Nastavení automatického odemykání zařízení Android

Telefon nebo tablet Android můžete v určitých situacích nechat odemknutý, například když máte telefon v kapse nebo jste poblíž domova. Když použijete funkci Smart Lock, nebudete muset zařízení odemykat pomocí kódu PIN, gesta nebo hesla. Dostupné funkce závisí na zařízení.

Chcete-li změnit zámek obrazovky, přečtěte si o nastavení zámku obrazovky.

Poznámka: Některé z těchto kroků fungují pouze v zařízeních s Androidem 9 nebo novějším. Jak zjistit verzi Androidu

Zapnutí automatického odemykání

 1. Zkontrolujte, zda máte nastavený zámek obrazovky. Jak nastavit zámek obrazovky
 2. V zařízení otevřete aplikaci Nastavení Aplikace Nastavení.
 3. Klepněte na Zabezpečení a poloha a pak Smart Lock.
 4. Zadejte PIN, gesto nebo heslo.
 5. Vyberte jednu z možností a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Až bude nastavení dokončeno, při aktivaci obrazovky se ve spodní části zobrazí blikající kruh se zámkem Odemknuto uprostřed.

Důležité: Když zařízení čtyři hodiny nepoužijete nebo když se restartuje, budete jej muset odemknout.

Vypnutí automatického odemykání

 1. V zařízení otevřete aplikaci Nastavení Aplikace Nastavení.
 2. Klepněte na Zabezpečení a poloha a pak Smart Lock.
 3. Zadejte PIN, gesto nebo heslo.
 4. Vypněte funkci Detekce nošení na těle a odstraňte všechna důvěryhodná zařízení, důvěryhodná místa, důvěryhodné obličeje a hlasy ve hlasové shodě.
 5. Volitelné: Pokud chcete zámek obrazovky vypnout, přečtěte si, jak zámek obrazovky změnit.

Možnosti uzamčení

Mějte zařízení odemknuté, dokud ho máte na sobě

Zařízení můžete nechat odemknuté, když je nesete v ruce, v kapse nebo kabelce.

Zapnutí nebo vypnutí detekce nošení na těle

 1. V nabídce Smart Lock klepněte na Detekce nošení na těle.
 2. Zapněte nebo vypněte možnost Detekce nošení na těle funkce Smart Lock.

Použití detekce nošení na těle

 • Když zařízení odemknete, zůstane odemčené, dokud je budete mít na těle. Pokud zařízení odložíte, například položíte na stůl, může se uzamknout až za minutu.
 • U některých zařízení si detekce nošení na těle zapamatuje vzorec vaší chůze. Pokud rozpozná velmi odlišnou chůzi, telefon uzamkne. Pokud se telefon při chůzi uzamkne, stačí jej odemknout a telefon si zapamatuje změny vaší chůze.
 • V autě, autobuse, vlaku nebo jiném vozidle se zařízení může uzamknout až za 5 až 10 minut.
  Důležité: V letadle nebo na lodi se zařízení automaticky uzamknout nemusí. V případě potřeby jej proto nezapomeňte uzamknout ručně. Postup

Poznámka: Za účelem rozpoznání, zda zařízení nesete, se do zařízení ukládají údaje akcelerometru o vzorci vaší chůze. Když detekci nošení na těle vypnete, zařízení tato data vymaže.

Mějte zařízení odemknuté, když je na důvěryhodném místě

Použití důvěryhodných míst

Důležité: Důvěryhodné místo se určuje přibližně.

Důvěryhodné místo může sahat za zdi domova nebo jinak vymezeného místa. Zařízení může zůstat odemknuté až do vzdálenosti 80 metrů od důvěryhodného místa.

Signály polohy lze také zkopírovat nebo pozměnit. Někdo se specializovaným vybavením by zařízení mohl dokázat odemknout.

Zablokování oznámení na obrazovce uzamčení 

Chcete-li zabránit zobrazování oznámení a vypnout odemykání pomocí otisků prstů a funkci Smart Lock, když jste na obrazovce uzamčení, nejprve zobrazte příslušnou možnost v nastavení napájení.

Zobrazení možnosti uzamčení v nastavení napájení

 1. V zařízení otevřete aplikaci Nastavení Aplikace Nastavení.
 2. Klepněte na Zabezpečení a poloha a pak Předvolby obrazovky uzamčení.
 3. Zapněte Zobrazit možnost zamknutí. Když stisknete vypínač, tlačítko zamknutí se zobrazí v seznamu nastavení.

Zapnutí zamknutí

Zamknutí bude fungovat, jen dokud telefon neodemknete. Chcete-li uzamčení využívat i nadále, budete jej muset zapnout pokaždé, když jej budete chtít použít.

 1. Na několik sekund podržte vypínač.
 2. Klepněte na Zamknuto.
Přidání, odstranění nebo úprava polohy domova

Tímto svůj domov aktualizujete ve všech službách Google. Další informace o adrese domova v Mapách Google

Přidání polohy domova

 1. V nabídce Smart Lock klepněte na Důvěryhodná místa.
 2. Klepněte na Domov.
 3. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Odstranění polohy domova

 1. V nabídce Smart Lock klepněte na Důvěryhodná místa.
 2. Klepněte na Domov.
 3. Klepněte na typ odstranění:
  • Chcete-li domov odebrat z důvěryhodných míst, klepněte na Vypnout toto místo.
  • Chcete-li adresu domova vypnout ve všech službách Google, klepněte na Upravit a pak Vymazat Vymazat a pak Vymazat.

Úprava polohy domova

 1. V nabídce Smart Lock klepněte na Důvěryhodná místa.
 2. Klepněte na místo domova.
 3. Klepněte na Upravit a pak vyberte adresu domova nebo místo na mapě.
 4. Zadejte adresu, kterou chcete používat jako svůj domov.

Tip: Pokud má váš domov několik budov se stejnou adresou, požadované důvěryhodné místo se od adresy může lišit. Za účelem zvýšení přesnosti polohy můžete přidat skutečnou polohu domova v komplexu budov. Přečtěte si, jak přidat vlastní místa (níže).

Přidání, odstranění nebo úprava vlastních míst

Do vlastních důvěryhodných míst můžete přidat libovolné místo.

Přidání vlastního místa

 1. V nabídce Smart Lock klepněte na Důvěryhodná místa.
 2. Klepněte na Přidat důvěryhodné místo. Otevře se mapa s vaší aktuální polohou.
  • Chcete-li použít aktuální polohu, klepněte na Vybrat tuto polohu a pak Vybrat.
  • Chcete-li vybrat jiné místo, klepněte na Hledat Hledat.
 3. Pojmenujte důvěryhodné místo (například „Práce“). Klepněte na OK.

Úprava nebo odstranění vlastního místa

 1. V nabídce Smart Lock klepněte na Důvěryhodná místa.
 2. Vyberte místo v seznamu důvěryhodných možností funkce Smart Lock.
 3. Vyberte typ úpravy:
  • Smazat
  • Přejmenovat
  • Upravit adresu
Přidání nebo odstranění důvěryhodného zařízení

Telefon můžete nechat odemknutý vždy, když je připojen k důvěryhodnému zařízení, například hodinkám Bluetooth nebo zvukovému systému v automobilech.

Doporučujeme nepoužívat zařízení, která jsou vždy u telefonu, jako jsou například klávesnice Bluetooth nebo kryty.

Přidání zařízení Bluetooth

 1. Zkontrolujte, zda je v zařízení zapnuto rozhraní Bluetooth. Jak zapnout Bluetooth
 2. V nabídce Smart Lock klepněte na Důvěryhodná zařízení.
 3. Klepněte na Přidat důvěryhodné zařízení.
 4. V seznamu zařízení klepněte na určité zařízení.
 5. Volitelné: Chcete-li zařízení Bluetooth odstranit, klepněte na požadované zařízení. Poté klepněte na OK.

Poznámka: U některých zařízení je potřeba nejdřív telefon odemknout, aby zůstal odemknutý.

Důležité: Zajištění bezpečí při použití důvěryhodných zařízení Bluetooth

Teoreticky by někdo telefon mohl uchovat odemknutý tím, že by vaše připojení Bluetooth napodoboval.

Pokud obdržíte oznámení do telefonu: Když zařízení nedokáže zjistit, zda používáte zabezpečené připojení, obdržíte oznámení. Telefon možná bude potřeba odemknout.

Připojení Bluetooth může mít různý dosah. Dosah závisí na okolnostech, jako je model zařízení, přidružené zařízení Bluetooth a vaše aktuální prostředí. Připojení Bluetooth může mít dosah až 100 metrů. Pokud vám telefon, který je odemknut důvěryhodným zařízením poblíž, někdo vezme, může k němu získat přístup.

Nastavení, vylepšení nebo odstranění důvěryhodného obličeje

Zařízení se může odemknout, když rozpozná váš obličej. Po nastavení důvěryhodného obličeje se jej zařízení po každém zapnutí pokusí vyhledat, a pokud jej rozpozná, odemkne se.

Důležité: Tato funkce je méně bezpečná než PIN, gesto nebo heslo. Telefon by mohl odemknout někdo, kdo se vám podobá.

Nastavení a použití důvěryhodného obličeje

 1. V nabídce Smart Lock klepněte na Důvěryhodný obličej.
 2. Klepněte na Nastavit a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Když zařízení vyhledává váš obličej, zobrazí se ikona důvěryhodného obličeje Důvěryhodný obličej. Pokud zařízení váš obličej nerozpozná, můžete jej odemknout kódem PIN, gestem nebo heslem.

Zlepšení funkce rozpoznávání obličeje v zařízení

 1. V nabídce Smart Lock klepněte na Důvěryhodný obličej.
 2. Klepněte na Zlepšit rozpoznávání obličeje.
 3. Klepněte Další a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Odstranění důvěryhodného obličeje

 1. V nabídce Smart Lock klepněte na Důvěryhodný obličej.
 2. Klepněte na Odstranit důvěryhodný obličej.
 3. Až budete požádáni o potvrzení akce, klepněte na Odstranit.

Poznámka: Funkce Smart Lock neukládá žádné vaše fotografie. Data, pomocí kterých je obličej identifikován, jsou uložena pouze v zařízení. Aplikace tato data nemohou zobrazit ani použít. Data nejsou zálohována na serverech Google.

Používání příkazu „Ok Google“

Když na zabezpečené obrazovce uzamčení vyslovíte příkaz „Ok Google“ a podaří se nám rozpoznat váš hlas, můžete Googlu dávat hlasové příkazy nebo navštívit webové stránky, aniž byste zařízení museli ručně odemykat.

Informace o zapnutí funkce „OK Google“

Související články