Σύνδεση σε ένα εικονικό ιδιωτικό δίκτυο (VPN) στο Android

Μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή σας Android σε ένα ιδιωτικό δίκτυο, όπως το δίκτυο του σχολείου ή της εταιρείας σας, όταν δεν είστε εκεί. Αυτό το είδος σύνδεσης πραγματοποιείται μέσω ενός εικονικού ιδιωτικού δικτύου (VPN).

Σημείωση: Μερικά από αυτά τα βήματα λειτουργούν μόνο σε Android 9 και νεότερες εκδόσεις. Μάθετε πώς να ελέγχετε την έκδοση του Android.

Προσθήκη ή χρήση VPN

Προσθήκη

Σημαντικό: Οι ρυθμίσεις μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το τηλέφωνο. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της συσκευής σας.

Βήμα 1: Λήψη πληροφοριών VPN

Αποκτήστε τις πληροφορίες του VPN σας από τον διαχειριστή. Θα χρειαστεί να εγκαταστήσετε μια εφαρμογή VPN και να ξεκινήσετε τη ρύθμιση σε αυτήν την εφαρμογή. Η εφαρμογή μπορεί να προέρχεται είτε από το Google Play Store είτε από τον διαχειριστή σας.

Βήμα 2: Καταχώριση πληροφοριών VPN

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή "Ρυθμίσεις" της συσκευής σας.
 2. Πατήστε Δίκτυο και διαδίκτυο Και έπειτα Σύνθετες Και έπειτα VPN.
 3. Επάνω δεξιά, πατήστε το εικονίδιο "Προσθήκη" Προσθήκη.
 4. Καταχωρίστε τις πληροφορίες που λάβατε από τον διαχειριστή σας.
 5. Πατήστε Αποθήκευση.
Σύνδεση

Σημαντικό: Οι ρυθμίσεις μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το τηλέφωνο. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της συσκευής σας.

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή "Ρυθμίσεις" της συσκευής σας.
 2. Πατήστε Δίκτυο και διαδίκτυο Και έπειτα Σύνθετες Και έπειτα VPN.
 3. Πατήστε το VPN που επιθυμείτε.
 4. Εισαγάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας. Πατήστε Σύνδεση. Εάν χρησιμοποιείτε μια εφαρμογή VPN, ανοίγει η εφαρμογή.

Όταν συνδεθείτε, θα εμφανιστεί το εικονίδιο "VPN ενεργό" VPN ενεργό.

Αποσύνδεση ή κατάργηση απομνημόνευσης VPN

Αποσύνδεση

Σημαντικό: Οι ρυθμίσεις μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το τηλέφωνο. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της συσκευής σας.

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή "Ρυθμίσεις" της συσκευής σας.
 2. Πατήστε Δίκτυο και διαδίκτυο Και έπειτα Σύνθετες Και έπειτα VPN.
 3. Δίπλα στο VPN που θέλετε να αποσυνδέσετε, πατήστε το εικονίδιο "Ρυθμίσεις" Ρυθμίσεις.
 4. Απενεργοποιήστε αυτό το VPN.
Κατάργηση

Σημαντικό: Οι ρυθμίσεις μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το τηλέφωνο. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της συσκευής σας.

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή "Ρυθμίσεις" της συσκευής σας.
 2. Πατήστε Δίκτυο και διαδίκτυο Και έπειτα Σύνθετες Και έπειτα VPN.
 3. Δίπλα στο VPN που θέλετε να καταργήσετε, πατήστε το εικονίδιο "Ρυθμίσεις" Ρυθμίσεις.
 4. Πατήστε Κατάργηση απομνημόνευσης.

Επεξεργασία ρυθμίσεων VPN

Επεξεργασία

Σημαντικό: Οι ρυθμίσεις μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το τηλέφωνο. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της συσκευής σας.

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή "Ρυθμίσεις" της συσκευής σας.
 2. Πατήστε Δίκτυο και διαδίκτυο Και έπειτα Σύνθετες Και έπειτα VPN.
 3. Δίπλα στο VPN που θέλετε να επεξεργαστείτε, πατήστε το εικονίδιο "Ρυθμίσεις" Ρυθμίσεις. Εάν χρησιμοποιείτε μια εφαρμογή VPN, η εφαρμογή θα ανοίξει.
 4. Επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις VPN. Εάν χρειάζεται, πατήστε Αποθήκευση.
Πάντα ενεργό

Σημαντικό: Οι ρυθμίσεις μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το τηλέφωνο. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της συσκευής σας.

Ορισμένα VPN σας επιτρέπουν να παραμένετε μόνιμα συνδεδεμένοι, εκτός αν η σύνδεση VPN σταματήσει να λειτουργεί.

Εάν η σύνδεση του μονίμως ενεργοποιημένου VPN σταματήσει να λειτουργεί, θα λάβετε μια ειδοποίηση που θα παραμείνει μέχρι να συνδεθείτε ξανά. Για να διαγράψετε αυτήν την ειδοποίηση, απενεργοποιήστε την επιλογή "Πάντα ενεργοποιημένο" για το συγκεκριμένο VPN.

Εάν έχετε εγκαταστήσει ένα VPN μέσω μιας εφαρμογής, δεν θα δείτε την επιλογή "Πάντα ενεργοποιημένο".

 1. Εάν δεν το έχετε κάνει ήδη, προσθέστε το VPN. Ανατρέξτε στην ενότητα Προσθήκη VPN παραπάνω.
 2. Ανοίξτε την εφαρμογή "Ρυθμίσεις" της συσκευής σας.
 3. Πατήστε Δίκτυο και διαδίκτυο Και έπειτα Σύνθετες Και έπειτα VPN.
 4. Δίπλα στο VPN που θέλετε να αλλάξετε, πατήστε το εικονίδιο "Ρυθμίσεις" Ρυθμίσεις.
 5. Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία Πάντα ενεργοποιημένο VPN.
Προφίλ εργασίας

Μπορείτε να ρυθμίσετε ένα VPN ώστε να λειτουργεί μόνο για εφαρμογές οι οποίες σχετίζονται με το προφίλ εργασίας σας.

Μάθετε πώς μπορείτε να ρυθμίσετε ένα προφίλ εργασίας.

Σχετικά άρθρα