Help voor producten en contactopties

Gebruik onze online probleemoplosser voor hulp bij uw account voor Google voor Non-profitorganisaties en vragen over productactivering.

Help voor G Suite for Nonprofits

Als uw organisatie niet in aanmerking komt voor G Suite for Nonprofits, bekijkt u meer informatie over uw opties.

Als u problemen ondervindt bij de toegang tot uw G Suite-account of als u een nieuw account wilt maken, maar dit niet kunt omdat er al een account met uw domeinnaam bestaat, kunt u dit formulier invullen.

Als u hulp nodig heeft bij de installatie of het gebruik van G Suite, kunt u deze bronnen raadplegen:

Help voor Ad Grants

Als uw organisatie niet in aanmerking komt voor Ad Grants, bekijkt u meer informatie over uw opties.

Als u hulp nodig heeft bij de installatie of het gebruik van Ad Grants, kunt u deze bronnen raadplegen:

Help voor Google Earth en Maps

Als uw organisatie niet in aanmerking komt voor Google Maps Platform-credits, bekijkt u meer informatie over uw opties.

Als u hulp nodig heeft bij de installatie of het gebruik van Earth Outreach-producten, kunt u deze bronnen raadplegen:

Help van YouTube

Als uw organisatie niet in aanmerking komt voor het Non-profitprogramma van YouTube, bekijkt u meer informatie over uw opties

Als u hulp nodig heeft bij de installatie of het gebruik van YouTube, kunt u deze bronnen raadplegen:

Help bij One Today

Als u hulp nodig heeft bij de installatie of het gebruik van One Today, bezoekt u het Helpcentrum van One Today:

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?