Διαγραφή ή απενεργοποίηση εφαρμογών σε Android

Μπορείτε να απεγκαταστήσετε εφαρμογές που έχετε εγκαταστήσει στο τηλέφωνό σας. Εάν καταργήσετε μια εφαρμογή την οποία έχετε πληρώσει, μπορείτε να την επανεγκαταστήσετε αργότερα χωρίς να την αγοράσετε ξανά. Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε εφαρμογές συστήματος που συνοδεύουν το τηλέφωνό σας.

Για τις Instant Εφαρμογές, μπορείτε να διαγράψετε τα δεδομένα για μια εφαρμογή ή να απενεργοποιήσετε τις Instant Εφαρμογές. Μάθετε πώς μπορείτε να διαχειριστείτε τις Instant Εφαρμογές.

Σημείωση: Μερικά από αυτά τα βήματα έχουν αποτέλεσμα μόνο στο Android 8.1 και σε νεότερες εκδόσεις. Μάθετε πώς να ελέγχετε την έκδοση του Android.

Διαγραφή των εφαρμογών που έχετε εγκαταστήσει

  1. Ανοίξτε την εφαρμογή Google Play Store Google Play.
  2. Πατήστε Μενού Μενού και έπειτα Οι εφαρμογές και τα παιχνίδια μου.
  3. Πατήστε την εφαρμογή ή το παιχνίδι.
  4. Πατήστε Απεγκατάσταση

Απενεργοποίηση των εφαρμογών που συνόδευαν το τηλέφωνό σας

Δεν είναι δυνατή η διαγραφή ορισμένων εφαρμογών συστήματος που ήταν προεγκατεστημένες στο τηλέφωνο Android. Μπορείτε ωστόσο να τις απενεργοποιήσετε έτσι ώστε να μην εμφανίζονται στη λίστα εφαρμογών στο τηλέφωνό σας.

  1. Ανοίξτε την εφαρμογή Ρυθμίσεις του τηλεφώνου.
  2. Πατήστε Εφαρμογές και ειδοποιήσεις.
  3. Πατήστε την εφαρμογή που θέλετε να απενεργοποιήσετε. Εάν η εφαρμογή δεν εμφανίζεται, πατήστε πρώτα Εμφάνιση όλων των εφαρμογών ή Πληροφορίες εφαρμογής.
  4. Πατήστε Απενεργοποίηση.

Επανεγκατάσταση των εφαρμογών που διαγράψατε

Αν διαγράψετε ή απενεργοποιήσετε μια εφαρμογή, μπορείτε να την προσθέσετε ξανά στο τηλέφωνό σας. Εάν αγοράσατε μια εφαρμογή, μπορείτε να την εγκαταστήσετε εκ νέου χωρίς να την αγοράσετε ξανά. Μάθετε πώς μπορείτε να επανεγκαταστήσετε ή να ενεργοποιήσετε εκ νέου εφαρμογές.