate de un oficial al autorităților regionale/provinciale.
  Thailanda
  • Organizațiile trebuie să fie înregistrate la TechSoup Asia, sucursala regională a TechSoup Global.
  • Organizațiile trebuie să fie clasificate ca fiind una dintre următoarele:
   • organizații scutite de la plata impozitelor de Departamentul fiscal din Thailanda, din cadrul Ministerului Finanțelor;
   • organizații de utilitate publică certificate de Office of the National Commission of Social Welfare (Oficiul Comisiei Naționale de Asistență Socială) din cadrul Ministry of Social Development and Human Security (Ministerului Dezvoltării Sociale și Siguranței Umane);
   • fundații sau asociații înregistrate pe lângă unul dintre următoarele organisme guvernamentale (după caz):
    • Ministerul de Interne;
    • Ministerul Culturii;
    • Biroul guvernatorului provincial cu jurisdicție asupra sediului biroului principal al organizației.
  Turcia
  • Organizațiile trebuie să fie înregistrate la TechSoup Turkiye, sucursala regională a TechSoup Global.
  • Organizațiile trebuie să fie:
   • asociații (dernekler) înregistrate la Departamentul pentru asociații (Dernekler Dairesi Başkanlığı) din cadrul Ministerului de Interne (İçișleri Bakanlığına) în conformitate cu Legea 5253 privind asociațiile;
   • fundații (vakıflar) înființate prin hotărâri judecătorești și înregistrate la Direcția Generală pentru Fundații a Primului Ministru (Vakiflar Genel Müdürlüğü) în conformitate cu Legea 5737 privind fundațiile.
  Regatul Unit
  • Organizațiile trebuie să fie înregistrate la tt-exchange, sucursala regională a TechSoup Global.
  • Organizațiile trebuie să îndeplinească criteriile de mai jos în funcție de locația lor principală:
   • Anglia și Țara Galilor
    • Să fie înregistrate la Charity Commission for England and Wales (Comisia pentru organizații caritabile pentru Anglia și Țara Galilor) și/sau
    • Să fie înregistrate la HM Revenue & Customs (Ministerul pentru impozite și vamă) (HMRC) ca organizații caritabile în vederea scutirii de la plata impozitelor
   • Irlanda de Nord
    • Să fie înregistrate la HM Revenue & Customs (Ministerul pentru impozite și vamă) ca organizații caritabile în vederea scutirii de la plata impozitelor
   • Scoţia
    • Să fie înregistrate la Office of the Scottish Charity Regulator (Oficiul organismului de reglementare a organizațiilor caritabile din Scoția) (OSCR) și/sau
    • Să fie înregistrate la HM Revenue & Customs (Ministerul pentru impozite și vamă) ca organizații caritabile în vederea scutirii de la plata impozitelor
   • Insula Jersey
    • Să fie membre ale Association of Jersey Charities (Asociației Organizațiilor Caritabile din Jersey)
   • Guernsey
    • Să fie membre ale Association of Guernsey Charities (Asociației Organizațiilor Caritabile din Guernsey)
   • Insula Man
    • Să fie înregistrate în Index of Registered Isle of Man Charities (Registrul Organizațiilor Caritabile Înregistrate din Insula Man)
   • Insulele Falkland
    • Să fie înregistrate la Charity Commission for England and Wales (Comisia pentru organizații caritabile pentru Anglia și Țara Galilor) și/sau
    • Să se regăsească în lista organizațiilor caritabile a Procurorului General, aprobată de Guvernator și publicată în Monitor în baza Taxes Ordinance (Ordonanței privind Impozitele) din 1997.
  Statele Unite ale Americii
  • Organizațiile trebuie să fie recunoscute de către IRS ca fiind organizații scutite de plata impozitelor conform secțiunii 501 (c) (3) în scopuri caritabile, educaționale, religioase, literare, științifice sau de altă natură. Pentru mai multe informații, consultați Cum să solicitați statutul de organizație caritabilă.
  • Organizațiile sponsorizate fiscal nu sunt eligibile pentru programul Google pentru organizații non-profit.
  • Organizațiile, cum ar fi bisericile, care sunt considerate în mod automat scutite de impozit, trebuie să fie recunoscute de IRS ca fiind scutite de plata impozitelor conform secțiunii 501 (c) (3) pentru a participa la programul Google pentru organizații non-profit.
  • Organizațiile trebuie să fie înregistrate în prezent la TechSoup
  Vietnam.
  • Organizațiile trebuie să fie înregistrate la TechSoup Asia, sucursala regională a TechSoup Global.
  • Organizațiile trebuie să fie clasificate ca fiind una dintre următoarele:
   • entități de asistență socială;
   • fonduri sociale și fonduri de caritate;
   • ONG-uri internaționale (OING) care dețin toate autorizațiile aplicabile emise de guvernul vietnamez;
   • alte organizații ale căror documente de înființare indică faptul că funcționează ca organizații non-profit în beneficiul public, putând avea următoarele forme de organizare juridică:
    • asociații;
    • organizații științifice și tehnologice (OTS);

Notă: dacă țara dvs. nu este menționată aici, nu am lansat încă acest program în țara dvs. Anumite produse sunt disponibile pe piețe limitate. Examinați lista completă aici.

Google își rezervă dreptul de a aproba sau a respinge solicitarea sau participarea unei organizații oricând și din orice motiv, precum și de a suplimenta sau de a modifica oricând criteriile de eligibilitate. Google selectează solicitările la libera sa alegere, acestea nefiind supuse unei examinări externe.

A fost util acest articol?
Cum putem să îmbunătățim această pagină?