Έλεγχος λειτουργίας πτήσης και άλλων ρυθμίσεων δικτύου στο Android

Μπορείτε να ελέγξετε τη λειτουργία πτήσης, τη σύνδεση, το VPN, το ιδιωτικό DNS και άλλες ρυθμίσεις δικτύου για τη συσκευή σας Android.

Σημείωση: Μερικά από αυτά τα βήματα λειτουργούν μόνο σε Android 9 και νεότερες εκδόσεις. Μάθετε πώς να ελέγχετε την έκδοση του Android.

Αλλαγή ρύθμισης δικτύου ή διαδικτύου

Σημαντικό: Οι ρυθμίσεις μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το τηλέφωνο. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της συσκευής σας.

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή "Ρυθμίσεις" της συσκευής σας.
 2. Πατήστε Δίκτυο και διαδίκτυο.
 3. Πατήστε τη ρύθμιση που θέλετε να αλλάξετε.

Διαθέσιμες ρυθμίσεις δικτύου και διαδικτύου

Wi-Fi

Για να χρησιμοποιήσετε το Wi-Fi όπως επιθυμείτε, μπορείτε να αλλάξετε πότε και με ποιον τρόπο θα συνδέεται το τηλέφωνό σας.

Μάθετε πώς να συνδέεστε σε δίκτυα Wi-Fi.

Δίκτυο κινητής τηλεφωνίας

Μπορείτε να αλλάξετε τον τρόπο με τον οποίο το τηλέφωνό σας χρησιμοποιεί δεδομένα κινητής τηλεφωνίας. Για παράδειγμα: δεδομένα, περιαγωγή δεδομένων και προτιμώμενα δίκτυα. Συνιστούμε να επικοινωνήσετε με την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας σας σχετικά με τις χρεώσεις και άλλες λεπτομέρειες.

Μάθετε πώς μπορείτε να συνδεθείτε σε δίκτυα κινητής τηλεφωνίας.

Χρήση δεδομένων

Η χρήση δεδομένων είναι ο όγκος των δεδομένων που ανεβάζει ή κατεβάζει το τηλέφωνό σας χρησιμοποιώντας δεδομένα κινητής τηλεφωνίας. Για να διαχειριστείτε τα δεδομένα κινητής τηλεφωνίας σας, μπορείτε να ελέγξετε και να αλλάξετε τη χρήση δεδομένων σας.

Μάθετε πώς μπορείτε να περιορίσετε και να διαχειριστείτε τη χρήση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας.

Σημείο πρόσβασης Wi-Fi και σύνδεση.

Μπορείτε να μοιραστείτε τη σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας του τηλεφώνου σας με άλλους υπολογιστές, τηλέφωνα ή tablet. Μπορείτε να τη μοιραστείτε μέσω Wi-Fi, Bluetooth, σύνδεσης USB και σημείου πρόσβασης Wi-Fi.

Μάθετε πώς μπορείτε να μοιραστείτε τη σύνδεση δεδομένων της συσκευής σας.

Λειτουργία πτήσης

Σημαντικό: Οι ρυθμίσεις μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το τηλέφωνο. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της συσκευής σας.

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε το Wi-Fi, τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας και το Bluetooth με τη Λειτουργία πτήσης.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη Λειτουργία πτήσης:

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή "Ρυθμίσεις" της συσκευής σας.
 2. Πατήστε Δίκτυο και διαδίκτυο.
 3. Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη Λειτουργία πτήσης.

Μπορείτε να συνδεθείτε σε Wi-Fi ενώ βρίσκεστε σε Λειτουργία πτήσης. Μάθετε πώς να συνδέεστε σε δίκτυα Wi-Fi.

Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία πτήσης με σάρωση προς τα κάτω από το επάνω μέρος της οθόνης σας. Μάθετε πώς.

VPN

Όταν ταξιδεύετε, μπορείτε να συνδεθείτε σε ασφαλέστερα δίκτυα με ένα VPN (εικονικό ιδιωτικό δίκτυο).

Μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε εικονικά ιδιωτικά δίκτυα.

Ιδιωτικό DNS

Σημαντικό: Οι ρυθμίσεις μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το τηλέφωνο. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της συσκευής σας.

Για τη λήψη πληροφοριών από έναν ιστότοπο, το τηλέφωνό σας πρώτα ρωτά πού βρίσκεται ο ιστότοπος. Το ιδιωτικό DNS είναι ένας τρόπος προστασίας αυτών των ερωτημάτων και απαντήσεων.

Από προεπιλογή, το τηλέφωνο χρησιμοποιεί ιδιωτικό DNS με όλα τα δίκτυα που μπορούν να χρησιμοποιήσουν ιδιωτικό DNS. Συνιστούμε να διατηρήσετε ενεργοποιημένο το ιδιωτικό DNS.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το ιδιωτικό DNS ή για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του:

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή "Ρυθμίσεις" της συσκευής σας.
 2. Πατήστε Δίκτυο και διαδίκτυο Και έπειτα Σύνθετες Και έπειτα Ιδιωτικό DNS.
 3. Επιλέξτε μεταξύ των:
  • Ανενεργό
  • Αυτόματο
  • Όνομα κεντρικού υπολογιστή παρόχου ιδιωτικού DNS

Σημείωση: Το ιδιωτικό DNS σάς βοηθάει με την προστασία μόνο ερωτημάτων και απαντήσεων DNS. Δεν μπορεί να προστατεύσει κάτι άλλο.

Σχετικά άρθρα