Hantera aviseringar på Android

Beroende på vilka aviseringar du vill ha kan du ändra inställningarna för vissa appar eller för hela telefonen. Aviseringar visas när du sveper nedåt från skärmens överkant. Vissa aviseringar visas också på lås- och startskärmen.

Obs! Vissa av dessa steg fungerar endast i Android 10 eller senare. Så här tar du reda på vilken version av Android du har.

Använda aviseringar

Rensa aviseringar
 • Om du vill ta bort en avisering sveper du den åt vänster eller höger.
 • Om du vill ta bort alla aviseringar rullar du längst ned i listan och trycker på Rensa alla
 • Om du vill ta bort alla tysta aviseringar trycker du på Stäng Stäng vid Ljudlösa aviseringar.
Tips! Vissa aviseringar går bara att ta bort när de är klara. Det går till exempel bara att ta bort en avisering från musikspelaren när uppspelningen har stoppats. 
Snooza aviseringar

Om du vill kunna snooza aviseringar måste du först tillåta detta:

 1. Öppna appen Inställningar på telefonen. 
 2. Tryck på Appar och aviseringar Följt av Aviseringar Följt av Avancerat.
 3. Aktivera Tillåt att aviseringar snoozas.

Om du vill snooza en avisering drar du den något åt vänster eller höger och trycker på Snooza Snooza. Välj en tid genom att trycka på nedåtpilen Nedåtpil

Svara, arkivera, utöka och fler alternativ
 • Om du vill utöka en avisering trycker du på nedåtpilen Nedåtpil. Sedan kan du utföra en åtgärd direkt från aviseringen genom att trycka på åtgärden, till exempel Svara eller Arkivera.
 • Från aviseringsprickar kan du bara trycka på den äldsta aviseringen. Ta bort var och en för att visa nästa. Läs mer om aviseringsprickar.
Control emergency broadcasts

Viktigt! Inställningarna kan se olika ut på olika telefoner. Kontakta enhetens tillverkare om du vill veta mer.

Du kan ändra inställningarna för varningsmeddelanden. Detta gäller till exempel för AMBER-varningar och aviseringar om faror.

 1. Öppna appen Inställningar på telefonen.
 2. Tryck på Appar och aviseringar Följt av Avancerat Följt av Varningar vid nödsituationer.

Välj hur du vill bli aviserad

Ändra aviseringar för telefonen

Viktigt! Inställningarna kan se olika ut på olika telefoner. Kontakta enhetens tillverkare om du vill veta mer.

 1. Öppna appen Inställningar på telefonen.
 2. Tryck på Appar och aviseringar Följt av Aviseringar.
 3. Välj de alternativ som du vill ha som standardinställningar för enheten.
  • På låsskärmen
  • Tillåt aviseringsprickar
  • Blinkande ljus
  • Standardljud för aviseringar
  • Svep med fingret för aviseringar
  • Stör ej

Tip: On some devices, you can have your screen wake when you get a notification. Turn on "Ambient display."

Aktivera eller inaktivera aviseringar för enskilda appar

Viktigt! Inställningarna kan se olika ut på olika telefoner. Kontakta enhetens tillverkare om du vill veta mer.

Alternativ 1: I appen Inställningar

 1. Öppna appen Inställningar på telefonen.
 2. Tryck på Appar och aviseringar Följt av Aviseringar.
 3. Under Nyligen skickat visas de appar som du fick aviseringar från senast.
  • Du kan inaktivera alla aviseringar från en app på listan.
  • Om du vill välja specifika aviseringskategorier trycker du på appens namn.
  • Visa fler appar genom att trycka på Visa alla för senaste 7 dagarna. Sortera efter Senaste eller Vanligaste genom att trycka på alternativen.

Om alternativet Nyligen skickat inte finns använder du en äldre version av Android. Tryck i stället på Appaviseringar och tryck på en app. Du kan aktivera eller inaktivera aviseringar, aviseringsprickar eller aviseringskategorier. Om det finns kategorier för en app visas fler alternativ om du trycker på den.

Alternativ 2: Via en avisering

 1. Visa aviseringarna genom att svepa nedåt från skärmens överkant på telefonen.
 2. Tryck länge på aviseringen och tryck sedan på Inställningar Inställningar.
 3. Välj inställningar:
  • Om du vill inaktivera alla aviseringar eller vissa av dem trycker du på Inaktivera aviseringar
  • Välj vilka aviseringar som får påkalla uppmärksamhet genom att trycka på Med avisering eller Tyst.

Alternativ 3: I appen i fråga

I många appar går det att hantera aviseringar på inställningsmenyn i appen. Vissa appar kan till exempel ha en inställning så att du kan välja vilket ljud som hörs när du får en avisering från appen i fråga.

Aktivera eller inaktivera aviseringsprickar

Viktigt! Inställningarna kan se olika ut på olika telefoner. Kontakta enhetens tillverkare om du vill veta mer.

På vissa appar visas en prick när du får aviseringar. Tryck länge på appen med pricken så visas aviseringen.

Så här aktiverar och inaktiverar du aviseringsprickar på enheten:

 1. Öppna appen Inställningar på telefonen.
 2. Tryck på Appar och aviseringar Följt av Aviseringar.
 3. Aktivera eller inaktivera Tillåt aviseringsprickar.

Läs mer om hur du ändrar aviseringar för enskilda appar om du vill aktivera eller inaktivera aviseringsprickarna bara för en app. 

Välja vilka aviseringar som får påkalla uppmärksamhet och vilka som ska vara ljudlösa

Viktigt! Inställningarna kan se olika ut på olika telefoner. Kontakta enhetens tillverkare om du vill veta mer.

På vissa Android-enheter kan du välja vilket slags aviseringar en app får skicka:

 • Med avisering: Ett ljud hörs, du får ett meddelande på låsskärmen och appens ikon visas i statusfältet.
 • Tyst: Inget ljud hörs och telefonen vibrerar inte. Däremot visas aviseringen när du sveper nedåt från skärmens överkant.

Alternativ 1: I appen Inställningar

 1. Öppna appen Inställningar på telefonen.
 2. Tryck på Appar och aviseringar Följt av Aviseringar.
 3. Tryck på en app under Nyligen skickat. 
 4. Tryck på en aviseringstyp.
 5. Välj alternativ:
  • Välj Med avisering eller Tyst.
  • Om du vill att en banner ska visas för aviseringar när telefonen är upplåst aktiverar du Visa på skärmen.
  • Om du väljer Tyst kan du aktivera eller inaktivera Minimera.

Alternativ 2: Via en avisering 

 1. Svep nedåt från skärmens överkant och dra aviseringen något åt höger eller vänster. Tryck sedan på Inställningar Inställningar.
 2. Tryck på Med avisering eller Tyst Följt av Använd.  

Så här döljer du tysta aviseringar på låsskärmen:

 1. Öppna appen Inställningar på enheten. 
 2. Tryck på Appar och aviseringar Följt av Aviseringar Följt av Aviseringar på låsskärmen
 3. Välj Visa endast aviseringar med ljud eller Visa inga aviseringar.

 

Välja hur aviseringar visas på låsskärmen

Alternativ 1: Visa inga aviseringar

Viktigt! Inställningarna kan se olika ut på olika telefoner. Kontakta enhetens tillverkare om du vill veta mer.

Du kan blockera alla aviseringar på låsskärmen. Då får du bara aviseringar när telefonen är upplåst.

 • Öppna appen Inställningar på telefonen.
 • Tryck på Appar och aviseringar Följt av Aviseringar.
 • Tryck på Aviseringar på låsskärmen eller På låsskärmen under Låsskärm.
 • Välj Visa inga aviseringar.

Om du väljer det här alternativet som standard gäller inställningen för alla appar. Om du bara vill blockera aviseringar från vissa appar läser du om hur du ändrar aviseringar för enskilda appar.

Alternativ 2: Visa alla aviseringar

Viktigt! Inställningarna kan se olika ut på olika telefoner. Kontakta enhetens tillverkare om du vill veta mer.

Du kan visa allt aviseringsinnehåll på låsskärmen som standard.
 1. Öppna appen Inställningar på telefonen.
 2. Tryck på Appar och aviseringar Följt av Aviseringar.
 3. Tryck på Aviseringar på låsskärmen eller På låsskärmen under Låsskärm.
 4. Välj Visa aviseringar med och utan ljud.
  • På vissa telefoner väljer du Visa allt aviseringsinnehåll.

Med det här alternativet som standardinställning går det fortfarande att begränsa enskilda appar på låsskärmen. Du kan välja något av alternativen Dölj känsligt aviseringsinnehåll eller Visa inga aviseringar alls för en enskild app, så att aviseringar från den inte visas på låsskärmen. Läs mer om hur du ändrar aviseringar för enskilda appar

Alternativ 3: Visa endast viktiga aviseringar

Viktigt! Inställningarna kan se olika ut på olika telefoner. Kontakta enhetens tillverkare om du vill veta mer.

Du kan förhindra att känsligt innehåll visas på låsskärmen.
 1. Öppna appen Inställningar på telefonen.
 2. Tryck på Appar och aviseringar Följt av Aviseringar.
 3. Tryck på Aviseringar på låsskärmen eller På låsskärmen under Låsskärm.
 4. Välj Visa endast aviseringar med ljud
Dölja känsligt innehåll i aviseringar på låsskärmen

Viktigt! Inställningarna kan se olika ut på olika telefoner. Kontakta enhetens tillverkare om du vill veta mer.

Du kan förhindra att känsligt innehåll visas på låsskärmen.

 1. Öppna appen Inställningar på telefonen.
 2. Tryck på Appar och aviseringar Följt av Aviseringar
 3. Inaktivera Känsliga aviseringar under Låsskärm.

Om du aktiverar det här alternativet går det fortfarande att ange att vissa appar inte ska visa aviseringar på låsskärmen. Läs mer om hur du ändrar aviseringar för enskilda appar.

Tips! När du aktiverar låsning visas inga aviseringar på låsskärmen Läs mer om hur du använder låsning.

Relaterade artiklar