Få hjälp i en nödsituation med en Android-telefon

Du kan låta nödinformation visas på telefonen. I vissa länder och med vissa operatörer kan telefonens plats delas med räddningstjänsten automatiskt.

Obs! Vissa av de här stegen fungerar endast i Android 10 eller senare. Så här tar du reda på vilken version av Android du har.

Förbereda sig inför en nödsituation

Du kan lägga till ett meddelande med nödinformation på telefonens låsskärm.

Viktigt! Vem som helst som plockar upp telefonen kan se meddelandet och nödinformationen utan att låsa upp den.

Lägga till nödinformation

Du kan lägga till en länk till personlig nödinformation på telefonens låsskärm. Det kan till exempel vara information som kan hjälpa räddningspersonal vid en nödsituation, som blodgrupp, allergier och mediciner.

 1. Öppna appen Inställningar på telefonen.
 2. Tryck på Om telefonen Följt av Nödinformation.
 3. Ange de uppgifter som du vill dela.
  • Tryck på Redigera information om du vill lägga till medicinska uppgifter. Om inte Redigera information visas trycker du på Information
  • Tryck på Lägg till kontakt om du vill lägga till nödkontakter. Om inte Lägg till kontakt visas trycker du på Kontakter
  • Tryck på Mer MerFöljt av Rensa alla om du vill radera uppgifterna.

Hitta nödinformation

 1. Svep uppåt på en låst skärm.
 2. Tryck på Nödsituation Följt av Nödinformation.
 3. När Nödinformation blinkar trycker du på det igen.

Visa ett meddelande på låsskärmen

Du kan lägga till en textrad på låsskärmen, till exempel information som gör det lättare för en upphittare att lämna tillbaka telefonen om du skulle bli av med den.

 1. Öppna appen Inställningar på telefonen.
 2. Tryck på Skärm Följt av Avancerat Följt av Visning på låsskärm Följt av Låsskärmsmeddelande. Om det inte finns något alternativ som heter Visning på låsskärm backar du ett steg och trycker på Säkerhet. Tryck på Inställningar Inställningar bredvid Skärmlås Följt av Låsskärmsmeddelande.
 3. Skriv meddelandet.
 4. Tryck på Spara.

Styra aviseringar om nödsändningar

Tips! Du kan ändra inställningarna för varningsmeddelanden, till exempel AMBER-varningar och aviseringar om hot.
 1. Öppna appen Inställningar på telefonen.
 2. Tryck på Appar och aviseringar följt av Avancerat följt av Varningar vid nödsituationer.

Skicka enhetens plats automatiskt

Om du ringer ett nödnummer blir det lättare för räddningspersonal att hitta dig snabbt. Exempel på nödnummer:

 • 911 i USA
 • 112 i Europa

Telefonens plats kan skickas automatiskt via Androids platstjänst för nödsituationer (ELS) om du inte har inaktiverat det alternativet och det finns stöd för tjänsten i det aktuella landet och mobilnätverket.

Aktivera eller inaktivera Platstjänst för nödsituationer

Du kan aktivera eller inaktivera platstjänster för nödsituationer när som helst.

 1. Öppna appen Inställningar på telefonen.
 2. Tryck på Plats.
  Om du inte ser alternativet Plats trycker du på Säkerhet och plats följt av Plats.
 3. Tryck på Avancerat Följt av Platstjänst för nödsituationer eller Googles platstjänst för nödsituationer.
 4. Aktivera eller inaktivera Platstjänst för nödsituationer.

Så här fungerar platstjänsten för nödsituationer

ELS används endast när du ringer eller skickar sms till ett nödnummer.

Under nödsamtalet kan Googles platstjänster och annan information användas i funktionen ELS för att avgöra enhetens plats så exakt som möjligt.

Platsen skickas från telefonen till auktoriserade krispartner i syfte att underlätta för utryckningspersonalen att hitta dig. Platsen skickas direkt till krispartner och går inte via Google.

Om ELS var aktiverat under nödsamtalet eller nöd-sms:et skickas användnings- och analysdata till Google från mobilen när det har avslutats. Detta görs för att analysera hur bra ELS fungerar. Uppgifterna identifierar inte dig och Google försöker inte att identifiera dig med hjälp av uppgifterna.

Obs! Att dela din plats via ELS är inte samma sak som att dela den via Google Maps. Läs mer om platsdelning via Google Maps.

Relaterade artiklar