Google for Nonprofits is now available in Nigeria, Tanzania, Ghana, Pakistan, Ukraine, Bosnia and Herzegovina, Malta, Cyprus, Iceland and Ecuador. Read the blog post

Podmínky účasti

Organizace, která chce účet Google pro neziskové organizace, musí splnit tyto podmínky:

 1. Musí být zaregistrována jako charitativní organizace v některé z níže uvedených zemí. Všechny organizace také musejí být ověřeny jako neziskové: 

  1. Společností Percent v případě organizací ve Spojeném království, Irsku a na Novém Zélandu.

  2. Organizací TechSoup nebo místním partnerem TechSoup v případě organizací ve všech ostatních zemích uvedených níže.

 2. Musí splňovat požadavky pro zemi, ve které působí. V seznamu níže najděte svou zemi a podívejte se na požadavky.

 3. Musí odsouhlasit dodatečné smluvní podmínky programu Google pro neziskové organizace

Vaše organizace nesplňuje podmínky účasti v programu Google pro neziskové organizace, pokud se jedná o:

 • státní subjekt či organizaci,
 • nemocnici nebo organizaci poskytující zdravotní péči (charitativní pobočky nebo nadace přidružené k organizacím poskytujícím zdravotní péči se zapojit mohou),
 • školu, akademickou instituci či univerzitu (dobročinné sekce vzdělávacích organizací se zapojit mohou). Další informace o programech společnosti Google pro vzdělávací instituce naleznete na stránkách Google for Education.

 

Požadavky platné v jednotlivých zemích

Poznámka: Pokud zde vaše země není uvedena, program Google pro neziskové organizace jsme ve vaší zemi dosud nespustili.

 

Argentina

 • Organizace musejí být registrovány jako (i) občanská sdružení, (ii) nadace, (iii) organizace s daňovou výjimkou, (iv) jiné organizace působící na neziskové bázi ve veřejném zájmu, (v) mezinárodní neziskové organizace s daňovou výjimkou, (vi) náboženské organizace.

Austrálie

 • Organizace musejí být aktuálně zaregistrovány u organizace Connecting Up, místní pobočky organizace TechSoup Global.
 • Organizace musejí být: (1) příjemci odpočitatelných darů (DGR) schválení úřadem Australian Taxation Office (ATO) nebo jmenovitě uvedení v daňových právních předpisech, (2) dobročinné organizace zaregistrované u komise Australian Charities and Nonprofits Commission (ACNC) nebo (3) neziskové organizace osvobozené od daně z příjmů podle definice úřadu ATO.
 • Organizace musejí sídlit v Austrálii nebo na jednom z těchto území: Vánoční ostrov, Kokosové (Keelingovy) ostrovy nebo ostrov Norfolk.

Rakousko

 • Organizace musejí být aktuálně zaregistrovány u organizace Stifter-helfen.at, místní pobočky organizace TechSoup Global.
 • Musí se jednat o: (1) nadace a fondy, (2) asociace, (3) korporace (neziskové společnosti s ručením omezeným – gGmbH, nebo veřejnoprávní korporace – KdÖR), (4) náboženské organizace, nebo (5) nevládní mezinárodní organizace.

Belgie

 • Organizace musejí být aktuálně zaregistrovány u organizace SOCIALware, místní pobočky organizace TechSoup Global.
 • Musí se jednat o nezisková sdružení (associations sans but lucratif – ASBL / vereniging zonder winstoogmerk – VZW), mezinárodní nezisková sdružení (associations internationales sans but lucratif – AISBL / internationale vereniging zonder winstoogmerk – IVZW), soukromé nadace (fondations privées / private stichting) nebo veřejně prospěšné nadace. 

Bosna a Hercegovina

 • Organizace musejí být registrovány u organizace TechSoup Bosnia and Herzegovina, místní pobočky organizace TechSoup Global.
 • Musí se jednat o organizace zaregistrované nebo uznané příslušnými úřady v Bosně a Hercegovině nebo v Republice srbské jako: (1) veřejně prospěšné organizace, (2) další sdružení a nadace působící na neziskové bázi ve veřejném zájmu nebo (3) náboženské organizace.

Botswana

 • Organizace musejí být aktuálně zaregistrovány u organizace SANGOTeCH, místní pobočky organizace TechSoup Global.
 • Musí se jednat o organizace zaregistrované nebo uznané příslušnými úřady jako: (1) sdružení, (2) společnosti s ručením omezeným nebo (3) trustové fondy, které na neziskové bázi provozují veřejně prospěšnou činnost.

Brazílie

 • Organizace musejí být registrovány jako (i) charitativní organizace a organizace s označením Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), Certificação das Entidades Beneficentes de Assistência Social (CEBAS), Federal Public Utility (UPF) nebo (Social Organisation), (ii) občanské organizace, (iii) sdružení nebo (iv) soukromé nadace.

Bulharsko

 • Organizace musejí být zaregistrovány jako (i) neziskové právnické osoby (NPLE).

Kanada

 • Organizace musejí být aktuálně zaregistrovány u organizace TechSoup Canada, místní pobočky organizace TechSoup Global.
 • Musí se jednat o organizace zaregistrované nebo uznané příslušnými úřady jako: (1) charitativní organizace, (2) neziskové organizace s daňovou úlevou působící ve veřejném zájmu, (3) federální neziskové korporace nebo (4) provinční neziskové organizace.

Chile

 • Organizace musejí být zaregistrovány jako (i) neziskové organizace, (ii) komunitní organizace a místní rady, (iii) korporace a veřejně prospěšné nadace, (iv) sdružení a komunity zaregistrované u úřadu CONADI.

Kolumbie

 • Organizace musejí být zaregistrovány jako (i) neziskové organizace, (ii) sdružení, (iii) nadace nebo (iv) náboženské organizace.

Chorvatsko

 • Organizace musejí být aktuálně zaregistrovány u organizace TechSoup Balkans, místní pobočky organizace TechSoup Global.
 • Musí se jednat o organizace registrované jako veřejně prospěšné nadace, fondy, náboženské komunity nebo sdružení, jak je uvedeno v článku 7, odstavci 7 zákona o dani ze zisku z roku 2004 ve znění pozdějších předpisů.

Kypr

 • Organizace musejí být aktuálně zaregistrovány u organizace TechSoup Cyprus, místní pobočky organizace TechSoup Global.
 • Musí se jednat o organizace zaregistrované nebo uznané příslušnými úřady jako: (1) schválené charitativní organizace (εγκριμένα φιλανθρωπικά ιδρύματα) nebo jiné organizace působící na neziskové bázi ve veřejném zájmu, včetně (2) asociací/sdružení (σωματείων) a nadací/spolků (ιδρυμάτων), a (3) mezinárodní nevládní organizace.

Česko

 • Organizace musejí být aktuálně zaregistrovány u organizace TechSoup Česká republika, místní pobočky organizace TechSoup Global.
 • Musí se jednat o: (1) spolky, (2) ústavy, (3) poskytovatele sociálních služeb registrované u Ministerstva práce a sociálních věcí a u Ministerstva spravedlnosti, (4) nadace, (5) nadační fondy, (6) obecně prospěšné společnosti nebo (7) církevní organizace zaregistrované u Ministerstva kultury. Pokud není uvedeno jinak, jsou organizace registrovány u Ministerstva spravedlnosti.

Dánsko

 • Organizace musejí být aktuálně zaregistrovány u organizace TechSoup Danmark, místní pobočky organizace TechSoup Global.
 • Musí se jednat o organizace zaregistrované nebo uznané příslušnými úřady jako: (1) organizace přijímající dary, které lze odečíst z daní, (2) jiné organizace působící na neziskovém základu ve veřejném zájmu (sdružení, nadace, instituce nebo náboženské komunity).

Ekvádor

 • Organizace musejí být zaregistrovány jako (i) nadace (fundaciones), (ii) neziskové organizace (corporaciones sin fines de lucro), (iii) náboženské organizace (organizaciones religiosas).

Estonsko

 • Organizace musejí být aktuálně zaregistrovány u organizace TechSoup Estonia, místní pobočky organizace TechSoup Global.
 • Organizace musí být zaregistrovány u ministerstva spravedlnosti a musí se jednat o: (1) organizace působící ve veřejném zájmu, jak stanoví daňová a celní rada, (2) nezisková sdružení, (3) nadace nebo (4) náboženská sdružení nebo náboženské společnosti.

Finsko

 • Organizace musejí být aktuálně zaregistrovány u organizace TechSoup Suomi, místní pobočky organizace TechSoup Global.
 • Organizace musejí sídlit ve Finsku a musí se jednat o (1) neziskové asociace (rekisteröity yhdistys), (2) nadace (säätiöt) nebo (3) náboženské komunity (uskonnollinen yhdyskunta).

Francie

 • Organizace musejí být aktuálně zaregistrovány u organizace AdB Solidatech, místní pobočky organizace TechSoup Global.
 • Musí se jednat o neziskové nebo nevládní organizace zřizované podle zákona o sdruženích (association loi) z roku 1901, zákona o nadacích (fondation loi) z roku 1987, místního občanského zákoníku nebo zákona o nadačních fondech (fonds de dotation loi 2008-776) a registrované v rejstříku „Journal Officiel des Associations“ nebo v jiné francouzské sbírce předpisů či veřejném rejstříku.

Německo

 • Organizace musejí být aktuálně zaregistrovány u organizace Stifter-helfen.de, místní pobočky organizace TechSoup Global.
 • Musí se jednat o (1) společnosti s daňovými výhodami, (2) sdružení působící na neziskové bázi ve veřejném zájmu nebo (3) nadace působící na neziskové bázi ve veřejném zájmu.

Ghana

 • Organizace musejí být aktuálně zaregistrovány u organizace TechSoup Ghana, místní pobočky organizace TechSoup Global.
 • Musí se jednat o organizace zaregistrované nebo uznané příslušnými úřady jako: (1) charitativní organizace, (2) nestátní neziskové organizace, (3) nadace nebo (4) společnosti s ručením omezeným, které na neziskové bázi provozují veřejně prospěšnou činnost.

Řecko

 • Organizace musejí být aktuálně zaregistrovány u organizace TechSoup Greece, místní pobočky organizace TechSoup Global.
 • Musí se jednat o organizace zaregistrované nebo uznané příslušnými úřady jako: (1) veřejně prospěšné nadace (κοινωφελη ιδρυματα), (2) charitativní organizace (φιλανθρωπικών σωματείων), (3) organizace, nadace nebo občanské neziskové společnosti, které na neziskové bázi provozují veřejně prospěšnou činnost, (4) církevní a náboženské komunity (εκκλησιαστικές και θρησκευτικές κοινότητες).

Hongkong

 • Organizace musejí být aktuálně zaregistrovány u organizace TechDonation, místní pobočky organizace TechSoup Global.
 • Musí se jednat o organizace zaregistrované nebo uznané příslušnými úřady jako charitativní instituce nebo fondy veřejného charakteru schválené jako osvobozené od daně.

Maďarsko

 • Organizace musejí být aktuálně zaregistrovány u organizace CivilTech, místní pobočky organizace TechSoup Global.
 • Musí se jednat o organizace zaregistrované nebo uznané příslušnými úřady jako: (1) sdružení, nadace nebo náboženské komunity uznané jako příjemce grantu, (2) veřejně prospěšné organizace, (3) náboženské komunity, nebo (4) další sdružení a nadace působící na neziskové bázi ve veřejném zájmu.

Island

 • Organizace musejí být aktuálně zaregistrovány u organizace TechSoup Iceland, místní pobočky organizace TechSoup Global.
 • Musí se jednat o organizace zaregistrované nebo uznané příslušnými úřady jako: (1) veřejně prospěšné organizace (félög til almannaheilla), (2) veřejně prospěšné organizace s mezinárodními aktivitami (almannaheillafélög yfir landamæri), (3) nevládní organizace (félagasamtök), (4) soukromé nadace se schválenou zakládací listinou (sjálfseignastofnanir með staðfesta skipulagsskrá), nebo(5) náboženské organizace a organizace zaměřené na návrat do běžného života (trúfélög og lífsskoðunarfélög).

Indie

 • Organizace musejí být aktuálně zaregistrovány u organizace BigTech, místní pobočky organizace TechSoup Global.
 • Musí se jednat o registrované společnosti, nadace nebo společnosti definované v odstavci 8 (dříve v odstavci 25), které jsou zároveň držiteli platné registrace podle zákona o předpisech pro zahraniční dary (FCRA).

Indonésie

 • Organizace musejí být aktuálně zaregistrovány u organizace TechSoup Asia, místní pobočky organizace TechSoup Global.
 • Musí se jednat o (1) nadace (yayasan), které Ministerstvo spravedlnosti a lidských práv schválilo jako právní subjekty, (2) sdružení (perkumpulan), které Ministerstvo spravedlnosti a lidských práv schválilo jako právní subjekty, nebo (3) společenské organizace (organisasi kemasyarakatan) registrované u Ministerstva vnitra, guvernéra provincie nebo místních úřadů.

Irsko

 • Musí se jednat o organizace zaregistrované jako: (1) charitativní organizace u regulačního úřadu dobročinných organizací CRA (Charities Regulatory Authority), (2) organizace osvobozené od daně a takto vedené u finančního úřadu Revenue Commissioners, (3) sportovní subjekty osvobozené od daní, nebo (4) společnosti s ručením omezeným provozující na neziskové bázi veřejně prospěšnou činnost a zaregistrované v obchodním rejstříku Companies Registry Office.

Itálie

 • Organizace musejí být aktuálně zaregistrovány u organizace SocialTechno, místní pobočky organizace TechSoup Global.
 • Musí se jednat o: (1) sdružení (associazioni), nadace (fondazioni) společenská družstva (società cooperativi) registrovaná jako obecně prospěšné neziskové organizace (organizzazioni non lucrative di utilità sociale – ONLUS), (2) mezinárodní nevládní organizace (organizzazioni non governativa – ONG) registrované u Ministerstva zahraničí a mezinárodní spolupráce, (3) náboženské organizace (istituzioni religiose) nebo (4) jiné organizace, které na neziskové bázi provozují veřejně prospěšnou činnost.

Izrael

 • Organizace musejí být aktuálně zaregistrovány u organizace Rashi Foundation, místní pobočky organizace TechSoup Global.
 • Musí se jednat o: (1) veřejné instituce schválené pro daňové odpočty, (2) sdružení s osvědčením o řádném řízení, (3) sdružení, (4) veřejně prospěšné nadace s osvědčením o řádném řízení, (5) veřejně prospěšné nadace, (6) veřejné fondy nebo (7) náboženské fondy.

Japonsko

 • Organizace musejí být aktuálně zaregistrovány u organizace TechSoup Japan, místní pobočky organizace TechSoup Global.
 • Musí se jednat o: (1) neziskové organizace certifikované městskou nebo prefekturní správou, (2) veřejně prospěšné společnosti schválené městskou či prefekturní správou nebo Ministerstvem zdravotnictví, práce a sociálních věcí, (3) veřejně prospěšná sdružení nebo nadace autorizované Komisí pro veřejné zájmy nebo (4) obecná sdružení neziskového typu podle zákona o zdanění společností.

Keňa

 • Organizace musejí být aktuálně zaregistrovány u organizace TechSoup Kenya, místní pobočky organizace TechSoup Global.
 • Musí se jednat o: (1) nevládní organizace registrované (nebo osvobozené od registrace) u výboru pro registraci nevládních organizací (NGO Coordination Board), (2) společnosti s ručením omezeným (company limited by guarantee) registrované v rejstříku společností (Registrar of Companies), (3) spolky registrované (nebo osvobozené od registrace) v rejstříku spolků (Registrar of Societies), které na neziskové bázi provozují veřejně prospěšnou činnost, (4) fondy registrované u Ministerstva pro půdu, bydlení a urbanistický rozvoj nebo (5) komunitní organizace registrované u Ministerstva práce a sociálních věcí, které na neziskové bázi provozují veřejně prospěšnou činnost.

Jižní Korea

 • Organizace musejí být aktuálně zaregistrovány u organizace TechSoup Korea, místní pobočky organizace TechSoup Global.
 • Musí se jednat o organizace zaregistrované nebo uznané příslušnými úřady jako: (1) veřejně prospěšné organizace a nárokem na přijímání darů odečitatelných z daní, (2) neziskové soukromé organizace s nárokem na přijímání darů, nebo (3) jiné neziskové nevládní organizace.

Lotyšsko

 • Organizace musejí být aktuálně zaregistrovány u organizace TechSoup Latvia, místní pobočky organizace TechSoup Global.
 • Musí být zaregistrovány u příslušných státních úřadů jako: (1) veřejně prospěšné organizace (sabiedriskā labuma organizācijas), (2) sdružení (biedrību) a nadace (nodibinājumu) nebo (3) náboženské organizace.

Litva

 • Organizace musejí být aktuálně zaregistrovány u organizace TechSoup Lithuania, místní pobočky organizace TechSoup Global.
 • Musí se jednat o organizace zaregistrované nebo uznané příslušnými úřady jako: (1) organizace, které mají statut příjemce, (2) charitativní a sponzorované fondy, (3) veřejné instituce, (4) asociace působící na neziskové bázi ve veřejném zájmu nebo (5) náboženské organizace.

Lucembursko

 • Organizace musí být: (1) veřejně prospěšná organizace, (2) neziskové sdružení nebo nadace; 3) společnost se sociálním dopadem se 100% podílem na dopad nebo (4) mezinárodní nezisková organizace.

Macau

 • Organizace musejí být aktuálně zaregistrovány u organizace TechDonation, místní pobočky organizace TechSoup Global.
 • Musí se jednat o (1) sdružení (社團) registrovaná u Odboru identifikačních služeb (身份證明局), jejichž žádost o podporu schválil Odbor sociální péče, Odbor vzdělávání a záležitostí mládeže nebo Odbor práce.

Malajsie

 • Musí se jednat o organizace zaregistrované nebo uznané příslušnými úřady jako: (1) neziskové organizace a instituce splňující podmínky pro daňově odpočitatelné dary, (2) charitativní fondy, (3) sdružení mladých, (4) sdružení, která na neziskové bázi provozují veřejně prospěšnou činnost, (5) společnosti s ručením omezeným (company limited by guarantee), které na neziskové bázi provozují veřejně prospěšnou činnost, (6) islámské nadační fondy nebo (7) mešity.

Malta

 • Organizace musejí být aktuálně zaregistrovány u organizace TechSoup Malta, místní pobočky organizace TechSoup Global.
 • Musí se jednat o organizace zaregistrované nebo uznané příslušnými úřady jako: (1) dobročinné organizace nebo neziskové kluby osvobozené od daně nebo (2) dobrovolnické organizace.

Mexiko

 • Organizace musejí být zaregistrovány jako (i) oprávněné příjemce darů, (ii) organizaci CLUNI, (iii) jiné soukromé charitativní nebo asistenční organizace provozující neziskovou činnost, (iv) náboženská sdružení.

Nizozemsko

 • Organizace musejí být aktuálně zaregistrovány u organizace TechSoup Nederland, místní pobočky organizace TechSoup Global.
 • Musí se jednat o organizace zaregistrované nebo uznané příslušnými úřady jako: (1) sdružení (verenigingen) nebo nadace (stichtingen) se statutem veřejně prospěšné organizace (Algemeen Nut Beogende Instelling – ANBI), (2) další sdružení a nadace působící na neziskové bázi ve veřejném zájmu nebo (3) církve a další náboženské organizace (kerkgenootschappen en hun zelfstandige onderdelen).

Nový Zéland

 • Musí se jednat o organizace se sídlem na Novém Zélandu nebo v Tokelau zaregistrované jako: (1) dobročinné organizace u úřadu NZ Charities Services, (2) neziskové organizace osvobozené od daně u úřadu Inland Revenue Department, nebo (3) organizace oprávněné k přijímání darů (donee organizations).

Nigérie

 • Organizace musejí být aktuálně zaregistrovány u organizace TechSoup Nigeria, místní pobočky organizace TechSoup Global.
 • Musí se jednat o organizace zaregistrované nebo uznané příslušnými úřady jako: (1) organizace, které mohou být příjemci darů odečitatelných z daní, (2) sdružení s registrovanými správci majetku nebo (3) společnosti s ručeným omezeným, které na neziskové bázi provozují veřejně prospěšnou činnost.

Norsko

 • Organizace musejí být aktuálně zaregistrovány u organizace TechSoup Norge, místní pobočky organizace TechSoup Global.
 • Musí se jednat o organizace zaregistrované nebo uznané příslušnými úřady jako: (1) organizace, které mohou přijímat dary odečitatelné z daní, nebo (2) jiné neziskové společnosti (selskaper), nadace (stiftelser), sdružení (sammenslutninger) nebo náboženské komunity (livssynssamfunn).

Pákistán

 • Organizace musejí být aktuálně zaregistrovány u organizace TechSoup Pakistan, místní pobočky organizace TechSoup Global.
 • Musí se jednat o organizace zaregistrované nebo uznané příslušnými úřady jako: (1) – (3) schválené nebo certifikované neziskové organizace, (4) asociace s charitativním neziskovám posláním (společnosti popsané v oddílu 42), (5) dobrovolnické sociální agentury, (6) asociace nebo (7) mezinárodní nevládní organizace.

Peru

 • Organizace musejí být zaregistrovány jako (i) sdružení, (ii) nadace, (iii) výbory, (iv) sdružení nebo nadace schválené pro dary odečitatelné z daní.

Filipíny

 • Musí se jednat o organizace zaregistrované nebo uznané příslušnými úřady jako: (1) instituce přijímající dary nebo (2) jiné než akciové korporace působící na neziskové bázi ve veřejném zájmu.

Polsko

 • Organizace musejí být registrovány u organizace Technologie.org.pl, místní pobočky organizace TechSoup Global.
 • Musí se jednat o organizace zaregistrované nebo uznané příslušnými úřady jako: (1) veřejně prospěšné organizace, (2) veřejně prospěšné nadace, (3) veřejně prospěšná sdružení nebo (4) náboženské organizace.

Portugalsko

 • Organizace musejí být aktuálně zaregistrovány u organizace TechSoup Portugal, místní pobočky organizace TechSoup Global.
 • Musí se jednat o: (1) právnické osoby veřejného subjektu, (2) soukromé instituce sociální solidarity, (3) nevládní organizace, (4) náboženské organizace nebo (5) nevládní organizace pro rozvojovou spolupráci.

Portoriko

 • Část teritoria Spojených států amerických, viz definice neziskové organizace pro Spojené státy americké.

Rumunsko

 • Organizace musejí být aktuálně zaregistrovány u organizace techsoup.ro, místní pobočky organizace TechSoup Global.
 • Organizace musejí být registrovány jako sdružení, nadace, federace nebo náboženské spolky a fungovat jako veřejně prospěšné na neziskové bázi.

Rusko

Poznámka: Náš partner pro ověření neziskové organizace TechSoup v současné době neověřuje neziskové organizace v Rusku. Nové žádosti v současné době nepřijímáme.
 • Organizace musejí být aktuálně zaregistrovány u organizace TeploDigital, místní pobočky organizace TechSoup Global.
 • Musí se jednat o (1) nekomerční organizace nebo (2) mezinárodní nekomerční organizace.

Srbsko

 • Organizace musejí splňovat podmínky přijímání daňově odečitatelných příspěvků podle článku 15 zákona o dani ze zisku společností nebo (jako jsou například nadace, sdružení a fondy), které na neziskové bázi provozují veřejně prospěšnou činnost.

Singapur

 • Organizace musejí být aktuálně zaregistrovány u organizace TechSoup Asia, místní pobočky organizace TechSoup Global.
 • Musí se jednat o organizace zaregistrované nebo uznané příslušnými úřady jako (1) instituce veřejného charakteru, (2) charity nebo jiné organizace fungující na neziskové bázi jako veřejně prospěšná sdružení, mj. (3) charitativní fondy zaregistrované jako právnické osoby, (4) sdružení a (5) společnosti s ručením omezeným.

Slovensko

 • Organizace musejí být aktuálně zaregistrovány u organizace TechSoup Slovakia, místní pobočky organizace TechSoup Global.
 • Musí se jednat o organizace zaregistrované nebo uznané příslušnými úřady jako (1) neziskové organizace poskytující služby ve veřejném zájmu, (2) nadace, (3) neinvestiční fondy, (4) církve, náboženské společnosti a další náboženské subjekty, (5) slovenský Červený kříž, (6) občanská sdružení a (7) organizace s mezinárodním prvkem.

Slovinsko

 • Organizace musejí být aktuálně zaregistrovány u organizace TechSoup Slovenija, místní pobočky organizace TechSoup Global.
 • Musí se jednat o organizace zaregistrované nebo uznané příslušnými úřady jako: (1) nevládní organizace působící ve veřejném zájmu, (2) nadace, (3) soukromé instituce, (4) náboženské komunity, nebo (5) sdružení působící na neziskovém základu ve veřejném zájmu.

Jihoafrická republika

 • Organizace musejí být registrovány jako (i) nezisková organizace dle oddílu 18A, (ii) veřejně prospěšné organizace, (iii) neziskové organizace, (iv) neziskové společnosti působící na neziskové bázi ve veřejném zájmu, (v) neziskový fond.

Španělsko

 • Organizace musejí být aktuálně zaregistrovány u organizace TechSoup Spain, místní pobočky organizace TechSoup Global.
 • Organizace musejí být zaregistrovány nebo uznány příslušnými úřady jako (1) veřejně prospěšné organizace, (2) neziskové subjekty, (3) ostatní organizace, jako jsou sdružení, sportovní kluby či federace, nadace nebo nezisková či sociální družstva, která fungují jako veřejně prospěšné neziskové organizace, nebo (4) náboženské subjekty.

Švédsko

 • Organizace musejí být aktuálně zaregistrovány u organizace TechSoup Sverige, místní pobočky organizace TechSoup Global.
 • Musí se jednat o organizace působící na neziskové bázi ve veřejném zájmu jakožto (1) sdružení, (2) nadace nebo (3) náboženské komunity.

Švýcarsko

 • Organizace musejí být aktuálně zaregistrovány u organizace Stifter-helfen.ch, místní pobočky organizace TechSoup Global.
 • Musí se jednat o organizace působící na neziskové bázi ve veřejném prospěchu jakožto (1) nadace, (2) sdružení nebo (3) společnosti s daňovými úlevami.

Tchaj-wan

 • Organizace musejí být aktuálně zaregistrovány u organizace TechSoup Taiwan, místní pobočky organizace TechSoup Global.
 • Musí se jednat o organizace zaregistrované nebo uznané příslušnými úřady jako: (1) sociální sdružení, nebo (2) veřejně prospěšné nadace.

Tanzanie

 • Organizace musejí být aktuálně zaregistrovány u organizace TechSoup Tanzania, místní pobočky organizace TechSoup Global.
 • Musí se jednat o organizace zaregistrované nebo uznané příslušnými úřady jako: (1) charitativní organizace, které mohou být příjemci darů odečitatelných z daní, (2) nestátní neziskové organizace nebo (3) náboženské organizace.

Thajsko

 • Organizace musejí být aktuálně zaregistrovány u organizace TechSoup Asia, místní pobočky organizace TechSoup Global.    
 • Musí se jednat o organizace zaregistrované nebo uznané příslušnými úřady jako: (1) organizace s daňovou úlevou, (2) veřejně prospěšné organizace, (3) nadace či asociace nebo (4) zahraniční neziskové organizace.

Turecko

 • Organizace musejí být aktuálně zaregistrovány u organizace TechSoup Turkiye, místní pobočky organizace TechSoup Global.
 • Musí se jednat o organizace zaregistrované nebo uznané příslušnými úřady jako: (1) nadace se statusem osvobozené od daně, (2) sdružení, (3) nadace nebo (4) sociální družstva, která na neziskové bázi provozují veřejně prospěšnou činnost.

Ukrajina

 • Organizace musejí být aktuálně zaregistrovány u organizace TechSoup Ukraine, místní pobočky organizace TechSoup Global.
 • Musí se jednat o: (1) charitativní organizace, (2) veřejná sdružení, (3) náboženské organizace nebo (4) mezinárodní neziskové organizace.

Spojené království (včetně Anglie, Walesu, Skotska a Severního Irska)  

 • Musí se jednat o organizace zaregistrované u regulačního úřadu charitativních organizací v Anglii a Walesu (Charity Commission), Severním Irsku (NICC) nebo Skotsku (OSCR), nebo vedené u úřadu HMRC jako organizace či církve osvobozené od daně.

Spojené státy americké

 • Organizace musejí být finančním úřadem IRS uznány jako od daně osvobozené organizace se statusem dle § 501(c)(3) daňového zákoníku USA, zakládané pro charitativní, vzdělávací, náboženské, literární, vědecké či jiné účely nepodléhající zdanění. 
 • Finančně sponzorované organizace se programu Google pro neziskové organizace účastnit nemohou.
 • Organizace, které jsou automaticky považovány za subjekty nepodléhající zdanění na základě skupinového osvobození, musejí být současně uznány finančním úřadem IRS za organizace osvobozené od daně § 501(c)(3) daňového zákoníku USA, aby byly pro program Google pro neziskové organizace způsobilé.
 • Organizace musejí být ověřeny organizací TechSoup.

Vietnam

 • Musí se jednat o organizace zaregistrované nebo uznané příslušnými úřady jako: (1) neveřejná zařízení pro sociální pomoc, (2) sociální fondy a charitativní fondy, (3) mezinárodní nevládní organizace, (4) náboženské organizace, nebo organizace, které na neziskové bázi provozují veřejně prospěšnou činnost jako (5) sdružení nebo (6) vědecké a technologické organizace.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
true
false
false
false